Koorprojecten in de parochie

Het afgelopen halfjaar is er een aantal vergaderingen geweest met de dirigenten, organisten en andere afgevaardigden van de koren in onze parochie. Doel was te onderzoeken hoe we te midden van kerksluitingen het zingend potentieel zoveel mogelijk overeind kunnen houden.

Tijdens de repetitie voor de startviering op 3 september 2022 viel al op hoe snel een gelegenheidskoor nieuwe muziek instudeert. Met zijn allen behaalden we een prachtig klinkend resultaat en dat geeft hoop voor de muzikale toekomst van onze parochie. Gesteund door deze positieve ervaring is in gezamenlijkheid besloten in de maanden januari, februari en maart een drietal workshops te organiseren. De formule is dezelfde als die bij de startviering: op zaterdag repeteren, op zondag tijdens de eredienst uitvoeren. De workshops vinden plaats in     

  • Joppe op 28 en 29 januari 2023
  • Hengelo op 25 en 26 februari 2023
  • Steenderen op 25 en 26 maart.

De bijeenkomsten staan open voor alle koren, dirigenten en organisten uit de parochie. Uiteraard wordt er bekende muziek gezongen, maar er zal zeker ook nieuwe muziek worden ingestudeerd. Ook als je op zondag elders moet zingen, is het geen probleem deel te nemen aan de workshop op zaterdag.

De opluistering van de zondagsviering is natuurlijk een belangrijk doel. Maar het allerbelangrijkst is dat de zangers uit de gehele parochie elkaar ontmoeten en met elkaar ervaren hoe samen zingen alle locatiegrenzen doorbreekt. We hopen op een grote opkomst en drie inspirerende weekends.
Aanmelden via secretariaat@12apostelen.nl.