Het Gemengd Koor Emmanuel gaat weer zingen in de H. Johannes de Doperkerk

Na een lange periode van gedwongen rust als gevolg van de coronapandemie is het koor weer begonnen met de repetities en op zondag 28 november zal het koor weer haar medewerking verlenen aan de eucharistieviering. Als gevolg van de geldende beperkingen, kan niet het voltallige koor aanwezig zijn.

Ook op eerste kerstdag zal het Gemengd Koor Emmanuel de eucharistieviering opluisteren met haar zang en vervolgens elke laatste zondag van de maand. We wensen het koor veel succes en zangplezier.