Nationale vrijwilligersdag

BESTE VRIJWILLIGER, VANDAAG IS JOUW DAG;  VRIJWILLIGERSDAG!

Kosters, koffieschenkers, koren, bloemengroepen, schoonmakers, liturgiegroepen, voorgangers, medewerkers secretariaat, gastvrouwen, iedereen die op welke wijze dan ook te maken heeft met Onderweg en Actie Kerkbalans, MOV groep, bezoekersgroep, mensen van de Caritas, medewerkers tuin- en begraafplaatsonderhoud, mensen die typewerk en drukwerk verzorgen, mensen die de website verzorgen, voorbereidingsgroepen voor de sacramenten, mensen die de financiën verzorgen en beheren, parochiewacht en achterwacht,  misdienaars en acolieten, mensen die zorgen voor vervoer van medeparochianen, collectanten, lectoren, nieuwkomersgroep, organisten, bestuurders, mensen die zich inzetten voor de oecumene en al die vrijwilligers die we nog vergeten zijn,

BELANGELOOS BEN JE VOOR DE PAROCHIE IN TOUW.

WAAR ZOUDEN WE ZIJN ZONDER JOU!