Boodschappers van Vreugde

Willibrordzondag 7 november 2021

‘s-Hertogenbosch, 1 oktober 2021

Aan de leden van de pastorale teams van de parochies,
Aan de leden van de parochiebesturen,

Het Evangelie is een boodschap van vreugde die van generatie op generatie wordt doorgeven. De heilige Willibrord (658-739) houden we als een van de grote geloofsverkondigers in ere. Samen met zijn gezellen legde hij de basis voor de Kerk in de lage landen. De Kerk heeft in de loop der tijden hoogte- en dieptepunten gekend. Telkens kwam de vernieuwende en levendmakende kracht van het Evangelie weer naar boven.

Vandaag staan kerken meer dan ooit voor de uitdaging om het Evangelie op een aansprekende en eigentijdse manier uit te dragen. Welke keuzes zijn daarbij aan de orde en welke vormen passen bij onze tijd? Zijn wij vandaag wel die boodschappers van vreugde waardoor anderen geraakt worden of wachten we er eerder op zelf geraakt te worden?

Op 15 oktober organiseert de Katholieke Vereniging voor Oecumene samen met de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) een Webinar over dit thema met sprekers uit verschillende kerken. Het uitdragen van het Evangelie is een oecumenische opdracht: we mogen het samen doen en daarbij kunnen we veel van elkaar leren.

 

Op Willibrordzondag wordt in de parochies gecollecteerd voor het werk van de Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord. We willen u vragen om in het weekend van 6 en 7 november in uw parochie een collecte te houden. Op de website www.oecumene.nl vindt u meer informatie over de Katholieke Vereniging voor Oecumene.

 

In Christus verbonden
Met vriendelijke groet,

 

                                                         

Prof. dr. Marcel Sarot                                                         drs. Geert van Dartel
voorzitter                                                                               secretaris