De Passie 2022

“Ken je mij?

Voor de zevende keer organiseert de parochie HH. Twaalf Apostelen in de Christus Koningkerk in Vorden een eigentijdse uitvoering van de Passie. Deze passieviering zal ook in de Sint Caeciliakerk in Rietmolen en in de Onze Lieve Vrouw Tenhemelopnemingkerk in Beltrum worden gehouden.

De Passie, in een eigentijdse, vernieuwde uitvoering, brengt het lijdensverhaal van Jezus voor het voetlicht. Het thema van de Passie 2022 is “Ken je mij?”. Het lijdensverhaal van Jezus is niet alleen een historisch feitenrelaas van Jezus’ laatste levensdagen, maar ook een verhaal waarin de betekenis van het lijden en sterven van Jezus wordt belicht. Het is een verhaal over keuzes maken, een verhaal waarin de blik op ons eigen leven wordt gericht en een verhaal dat ons vertelt dat Zijn lijden en dood niet het einde is, maar het begin van nieuw leven. Daarmee is het aloude verhaal over de lijdensweg van Christus ook in onze wereld actueel. Waar en in wie herkennen wij Jezus’ handelen? En wat doet dit met ons? Nemen ook wij het kruis op, voelen wij ons medeverantwoordelijk voor wat er in onze samenleving gebeurt en zien wij de worsteling van de medemens om te overleven? Jezus stelt ons de vraag: “‘Ken je mij?” Hem kennen betekent je bewust zijn van wat de ander doet en voelt en van wederzijds begrip en respect.

Wie zien wij als wij naar onze medemens kijken? Wie zien wij als we elkaar echt in de ogen kijken, in het gelaat van de ander? Herkennen wij in de ander een mens die een beroep op ons doet en die om onze aandacht vraagt? Wat doet eenzaamheid met een mens? Wat doet isolatie met de mens? Wat doet verraad met een mens? Wat doet haat met een mens? Wat doet armoede met een mens? Wat doet lijden met een mens? Wat doet haat en discriminatie met een mens? Wat doet verlies van waardigheid met een mens?
Wat doet dit alles met ons, met mij? Als we ons dieper bewust worden van wat er in de ander omgaat en wat de ander beweegt, groeit er wederzijds begrip en respect. Dan zien we in het gelaat van de ander het gelaat van Christus en doorbreken we de polarisatie die ons in de coronatijd juist zo tegenover elkaar heeft gebracht. En zo komen we bij het antwoord op de vraag: ‘Ken je mij?
Om het lijden, de passie en de worsteling van de medemens te voelen, moeten we die vraag steeds opnieuw durven stellen. Net als Jezus zullen wij het kruis op ons moeten nemen en ons medeverantwoordelijk moeten voelen voor de mensen om ons heen. De dood mag niet het laatste zijn. De zin van het leven zit in het leven zelf, in het opstaan tegen alles wat de ander het leven ontneemt en dood maakt.

Bij de Passie is er voor de gezongen eigentijdse liederen een parochiebreed projectkoor samengesteld. Naast het koor is er een groep solisten die samen met een combo het geheel vocaal en muzikaal ondersteunt. Het koor staat onder leiding van dirigent Frank Sterenborg.

De Passie 2022

■         Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 in Vorden. Voorgangers zijn voormalig pastoraal werker W. Matti en Ds. R. den Hertog.
De passieviering wordt voorafgegaan door een stille tocht die om 14.30 uur begint op het plein voor de Christus Koningkerk.

■         Goede Vrijdag 15 april om 19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 in Vorden. Voorgangers zijn voormalig pastoraal werker W. Matti en pastoraal werker C. Timmerman.

De stille tocht, voorafgaand aan de passieviering van 15.00 uur, staat in het teken van de coronaslachtoffers. We herdenken de ontelbare slachtoffers die de afgelopen twee jaar wereldwijd, vaak naamloos, zijn gestorven ten gevolge van de coronapandemie. Velen van ons kennen dierbaren in eigen kring die zijn gestorven en in eenzaamheid zijn begraven. Tijdens de stille tocht is er bij de Dorpskerk in Vorden een moment van aandacht, een kort memorial moment, in de vorm van een gedicht/gebed, waarna we in stilte door het centrum verdergaan richting de Christus Koningkerk.
Het kruis wordt door vrijwilligers gedragen. Wilt u één van de kruisdragers zijn, laat het ons weten. U kunt zich opgeven bij het parochiesecretariaat: e-mailadres secretariaat@12apostelen.nl; telefoon 0575 – 711 310.