img_borculo_kerk

Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-Borculo
Steenstraat 26
7271 BP Borculo
0545 271383
info@parochie-borculo.nl

Secretariaat: woensdag 10.00-11.30 uur
Algemeen: NL35RABO0309119510
Kerkbijdragen: NL03RABO0309105439
Redactie: ubald@uwendels.nl

klik hier voor kerkradio

Locatieraad

Harrie Essink, secretaris; tel. 074 3492549
Ubald Wendels, penningmeester; tel.  0545 273827
Jan Verwoolde, gebouwen; tel. 0545 271761

Pastoraatgroep

Annette Franck; tel. 0545 473360
Riky ten Thije; tel. 0545 272361

Zorg

Bijgaand 3 linken waardoor u meer inzicht krijgt in de verschillende zorgprojecten.Caritas-1.jpg

1-pci-en-caritasgroep-borculo
2-voedselbank-oost-achterhoek
3-project-zorgzaammaatje

 

Lokale werkgroepen en commissies

Parochiewacht 06-10319638

Kosters: Dhr. J. Verwoolde tel.: 0545-271761
Collectanten: Dhr. H.te Boome
Misdienaars: Dhr. A.Donderwinkel tel: 0545-272942
Avondwake: Dhr. E. van Brakel tel: 0545-274183
Lektoren: Dhr. E. Hetterschijt tel: 0545-274981
Bezoekersgroep: Mevr. T.Vreeburg tel: 0545-271399
Caritas Borculo: Dhr. J. ten Thije tel.: 0545-272361
Diakonie: Mevr. A.Franck tel: 0545-473360
Woord-CommunieViering: Mevr. R ten Thije tel: 0545-272361
Kerkbalans: Dhr. U. Wendels tel.: 0545-273827
Kerkhofbeheer: Dhr. G. ten Bras tel.: 0651508643

Parochieblad Onderweg:

7  keer per jaar verschijnt ons parochieblad Onderweg.
Hierin worden diverse zaken gepubliceerd die de parochie 12 Apostelen aangaat, ook staan hier de wekelijkse vieringen in vermeld.
Iedere Geloofsgemeenschap heeft zijn eigen pagina.
Zou u dit blad graag willen ontvangen of wilt u het blad juist niet meer ontvangen laat dit dan weten aan:
het secretariaat per telefoon: 0545 271383 of per mail: info@parochie-borculo.nl , of
H. Essink secretaris telefoon: 074 3492549

Koren

Wij hebben 2 koren, t.w.:

 • Parochiekoor
  oefenavond donderdag van 19:00 tot 21:00 uur in de kerk
  Dhr. J. Versteegen tel: 0545-272069
  Parochiekoor
 • Koor Stemmig
  Mevr. L. Elschot tel: 0545-274460
  rkkoorstemmig@hotmail.com
  Stemmig

 

Geschiedenis

borculo-kerk

Voor info klik op de kerk

Agenda

Actie Kerkbalans:

Kerkbalans-druppelsKerkbalans-logo
Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Parochies en gemeenten krijgen geen subsidie en hebben daarom een financiële bijdrage nodig van hun leden om te kunnen bestaan. Zo blijven ze van waarde voor hun leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Onze Kerk meer dan stenen’. Bij de eerstvolgende Onderweg vindt u weer de bijbehorende brief en folder.
De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2019.

Secretariaat
Openingstijden: iedere woensdag: 10.00 – 11.30 uur
U wordt geholpen door Willy Lubbers en/of Riky ten Thije
————————————————————————————

Vieringen Periode 01-01 t/m 31-03-2019

Zondag 6-jan 10.00uur WCV Wil Matti parochiekoor.
Zaterdag 12-jan 19.00 uur Eucharistieviering Pastoor Scheve parochiekoor.
Zondag 20-jan 10.00 uur WCV, Werkgroep parochiekoor.
zondag 27-jan 10.00 uur Oecumenische viering in de Joriskerk Raad van kerken.
Zaterdag 2-feb 19.00 uur WCV Margriet te Morsche Koor Stemmig.

Wladimir

Zondag 10-feb 10.00uur Eucharistieviering Pastoor Scheve Wladimirkoor.
Zondag 17-feb 10.00 uur WCV, Werkgroep parochiekoor.
Zondag 24-feb 10.00 uur WCV met Dopen Diaken G. Oude Groen parochiekoor.
Zaterdag 2-mrt 19.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Scheve parochiekoor.
Zaterdag 9-mrt 19.00 uur WCV, Margriet te Morsche Koor Stemmig.
Zondag 17-mrt 10.00 uur WCV, Werkgroep parochiekoor.
Zaterdag 23-mrt 19.00 uur WCV, Werkgroep parochiekoor.
Zondag 31-mrt 10.00 uur Eucharistieviering, Pastor Baneke parochiekoor.

 

Rozenkransbidden:

RozenkransbiddenIedere woensdagochtend om 10.15 u. rozenkransbidden in de kerk te Borculo.
We zouden het fijn vinden om dit met nog meer mensen te doen.
U bent dan ook van harte welkom.

Extra vieringen:
Iedere 1e vrijdag van de maand om 09:30 uur viering in Andriessenhuis

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunnen iedere woensdag tijdens de openingsuren op het secretariaat worden aangevraagd.

Nieuws

Byzantijnse Viering:

Helaas kan de Goddelijke liturgie volgens de Byzantijnse rite op zondag 10 februari 2019  in onze kerk niet doorgaan.
Wel zal het Byzantijns mannenkoor Wladimir (Hengelo O) haar medewerking verlenen aan de Eucharistieviering.

Aanvang 10:00 uur
Uitleg Wladimirkoor: http://www.wladimir-hengelo.nl/_/Welkom.html

1e Heilige Communie

1e comZondag 12 mei 2019 is  in onze kerk ’s morgens om 10:00 uur de Eerste Heilige Communieviering

Het Heilige Vormsel:

Ook in 2019 is er weer de mogelijkheid om voor kinderen vanaf groep 8 van de basisschool het Heilige Vormsel te ontvangen.
U kunt zich opgeven voor een informatieavond op 18 februari. U vindt de informatie hierover in het parochieblad ‘Onderweg’ of u kunt dit opvragen bij het secretariaat van de geloofsgemeenschap of de parochie.
De vormselviering is op zaterdag 1 juni 2019, om 19.00 uur, in één van de kerken in onze parochie.


Oecumenische viering  23 september 2018

Rikyop de website van de PG de Wijngaard staan foto’s van deze viering, u kunt deze website met bijgevoegde link benaderen:  http://pgdewijngaard.nl.

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Vacature

De Locatieraad en Pastoraatsgroep hebben wij de volgende vacatures:

 • Voorzitter Locatieraad en Pastoraatsgroep
 • Uitbreiding bestuur met 1 persoon
 • ook zijn wij nog op zoek naar enkele kosters en collectanten

Heeft u interesse meldt u zich dan bij onze secretaris H. Essink tel.: 074-3492549
of wilt u nadere informatie neem dan contact op met een van de bestuursleden.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uit de geloofsgemeenschap

Parochiekerk iedere woensdagochtend open
Heeft u wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria???
Voor troost, kracht, bemoediging of zo maar, om even stil te staan bij de hectiek van alledag. Kom op woensdagmorgen gerust even binnen lopen …..
Of bent u als parochiaan, toerist of voorbijganger geïnteresseerd in ons fraaie kerkgebouw, de gebrandschilderde ramen en andere kerkschatten. Kom op woensdagmorgen ook gerust even binnen lopen ….
De kerk is opengesteld op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Bij toerbeurt zijn vrijwillige kosters aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of om u desgewenst van verdere informatie te voorzien.
Een ieder is van harte welkom en de koffie staat voor u klaar.   koffie