Actie Kerkbalans 2023

Verbinden en Vernieuwen. Juist nu!

Dit is het thema van de Actie Kerkbalans 2023. De parochie HH. Twaalf Apostelen zit in een groot veranderingsproces, waarbij we worden uitgedaagd om buiten onze eigen geloofsgemeenschapsgrenzen te kijken en waarbij we verbinding moeten zoeken met medeparochianen van andere locaties.

  • Ook in 2023 willen we het samen kerk-zijn vorm en inhoud geven. We willen vooruit, investeren in het omzien naar elkaar en van betekenis zijn
  • Met elkaar vormen we een parochiegemeenschap waar mensen altijd welkom zijn. Waar we parochianen die in hun eigen geloofsgemeenschap niet meer naar de kerk kunnen warm willen ontvangen.

Uw steun is daarbij van onschatbare waarde.

Maar er zijn ook veel vragen over de Actie Kerkbalans. Hieronder vindt u vragen die bij u kunnen opkomen als u hoort over de Actie Kerkbalans.

Wij hebben deze vragen (en de antwoorden) voor u op een rij gezet.

Vraag: Onze kerk gaat dicht, waarom moeten we dan nog meedoen aan de actie Kerkbalans?

Antwoord: Ook al gaat het kerkgebouw dicht, de plaatselijke geloofsgemeenschap blijft bestaan. Er worden nog steeds samenkomsten gehouden, koffie gedronken, de begraafplaats onderhouden. De bezoekgroepen blijven, de diaconie, de oecumene.  Hiervoor is nog steeds geld nodig!

 

Vraag: Mijn bijdrage gaat toch niet naar Zutphen?

Antwoord: De parochie maakt veel kosten voor bijvoorbeeld het pastorale team, secretariaat en bijdrage aan de kosten van het Bisdom. Zonder deze uitgaven kan de parochie niet functioneren. Deze kosten moeten gezamenlijk betaald worden door alle geloofsgemeenschappen, dus ook een gedeelte door uw lokale geloofsgemeenschap.

 

Vraag: De parochie is rijk genoeg, waarom dan toch de actie Kerkbalans?

Antwoord: De parochie heeft inderdaad vermogen, opgebouwd uit schenkingen, collectes en opbrengst van de actie Kerkbalans. Dit vermogen levert inkomsten op voor de  parochie, huur, pacht en beleggingsopbrengsten. Helaas levert dit niet voldoende op om alle kosten te kunnen dekken. Uw bijdrage aan de actie Kerkbalans is dan ook hard nodig.

 

Vraag: Als de kerk dicht gaat, is er toch geen onderhoud meer nodig?

Antwoord: zolang de kerk niet is verkocht, blijven we verantwoordelijk voor het onderhoud. Ook kunnen we de kachel niet helemaal uitzetten en moet de het gebouw verzekerd blijven. Deze kosten lopen dus nog gewoon door.

 

Staat uw vraag hier niet tussen? Mail uw vraag dan naar communicatie@12apostelen. Dan zullen wij ons best doen deze vraag zo goed mogelijk te beantwoorden.