Adventsvespers Gregoriaans Getijdenkoor

De laatste stralen van een matte middagzon breken door de gebrandschilderde vensters in het koor, de lichten en kaarsen worden spaarzaam ontstoken en de eeuwenoude klokken nodigen u uit voor het bijwonen van de Latijnse Vespers op de vier zondagen in de Adventstijd. De vieringen beginnen om 16.30 uur.

Al bijna dertig jaar verzorgt het Gregoriaans Getijdenkoor in de sfeervolle Zutphense St. Janskerk op vele zondagen en kerkelijke hoogfeesten door het jaar dit gezongen koorgebed als belangrijkste van de dagelijkse getijdenvieringen. En dit jaar is het koor ook op zaterdagen 27 november en 11 december te beluisteren in de
H. Willibrordkerk in Vierakker. Aanvang 17.00 uur.

De spirituele en mystieke Antifonen en Psalmen in de Vespers vormen een steeds wisselend onderdeel van het gezongen Getijdengebed, dat op zijn beurt deelt in de wisselende seizoenen.