Geen nieuwe bezinningsmails

Jarenlang begonnen we de mailactie van de bezinningsmails met de woorden:

Even stilvallen bij een beeld, een woord,
een gedachte op je in laten werken …

Na 14 jaar is het moment aangebroken om met deze mailactie te stoppen.

We hebben steeds met heel veel liefde, plezier en passie de mails samengesteld. Steeds zochten we naar beelden, liedjes, verhalen, filmpjes, teksten en meditaties vanuit de bron van onze christelijke traditie en aansluitend bij de vragen van deze tijd. De voorbereiding was steeds een hele klus, maar gaf ons allebei ook inspiratie. Wij, Marga (katholiek pastor) en Eveline (protestants predikant) verschillen van elkaar, maar zitten ook op dezelfde lijn. Dat gaf een fijne onderlinge dynamiek en energie. En niet te vergeten de feedback die we van velen kregen: ook die gaf energie! Zo’n 800 mensen ontvingen de mail. Nadat we jarenlang door Freek trouw werden bijgestaan, werd de laatste jaren ook Petra voor ons een geweldige ondersteuning. Ongelofelijk bemoedigend was het steeds weer om te lezen wat een mail op cruciale momenten voor iemand kan betekenen, om te horen hoe de mails werden doorgegeven om ook anderen een hart onder de riem te steken en hoe de mails werden gebruikt bij bijeenkomsten en vieringen.

Het afgelopen jaar gingen persoonlijke omstandigheden, onder andere de eigen gezondheid en die in familiekring, bij ons beiden steeds meer aandacht en energie vragen. Voor onze eigen balans is het daarom goed om nu te stoppen, zij het met pijn in ons hart. Wij vonden het fijn om u al deze jaren iets aan te kunnen reiken. We hopen van harte dat u via een andere weg weer nieuwe inspiratie opdoet. Het ga u goed. En weet u geliefd en gedragen door de Eeuwige.

Een hartelijke groet van Marga Engelage, Petra Hulman en Eveline Struijk