Laura van de Kam verlaat onze parochie

Onlangs kon u in Onderweg lezen dat parochiemedewerker Laura van de Kam per 1 mei a.s. haar taken bij onze parochie zal beëindigen. Dit was voor haar een moeilijke, maar onvermijdelijke beslissing omdat ze, zo zegt ze zelf, zich niet meer kan verenigen met ontwikkelingen binnen onze kerk. Het pastoraal team en het parochiebestuur betreuren deze stap, maar hebben begrip voor haar beslissing. Laura heeft zich jarenlang voor onze parochie ingezet, in het bijzonder voor de geloofsgemeenschap Zutphen.

Op zondag 30 april willen het pastoraal team en het parochiebestuur in de eucharistieviering van 10.00 uur in de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen  afscheid  nemen van Laura. In de eucharistieviering  gaat pastoor Harry Scheve voor. Hij wordt geassisteerd door diaken Anton Bos, en parochiemedewerkers Laura van de Kam en Gerry Spekkink. Alle parochianen zijn van harte uitgenodigd. Na afloop is er tijdens de koffie gelegenheid Laura persoonlijk de hand te schudden.