Vastenaktie 2023 Een nieuwe start in Zuid-Soedan

In 2023 kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten. De redenen waarom mensen dat doen, verschillen. Sommigen slaan op de vlucht vanwege oorlog, natuurrampen of omdat een overheid of groot bedrijf zich de kostbare grond toe-eigent waar ze leven. Anderen vertrekken in de hoop op een beter leven of om geld te verdienen voor hun familie.

Zuid-Soedan werd in 2011 een onafhankelijk land, onafhankelijk van het dan grote Soedan. De onafhankelijkheid van Zuid-Soedan is door Soedan erkent en op 14 juli 2011 werd Zuid-Soedan lid van de Verenigde Naties. Echter van 2013 tot 2020 woedde er in Zuid-Soedan een burgeroorlog als gevolg van corruptie, etnische conflicten en economische problemen in de strijd om olie. De burgeroorlog leidde in 2017 tot een massale vlucht en een enorme hongersnood waaraan pas in 2020 een einde kwam.

In de Vastenactie 2023 zetten we een project in Zuid-Soedan in de schijnwerpers. We steunen mensen in de deelstaat Warrap, die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen er voor zorgen dat zij in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.
Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de voedselonzekerheid verlaten de mensen hun gemeenschappen. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan, maar liefst 287.000 mensen. De meesten van hen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van de landbouw. Maar in grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur en het ecosysteem erg fragiel. In 2020 werden 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor de voedselvoorziening.

In het campagneproject van de Vastenactie worden 1500 Zuid-Soedanezen – overwegend vrouwen, waaronder veel oudere vrouwen en vrouwen met een beperking – getraind in duurzame landbouw- en veeteeltmethodes. Doel is dat ze voldoende en gevarieerd voedsel voor hun familie kunnen verbouwen en voldoende zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Door samen op te trekken in coöperaties vormen ze bovendien een sterkere onderhandelingspartner voor partijen die hun oogst willen kopen en kunnen ze betere prijzen afspreken. Naast de trainingen ontvangen de deelnemers ook zaaigoed en gereedschappen om de grond te bewerken.
Binnen het project is er speciale aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tot slot leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

 

 

In de veertigdagentijd wordt in onze parochiekerken voor het project in Zuid-Soedan gecollecteerd.
U kunt uw bijdrage ook overmaken op bankrekening NL04 RABO 0322 3951 00 t.n.v.
parochie HH. Twaalf Apostelen o.v.v. Vastenactie 2023. Uw bijdrage is enorm welkom!