Gelderse bedevaart 22 oktober 2023

Op zondagmiddag 22 oktober 2023 vindt in het bekende Mariabedevaartsoord Renkum de jaarlijkse traditionele Gelderse bedevaart plaats ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, de Vrouwe van Gelderland.
Voor deze bedevaart zijn speciaal de gelovigen uit Gelderland uitgenodigd, maar ook van buiten Gelderland bent
u van harte welkom!

Kosten deelname: vrijwillige bijdrage voor de bestrijding van de hoge onkosten.
Vervoer: op eigen gelegenheid.

Hoofdcelebrant is pastoor Harry Scheve.Het programma met bedevaartsliederen wordt muzikaal begeleid door een gelegenheidskoor onder leiding van dirigent en organist Joop van Goozen.

 

Het programma begint 14.00 uur in de kerk met een bloemenhulde ter ere van Onze Lieve Vrouw van Renkum, gevolgd door het gezamenlijke rozenkransgebed
14.30 uur: feestelijke eucharistieviering
15.45 uur: uitstelling Allerheiligste met Lof
16.00 uur: afsluiting

Vanaf circa 16.15 uur is er in de pastorie gelegenheid voor koffie/thee met versnapering.

Kinderen kunnen meelopen in de bloemenprocessie.  Ze dienen dan uiterlijk 13.45 uur in de kerk (sacristie) aanwezig te zijn.

Adres:
R.K. Bedevaartskerk O.L.V. Ten Hemelopneming Dorpsstraat 1, 6871 AA Renkum.

Bereikbaar vanuit Arnhem en Wageningen met buslijn 352, uitstaphalte Melkdam
(3 minuten lopen).

Info via het secretariaat@mariavanrenkum.nl of dagelijks van 09.00-11.30 uur via tel. 0317- 31 23 31 of sms naar de organisatie:
gebedskring O.L.V. van Renkum  via 06-58902750. Kijk ook op www.mariavanrenkum.nl