Een paaswens van pastoor Scheve

 

Daar juicht een toon,

daar klinkt een stem.

Paasgroet vanuit pastorie Keyenburg

Pastoor Scheve