Coronahandreiking voor kerken

Het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO) heeft een coronahandreiking voor kerken geschreven die met verschillende scenario’s rekening houdt. Op deze manier kunnen de aangesloten kerkgenootschappen zien welke maatregelen passen bij welke situatie.

De Rijksoverheid heeft aan alle maatschappelijke sectoren (horeca, zorg, sport, vrijwilligerswerk) gevraagd om te komen met plannen voor het geval in het winterseizoen de COVID-19 besmettingen weer toenemen. Momenteel stijgt het aantal besmettingen.

Basisadviezen
De bisschoppen vragen om voorzichtigheid te blijven betrachten. Hun oproep om de algemene basisadviezen tegen corona in acht te blijven nemen, geldt nog steeds. Dit betreft handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog, thuisblijven bij klachten, zorgen voor voldoende frisse lucht, enzovoort. Mochten de komende tijd extra maatregelen tegen corona nodig blijken te zijn, dan zal eerst overleg van de bisschoppen plaatsvinden.

Houd rekening met elkaar
Voor nu geldt ook: houd rekening met elkaar, ook met diegenen die graag afstand willen houden, geen hand willen geven en/of een mondkapje dragen, bijvoorbeeld in verband met een kwetsbare gezondheid. “Laten we met elkaar ervoor zorgen dat iedereen in de kerk de liturgie veilig mee kan vieren,” aldus de bisschoppen.

Zie voor meer informatie over de corona-handreiking van het CIO