Vormselviering 26 september 2021 in Vorden

Op zondag 26 september is aan 19 kinderen en 1 volwassene het sacrament van het H. Vormsel toegediend. Vormheer was de heer drs. H.W. Woorts, hulpbisschop van het Aartsbisdom Utrecht. Onderstaand vind u enkele foto’s van deze feestelijke dag. Alle vormelingen worden van harte gefeliciteerd namens de parochie HH. Twaalf Apostelen!