Chrismamis 2022

Utrecht, 7 maart 2022

Broeders en zusters in Christus,

Hopelijk kunnen we het dit jaar in de Goede Week weer met velen vieren: de Chrismamis voor heel ons Aartsbisdom Utrecht. Vanwege de coronaviruspandemie moest deze viering vorig jaar helaas in kleine kring plaatsvinden, terwijl de Chrismamis het jaar daarvóór helemaal moest vervallen. Ik ben dan ook dankbaar dat ik u – gezien de actuele stand van zaken rond de coronaviruspandemie – dit jaar weer voor het bijwonen van de Chrismamis kan uitnodigen. De Chrismamis is immers een hoogtepunt in het kerkelijk jaar, mede omdat wij dan met vertegenwoordigers van al onze parochies en locaties bijeen zijn rond Christus, onze Heer en Herder. Met elkaar zullen we in het bijzonder ook bidden voor vrede en gerechtigheid voor de Oekraïne en in heel de wereld.

Iedereen is voor deze viering van harte uitgenodigd! Op de eerste plaats uzelf, maar ook de volwassenen die zich voorbereiden op hun doopsel en/of vormsel en kinderen/jongeren die het vormsel gaan of hebben ontvangen. Hun aanwezigheid is een verrijking voor de Chrismamis. Dat geldt ook voor de vluchtelingen die in uw parochies naar de kerk komen. Daarom aan u het vriendelijke verzoek om vanuit elke locatie in uw parochie met een groep parochianen naar de Chrismamis te komen. Zo kunnen vele gelovigen deze indrukwekkende viering meebeleven.

Datum: woensdag in de Goede Week: 13 april 2022
Adres: Onze Lieve Vrouwekerk, Hoofdstraat 18 te Apeldoorn
Aanvang: 19.00 uur

Tijdens de Chrismamis vindt de zegening plaats van de olie voor de zieken alsook die voor de geloofsleerlingen. Daarna wordt het Chrisma gewijd dat voornamelijk gebruikt wordt bij het doopsel, het vormsel en de priesterwijding.

Overhandiging nieuwe HH. Oliën
De overhandiging van de nieuwe HH. Oliën na afloop van de Chrismamis geschiedt op drie plaatsen in de kerk en wel per vicariaat. Het zal per parochie verschillen of de bestelde flesjes HH. Oliën worden meegenomen door de pastoor of door anderen die de parochie vertegenwoordigen.
Afgifte oude HH. Oliën
Voorafgaande aan de Chrismamis kunnen de HH. Oliën worden afgegeven die in het voorgaande jaar gezegend of gewijd zijn. Daartoe staat er in het portaal bij de hoofdingang iemand bij een speciale tafel. Het Aartsbisdom zorgt voor een goede verbranding van de HH. Oliën die niet meer gebruikt zullen worden.
Voedselbank en Kledingbank
Graag nodig ik degenen die naar de Chrismamis komen uit voedsel dat enige tijd houdbaar is mee te nemen voor de Voedselbank Apeldoorn. Tevens kunt u koffie, thee en chocolademelk voor de bakfiets van het straatteam meenemen, voor dak- en thuisloze medemensen in Apeldoorn. Kleding voor de Kledingbank van de Gemeenschap van Sant’Egidio Apeldoorn is ook zeer welkom. In het bijzonder is er dringend behoefte aan kleding voor jongeren van de hoogste groepen van de basisschool en de eerste klassen van de middelbare school. Daarnaast is er een tekort aan boven- en onderkleding in kleine maten voor vluchtelingen. Voor meer informatie zie: www.santegidio.nl. Voorafgaande aan de Chrismamis nemen jongeren dit alles in ontvangst in het portaal van de kerk.
Wens
Van harte hoop ik – mede namens de andere leden van de bisdomstaf – dat vele priesters, diakens, pastoraal werk(st)ers, leden van onze parochiebesturen, locatieraden, pastoraats[1]groepen, diaconaal assistenten, catechetisch medewerkers en andere parochianen deze feestelijke Chrismamis komen meevieren.

U allen wens ik een gezegende Veertigdagentijd, onze opgang naar Pasen.

Met hartelijke groet, in Christo,

+ Willem kardinaal Eijk, aartsbisschop van Utrecht