Afscheid Huub Winkeler

Vanaf het allereerste begin, het opzetten van een parochieblad en het vormen van een redactie, heeft Huub meegewerkt aan ons parochieblad Onderweg.  Inmiddels is Onderweg haar tiende jaargang ingegaan en al die tijd is Huub redactielid geweest.

In juni 2018 werd Huub voor vier jaren als parochiebestuurder benoemd met de portefeuilles communicatie en personeels- en vrijwilligersbeleid. Twee portefeuilles die veel werk en energie met zich meebrachten. Huub had al aangegeven per 1 juni 2022 niet voor een herbenoeming in aanmerking te willen komen. Door gezondheidsproblemen en het advies het wat kalmer aan te gaan doen heeft Huub besloten zijn termijn als parochiebestuurder niet vol te maken en al per 4 januari 2022 zijn taken neer te leggen. Ook als redactielid van Onderweg zal Huub zijn werkzaamheden beëindigen.
Wij betreuren en respecteren dit besluit en danken Huub voor de vele jaren waarin hij veel energie heeft gestoken in ons parochieblad “Onderweg” en voor zijn expertise en inzet als parochiebestuurder.
Huub, wij wensen je veel gezondheid en neem de rust die je toekomt.