Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-Borculo
Steenstraat 26
7271 BP Borculo
0545 271383
info@parochie-borculo.nl

Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur
Algemeen: NL35RABO0309119510
Kerkbijdragen: NL03RABO0309105439
Redactie: communicatie@12apostelen.nl

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Secretariaat
Openingstijden: iedere woensdag: 10.00 – 11.30 uur
U wordt geholpen door Willy Lubbers en/of Riky ten Thije
————————————————————————————

Als gevolg van het Corona virus vindt u hier tijdelijk de genomen maatregelen.

  1. De vieringen zullen iedere 14 dagen zijn, de andere zondagen kunt u de eucharistieviering bijwonen via beeld en geluid vanuit Zutphen

==============================================================================

Vieringen:

zat 24-09 19.00 uur werkgroep WCV Parochiekoor
zon 09-10 10:00 uur H. Scheve Eucharistie Parochiekoor
zon 23-10 10.00 uur C. Timmermans WCV Parochiekoor
woe 02-11 19:00 uur werkgroep Allerzielen  Stemmig
zon 06-11 10.00 uur F. Zandbelt Eucharistie Parochiekoor
zon 20-11 10.00 uur werkgroep G. Spekkink Parochiekoor
zon 04-12 10:00 uur C. Timmermans WCV Parochiekoor
zon 18-12 10.00 uur H. Scheve Eucharistie Parochiekoor
zat 24-12 19:00 uur werkgroep WCV  Stemmig
zon 25-12 10.00 uur E. Wassink Eucharistie Parochiekoor

Rozenkransbidden:

RozenkransbiddenIedere woensdagochtend om 10.15 u. rozenkrans bidden in de kerk te Borculo.
We zouden het fijn vinden om dit met nog meer mensen te doen.
U bent dan ook van harte welkom.

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunnen iedere woensdag tijdens de openingsuren op het secretariaat worden aangevraagd.

Nieuws

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat eind van het jaar er enkele schenkers zijn geweest waardoor wij in overleg met deze mensen  de aankleding rondom het KJ-gebouw  konden verbeteren en beschikken wij nu over een presentatie TV die zowel bij vergaderingen als in de kerk gebruikt kan worden. Hiermee spelen wij in op de steeds vaker voorkomende vraag of er tijdens bijv. een uitvaart foto’s gepresenteerd kunnen worden, wij denken nu te zijn voorbereid op de toekomst.

 

 

Bezoekersgroep:

Na vele inspanningen zijn wij verheugd u te kunnen melden dat wij erin zijn geslaagd de bezoekersgroep te hebben voorzien van een nieuwe samenstelling.
Het doel van deze groep is het verwelkomen van nieuwe parochianen en het bezoeken van parochianen die behoefte hebben aan steun
Wij wensen deze groep veel succes

Onderhoud tuinen en kerkhof:

Op woensdagochtend wordt er door een groep vrijwilligers onderhoud gedaan aan de tuinen en het kerkhof. Deze groep is erg enthousiast en na het klussen zitten zij altijd gezellig met een drankje na te praten.
Deze groep wordt er niet jonger op en verjonging in deze groep is gewenst. Mocht u zich geroepen voelen om ook uw bijdrage hierin te willen leveren kunt u zich melden bij J. Verwoolde tel.: 0545.271761

Altaar versieringen:

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij er in zijn geslaagd enkele dames te vinden die gaan zorg dragen voor het versieren van het altaar bij vieringen.
Wij hopen hiermede te bereiken dat de uitstraling, gezelligheid en saamhorigheid verbeterd.
Wij wensen de dames veel succes.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vacature

De Locatieraad en Pastoraatsgroep hebben wij de volgende vacatures:

  • Voorzitter Locatieraad en Pastoraatsgroep
  • Uitbreiding bestuur met 1 persoon
  • ook zijn wij nog op zoek naar enkele kosters en collectanten

Heeft u interesse meldt u zich dan bij onze secretariaat 0545271383
of wilt u nadere informatie neem dan contact op met een van de andere bestuursleden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uit de Geloofsgemeenschap

Parochiekerk iedere woensdagochtend open
Heeft u wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria???
Voor troost, kracht, bemoediging of zo maar, om even stil te staan bij de hectiek van alledag. Kom op woensdagmorgen gerust even binnen lopen …..
Of bent u als parochiaan, toerist of voorbijganger geïnteresseerd in ons fraaie kerkgebouw, de gebrandschilderde ramen en andere kerkschatten. Kom op woensdagmorgen ook gerust even binnen lopen ….
De kerk is opengesteld op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Bij toerbeurt zijn vrijwillige kosters aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of om u desgewenst van verdere informatie te voorzien.
Een ieder is van harte welkom en de koffie staat voor u klaar.

Locatieraad

Jan Verwoolde, gebouwen; tel. 0545 271761

Pastoraatgroep

Annette Franck; tel. 0545 473360
Riky ten Thije; tel. 0545 272361

Zorg

De coordinator van de Caritasgroep is Mevr. G. de Heij; tel: 0545-272902

Bijgaand 3 linken waardoor u meer inzicht krijgt in de verschillende zorgprojecten.Caritas-1.jpg

1-pci-en-caritasgroep-borculo
2-voedselbank-oost-achterhoek
3-project-zorgzaammaatje

 

Werkgroepen

Parochiewacht 06-10319638

Kosters: Dhr. J. Verwoolde tel.: 0545-271761
Collectanten: Dhr. H.te Boome
Misdienaars:
Avondwake: Mevr. A. ten Thije tel: 0545-272361
Lektoren: Dhr. E. Hetterschijt tel: 0545-274981
Bezoekersgroep: Mevr. A.Franck tel: 0545-473360
Caritas Borculo: Mevr. G. de Heij tel: 0545-272902
Diakonie: Mevr. A.Franck tel: 0545-473360
Woord-Communie Viering: Mevr. R ten Thije tel: 0545-272361
Kerkhofbeheer: Dhr. G. ten Bras tel.: 0651508643

Parochieblad Onderweg:

7  keer per jaar verschijnt ons parochieblad Onderweg.
Hierin worden diverse zaken gepubliceerd die de parochie 12 Apostelen aangaat, ook staan hier de wekelijkse vieringen in vermeld.
Iedere Geloofsgemeenschap heeft zijn eigen pagina.
Zou u dit blad graag willen ontvangen of wilt u het blad juist niet meer ontvangen laat dit dan weten aan:
het secretariaat per telefoon: 0545 271383 of per mail: info@parochie-borculo.nl , of J. Verwoolde telefoon: 0545.27176

Koren

Wij hebben 2 koren, t.w.

Parochiekoor

oefent maandagmiddag in de kerk
Dhr. J. Versteegen tel: 0545-272069

Parochiekoor

 

Koor Stemmig

oefent op maandagavond
Mevr. L. Elschot tel: 0545-274460

rkkoorstemmig@hotmail.com
Stemmig

 

Geschiedenis

borculo-kerk

Voor info klik op de kerk