Een belangrijke taak van onze geloofsgemeenschap is elkaar helpen in nood. Bij grote en kleine noden zoals ziekte, verdriet, eenzaamheid en overlijden. Daarbij gaat het niet alleen om onze eigen parochianen, maar ook om anderen, dichtbij en ver weg. De noden kunnen financieel en materieel zijn, maar ook sociaal en spiritueel.

Zorg en aandacht voor parochianen

Huisbezoek

Ouderen, eenzamen en zieken hebben onze bijzondere aandacht. Leden van de werkgroepen huisbezoek brengen regelmatig een bezoekje aan deze mensen. Met een luisterend oor, een kaartje of een bosje bloemen tonen zij hun betrokkenheid. Zo nodig wijzen zij u de weg naar instanties of personen die in bepaalde situaties beter toegerust zijn om iemand te helpen. Het huisbezoek wordt erg op prijs gesteld en blijkt soms ook een stimulans om weer eens een viering of andere activiteit bij te wonen.

Voor het bezoeken van onze parochianen zijn we mede afhankelijk van de signalen van anderen. Vindt u of iemand van uw familie het fijn om door iemand van onze bezoekersgroep bezocht te worden, dan kunt u hiervoor contact opnemen met het secretariaat van uw geloofsgemeenschap, zie hiervoor het blokje geloofsgemeenschappen.  Ook indien u het bezoek van een pastor op prijs stelt, kunt u dit kenbaar maken, via het Secretariaat Parochie HH. Twaalf Apostelen.

500px-Caritas_logo_svg

Parochiële Caritas Instelling

Binnen onze parochie is de caritas in handen van de Parochiële Caritas Instelling, kortweg PCI genoemd. De PCI werkt onafhankelijk van het parochiebestuur. Het PCI bestuur heeft een eigen website waar u meer informatie kunt vinden www.pci12apostelen.nl

In onze samenleving leven mensen met zo’n bescheiden inkomen dat zij in financiële nood raken. De oorzaak daarvan hebben ze niet altijd zelf in de hand. U zult misschien denken dat er voor dergelijke situaties voorzieningen zijn. Inderdaad, die zijn er. Maar die zijn niet in elke situatie toereikend om de ontstane problemen op te lossen. Ingeval alle wettelijke voorzieningen geen of niet voldoende financiële uitkomst bieden, kan de PCI mogelijk hulp bieden.

De PCI heeft tot doel dienstbaar te zijn aan de samenleving door:

 • aandacht te geven aan de concrete noden en behoeften van personen,
 • bij te dragen aan het bevorderen van de sociale rechtvaardigheid. 

De PCI doet dus meer dan het oplossen van geldelijke noden. Een eenmalige financiële bijdrage, hoe belangrijk en nodig die ook kan zijn, geeft geen structurele verbetering in een moeilijke leefsituatie. De PCI verwijst en begeleidt hulpzoekenden die in contact willen komen met dienst- of recht verlenende instanties zoals maatschappelijk werk, de gemeentelijke sociale dienst, etc.

Hulp Nodig?

Wij bieden u:

 • sociale betrokkenheid en een luisterend oor.
 • materiële ondersteuning in noodsituaties 

Op de website staan de contactgegevens van de PCI werkgroepen dicht bij u in de buurt. Als u met hen geen contact kunt krijgen neem dan gerust contact op:  pci@12apostelen.nl.

Helpt u de PCI helpen?

Dat kan:

 • door ons attent te maken op medemensen in nood. Neemt u dus gerust contact op: pci@12apostelen.nl
 • door zelf hulp te vragen
 • door uw bijdrage over te maken op rekening NL55RABO0159799775 t.n.v. PCI HH. Twaalf Apostelen te Zutphen. De PCI heeft een zogenoemde ANBI erkenning, waardoor uw bijdrage fiscaal aftrekbaar is.

 

MOV, Missie – Ontwikkeling – Vrede

De werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede (MOV) in onze parochie heeft een breed aandachtsveld. De naam geeft dat al aan. In vrijwel alle geloofsgemeenschappen zijn werkgroepen MOV actief. Deze werkgroepen willen de parochianen meer bewust maken van en betrekken bij situaties in zogenaamde Derde Wereldlanden.
Bij een groeiende kloof tussen rijk en arm, bij toenemend religieus fundamentalisme, bij politieke en militaire conflicten, bij al het geweld staan gelovigen niet ‘met lege handen’, maar kunnen zij zich solidair verklaren en helpen met ontwikkelingen om zo de leefomstandigheden en de onafhankelijkheid van mensen te verbeteren.
Solidariteit vraagt een houding van openheid, bewogenheid en betrokkenheid bij wat zich wereldwijd afspeelt. De MOV-groepen in de parochie willen een positieve bijdrage leveren aan missie, ontwikkeling en vrede.

Dit doen zij onder meer door:

 • ondersteunen van projecten in Derde Wereldlanden;
 • steun bieden aan acties zoals: Fairtrade acties, Advent- en Vastenacties, bijdragen aan de landelijke Vredesweek;
 • op gang brengen van een mondiaal bezinnings- en bewustwordingsproces bij parochianen en anderen die zich betrokken voelen.

De coördinatie van de MOV is in handen van Diaken Anton Bos. Voor meer informatie kunt u terecht bij: secretariaat@12apostelen.nl die u zal doorverwijzen naar de betreffende geloofsgemeenschappen.

Vastenactie 2016 Ivoorkust, informatie.

Voor deze actie kunt u uw bijdrage overmaken op IBAN NL04 RABO 0322 3951 00
t.n.v. parochie HH. Twaalf Apostelen – onder vermelding van Vastenactie Ivoorkust

De vrouwen van KOADO-DUE.

Tijdens de Vastenactie van 2015 heeft u kennis kunnen maken met de vrouwen coöperatie KOADO-DUE in Ivoorkust. De coöperatie bestaande uit ongeveer 450 boerinnen die vooral cacao, koffie, rijst, en maniok verbouwen werd met ruim 10.000 euro aan collectes van de parochie HH. Twaalf Apostelen gesteund om een eigen vrachtwagentje te kopen, cacao kwekerijen voor veredelde rassen op te zetten, en een trainingsteam op te zetten om de leden van de coöperatie te trainen op duurzame landbouw via UTZ Certified certificering. Dit bedrag werd verdubbeld door ontwikkelingsorganisatie Cordaid.
Dankzij uw bijdrage heeft KOADO-DUE een prachtige evolutie doorgemaakt.
De coöperatie heeft alweer haar tweede jaar van audits achter de rug, en 237 boeren hebben inmiddels het UTZ Certificaat behaald waarmee ze zich onderscheiden als één van de eerste duurzame vrouwencoöperaties in de Ivoriaanse cacaosector. Maar de coöperatie en haar leden krijgen ook een betere prijs krijgen betaald om in hun eigen toekomst te investeren. Het tweedehands vrachtwagentje voor de oogst is inmiddels besteld en aangekomen in de haven, al zal het nog enkele weken duren voordat alle douanepapieren gereed zijn en het wordt vrij gegeven.

Het jaar 2016 staat voor KOADO-DUE in het teken van goede hoop. De coöperatie heeft afgelopen maanden hard gewerkt aan het opzetten van de cacaokwekerij, waarvoor er maar liefst 66.500 zakjes grond met de hand zijn gevuld en voorzien van bonen van een nieuw ras dat sneller groeit en droogte resistenter is. Naar verwachting zal ruim 90% van deze planten succesvol opgroeien, goed voor 45 hectare aan jonge cacao boompjes die oude uitgeputte bomen gaan vervangen. Daarnaast heeft de coöperatie vijf hectare maniok, drie hectare aan sperziebonen, en drie hectare aan rijstplantage aan kunnen leggen met de UTZ premie die afgelopen jaar werd ontvangen.

Het vullen van de zakjes voor de cacao kwekerij, die gelijk als een crèche functioneert voor de kinderen in het weekend.

Een deel van de oogst zal aan lokale schoolkantines worden gegeven, waar nu niet meer dan rijst met een beetje zonnebloemolie wordt geserveerd aan de kinderen.

De vooruitgang van de coöperatie is ook in Ivoorkust niet onopgemerkt gebleven. De voorzitster Victorine Kouaglou is door de Ivoriaanse regering gevraagd om samen met andere vrouwen coöperaties een nationale federatie op te zetten, die zich inzet voor koffie- en cacao boerinnen. Zo is een klein initiatief uitgegroeid tot een grote organisatie met wortels door het hele land.

 • De opbrengsten van dit jaar zullen worden besteed aan:
  de renovatie van de kippenboerderijen van de coöperatie. Deze werden tijdens de crisisjaren in Ivoorkust geplunderd en waren een belangrijke inkomstenbron voor de coöperatie.
 • uitbreiding van de kwekerij om nog meer leden van de coöperatie te kunnen voorzien van jonge aanplant.
 • aanschaf van extra materiaal voor kwaliteitscontrole om te zorgen dat de cacao voldoet aan de eisen van de Fairtrade inkopers.

Hulpverleningsprojecten in de lokale geloofsgemeenschappen

Naast persoonlijk pastoraat, huisbezoek, Noodhulp PCI en de MOV die in de hele parochie aanwezig zijn, zijn er ook lokaal georganiseerde projecten. Zo is de geloofsgemeenschap Zutphen actief in Schuld hulpmaatje, het Maatjesproject en heeft een voedselbank. Ook de locatie Lochem heeft een voedselbank.

Meer informatie vindt u door te klikken op de pagina’s van de geloofsgemeenschappen of door contact op te nemen met seretariaat@12apostelen.nl.