Aanmeldformulier i.v.m. de toediening van het Sacrament van het Vormsel

Wij verzoeken u het formulier met alle informatie te versturen naar het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
U kunt dit doen door het formulier hier in te vullen en elektronisch te versturen.

Aanmelding i.v.m. toediening van het sacrament van het vormsel

Achternaam vormeling*

Voornamen voluit*

Roepnaam*

Geboortedatum (JJJJ-MM-DD)

Straat en Huisnummer*

Postcode en Woonplaats*

Telefoonnummer*

Uw e-mail*

Geloofsgemeenschap-locatie*

School*

Groep*

Naam en voornaam Vader*

Naam en voornaam Moeder*

In welke plaats ben je gedoopt?

In welke kerk ben je gedoopt?

Adres van de kerk waar je bent gedoopt

Datum van je doop(JJJJ-MM-DD)

Datum van de eerste Heilige Communie (JJJJ-MM-DD)

In welke kerk/plaats de Eerste H.Communie?

De ouders geven hun kind op voor het ontvangen van het Sacrament van het vormsel.
of
Ik wil graag het het sacrament van het Vormsel ontvangen.

* invullen verplicht

Uw bericht