Adventsactie 2021

Een gezonde start voor moeder en kind

In de Adventsactie 2021 vragen wij aandacht voor moeders in Zimbabwe, het vroegere Zuid-Rhodesië. Het land is de laatste 60 jaar verarmd en verpauperd. Het land was eens een redelijk welvarende Britse kolonie, die niet alleen van de landbouw en veeteelt leefde, maar ook van de opbrengsten van de goud- en kolenmijnen. Maar door de boycot van het apartheidsregiem van Ian Smith, de onafhankelijkheidsstrijd en daarna het bewind van de brute dictator Robert Mugabe is het land in grote armoede terechtgekomen. Bovendien verdween met het verdrijven van de blanke boeren de kennis van de landbouw en irrigatie. De bevolking is daar het slachtoffer van. Niet vreemd dus dat de kindersterfte enorm hoog is.

Het district Uzumba – Maramba – Pfungwe, kortweg UMP, is een gebied in het noordoosten van Zimbabwe. Het district werd in 1982 gevormd en wordt bewoond door de Budja Shona-bevolking. Deze plattelandsbevolking lijdt aan chronische ondervoeding als gevolg van aanhoudende droogte en vele mislukte oogsten. Vooral aanstaande moeders en hun kinderen zijn daarvan het slachtoffer. Er sterven relatief veel pasgeborenen en hun moeders rond de bevalling. De vele thuisbevallingen en de grote afstand tot de dichtstbijzijnde kraamkliniek, de Nyanzou-kraamkliniek in het UMP-district, zijn hiervan een belangrijke oorzaak. En omdat er weinig vervoer beschikbaar is, kunnen vrouwen niet tot de bevalling wachten om naar de kliniek te gaan. Een goed toegerust opvanghuis is dan ook van groot belang. Het bestaande opvanghuis is te klein en vervallen. Ook ontbreken er behoorlijke sanitaire voorzieningen.

 

Het adventsproject wil er voor zorgen dat het opvanghuis bij de Nyanzou-kraamkliniek met een aantal kamers wordt uitgebreid en wordt voorzien van sanitair en een keuken. Ook zullen er zonnepanelen worden geïnstalleerd aangezien de kliniek niet is aangesloten op het elektriciteitsnetwerk. De zonnepanelen maken het mogelijk bij bevallingen ’s nachts licht in te schakelen. Ook kunnen hiermee de koelkasten, waarin medicijnen en vaccins worden bewaard, van stroom worden voorzien. Een ander doel van het project is de verbetering van de gezondheid van moeders en hun kinderen. Hiervoor wordt aan de ouders door lokale verpleegkundigen voorlichting en training gegeven over goede voeding, gezondheid en verzorging. Met de uitbreiding en renovatie van het opvanghuis hopen we jaarlijks 250 moeders met hun kinderen te kunnen opvangen, alsmede 70 vaders om hun vrouw te steunen. Verder zullen er lokale verpleegkundigen worden opgeleid op het gebied van geboorte-, zuigelingen- en kleuterzorg. De kliniek krijgt haar eigen kippenren. Met de eieren uit de eigen productie kunnen de pas bevallen moeders en een groep ondervoede kinderen geholpen worden om aan te sterken.

 

Hoe kunt u helpen?

Aan het slagen van het project, dat een investering van € 44.900 vereist, kunt u meehelpen door uw bijdrage over te maken op rekening IBAN: NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v. Parochie HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van MOV Adventsactie 2021. De gezamenlijke MOV-groepen danken u bij voorbaat voor uw bijdrage!