Geen vieringen in onze parochie tot 1 maart 2021

Het pastoraal team en parochiebestuur hebben samen overlegd over de situatie na 19 januari. De overheid heeft de lockdown verlengd. We worden gevraagd thuis te blijven en veel locaties zijn gesloten.

Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen naar de voorgangers, de vrijwilligers en de parochianen. Het Covid-19 virus verspreidt zich nog steeds en we willen niemand hieraan blootstellen.

Dit heeft ons doen besluiten om tot 1 maart 2021 geen vieringen te houden in onze kerken, met uitzondering van een digitale viering op de zondag om 10.00 uur vanuit Zutphen. In deze viering zal de voorganger alleen geassisteerd worden door een koster, een organist en een cameraman. Deze zondagsvieringen zijn digitaal te volgen

Het is ons bekend dat het Aartsbisdom Utrecht geen nieuwe maatregelen heeft genomen, maar wij vinden dat niet verantwoord, gezien het hoge aantal besmettingen in ons parochiegebied.

Uitvaarten kunnen wel gewoon plaatsvinden, echter met maximaal 30 personen en met inachtneming van de geldende beperkingen met betrekking tot Covid-19.

We begrijpen dat niet iedereen bovenstaande maatregelen toejuicht, maar wij hopen op begrip voor het nemen van onze verantwoordelijkheid.

Marga Engelage-van Langen, pastoraal werker
Paul Seesing, vicevoorzitter parochiebestuur