Allerzielenvieringen in onze parochie

Baak, 2 november 19.00 uur, viering met de werkgroep. Na afloop van de viering kunt u per familie een grafkaars in ontvangst nemen die u op een door u gewenst moment op het graf kunt plaatsen. Na terugkomst van de begraafplaats kunt u gezamenlijk koffie drinken.

Borculo, 2 november 19.00 uur, viering met het koor Stemmig.
In deze viering worden de overledenen van het afgelopen jaar herdacht en wordt een kaarsje voor hen gebrand.

Brummen, 2 november 19.00 uur, viering met diaken Anton Bos in de Pancratiuskerk, Kerkstraat 17 in Brummen. Na de viering is er gelegenheid om samen koffie of thee te drinken in de koffieruimte van de kerk. Vanwege de afstand en het late uur is er geen gezamenlijke processie naar het kerkhof. Wel heeft diaken Bos, aangegeven op woensdag 2 november overdag in stilte de graven te zegenen. De hele dag is op de begraafplaats bezoek mogelijk. De begraafplaats zal tot 21.30 verlicht zijn.

Drempt, 2 november 19.00 uur, viering met pastoraal werker
Carin Timmerman.

Hengelo, 2 november 19.00 uur, viering met parochiemedewerker
Gerry Spekkink.

Joppe, 2 november 19.00 uur, viering met pastoor H. Scheve. Na afloop is er een processie naar het kerkhof waar bij het monument voor het ongedoopte kind een vuur wordt ontstoken. De graven zullen door pastoor Scheve worden gezegend.

Keijenborg, 30 oktober 10.00 uur, eucharistieviering met
pastor J. Baneke.
Na de viering gaan we gezamenlijk naar het kerkhof.

Lochem, 2 november 19.00 uur, viering met de werkgroep.

Olburgen, 30 oktober 9.30 uur, viering met diaken Th. ten Bruin. Aansluitend bezoek aan de begraafplaats.

Ruurlo, 2 november 19.00 uur, viering met de werkgroep.

Steenderen, 2 november 19.00 uur, viering met pastor J. Baneke. Na afloop gaan we naar het verlichte kerkhof.

Vierakker, 2 november 19.00 uur, viering met W. Matti.

Vorden, 2 november 19.00 uur, viering met de werkgroep.

Zutphen, 2 november 19.00 uur, viering met parochiemedewerker Laura van de Kam.
De RK begraafplaats aan de Warnsveldseweg zal deze avond verlicht zijn door middel van fakkels.
Rond half negen zal er een moment van overweging zijn dat bestaat uit een kort gebed en het voorlezen van enkele mooie gedichten.