img_kerk_baak

H. Martinus – Baak
Wichmondseweg 17, 7223 LH Baak
0575 441291; martinusbaak@kpnmail.nl
Opgave gebedsintenties: martinusbaak@kpnmail.nl of bij Bennie Stapelbroek: 0575 491060; bennie.stapelbroek@gmail.com.
Voor overige zaken: Ans Berendsen: 0575 441920;
ans-arthur@hotmail.com
Rekeningnr.: NL96RABO0304501697
Redactie: petra-weel@hotmail.com

klik hier voor kerkradio

Locatieraad/Pastoraatgroep

Berna Lamers; tel. 0575 441244
Email: berna.lamers@gmail.com
Arnold Wolbrink; tel. 0575 441206
Petra Weel; tel. 06 12536049

Zorg

Lokale werkgroepen en commissies

Koren

Ons Kerkkoor

baak_koor_img_3452-2

De geschiedenis van het Kerkkoor van Baak is al meer dan een eeuw oud. Vanaf het bestaan van het huidige kerkgebouw – gebouwd in 1891 – is er al informatie over het Kerkkoor en haar koorleden te vinden.baak_koor_img_3423-2 Waarschijnlijk werd er al een tiental jaren eerder gezongen tijdens de Heilige Missen in Baak.

Vroeger werd er uitsluitend door mannen in het koor gezongen. Tot de jaren zeventig was er elk weekend een Vroege Mis, een Hoogmis en niet te vergeten het Plechtig Lof. Het koor zong tijdens de Hoogmis en beurtelings moesten koorleden ook op zondagmiddag lofzangen ten gehore brengen.
En natuurlijk waren er ook extra vieringen, zoals rouw- en trouwvieringen en jubileumvieringen. Er werd wekelijks gerepeteerd.

baak_koor_img_3425Daarbij gold de volgende regel: kwam je een keer niet zingen, dan moest je een dubbeltje betalen. Dit werd bijgehouden in een notitieboekje.

In de jaren tachtig waren er nog 28 koorleden, maar door de jaren heen is dit aantal een heel stuk minder geworden.

Nu in 2018, zijn we nog met 12 koorleden: vijf mannen en zeven dames.
Daaronder zijn er koorleden die al vijfentwintig, veertig of zelfs vijftig jaar koorlid zijn. We zingen in elke viering die er in de H. Martinuskerk is en op woensdagavond repeteren we.

baak_koor_img_3449Misschien staat u er niet bij stil en vindt u het vanzelfsprekend dat er in de kerk gezongen wordt. Maar tijdens het luisteren naar een Avé Maria, Panis Angelicus of Requiem, wordt iedere kerkbezoeker er zich van bewust hoe mooi het orgel klinkt en hoe mooi de gezangen worden gezongen door de vrijwilligers, die dit al 25 jaar, 40 jaar of langer doen.

baak_koor_img_3455-3

Misschien denkt u, na dit gelezen te hebben, ik wil ook graag meezingen. U bent bijzonder van harte welkom!  Neem contact op via de mail of het secretariaat, deze gegevens staan aan het begin van deze pagina.

Geschiedenis

Agenda

Koffiedrinken 
Na de viering op zondag 2 december, 30 december en dinsdag 15 januari is er koffie en thee drinken. 

Cecilia feest
De Heilige Cecilia is patroonheilige van de muziek, zangers en dichters. Op de derde zaterdag van november wordt traditie getrouw het Cecilia feest gevierd. Dit jaar is dat op 24 november. Tijdens deze viering zullen we uitgebreid stil staan bij de verdiensten van het koor. Helaas hebben zij aangegeven om per 1 januari te stoppen met het zingen.

Gebedsintenties

Zo. 2/12Ouders Mentink-Jansen en fam., Ouders Schooltink-Kroesen, Theo en Ben.
Z
a. 15/12 – Jan en Will Schutte-Bosman, Jan Roordink.
Ma. 24/12 – 
FamHendriks-HemsenFamVeenhuis-ZentsJgt. G.J. Mentink, Antoon en Johan Janssen, Wim Teunissen, Jos en Bets Hermsen-Goris, Wim DrieverMarijjke Hebben, Ouders Harmsen-Ovink, Ouders Helmink-Boerkamp, Zuster Bernadino HelminkGradus Lichtenberg en Ouders Lichtenberg-Beekman, Jan Roordink en Hans, Ouders Cornelissen-Brink, Ouders Spijkers-Betting, Ouders Berns-Wissink, Ouders Dashorst-Brink, Jan Snelder en overleden famSnelder-Wissink, Ouders van Leussen-Fielt, Ouders van Langen-Steenbergen, Jan van Langen.
Zo. 30/12 – 
FamHeijtink,  Jos en Bets Hermsen-GorisDi. 15/1 Ouders Roordink-BorgonjenFamHendriks-Hermsen

Gebedsintenties voor elke viering
Henk Mokkink, Gerard Spijkers.

Gebedsintenties voor eenmaal per maand 
Ouders Hebben–Smit, Teun en Marie Eliesen–HendriksOuders van LeussenSchooltink-BosmanFamVeenhuis-ZentsOuders Schoenaker-Janssen, FamTeunissen-Schooltink.

 

Nieuws

24 December afscheid Woord- en Communie Viering werkgroep 
De werkgroep Woord- en Communie Viering heeft aangegeven om na 1 januari 2019 te stoppen met het voorgaan als werkgroep. Zij hebben aangegeven om niet voor te gaan tijdens de dinsdag avond vieringen. Zij willen op kerstavond, 24 december, afscheid nemen van de geloofsgemeenschap door deze viering gezamenlijk als totale werkgroep voor te gaan. Vele vrijwilligers hebben dubbele petten op, ook deze, gelukkig zijn ze nog wel beschikbaar voor een avondwake, of als lector/ lectrice

30 December laatste reguliere weekendviering 
Op zondag 30 december zal de laatste reguliere weekendviering gevierd worden. Tijdens deze viering zal pastoor Scheve voorgaan. Het zal de laatste viering zijn waarin door ons koor de begeleiding wordt verzorgd. Tijdens deze viering zullen we de koorleden bedanken voor hun jarenlange inzet.

Nieuwjaarsreceptie 
Op zondag 6 januari wordt de Nieuwjaarsreceptie 2019 gehouden. De nieuwe eigenaren van Pepe hebben ons bij hen uitgenodigd. We kunnen elkaar de beste wensen wensen en kennismaken met hen. De receptie begint om 16 uur. Alle bewoners van ons dorp zijn daar van harte welkom. De kosten worden door de gezamenlijke verenigingen gedragen. Wij betalen daar als geloofsgemeenschap ook aan mee. U bent daarom van harte welkom. 

Stichting Vrienden van de Parel van Baak: 
De maandelijkse koffieochtenden in de sacristie zijn weer begonnen. Op de eerste woensdagmorgen 3 okt. jl werd een film vertoond van 800 jaar Baak; er waren ca 20 belangstellenden aanwezig. De 2e datum, 7 november a.s. is inmiddels ook al voorbij; dan dit jaar nog woensdag 28 november waar u terecht kunt met vragen en probleempjes op uw telefoon, tablet of computer. Informatie over de koffieochtenden hebt u via een flyer ontvangen en hangt ook in het kastje bij ConcordiaWanneer deze Onderweg uitkomt is het muzikale optreden van het Popkoor A Sign of Friendship uit Didam op 10 november al weer achter de rug en we hopen dat het een groot succes is geweest. 
Evenals voorgaande jaren organiseert de Stichting Vrienden van de Parel van Baak weer de jaarlijkse kerstmarkt in het Martinushuus op zondag 9 december van 11.00 tot 16.00 uur. 
Ook op deze editie zullen weer vele tafels bezet zijn en worden u de meest uiteenlopende lekkernijen en producten aangeboden. Voor de muzikale medewerking is Gerhard Hebben aanwezig en zal het koor Feeling uit Drempt optreden. Met een kop koffie, thee, een glaasje glühwein en nog meer lekkers kunt u hier in een passende sfeer van genieten. Het lekker verwarmde Martinushuus zal deze zondag een ontmoetingsplek zijn voor iedereen. Een ontmoetingsplek voor iedereen zoals we dat ook voor in de toekomst graag willen zien. 
Over deze toekomst wordt al geruime tijd met diverse instanties gesproken. Het plan tot aanpassing van het huidige profane deel van de kerk is positief bij die instanties ontvangen. De gesprekken over subsidiering en hetgeen daarmee samen hangt verlopen helaas “moeizamer”. De stichting blijft positief over het uiteindelijk kunnen realiseren van dat plan. Gehoopt was op realisering dit jaar; maar dat zal nu zeker volgende jaar worden. De stichting hecht aan een open communicatie met de inwoners van Baak. Als onderdeel daarvan zal in de komende tijd een werving van donateurs; sponsoren en gebruikers worden opgezet.

1.: Koffieochtenden
In oktober wordt weer begonnen met de koffieochtenden. De koffieochtenden, twee maal per week werden in het afgelopen seizoen niet zo goed bezocht. Met een activiteit, bijvoorbeeld de film over de Baakse kermis 1983, werd wel goed bezocht.
Tijdens de evaluatie is besloten de koffieochtenden te beperken tot een keer per maand, en dan wel steeds met een activiteit. De eerstvolgende koffieochtend staat nu op de agenda voor woensdag 3 oktober a.s. om 10.00 uur waarbij de film 800 jaar Baak zal worden vertoond; woensdag 7 november volgt een ochtend waarbij je je kennis kunt vergroten wat betreft Whatsappen, e-mailen en skypen. Vergeet niet je smartphone, tablet of laptop mee te nemen; woensdag 28 november wordt een spelletjesochtend. Noteer voor 2019 alvast de volgende data: 9 januari, 6 februari, 6 maart, 3 april, 1 mei en 5 juni. De invulling volgt later.
2.: Gospelkoor A Sign of Friendship
Op zaterdag 10 november om 20.00 uur komt het gospelkoor A Sign of Friendship uit Didam met een spetterend optreden in het liturgisch deel van de St. Martinus. In 2015 was het optreden van dit prachtige 60- tot 80 -koppige koor een groot succes. Het koor staat onder leiding van hun zeer gedreven dirigent de heer Stinissen. Kaarten zijn vanaf 1 oktober te koop à € 5.00 bij Herfkens, en het Wapen van Baak. 3.:Kerstmarkt
Zondag 9 december staat vanaf 10.00 uur weer de jaarlijkse kerstmarkt op het programma. Nadere informatie volgt in de media.

Uit de geloofsgemeenschap