H. Martinus – Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
0575 441291; pastorie@outlook.com
Opgave gebedsintenties: pastorie@outlook.com of bij Bennie Stapelbroek: 0575 491060; bennie.stapelbroek@gmail.com.
Voor overige zaken: Ans Berendsen: 0575 441920;
ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: petra-weel@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

Koffiedrinken
We willen dit jaar het koffie en thee drinken parallel laten lopen met de horeca.
Dat wil zeggen als de horeca open is willen we na de viering u op de plaats koffie en thee aanbieden.
Als de horeca gesloten is zullen we geen koffie en thee schenken.

Vieringen in Baak
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om per 1 maart weer te gaan
vieren in onze kerken, met inachtneming van de bestaande protocollen.
Met name wijzen ze op de restrictie van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers.
Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.


De maandelijkse viering op dinsdag 16 maart om 19.00 uur in Baak gaat wel door!
Voorganger is diaken Anton Bos.

 

Op dinsdag 20 april om 19.00 uur zal Marga Engelage voorgaan in een Woord- en Communieviering.

Op dinsdag 18 mei om 19.00 staat er ook een Woord- en Communieviering gepland met als voorganger Marga Engelage.

We gaan er van uit dat deze vieringen door mogen gaan.

Corona/ reserveren
De volgende werkwijze blijft van kracht: De vieringen zullen volgens de RIVM richtlijnen
gehouden worden.
Dat wil zeggen: U komt niet als u op één van de gezondheidsvragen nee moet beantwoorden.
Op het moment dat ik dit schrijf mogen er maximaal 30 mensen naar een viering in de kerk komen.
Daardoor zijn er maar een beperkt aantal plaatsen vrij.
De mogelijkheid om vooraf te reserveren per mail, pastoriebaak@outlook.com is voor alle
vieringen van toepassing.
Geef uw naam en telefoonnummer door. Reserveer uiterlijk 3 dagen voor de viering.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt.
U ontvangt bericht of u mag komen.

 

Gebedsintenties

Gebedsintenties

Di. 20/4
Ouders Jan en Will Schutte-Bosman, Herman Hendriks, Antoon en Johan Janssen,
Ouders Dashorst-Brink, Theo Tigchelovend, Teun en Marie Eliesen-Hendriks, Fam. Veenhuis-Zents,
Ouders Hebben-Smit, Jos en Bets Hermsen-Goris, Ouders van Leussen-Schooltink-Bosman,
Thé en Riek Jansen-Mentink en zoon Jos.

Nieuws

Kerkbalans
Met de vorige Onderweg heeft u de envelop met de kerkbalans ontvangen.
Het is hartverwarmend zoveel positieve reacties we gehad hebben.
Natuurlijk zijn er ook onder u die er van af zien, dat respecteren we.
We gaan er voor om met een kleine positieve groep door te gaan. Dank voor uw bijdragen.

Vastenactie 2021
In de vorige Onderweg stond een pagina vol informatie over het doel van
de vastenactie 2021 “Beroepsopleiding voor kansarme jongeren in Kenia”.
De organisatie Hands of Care and Hope (HCH) geeft jongeren een kans
op een goede opleiding en hiermee op een baan.
Bij deze Onderweg heeft u een vastenzakje ontvangen.
Wanneer u een bijdrage wenst te geven aan bovengenoemd project,
kunt u het gevulde vastenzakje in de bus bij de uitgang in de kerk doen.
Mocht u geld willen  doneren dan kan dat ook door geld over te maken op het MOV nummer van
de parochie NL04 RABO 0322 3951 00 onder vermelding van vastenactie 2021.

Corona / reserveren
De volgende werkwijze blijft van kracht: De vieringen zullen volgens de RIVM richtlijnen
gehouden worden.
Dat wil zeggen: U komt niet als u op één van de gezondheidsvragen nee moet beantwoorden.
Op het moment dat ik dit schrijf mogen er maximaal 30 mensen naar een viering in de kerk komen.
Daardoor zijn er maar een beperkt aantal plaatsen vrij.
De mogelijkheid om vooraf te reserveren per mail, pastoriebaak@outlook.com is voor alle
vieringen van toepassing.
Geef uw naam en telefoonnummer door. Reserveer uiterlijk 3 dagen voor de viering.
Aanmeldingen worden op volgorde van binnenkomst afgewerkt. U ontvangt bericht of u mag komen.

Hoorzitting
De plannen van de Stichting Vrienden van de Parel van Baak om de kerk over te nemen
worden serieus van aard.
Voordat de kerk aan de Parel overgedragen kan worden dient deze aan de eredienst te
worden onttrokken.
Dit is een belangrijke stap in het hele proces.
Een pijnlijke stap, een stap die we liever niet willen nemen, maar gelet op de toekomst onvermijdelijk is.
Wanneer we realistisch zijn weten we dat we als geloofsgemeenschap in de toekomst onvoldoende
draagvlak hebben om de kosten van de kerk te kunnen betalen.
Door de kerk nu over te dragen aan de Parel houden we de regie over het gebouw in Baak.
Daarnaast ontstaat er een mooie gelegenheid voor een dorpshuis waar niet alleen de gelovigen,
maar alle inwoners van Baak welkom zijn.
Het is een kans die er nu ligt, waarmee we in de toekomst de leefbaarheid van Baak verhogen.
Maar dat daarvoor een groot offer gebracht dient te worden is een feit.
We gaan het traject van de onttrekking aan de eredienst in door het opstarten van twee hoorzittingen.
Deze worden gehouden op dinsdag 13 april om 19.00 uur in de kerk in Baak voor alle vrijwilligers
van de geloofsgemeenschap. Vervolgens op dinsdag 13 april om 20.00 uur in de kerk in Baak voor
alle parochianen van de geloofsgemeenschap.
Mocht u bij deze hoorzitting aanwezig willen zijn dan dient u zich aan te melden, dat geldt ook voor de vaste kerkgangers die normaal op de lijst staan, iedereen die aanwezig wil zijn moet zich aanmelden via de mail. Zie Corona/ reserveren.

Parochiecentrum
Zoals u in de vorige Onderweg heeft kunnen lezen zijn er plannen voor het bouwen van een nieuw
parochiecentrum bij de Sint Jan in Zutphen.
Het plan wordt nog niet door iedereen omarmt.
Van 10 geloofsgemeenschappen zijn afgevaardigden van de pastoraatsgroep en locatieraad in gesprek
met het parochiebestuur over de keuzes die gemaakt worden.
Baak is 1 van de 10 geloofsgemeenschappen die daar in meedenkt.

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Locatieraad

Berna Lamers; tel. 0575 441244
Email: berna.lamers@gmail.com
Arnold Wolbrink; tel. 0575 441206
Petra Weel; tel. 06 12536049

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Koren

Ons Kerkkoor

baak_koor_img_3452-2

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf het bestaan van het huidige kerkgebouw – gebouwd in 1891 – is er al informatie over het Kerkkoor en haar koorleden te vinden.baak_koor_img_3423-2 Waarschijnlijk werd er al een tiental jaren eerder gezongen tijdens de Heilige Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door mannen in het koor gezongen. Tot de jaren zeventig was er elk weekend een Vroege Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de Hoogmis en beurtelings moesten koorleden ook op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen.
En natuurlijk waren er ook extra vieringen, zoals rouw- en trouwvieringen en jubileumvieringen. Er werd wekelijks gerepeteerd.

baak_koor_img_3425Daarbij gold de volgende regel: kwam je een keer niet zingen, dan moest je een dubbeltje betalen. Dit werd bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koorleden, maar door de jaren heen is dit aantal een heel stuk minder geworden.

Sinds eind 2018 is ons koor helaas opgeheven.

baak_koor_img_3449baak_koor_img_3455-3

 

Geschiedenis

Ons Kerkkoor

baak_koor_img_3452-2

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf het bestaan van het huidige kerkgebouw – gebouwd in 1891 – is er al informatie over het Kerkkoor en haar koorleden te vinden.baak_koor_img_3423-2 Waarschijnlijk werd er al een tiental jaren eerder gezongen tijdens de Heilige Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door mannen in het koor gezongen. Tot de jaren zeventig was er elk weekend een Vroege Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de Hoogmis en beurtelings moesten koorleden ook op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen.
En natuurlijk waren er ook extra vieringen, zoals rouw- en trouwvieringen en jubileumvieringen. Er werd wekelijks gerepeteerd.

baak_koor_img_3425Daarbij gold de volgende regel: kwam je een keer niet zingen, dan moest je een dubbeltje betalen. Dit werd bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koorleden, maar door de jaren heen is dit aantal een heel stuk minder geworden.

Sinds eind 2018 is ons koor helaas opgeheven.

baak_koor_img_3449baak_koor_img_3455-3