Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan

Op Pinksteren vieren Christenen de uitstorting van de Heilige Geest.

Nog even om je geheugen op te frissen: wat houdt de paasperiode ook alweer in.
Met Pasen (eerste paasdag valt altijd op een zondag in april) wordt gevierd dat
Jezus Christus drie dagen na zijn kruising is opgestaan uit de dood. Veertig dagen later vindt zijn tenhemelopneming plaats: zijn hemelvaart. De viering van Hemelvaartsdag is altijd op een donderdag. Vlak voor deze opneming, spreekt Jezus een laatste belofte uit: de Heilige Geest zal binnenkort neerdalen. Dat gebeurt tien dagen later: met Pinksteren.

Wie of wat is de Heilige Geest? Christenen zien de Heilige Geest als de Geest van God. Deze Geest zou samen met God de Vader en de Zoon van God de Heilige Drie-eenheid vormen. Het ‘uitstorten’ wordt in de Bijbel beschreven als een soort waterval, een gevoel van geloof dat zich onder de christenen verspreidde: “Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.” ‘

Veni Creator Spiritus’ is een kerkelijke pinksterhymne, meestal gezongen in het gregoriaans en gebaseerd op een tekst van de monnik Hrabanus Maurus. De eerste twee zinnen van de hymne gaan als volgt: “Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer, houd Gij bij ons uw intocht, Heer.”

Op eerste pinksterdag 5 juni 2022 om 16.30 uur, zingt het Gregoriaans Getijdenkoor St. Jan in de St. Janskerk te Zutphen de Vespers van het Hoogfeest van Pinksteren.

Getijdengebed is van alle tijden

Al eeuwen worden in abdijen en kloosters dagelijks de getijden gebe­den of gezongen. Het is een antwoord op de vraag van Jezus zelf aan zijn leerlingen om zonder ophouden te bidden.

De Vespers zijn de belangrijkste van de dagelijkse getijden.

Ze worden gebeden bij het overgaan van de dag naar de nacht wanneer de lichten worden ontstoken.

Wij brengen dank aan God voor de voorbije dag en prijzen Zijn naam en geven de eer die Hem toekomt.