Reünie Emmanuel Singers Zutphen op 18 september 2022

In 1967 begon de familie van Dijk een combo met als zangeres Pauline de Bont. Zij gaven de kerkdienst een andere naam: De Beatmis. Vanaf dat moment kwamen er kerkdiensten die de jeugd meer aansprak. En werd de muziek eigentijds. Het ging niet alleen om het zingen maar vooral ook om de gezelligheid samen. Na de repetities was het nog lang nazitten aan de bar in de koffiekamer met een biertje, wijn of fris. Met regelmaat werd er laat op de avond nog een patatje gehaald voor iedereen. Je groeide samen op en er ontstonden liefdes. Er zijn heel wat trouwfeestjes geweest met de daar op volgende zwangerschappen. Bij het koor kwam je en bleef je vele jaren met uitschieters van wel 25 jaar lidmaatschap. Dus was de naam Jongerenkoor Emmanuel niet meer van toepassing.

Omdat de jongeren ouder werden veranderende de naam van het koor in: Emmanuel Singers Zutphen. Naast Nederlandstalige, kwamen er ook Engelse, Duitse, Franse en zelfs Afrikaanse liedjes op het repertoire. En de Gospelsongs lieten de kerk swingen. Het koor ging met regelmaat on tour en heeft zelfs in Schotland concerten gegeven. Koorweekenden en koorfeesten zijn nog altijd herinneringen waar met plezier op word teruggekeken. Maar aan alles komt een eind….. Zo ook aan het koor. In 2012 ging de stekker er uit, omdat er in de Emmanuelkerk geen katholieke vieringen meer werden gehouden.

Een aantal oud-leden hebben de koppen bij elkaar gestoken en organiseren een reünie:
op 18 september 2022
van 14.00 uur tot 18.00 uur
zijn oud koorleden van harte welkom.

Programma
– Koffie en thee in de benedenzaal van de Emmanuelkerk
– Een uurtje samen zingen in de bovenkerk.
– Aansluitend herinneringen ophalen met een hapje en een drankje

Opgeven kan via
e-mail: esz@planet.nl o.v.v. Reünie ESZ 2022

De kosten voor deze reünie zijn € 15,00 per persoon.
Dit bedrag graag vooraf betalen op:
rekeningnummer: NL15 RABO 0334 8170 13
t.n.v. R.J. Kolber o.v.v.  “eigen naam” + ESZ 2022

We hopen veel oud koorleden te mogen ontmoeten en kijken er enorm naar uit.

Muzikale groetjes van:
Lianne Palm,
Kitty Bisseling,
Pauline Lansman,
Rober-Jan Kolber
Clementine Wolters