26 november 2015
parochiesecretariaat van Heemstrastraat Zutphen
20.00- 22.00

Agenda
• Opening
• Verslag vergadering 29 oktober jl.
• Vaststellen logo (Joseph Wissink komt met voorbeelden)
Na dit agenda punt neemt de werkgroep huisstijl afscheid
• Terugkoppeling informatie vanuit secretariaat (Stefan)
• Voorbeeld website 12apostelen.rutten.co.nl (Stefan)
• vaststellen hoofdstructuur website
• Taakverdeling invulling onderdelen
• Afstemming met geloofsgemeenschappen
• Verdere invulling tijdpad (o.a. timing SOP toevoegen)
• Rondvraag
• Datum vervolgafspraak
• Sluiting