Pinksteractie 2021

Van 15 t/m 23 mei voert de WVM (Week van de Nederlandse Missionaris) campagne voor het werk en welzijn van de bevlogen en bezielde missionarissen en missionair werkers. Met de Pinksteractie kunnen zij zich blijven inzetten voor de ander. Dit jaar staan missionaris Peter Daalhuizen en missionair werker Susanne Beentjes in het middelpunt van de Pinksteractie. Voor hen en voor al die andere missionarissen en missionair werkers is de WNM een steuntje in de rug. Zo geeft de WNM financiële steun voor bijvoorbeeld verzekeringen of bijzondere ziektekosten.
En de WNM heeft een fonds voor noodgevallen waarop de missionarissen en missionair werkers een beroep kunnen doen. Zo kunnen zij hun werk zorgeloos blijven doen.
Doet u mee? Uw steun bij de Pinksteractie is onmisbaar! U kunt bijdragen via het digitale collectezakje op weeknederlandsemissionaris.nl of op bankrekening NL30RABO0171 2111 11.

De Week voor de Nederlandse Missionaris houdt zich niet zozeer bezig met ontwikkelingsprojecten en kerkopbouw, maar met de missionarissen en de missionair werkers. De missie van de Kerk staat of valt met de personen die gezonden worden en die zich geroepen weten tot andere volkeren te gaan. De missionaris is de religieuze (man of vrouw), die geïnspireerd door het Evangelie, door het bevoegd kerkelijk gezag uitgezonden is voor het missiewerk.
En de missionair werker is de leek-gelovige die, geïnspireerd door het Evangelie en onder begeleiding van een missionaris, bijdraagt aan het missiewerk van de Kerk.
En dit missiewerk gebeurt met instemming van de bisschop ter plaatse.