Eerste Heilige Communie in 2022

De voorbereidingsgroepen zijn alweer druk bezig. Ook het komend jaar is er voor uw kind vanaf groep 4 de mogelijkheid deel te nemen aan de voorbereidingen en het feest van de Eerste Heilige Communie.

De volgende data zijn bekend:

Zondag 16 mei in Zutphen, voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem en Vorden.
Opgave uiterlijk 1 januari.

Zondag 22 mei in Keijenborg, voor de kinderen uit Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker.
Opgave uiterlijk 15 januari.

Voor de kinderen uit Borculo en Ruurlo is nog geen datum vastgesteld, wel kunt u uw kind alvast aanmelden.

 

Eerste Heilige Communie op zondag 15 mei in Zutphen
Opgave tot uiterlijk 1 januari 2022

Op zondag 15 mei vieren we het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Brummen, Joppe, Lochem, Vorden en Zutphen. De kinderen vanaf groep 4 (ca. 8 jaar) mogen, indien gedoopt, meedoen aan de voorbereiding van dit feest. De voorbereiding bestaat uit een aantal bijeenkomsten met de kinderen, twee ouderavonden en een ouder/kind-avond. Van de ouders wordt gevraagd zich ook in te zetten voor de bijeenkomsten met de kinderen.

De data van de voorbereidingsdagen moeten nog gepland worden.

Aanmelding is mogelijk met dit formulier

 

Eerste Heilige Communie in Borculo of Ruurlo
Opgave is al mogelijk

Binnenkort komt er meer informatie over de voorbereiding en viering van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen uit Borculo en Ruurlo.

U kunt uw kind al wel aanmelden via dit formulier

 

Eerste Heilige Communie in Keijenborg
Opgave vóór 15 januari

Op zondag 22 mei vieren we in Keijenborg het feest van de Eerste Heilige Communie voor de kinderen vanaf groep 4 uit de geloofsgemeenschappen in Baak, Drempt, Hengelo, Keijenborg, Olburgen, Steenderen en Vierakker.

De communicantjes zullen worden voorbereid door middel van een project. Daarnaast is er voor de ouders/verzorgers een ouderavond. Op deze avond wordt u geïnformeerd over de gang van zaken en hopen we samen in gesprek te komen over wat het voor u en uw kind betekent om mee te doen aan de Eerste Heilige Communie en om deel uit te maken van de r.-k. kerk.

Wilt u uw kind laten meedoen, geef hem/haar dan op vóór 15 januari.

U kunt hiervoor dit formulier gebruiken.

https://www.12apostelen.nl/index.php/aanmeldformulier-eerste-heilige-communie/