Vormselvoorbereiding gaat weer van start

Vormselvoorbereiding gaat weer van start

Na vorig jaar de vormselvoorbereiding te hebben moeten stoppen als gevolg van de coronapandemie, heeft de vormselwerkgroep de voorbereidingen weer opgepakt. Alle kinderen die zich vorig jaar hebben aangemeld kunnen meedoen aan de voorbereidingen.  Op zondag 26 september zullen zij het Sacrament van het heilig vormsel ontvangen. De viering vindt plaats in de Christus Koningkerk in Vorden en de vormheer is Mgr. drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Wij wensen alle vormelingen een goede voorbereidingstijd .