Memorial Event lezing 2023 in Lochem

Verlies tussen schaamte en hoop

Een 77-jarige vrouw verliest haar huissleutel. Ze schaamt zich, want ze is bang dat haar kinderen denken dat ze aan het dementeren is. Een andere vrouw verliest haar kind, een volgende haar baan, en weer een ander haar vertrouwde dorpskerk. Er zijn zoveel vormen van verlies. De dood lijkt voor velen van ons de ergste vorm van verlies, maar is dat wel zo?
Hoe komt het toch dat mensen zich zo dikwijls schamen voor hun verlies? Alsof zij daar zelf schuld aan hebben. En toch kan verlies ook ruimte scheppen, nieuwe kansen bieden, hoop geven. Ja, zelfs het verlies van je meest dierbare naaste, kan – hoe vreemd dat ook klinkt – nieuwe mogelijkheden geven.
Dikwijls zijn vroegere ervaringen met verlies en de manier waarop we daarmee hebben leren omgaan bepalend voor hoe we dit later in ons leven doen. Hoe oud we ook zijn, het kleine kind wat we ooit waren speelt nog steeds een rol in ons latere leven. Soms komen plotseling herinneringen op uit die kindertijd. Gebeurtenissen die ook nu nog belangrijk zijn. Herinneringen kunnen pijnlijk en zelfs beschamend zijn, maar ze weghouden heeft geen zin. Verwerken betekent: wat gebeurd is onder ogen durven zien, en dan – misschien – die een nieuw, hoopgevend perspectief geven.
In deze lezing zal geprobeerd worden, mede aan de hand van voorbeelden uit de praktijk, te laten zien hoe belangrijk het is om onze verliezen niet weg te stoppen, maar te herinneren. Zij zijn stuk voor stuk memorial events, waarvan het de moeite waard is de betekenis daarvan voor ons leven beter te leren kennen.

Joost Baneke,

emeritus hoogleraar gezondheidspsychologie,
priester van het aartsbisdom Utrecht.

Bezoekt en begeleidt vooral oudere mensen.