Brief kardinaal Eijk aan katholieke gezinnen

Op 19 maart 2021 begon het door paus Franciscus uitgeroepen Jaar van het Gezin.
Komend weekend wordt dit Jaar van het Gezin afgesloten met een Wereldbijeenkomst van Gezinnen in Rome.
Bij gelegenheid hiervan heeft kardinaal Eijk een brief aan de katholieke gezinnen geschreven.
Hierin staat hij stil bij de gezinnen in de Kerk. Lees hier de brief.

 

GEBED

Hemelse Vader, we komen hier voor U om U te loven en om U te bedanken voor het grote geschenk van de familie. We bidden tot U voor alle gezinnen ingewijd door het sacrament van het huwelijk. Mogen ze elke dag de genade herontdekken die ze hebben ontvangen, en mogen ze als kleine huiskerken weten hoe ze van Uw aanwezigheid kunnen getuigen en van de liefde waarmee Christus de Kerk liefheeft. We bidden tot U voor alle families die geconfronteerd worden met moeilijkheden en lijden veroorzaakt door ziekte of omstandigheden waarvan alleen U weet. Ondersteun ze en maak ze bewust van het pad naar heiligheid waarop U hen roept, zodat ze Uw oneindige barmhartigheid mogen ervaren en nieuwe manieren vinden om in liefde te groeien. Wij bidden U voor kinderen en jongeren: mogen ze U ontmoeten en vreugdevol reageren op de roeping die U voor hen in gedachten hebt; We bidden voor ouders en grootouders: mogen zij weten dat ze tekenen zijn van het vader- en moederschap van God in de zorg voor de kinderen die U hen naar lichaam en geest toevertrouwt; en voor de ervaring van broederschap die de familie aan de wereld kan geven Heer, sta toe dat elk gezin hun specifieke roeping tot heiligheid in de Kerk zou kunnen beleven als een oproep om missionaire discipelen te worden, in dienst van leven en vrede, in gemeenschap met onze priesters, religieuzen, en alle roepingen in de Kerk. Zegen de wereldbijeenkomst van gezinnen. Amen.