Doopgegevens t.b.v. het Doopboek van de parochie HH. Twaalf Apostelen

Wij verzoeken u het formulier met alle informatie te versturen naar het secretariaat van de parochie HH. Twaalf Apostelen.
U kunt dit doen door het formulier hier in te vullen en elektronisch te versturen.

Voorafgaand aan de doop is er een verplichte parochiële doopvoorbereidingsavond.
Daarnaast is er een tweede bijeenkomst, waarin de doopouders kennismaken met de doopheer.

Familienaam dopeling *

Doopnamen * Man Vrouw

Roepnaam *

Geboortedatum *

Doopdatum*

In de kerk te*:

Doop toegediend door*:

Voornamen Vader *

Achternaam Vader * R.K. N.H.anders..

Voornamen Moeder *

Achternaam Moeder * R.K. N.H.anders..

Straatnaam en Huisnummer *

Postcode/woonplaats *

Uw e-mail *

Telefoonnummer *

Roepnamen ev. broertjes/zusjes

Voor en achternamen Peetoom

Voor en achternamen Peettante

* invullen verplicht

Uw bericht