Adventsactie 2020

Voedselzekerheid vermindert schooluitval

In Malawi moet meer dan de helft van de inwoners rondkomen van één euro per dag of minder. Malawi is dan ook een van de armste landen ter wereld. De meeste mensen werken in de agrarische sector en verbouwen voor de voedselvoorziening bijna uitsluitend mais. Die monocultuur veroorzaakt voedselonzekerheid, want mais is erg gevoelig voor klimaatomstandigheden.

In het district Chikwawa is de voedselonzekerheid het grootst. De afgelopen jaren ging negentig procent van de oogst verloren door overstromingen en droogte. Er zijn duidelijke aanwijzingen dat de klimaatomstandigheden en de voedselonzekerheid schooluitval veroorzaken, waardoor vooral alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen extra zwaar getroffen worden. De kinderen van deze moeders vallen bovengemiddeld vaak uit op school.

De adventsactie 2020 richt zich met het project ‘Malawi’ op 160 huishoudens van alleenstaande moeders met schoolgaande kinderen. De 464 schoolkinderen (evenveel jongens als meisjes) uit die huishoudens verzuimen als gevolg van voedselonzekerheid vaak van school. Doel van het project is de voedselonzekerheid van deze huishoudens te verminderen en schooluitval van de kinderen te voorkomen. Om dit te bereiken leren de deelnemers aan het project hoe je op een ecologische manier groente kunt verbouwen, waarmee de voedselvoorziening minder gevoelig wordt van klimaatinvloeden. De huishoudens krijgen elk vijf kippen en de moeders leren hoe ze voor de dieren moeten zorgen. Daarnaast doen de moeders mee aan spaar-en leengroepen in het dorp en leren ze hun financiën te beheren. De huishoudens krijgen sojameel, zodat hun kinderen ten minste twee maaltijden per dag krijgen en zonder honger naar school kunnen. Dit alles maakt de gezinnen veerkrachtiger en minder kwetsbaar.

Malawi is een land in zuidelijk Afrika, dat grenst aan Zambia, Tanzania en Mozambique. Het is gelegen aan een groot meer, het Malawimeer. Malawi is de huidige naam voor het voormalige Britse protectoraat Nyasaland. Nyasa is de oude naam van het Malawimeer. Malawi werd onafhankelijk in 1964 en heeft sinds 1994 een gekozen regering. Daarvoor was het een dictatuur.
Malawi is zo gezegd een van de armste landen ter wereld. Het ontbreken van een zeehaven, de traditionele gerichtheid op de verbouw van thee en tabak op plantages en het lage opleidingsniveau van de bevolking maken samen de economische situatie dramatisch. Een koloniale erfenis is de bewerkelijke maisteelt, die vanwege de noodzaak tot irrigatie bepaald geen gelukkige keuze is voor de lokale omstandigheden.
Malawi heeft meer dan 19 miljoen inwoners en de bevolking groeit jaarlijks met 2,75 procent. Volgens het ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties leeft in Malawi 65 % van de bevolking onder de armoedegrens.

U kunt het project ‘Malawi’ laten slagen door uw bijdrage over te maken op rekeningnummer NL04 RABO 0322 3951 00 ten name van Parochie Twaalf Apostelen onder vermelding MOV Adventsactie 2020. De gezamenlijke MOV-groepen danken u voor uw bijdrage!