Laatste Effataviering op 17 september

In september 2012 werd voor het eerst een Effataviering gehouden.

In de periode van het binnen de parochie ontwikkelen van ‘andersoortige vieringen’ werd gezocht naar verbreding en verdieping van de liturgie. Met nieuwe vormen van vieren werd gezocht hoe de ervaring van God in ons leven centraal staat. In Zutphen werd begonnen met een meditatieve viering op elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur. De eerste viering was opgebouwd rond het woord ‘Effata’, wat betekent “Ga open”. Dat is de genezing van (buiten)(gesloten zijn. We zien het als onze opdracht in het leven: open staan voor anderen en voor God. De voorbereidingswerkgroep vond het zo’n passende term dat ze ervoor koos de viering in het vervolg zo te noemen. De term “Effata” geeft ook aan dat de vieringen voor iedereen openstaan: gelovig of zoekend, twijfelaar of zekerweter, voor mensen die zich buitengesloten voelen en voor mensen die zich thuis weten.

Er werd een werkgroep gevormd, bestaande uit leden van de Zutphense liturgieroep “Om het Woord”, de parochiemedewerkers en pastoraal werker Jaap van Kranenburg. Het werd een waardevolle geloofsgroep, die nog steeds maandelijks bij elkaar komt voor evaluatie van de vorige en bespreking van de komende viering. Ook de viering zelf wordt maandelijks gehouden met een relatief kleine groep van meest vaste bezoekers. De structuur heeft in de loop van de tijd een vaste vorm aangenomen. Er wordt uitgegaan van verdieping van de evangelielezing van de4 zondag zonder context van andere lezingen. Steeds staat de actualisering van de Bijbeltekst naar de dag van vandaag centraal met behulp van meditatie, symbolen, poëzie, actuele teksten, gebed en zang.

Deze maand bestaat “Effata” 10 jaar. Sinds de start in 2012 zijn er meer dan 100 Effatavieringen geweest! Waardevolle momenten voor hen die deze meditatieve bezinningsvorm kunnen waarderen. Echter, geleidelijk aan is de werkgroep uitgedund en de belangstelling voor de vieringen verzwakt. We zien daarbij de effecten van de achter ons liggende coronaperiode.  Vaste bezoekers zijn niet meer in staat te komen of zijn ons ontvallen, mensen hebben een andere invulling gevonden en het kost extra energie om vertrouwde zaken weer op te pakken. Na zorgvuldige afweging heeft de werkgroep besloten dat het 10-jarig jubileum een goed moment is om een punt te zetten achter “Effata”. Op zaterdag 17 september om 17.00 uur zal de laatste viering zijn. We nodigen belangstellenden uit en nadrukkelijk zij die in de afgelopen tien jaar betrokken waren. Dan sluiten we “Effata” feestelijk af met de tekst waarmee we zijn begonnen.