Startviering 2022 in Vorden

Zondag 4 september in Vorden. De zon scheen en bij de Christus Koningkerk hingen de vlaggen uit. Het kerkplein was afgezet, de kerk versierd, het koor was nog aan het repeteren en veel vrijwilligers waren al vroeg op de been. De vroegkomers konden voorafgaand aan de viering kijken naar een groot scherm waarop foto’s te zien waren van diverse activiteiten in de parochie. De Startviering, voor het eerst na 2 jaren waarin deze bijzondere start van het seizoen geen doorgang kon vinden. In een eucharistieviering waarin het pastoraal team voorging en parochianen uit alle geloofsgemeenschappen aanwezig waren, werd de start van het nieuwe parochiële seizoen gevierd. De viering, met het thema Verbinden en Vernieuwen, werd muzikaal opgeluisterd door het parochiekoor onder leiding van Joop van Goozen, er was een kindernevendienst en tijdens de offerande werden de door de parochianen meegebrachte goederen voor de Voedselbank overhandigd aan de vertegenwoordiger van de PCI.

Na afloop van de viering was er koffie/thee/limonade met wat lekkers, een groot Jenga-spel, een ijscokar en natuurlijk was er uitgebreid gelegenheid tot ontmoeting met medeparochianen.