Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan

We staan aan de vooravond van de Goede Week. De Goede Week begint op Palmzondag en duurt tot en met Stille Zaterdag. Het zijn de laatste zeven dagen van de vasten of Veertigdagentijd. In de Goede Week worden de gebeurtenissen herdacht die de kern van het christelijke geloof vormen, met name het lijden en sterven van Jezus Christus. Het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan zal in deze week een aantal vieringen verzorgen.

Vespers van Palmzondag 10 april (16.30 uur)
Het begin van de klanken van stilte in de Goede Week, de week waarin christenen over de gehele wereld toeleven naar de dagen waarop ze het lijden, het sterven en de opstanding van Jezus uit de dood herdenken. Het zijn de laatste zeven dagen van de vasten of Veertigdagentijd. Op Palmzondag wordt de blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem gevierd. Het Gregoriaans Getijdenkoor opent de vespers met de jubel van het “Hosanna” tijdens de palmprocessie daaraan voorafgaand.

Metten en Lauden van Stille Zaterdag 16 april (7.30 uur)
In de vroege morgenuren van paaszaterdag zingt het koor in de verstilde ruimte van de St. Janskerk te Zutphen de Metten en Lauden, twee gedeelten uit het kerkelijk getijdengebed, als voorbereiding op het hoogfeest van Pasen. De Metten en Lauden zijn het begin van het dagelijks koorgebed, maar krijgen op deze dag na de kruisiging en graflegging van Jezus een diepere betekenis door de indrukwekkende meditaties in een opeenvolging van psalmen, klaagzangen van Jeremia en prachtige responsoria. Door de eeuwen heen zijn de mooiste gezangen uit het Gregoriaans in deze vroege liturgie bijeen gebracht. Als ware het in droefheid en berusting de dodenwacht bij Zijn graf, maar daarnaast ook vol verwachting over dat wat komen gaat. Het ritueel met 15 kaarsen, 14 ongebleekte als rouw en één witte als symbool van Christus en Zijn opstanding op de driehoekige kaarsenegge, geeft een extra dimensie aan deze viering. De Metten beginnen op Stille Zaterdag om 07.30 uur en duren ca. anderhalf uur. Om 9.30 uur worden ze gevolgd door de Lauden.

Tussen de Metten en Lauden zal er in de kerk een ontbijt geserveerd worden. U kunt zich hiervoor opgeven via e-mail: info@getijdenkoorstjanzutphen.nl of telefoon 06 – 513 364 79.

 

Vespers van Paaszondag 17 april (16.30 uur)
Op het hoogfeest van Pasen sluit het koor af met verstilde Gregoriaans gezangen. Deze zullen weerklinken tijdens het ‘avondlijke getijde’ (kloosterkoorgebed). De beleving in stilte van het Salve festa dies, psalmen en antifonen sluit de Goede Week af. Mooie momenten vol wijding van gedragen liturgie, waar door de eeuwen heen de mooiste Gregoriaanse gezangen bijeen zijn gebracht.