Carlo Acutis Lezingen

Een nieuw initiatief vanuit de parochies Heilig Kruis en Heilige Lebuinus is de Carlo Acutis Lezingen. Deze lezingen hebben een verdiepend karakter over kerk, spiritualiteit en theologie. We hebben het genoegen u de eerste twee lezingen aan te kondigen.

Carlo Acutis is een jonge, moderne zalige binnen de r.-k. kerk. Hij is vooral bekend omdat hij vlak voor zijn dood in 2006 een website heeft gemaakt waarop hij eucharistische wonderen van over de hele wereld catalogiseerde en documenteerde.

Zijn werk in deze moderne tijd, het delen van kennis met moderne middelen is onze inspiratiebron.

De lezingen zullen een verdiepend karakter hebben.

De eerste lezing is op dinsdag 5 september om 19:30 in Raalte in of nabij de kerk. De lezing zal gaan over Kunst in de Kerk en zal gegeven worden door mgr. Herman Woorts, hulpbisschop van het bisdom Utrecht. Hij heeft kerkelijke kunst gestudeerd in Rome en is in zijn dagelijkse werk verantwoordelijk voor de kerkelijke kunst en relieken binnen het Aartsbisdom Utrecht.

De tweede lezing is op woensdag 4 oktober om 20:00 in de Bibliotheek in Deventer. De lezing zal gaan over de mens als het beeld van God in Genesis en zal gegeven worden door Corline Melisse. Zij is gepromoveerd op een cognitief-semantisch onderzoek naar dit onderwerp. Voor haar onderzoek heeft ze zich gericht op Genesis 1: 26-27 en zal een deel van haar promotieonderzoek in haar lezing verwerken.

Voor de beide lezingen geldt dat de toegang gratis is en dat er onder het genot van koffie en thee of een andere versnapering nagepraat kan worden over de lezing. Een vrije gift voor de gemaakte onkosten wordt gewaardeerd.

Mocht u nog vragen hebben, stuurt u deze dan naar carlo.acutis.lezingen@heiligelebuinus.nl