Nationale Roepingenweek 2021

Voor het derde jaar op rij organiseert de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland een Nationale Roepingenweek. Van zondag 7 tot en met zaterdag 13 november zijn er in elk bisdom en bij verschillende religieuze gemeenschappen activiteiten of vieringen waarin de roeping tot het priesterschap, het diaconaat en het religieuze leven centraal staat.

Doel van deze speciale week is het fundamentele belang van bijzondere roepingen voor de Kerk te benadrukken. Dat gebeurt jaarlijks op Roepingenzondag, maar deze dag komt door de viering van de Eerste Heilige Communie en andere zaken steeds meer onder druk te staan. Daarom een hele week op een ander moment in het jaar, namelijk rond het hoogfeest van de heilige Willibrord, patroonheilige van de Nederlandse Kerkprovincie en het Aartsbisdom Utrecht.

In het Aartsbisdom Utrecht start in alle parochies de gebedsestafette op zondag 7 november tijdens het hoogfeest van St. Willibrord. Op deze zondag wordt de wekelijkse Eucharistieviering op tv uitgezonden vanuit de St. Lambertusbasiliek in Hengelo. Kardinaal Eijk is de hoofdcelebrant. Tijdens de weekdagen wordt in telkens een andere parochie stilgestaan bij en gebeden om roepingen. Deze speciale vieringen worden via livestream uitgezonden. Voor een overzicht van deze vieringen, zie: www.jekomtalsgeroepen.nl. Daar is ook een speciale Nieuwsbrief over roepingen te vinden, een gebedsprentje en veel ander materiaal om ‘werk’ te maken van roepingen in de parochies.

De feestelijke afsluiting van de Roepingenweek is op zaterdag 13 november wanneer Erik Rozeman in de Utrechtse kathedraal door kardinaal Eijk tot transeunt diaken wordt gewijd, de laatste stap op weg naar de priesterwijding.

 

GEBED OM ROEPINGEN

God onze Vader, Heer van de oogst, wij danken U voor uw verlossende liefde die U ons hebt gezonden in uw Zoon Jezus Christus.

Op Jezus’ woord vragen wij U nieuwe priesters te roepen, die met de inzet van hun leven zich wijden aan de navolging van Christus in een leven van gebed en dienst aan het Evangelie.

Zoals U eens de heilige Willibrord als eerste naar onze streken hebt gezonden om onze verre voorouders het Evangelie bekend te maken, zo bidden wij U: schenk aan vele jonge mensen het verlangen zich in uw dienst te stellen om het Evangelie te verkondigen in onze samenleving.

Schenk hen een geest van wijsheid en grote liefde, van moed en volharding om mensen met, door en in Christus vertrouwd te maken met uw Woord en sacrament.

Vorm hen naar het voorbeeld van de heilige Willibrord tot tactvolle milde herders, die de noden verstaan van de mensen en hen bij U weten te brengen, opdat zij de vreugde van het Evangelie mogen kennen en aanvaarden enuit U verlangen te leven. Laat zo uw Kerk in onze streken opnieuw opgebouwd worden tot een krachtige gemeenschap van gebed en dienstbaarheid, waarin uw Rijk onder ons zichtbaar wordt.

Schenk nieuwe roepingen aan de ordes en religieuze gemeenschappen, die midden in de wereld een teken zijn van intieme verbondenheid met U als voorafbeelding van de hemelse werkelijkheid tot opbouw van de Kerk op aarde. 

Schenk aan allen de bereidheid zich te laten vormen tot leerlingen van U, die ontmoediging, tegenslag, kortom alle vormen van beproeving door de kracht van uw genade weten te overwinnen.

Wij bidden het U op voorspraak van de heilige Willibrord,
door Christus onze Heer.

Amen.

Onze Vader…

Wees gegroet…