Levenslessen uit Bijbelverhalen 

In de vastentijd zijn er drie bezinnende bijeenkomsten rond het boek ‘Ode aan de Verliezer’ van Alain Verheij. Op de eerste bijeenkomst, woensdagavond 9 maart, geeft de auteur Alain Verheij een lezing en is er de mogelijkheid om hem vragen te stellen. Op de avonden van 16 maart en 23 maart gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van verhalen uit het boek om zo verbinding te zoeken met de tijd waarin we leven. Kan de Bijbel in de 21ste eeuw nog relevante lessen bieden aan weldenkende mensen? Wat is de link tussen eeuwenoude tradities en de berichten die je tegenwoordig in de media tegenkomt? 

Alain Verheij (1989) is schrijver, journalist en zelfbenoemd ‘Theoloog des Twitterlands’. Hij studeerde theologie en Bijbelwetenschappen en is gespecialiseerd in de Hebreeuwse Bijbel en de Ugaritische taal (een Semitische taal die verwant is aan het Arabisch, Aramees en Hebreeuws). Op dit moment doet hij promotieonderzoek naar dat laatste onderwerp aan de Universiteit van Leiden. Zijn succesvolle debuut ‘God en Ik’ werd genomineerd voor de Socratesbeker en gekroond tot het beste theologische boek van het jaar 2018.  

Op de bijeenkomsten komen vragen aan bod als: Wat kunnen Bijbelverhalen je leren om goed te leven? Hoe moet ik leven? Hoe houd ik hoop? Waar vind ik vrijheid? Het zijn vragen van nu, maar ze zijn niet nieuw. Alain Verheij: “De Bijbel staat vol met zulke levensvragen. Die verhalen sporen ons aan oog te hebben voor het kwetsbare in de wereld, in anderen en in jezelf. Het boek van ‘Ode aan de verliezer’ zal de leidraad van de drie avonden zijn. Heb je belangstelling? Stuur een e-mail naar wmatti@live.nl of bel 06 – 308 587 81. 

De avonden worden gehouden in de Christus Koningkerk in Vorden en beginnen om 19.30 uur.

Wil Matti en Margriet te Morsche