Rekeningnummer Kerkbalans

In verband met de Actie Kerkbalans wordt het volgende onder uw aandacht gebracht. De parochie is er op attent gemaakt dat vanwege de ingevoerde controle bij de banken van het rekeningnummer en de naam van de bijbehorende rekeninghouder het voorkomt…

Read More

Groene creatieve vingers….

Workshop ‘Schikken bij de Advent’ Uit bijna alle geloofsgemeenschappen waren op 22 november jl. dames naar Steenderen gekomen. Het is al voor het 5e jaar op rij dat de verschillende bloemschikgroepen uit de parochie elkaar treffen voor een workshop. Dit…

Read More

Actie voor Albanië

In het armlastige Albanië vonden de afgelopen maanden regelmatig aardbevingen plaats. In de laatste week van november waren deze bevingen heel hevig. Met het gevolg dat er veel doden te betreuren zijn (op het moment van schrijven al 51 en…

Read More

Adventsactie 2019.

Slechte economische omstandigheden, oorlogen en klimaatverandering veroorzaken problemen die vaak vooral vrouwen en kinderen treffen. Daarom steunen de MOV-groepen in onze parochie dit jaar projecten die zich richten op de hulp aan deze kwetsbare groepen. Dit jaar draagt de Adventsactie…

Read More

Een avond over Huub Oosterhuis

Doordat hij op donderdag 17 oktober op strikt doktersadvies thuis moest blijven, werd het niet de avond mét, maar de avond óver Huub Oosterhuis. Kees Kok, theoloog en al meer dan 55 jaar de rechterhand van Huub Oosterhuis, verving hem op…

Read More

Werelddag van de armen

“De hoop van de armen is niet voor altijd verloren” (Psalm 9, 19). Dit is het thema van de Werelddag van de Armen die dit jaar plaatsvindt op 17 november. De paus ontleent het thema aan psalm 9. “Deze psalm…

Read More

Samen gedenken, namen levend houden

Zondag 27 oktober organiseert de Stichting Levende Namen voor de negende keer de jaarlijkse gedachtenisbijeenkomst op de Nieuwe Begraafplaats te Lochem. Nabestaanden kunnen ’s middags en ‘s avonds langs een door vele fakkels verlichte looproute over de mooie begraafplaats van Lochem hun…

Read More

LANDELIJKE ARIENS-HERDENKING 2019

De jaarlijkse Ariëns-gedachtenisviering zal ook dit jaar weer plaatsvinden op de derde zondag van november, te weten 17 november a.s. Zoals gebruikelijk wordt deze eucharistieviering gehouden in de St. Jacobuskerk aan de Oude Markt te Enschede. Aanvang 11.00 uur. Celebranten…

Read More