Herstel pastoor Scheve

Het herstel van de pastoor verloopt voorspoedig en zijn conditie gaat langzaam vooruit. Hij mag op therapeutische basis weer enkele werkzaamheden oppakken en daar is hij op 1 september jl. enthousiast mee begonnen. Het is hoofdzakelijk kantoorwerk en een enkele keer voorgaan in een eucharistieviering. Wij wensen hem veel succes bij zijn werkzaamheden.