Paaswens

 

 

Het pastoraal team, parochiebestuur, diakens en parochiemedewerkers wensen u allen een 

ZALIG PASEN