Wereldjongerendagen en WJD@Home

De internationale Wereldjongerendagen (WJD) die in 2022 zouden plaatsvinden zijn door de coronapandemie verschoven naar 2023 in Portugal. Als er in een jaar (zoals 2021) geen internationale WJD zijn, worden er wereldjongerendagen in de bisdommen gehouden. Paus Franciscus verplaatste de datum van de diocesane WJD van Palmzondag in het voorjaar naar het feest van Christus Koning in het najaar. Op 21 november 2021 worden die WJD voor het eerst op die nieuwe datum gevierd in de bisdommen. Het feest van Christus Koning is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarna begint de Advent.

 

Van 14 t/m 16 januari 2022 zijn jongeren uitgenodigd voor de landelijke WJD@Home. Aan dit landelijk initiatief van Jong Katholiek (WJD@Home) in samenwerking met alle bisdommen kunnen met inachtneming van de 1½-meterregel 100 jongeren deelnemen. De WJD@Home worden gehouden op Ameland voor jongeren in de leeftijdsgroep van 15 t/m 30 jaar. De laatste keer dat de WJD@Home op Ameland werden gehouden was in 2019. Er waren toen 140 deelnemers. De WJD@Home zijn de perfecte opstap naar de internationale WJD in 2023 in Portugal, omdat je er nieuwe vrienden kunt maken en oude bekenden weer ziet. Er is een catechese van de bisschoppen, er zijn eucharistievieringen, een avond van barmhartigheid en het programma heeft allerlei inhoudelijke en creatieve workshops.

 

De bisschoppen zetten zich graag in voor de editie 2022. Er rijden in januari twee bussen om de jongeren op verschillende plekken in het land op te pikken, zodat iedereen vrijdagavond op tijd is voor de boot naar Ameland. De ene bus rijdt vanuit het bisdom Roermond via het bisdom ’s-Hertogenbosch en het aartsbisdom Utrecht naar het noorden. De andere bus kan jongeren uit het bisdom Breda meenemen en rijdt via het bisdom Rotterdam naar het bisdom Haarlem-Amsterdam en zo verder.

Het door paus Franciscus gekozen thema van de WJD@Home richt zich op de internationale WJD in 2023 in Portugal: “Richt u op. Ik stel u aan tot getuige van wat u gezien hebt.” Het zijn woorden van de verrezen Heer aan Paulus (Handelingen 26,16). Tijdens de WJD@Home wordt dit thema uitgewerkt: opstaan voor je geloof, investeren in je band met God en in beweging komen voor je naaste.