Aanmeldformulier i.v.m. de toediening van het Sacrament van het Vormsel

Wij verzoeken u het formulier met alle informatie te versturen naar het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
U kunt dit doen door het formulier hier in te vullen en elektronisch te versturen.

  Aanmelding i.v.m. toediening van het sacrament van het vormsel

  Achternaam vormeling*

  Voornamen voluit*

  Roepnaam*

  Geboortedatum*

  Straat en Huisnummer*

  Postcode en Woonplaats*

  Telefoonnummer*

  Uw e-mail*

  Geloofsgemeenschap-locatie*

  Huidige School*

  Huidige Groep*

  Naam en voornaam Vader*

  Naam en voornaam Moeder*

  In welke plaats is de vormeling gedoopt?

  In welke kerk is de vormeling gedoopt?

  Adres van de kerk waar de vormeling is gedoopt

  Datum van de doop

  Datum van de Eerste H. Communie

  In welke kerk/plaats heeft de vormeling de Eerste H. Communie ontvangen?

  De ouders geven toestemming voor publicatie van de foto's gemaakt tijdens de voorbereiding en de vormselviering.

  De ouders geven hun kind op voor het ontvangen van het Sacrament van het H. Vormsel.
  of
  Ik wil graag het het sacrament van het H. Vormsel ontvangen.

  * invullen verplicht

  Uw bericht