H. Martinus – Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
pastoriebaak@outlook.com
Opgave gebedsintenties: pastoriebaak@outlook.com of bij
Bennie Stapelbroek: 0575 491060; bennie.stapelbroek@gmail.com.
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: petra-weel@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Vieringen in Baak

De vieringen in Baak worden gehouden in de sacristie van de kerk. De nieuwe eigenaar heeft daar heel wat verbeteringen aangebracht, zo is er een nieuwe vloer ingelegd, de schilder is er doorheen geweest en de verwarming is aangepast. Nu hebben we een mooie verwarmde ruimte waar we goed kunnen zitten en waar we ook na afloop kunnen napraten met koffie en thee met iets lekkers zoals u gewend bent. U bent van harte welkom! Op dinsdag 16 april zal er om 19.00 uur een Woord- en Communieviering gehouden worden waarin Theo ten Bruin zal voorgaan. Op 21 mei om 19.00 uur zal er een Eucharistieviering zijn waarin pastoor Scheve voorgaat. Op 18 juni om 19.00 uur zal er een Woord- en Communieviering gehouden worden waarin parochiemedewerker Gerry Spekkink voorgaat.

Koffiedrinken

Na de vieringen zullen we koffie en thee drinken met iets lekkers er bij.
Wij nodigen u van harte uit om dan nog even na te praten.

Gebedsintenties

Gebedsintenties
16/4 Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Jan Hoppenreijs, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris.21/5 Ouders Mentink-Jansen en fam., Ouders van Leussen-Wolbrink, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris. 18/6 Ouders van Leussen-Wolbrink, Annie van Dulmen-van Leussen, Everdien Schut, Jos en Bets Hermsen-Goris.

Nieuws

Pinksteren

Op zondag 19 mei is het eerste Pinksterdag, dan is er om 10 uur in Keijenborg een Woord- en Communie Viering met parochiemedewerker Gerry Spekkink als voorganger. Wij zijn als parochianen van de Twaalf Apostelen allemaal welkom in de vieringen in Keijenborg. Wanneer u er wel heen wilt maar geen vervoer heeft mag u Berna Lamers bellen. 06 – 387 587 64

Begraafplaats
Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren over de toekomstige mogelijkheden van de begraafplaats. We denken een gedeelte in te richten voor “Natuurlijk Begraven”. Daarmee bieden we mensen de mogelijkheid van begraven zonder grafbedekking aan. De nabestaanden hebben daarmee nog wel een plekje waar ze heen kunnen gaan, echter niet meer de zorgen van het onderhoud van het graf. We zullen u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.
Nieuwe maaier
Er is een nieuwe maaier gekocht voor de grasstroken op de begraafplaats. Het is een smalle wendbare maaier. Hiermee kunnen we weer jaren vooruit. We hopen dat het een groeizaam jaar wordt zodat er veel te maaien is, wanneer het gras fris groen is geeft dat een mooie uitstraling van de begraafplaats.
Jaarlijkse Pleinmarkt Baak
Op zondag 26 mei a.s. is er weer onze jaarlijkse Pleinmarkt. Met toestemming van de nieuwe eigenaar van de kerk, kunnen we hem ook dit jaar weer gewoon houden op het kerkplein. Om 10 uur gaan de poorten rondom de St. Martinuskerk open. Voor een klein bedrag kan de bezoeker de nieuwe eigenaar worden van o.a. serviesgoed, glazen, keukengerei, bloempotten, vazen, hobbymateriaal, tuingereedschap, speelgoed, puzzels, boeken, curiosa, kleding, en natuurlijk stekjes en planten. Van 14.00-15.00 uur is het weer “happy hour”, je kunt dan voor 2 euro een tasje kopen en vullen met van alles wat er dan nog is. Op zaterdag 25 mei kunnen de inwoners van Baak om 9 uur, alleen goed bruikbare spullen aan de weg zetten. (het afvoeren is namelijk erg duur) Sieraden graag apart in een zakje, zodat ze niet tussen de grote spullen weg raken. Met nadruk wil de Pleinmarkt organisatie er u op wijzen dat er geen witgoed, meubels en beeldschermen worden aangenomen. Net als voorgaande jaren doen we weer een beroep op alle vrijwilligers. De entree bedraagt 2 euro . De opbrengst is t.b.v. de Baakse bevolking. Namens de organisatie, Gonny Reijmers tel. 0623465773 Thijske Bartels  tel. 0627377943 Trees Schut tel. 0627406074
Familieberichten
Op 23 februari is Alfons ter Horst overleden op de leeftijd van 86 jaar. Op 8 maart is Ans Spijkers-Cornelissen overleden op de leeftijd van 66 jaar.

Mogelijkheden kerkgebouw
Wanneer u de kerk in de toekomst wilt huren kunt de informatie vinden op www.stmartinusbaak.nl

Kerkbalans 2024
De landelijke actie kerkbalans wordt dit jaar gehouden in de periode van 13 tot 27 januari. Hier willen we zo veel mogelijk bij aansluiten. Afhankelijk van de beschikbaarheid van de gegevens en materialen heeft u bij deze Onderweg een enveloppe ontvangen met daarin de brief en folder van de actie kerkbalans. Om te kunnen blijven vieren is uw bijdrage van belang. We hopen dat u ons steunt zodat de maandelijkse vieringen, elke derde dinsdag van de maand, in de sacristie door kunnen blijven gaan. Tijdens die vieringen hebben we een voorganger uit het pastorale team, als locatie moeten we bijdragen aan de persoonskosten om dit mogelijk te blijven maken.

Bij de Onderweg in januari heeft u de brief van de kerkbalans ontvangen. Voor een aantal mensen was dat de laatste Onderweg. Er waren adressen waarbij de Onderweg ongelezen bij het oud papier ging. Dat is zonde van de kosten die we daarvoor maken. Om dat te voorkomen hebben we in het verleden mensen die geen kerkbalans meer betalen een antwoordbrief gestuurd met gefrankeerde enveloppe. De response daarop was minimaal. Daarom hebben we het dit jaar andersom gedaan. Mensen die geen kerkbalans meer wensen te betalen ontvangen geen Onderweg meer, tenzij ze daar nadrukkelijk om vragen. Er zijn blijkbaar ook mensen die wel een bijdrage voor de Onderweg overmaken maar geen kerkbalans meer willen betalen. Deze mensen hebben we niet in beeld. In verband met de wet op de privacy krijgen we de namen niet door. Heel vervelend. Zij kunnen uiteraard de Onderweg blijven ontvangen. Meld u a.u.b. bij mij. Hartelijke groet, Berna Lamers.

 

Op zondag 18 juni jl. is de H. Martinuskerk in Baak aan de goddelijke eredienst onttrokken.

Het decreet van het aartsbisdom kunt u hier lezen.

Het was zondagochtend al vroeg een drukte van belang. Om half 9 stonden de eerste zangers al bij de kerk voor een laatste repetitie. Toen de deur eenmaal geopend werd, stroomde de kerk langzaam vol. Uit alle geloofsgemeenschappen waren parochianen naar Baak gekomen om aanwezig te zijn bij de onttrekking aan de goddelijke eredienst. En uiteraard ook om de parochianen uit Baak een hart onder de riem te steken. Er stond een parochiekoor, samengesteld uit zangers uit alle geloofsgemeenschappen. Het was een mooie eucharistieviering, waarin pastoor Harry Scheve voorging en werd geassisteerd door diaken Anton Bos en parochiemedewerker Gerry Spekkink. De acolieten en lectoren waren allen afkomstig uit de geloofsgemeenschap H. Martinus.

 

Aan het eind van de viering werd het altaar ontbloot en werden, nadat we eerst de zegen hadden gekregen, de Oliën, de Paaskaars, de Altaarstenen, het Evangeliarium en het Allerheiligste de kerk uitgedragen. Onderwijl zong het koor, samen met alle aanwezigen, U zij de Glorie, gevolgd door het Martinuslied.

 

Na afloop was er gelegenheid om samen koffie te drinken en nog even na te praten.

Bent u niet in de gelegenheid geweest de viering bij te wonen? U kunt de viering terugluisteren via kerkdienst gemist. Ga dan naar de onderste foto en klik hieronder op de viering van 18 juni. Klik daarna in de foto op het pijltje.

Van deze viering is een fotoboek gemaakt door Gerrit te Vaarwerk.

Via onderstaande link is het boek te downloaden en te bekijken.

ga naar https://ebook.hema.nl/albums/f/20230625/b5de7f54-f69e-4f80-b2a5-a3463fe4792a.pdf of klik hier om het PDF bestand te downloaden

Nadat u op de link hebt geklikt, kunt u in de “downloads” op uw computer het boek bekijken.

Deze link is te gebruiken tot 20 december.

Mocht u het boek willen bestellen, neem dan s.v.p. contact op met het parochiesecretariaat.
Telefonisch bereikbaar van dinsdag t/m vrijdag tussen 9.00 en 12.00 uur.

Iedereen is in Keijenborg welkom

Nu er in Baak geen weekend vieringen meer plaatsvinden zijn we allemaal in het weekend van harte welkom in Keijenborg. De vieringen zijn te vinden in het vieringen schema. In Keijenborg heeft de pastoraatgroep en locatieraad alle mensen uit Baak uitgenodigd om te komen vieren. Daarnaast hebben ze in Keijenborg aangegeven dat de vrijwilligers ook van harte welkom zijn. Daarbij kun je denken aan lectoren, kosters, bloemschikgroep etc. Iedereen is van harte welkom als vrijwilliger in Keijenborg, dat vergroot de betrokkenheid en integratie. Mocht je belangstelling hebben dan kun je de contactgegevens vinden op de pagina van Keijenborg.

Kerkgebouw en Concordiagebouw

In berichtgeving zijn menigmaal de ontwikkelingen met mogelijkheden en soms onmogelijkheden voor het kerkgebouw de revue gepasseerd.  Vanuit parochie is beleidsmatig de keuze gemaakt om de stap naar vervreemding in te zetten. Het besef is er dat dit naast ingrijpende verandering voor de geloofsgemeenschap ook een behoorlijke invloed heeft voor de circa elfhonderd inwoners van het dorp Baak.

Bij de verkoop is de primaire inzet geweest om een nieuwe eigenaar te vinden voor het kerkgebouw, met optionele mogelijkheid om ook het Concordia gebouw desgewenst c.q. noodzakelijkerwijze mee te verkopen om een geïnteresseerde te vinden voor het kerkgebouw.  Uiteindelijk was dit een voorwaarde voor de huidige verkoop van kerkgebouw te doen slagen. Intussen is dit de realiteit.

Het kerkgebouw is formeel op 3 juli jl. aan de nieuwe eigenaar overgedragen. Overdracht van Concordia gebouw gebeurt op een later moment.

De huidige erfpachtovereenkomst tussen Stichting Concordia en parochie wordt niet verlengd en loopt tot eind 2024, deze wordt dan beëindigt. De gebruikers hebben hopelijk de tijd en gelegenheid om elders onderdak te vinden voor hun trainingen en activiteiten.

Een voor de hand liggende vraag is wat gaat er met het kerkgebouw en Concordia gebouw gebeuren.

De organisatie van de nieuwe eigenaar heeft aangegeven als persoon niet de behoefte te hebben om in de belangstelling te staan, vanuit de parochie respecteren wij dat. Maar enige toelichting lijkt hier wel op zijn plaats om aan te geven waarom vanuit de parochie deze organisatie de kerk en Concordia kan overnemen.

De plannen zijn om een groot(s) nieuw orgel te plaatsen in het kerkgebouw. De wens is om dit in een dorpskerk te realiseren vanuit de liefde voor orgels en historische gebouwen.

Uiteraard zal een dergelijk initiatief resulteren in publieke activiteiten met o.a. concerten. En zo mogelijk ander activiteiten die bij een dergelijk sfeer en uitstraling mogelijk zijn.

In het interview van Alice Rouwhorst van dinsdag 11 juli jl. wordt dit helder weergegeven.

“Het wordt een locatie uniek in zijn soort voor culturele activiteiten

met de nadruk op klassieke (orgel)concerten”, zegt de nieuwe eigenaar. Deze wil graag

anoniem blijven. Vanuit de passie voor historische gebouwen en klassieke muziek, in het

bijzonder van toetsinstrumenten, was een zoektocht gestart naar een geschikte locatie

voor onder andere het geven  van klassieke concerten. In een kerkgebouw worden al

deze elementen   met elkaar verenigd. “Toetsinstrumenten zoals een kerkorgel   hebben

een heel stoffig imago, zijn niet erg sexy. Totdat mensen er echt mee in aanraking

komen   en de klanken horen, dan gaan ze het meer waarderen. Mijn liefde voor deze

instrumenten en voor de klassieke muziek wil ik hier samenbrengen lk wil in deze mooie

ruimte meerdere toetsinstrumenten plaatsen van zoveel mogelijke verschillende stijlen.

Dat is redelijk uniek in Nederland. Er zijn maar twee plekken meer in het land waar dat is.

Een adviseur helpt me hierbij.”

 

Mede door de omvang van het kerkgebouw met haar akoestiek kan juist dit kerkgebouw aan de verwachtingen voldoen. Dit betekent onder ander dat de scheidingswand niet meer functioneel is om het geluid en mogelijkheden optimaal te kunnen benutten. Om deze plannen vorm te geven zijn er ook facilitaire voorzieningen nodig, waarin het Concordiagebouw kan voorzien

Voor de losse kerkelijke inventaris, dit zijn heiligenbeelden, doopvont, kandelaars, kruiswegstaties, vaandels, is separaat door de parochie een bruikleen overeenkomst afgesloten. Dit wil zeggen deze voorwerpen worden in bruikleen gegeven en blijven eigendom van parochie. Echter het beeld van de heilige Anna en Maria heeft de belangstelling gekregen van het Catharijne Convent en wordt in de collectie van dit museum opgenomen en tentoongesteld.

Naar verwachting zal het enige tijd in beslag nemen voordat alles is gerealiseerd.

Op dit moment zijn er al intensieve contacten met Baakse inwoners.

Herman Heuver, bestuurslid gebouwen en begraafplaatsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

 

Bedanken vrijwilligers

Bedanken Ans Berendsen
Ans Berendsen heeft veel werk achter de schermen verricht. Zij is begonnen met de secretariaat werkzaamheden nadat Henriëtte daarmee gestopt is, nou dat is al heel wat jaren geleden. Ze heeft in de beginperiode vaak op donderdag morgen het secretariaat waar genomen. Het aannemen van misintenties en het beheren van de binnengekomen mail voor de geloofsgemeenschap waren de taken die Ans jaren voor de geloofsgemeenschap gedaan heeft. Later toen het secretariaat gesloten is, deed ze het werk van huis uit. Nu Ans stopt met de secretariaatswerkzaamheden voor de geloofsgemeenschap kunnen de gebedsintenties voor de maandelijkse vieringen doorgegeven worden aan Bennie Stapelbroek.
Ans is bedankt voor de vele jaren trouwe dienst met een kaars met afbeelding van de kerk. Ze blijft beschikbaar als acoliet voor rouw en trouw. Daar zijn we erg blij mee.

Bedanken Carolien Joling


Carolien Joling is jarenlang een trouwe vrijwilligster geweest van onze geloofsgemeenschap, “vanaf het overlijden van mevrouw Huis in ’t Veld”, zat ze in de avondwake groep, dat zou dan vanaf het jaar 2000 zijn. Daarvoor was ze al lid van het jongerenkoor, zorgde ze voor de kindernevendiensten en jongeren vieringen. De laatste jaren kennen we Carolien vooral als aanspreekpersoon voor de Woord- en Communievieringen groep, de Avondwake groep met als jaarlijks hoogtepunt altijd de Allerzielen vieringen. Deze vieringen worden altijd keurig verzorgd en zeer gewaardeerd door de gemeenschap. De opkomst was soms zelfs hoger dan tijdens een viering met kerstmis. Carolien heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger nu de kerk verkocht is met alle activiteiten op de Allerzielen viering na. Wij zullen haar missen maar kunnen niet anders zeggen dat we heel erg dankbaar zijn voor alle geweldige inzet die zij voor de kerk gedaan heeft.

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Marjolein Janssen


Marjolein is in 2006, na haar Eerste Heilige Communie misdienaar geworden. Ze weet nog goed hoe ze dat aan pastoor Jacobs heeft gevraagd of ze misdienaar mocht worden. Voor Marjolein was het een vanzelfsprekende stap om misdienaar te worden, in haar gezinssituatie thuis was je betrokken bij de kerk. Op deze manier kon zij haar steentje bijdragen. Zij vond het altijd een kleine moeite, groot gebaar. Je doet iets voor de gemeenschap. Nu de kerk verkocht is vond ze het een mooi moment om het af te sluiten. Marjolein bedankt voor alle jaren trouwe inzet, heel fijn dat je dit voor de geloofsgemeenschap gedaan hebt.

 

 

 

 

 

Bedanken misdienaar Peter Schooltink


Peter heeft altijd een warm hart gehad voor de geloofsgemeenschap van Baak. In de beginjaren was er een vaste pastoor, dat vond hij fijner, het was vertrouwder, je wist wat je aan elkaar had. De laatste jaren had je wisselende voorgangers, dat vraagt iets meer van je improvisatie vermogen, maar dat ging de rustige Peter heel goed af. Wanneer we terugblikken op het verleden dan vindt hij het uitreiken van de hosties op het orgelkoor wel een gedenkwaardige actie. Met toog aan die trap op naar boven, het ging altijd goed. Peter is na zijn Eerste Heilige Communie op 19-4-1998 begonnen als misdienaar. Hij heeft de laatste Eucharistieviering in de kerk op 18-06-2023 voor het laatst gediend, dat is 25 jaar misdienaar! Hoe mooi is dat, hij heeft een jubileum gehaald. Peter proficiat. Het pastorale team heeft aangegeven dat er tijdens de Eucharistievieringen in kleiner verband geen misdienaar meer verwacht wordt. Het is ook erg belastend als er maar één misdienaar meer over is, daarom hebben we er voor gekozen om zonder misdienaar verder te gaan. Peter bedankt voor je geweldige inzet, 25 jaren trouwe dienst!

 

 

 

Blik op de toekomst
Velen van u zullen reeds gelezen hebben wat de plannen van de nieuwe eigenaar zijn. De nadruk zal komen te liggen op klassieke (orgel)concerten. Maar daarnaast is het mogelijk om de kerk voor een dag te huren. Dat betekent dat we in de kerk een afscheidsbijeenkomst van een overledene kunnen houden. Daarvoor hebben we een aantal attributen veilig gesteld. De grote kledingkast die achter in de kerk stond is verplaatst naar de kerkhofkapel. De rouwtogen zijn in die kast in de kerkhofkapel opgeborgen. Mocht u in de toekomst een uitvaart vanuit de kerk wensen dan zijn de mogelijkheden ruimer dan voorheen. De kerk is geen heilige grond  meer. Het kan dus een afscheidsbijeenkomst zijn maar er kan ook een Katholieke uitvaart plaatsvinden. Dit is dan wel altijd een gebedsdienst waar de voorgangers van onze parochie de Twaalf Apostelen in voor kunnen gaan en aan het einde van de viering kan een absoute (een ritueel waarbij de voorganger de kist met wijwater besprenkelt en bewierookt, onder het uitspreken van begeleidende gebeden) een laatste eerbetoon aan het lichaam van de overledene. Daarnaast is het mogelijk om de kerk te huren voor een huwelijk, dat zal dan geen kerkelijk huwelijk worden, maar de ambtenaar van de burgerlijke stand mag wel een huwelijk voltrekken in de kerk. Ofwel door het onttrekken van de eredienst zijn er voor mensen die de kerk wel een mooi gebouw vinden in de toekomst mogelijkheden. Vanaf wanneer de kerk te huur is zullen we u zo spoedig mogelijk laten weten, denk aan het voorjaar van 2024.

Locatieraad

Berna Lamers; tel. 0575 441244
Email: berna.lamers@gmail.com
Arnold Wolbrink; tel. 0575 441206
Petra Weel; tel. 06 12536049

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Kerkhofvrijwilliger
Het onderhoud van het kerkhof wordt verzorgd door een groep vrijwilligers. Deze groep is
onderverdeeld in kleinere groepjes die om de beurt het kerkhof schoffelen, harken etc. zo dat
het er weer keurig bij ligt. Nu zijn er een tweetal  mensen gestopt in deze werkgroep in
verband met ouderdom. Om de belasting van de overgebleven vrijwilligers niet te verhogen
doen we een oproep. Wie heeft er wel een halve dag per 8 weken voor over om gezellig
samen het kerkhof te verzorgen? Graag contact opnemen met Arnold Wolbrink, 06-83 32 3922.

Koren

HET KERKKOOR VAN BAAK.

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Het huidige kerkgebouw dateert uit 1891. Over het Kerkkoor en haar koorleden in die tijd is een flinke hoeveelheid informatie beschikbaar. Bekend is ook dat er al tien jaar eerder door een koor in de heilige missen in Baak werd gezongen.

 

Aanvankelijk zongen uitsluitend mannen in het Kerkkoor. Tot de jaren zeventig van de vorige eeuw konden de gelovigen in Baak elke zondag de Vroege Mis, de Hoogmis en ook nog het Plechtig Lof bezoeken. Alle koorleden zongen in de Hoogmis en beurtelings moesten zij op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen. En natuurlijk waren er ook extra vieringen zoals rouw-, trouw- en jubileumvieringen. Het koor repeteerde wekelijks, waarbij de volgende regel gold. ‘Wie een repetitie verstek laat gaan, betaalt een dubbeltje.’ In een notitieboekje werd keurig bijgehouden wie de repetitie had verzuimd en hoeveel geld er in het laadje zat. Rond 1980 telde het Kerkkoor 28 leden. Door de jaren heen is dit aantal flink afgenomen. Nu, in 2016, zijn er nog vijf heren en zeven dames. Onder hen zijn koorleden die al vijfentwintig, veertig en zelfs vijftig jaar lid zijn. Aan alle vieringen in de H. Martinuskerk verleent het Kerkkoor haar medewerking. Op woensdag is de vaste repetitieavond.

Veel mensen staan er niet bij stil en vinden het zelfs vanzelfsprekend dat er in de kerk gezongen wordt. Maar door te luisteren naar een Avé Maria, Panis Angelicus of Requiem kan iedere kerkbezoeker zich ervan bewust worden hoe mooi het orgel klinkt en hoe mooi de gezangen door de leden van het Kerkkoor worden gezongen.

 

Eind 2018 heeft het koor besloten om na de laatste weekendviering niet meer te zingen als koor in Baak.

 

 

 

 

Geschiedenis