Onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming-Borculo
Steenstraat 26
7271 BP Borculo
0545 271383
info@parochie-borculo.nl

Secretariaat: open in de even weken op
woensdag van 10.00-11.00 uur
Algemeen: NL35RABO0309119510
Kerkbijdragen: NL03RABO0309105439
Redactie: communicatie@12apostelen.nl

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Secretariaat

Het secretariaat in het KJ gebouw is om de week (in de even weken) geopend van 10.00 tot 11.00 uur.
De kerk en het KJ gebouw zijn elke woensdagochtend geopend van 10.00 tot 11.00 uur.,
U kunt altijd even binnenlopen voor een kop koffie, vragen, een praatje of om een gebedsintentie aan te vragen.

Elke tweede donderdagavond in de maand is er om 19.00 uur een viering met een voorganger van het pastoraal team

Datum Soort viering Voorganger
Donderdag 11 januari Eucharistieviering Pastor J. Baneke
Donderdag 8 februari Eucharistieviering Pastoor H. Scheve
Donderdag 14 maart Woord- en communieviering Past. werker C. Timmerman
Donderdag 11 april Eucharistieviering Pastor J. Baneke
Donderdag 16 mei Woord- en communieviering Past. werker C. Timmerman

 

Voor de overige vieringen kunt u het rooster in Onderweg raadplegen, of kijken op het informatiebord aan de weg.

 

Rozenkransbidden:

RozenkransbiddenIedere woensdagochtend om 10.15 u. rozenkrans bidden in de kerk te Borculo.
We zouden het fijn vinden om dit met nog meer mensen te doen.
U bent dan ook van harte welkom.

Gebedsintenties

Gebedsintenties kunnen iedere woensdag tijdens de openingsuren op het secretariaat worden aangevraagd.

Nieuws

 

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat eind van het jaar er enkele schenkers zijn geweest waardoor wij in overleg met deze mensen  de aankleding rondom het KJ-gebouw  konden verbeteren en beschikken wij nu over een presentatie TV die zowel bij vergaderingen als in de kerk gebruikt kan worden. Hiermee spelen wij in op de steeds vaker voorkomende vraag of er tijdens bijv. een uitvaart foto’s gepresenteerd kunnen worden, wij denken nu te zijn voorbereid op de toekomst.

 

 

Onderhoud tuinen en kerkhof:

Op woensdagochtend wordt er door een groep vrijwilligers onderhoud gedaan aan de tuinen en het kerkhof. Deze groep is erg enthousiast en na het klussen zitten zij altijd gezellig met een drankje na te praten.

Altaar versieringen:

Wij zijn verheugd u te kunnen melden dat wij er in zijn geslaagd enkele dames te vinden die gaan zorg dragen voor het versieren van het altaar bij vieringen.
Wij hopen hiermede te bereiken dat de uitstraling, gezelligheid en saamhorigheid verbetert.
Wij wensen de dames veel succes.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Uit de Geloofsgemeenschap

Parochiekerk iedere woensdagochtend open
Heeft u wel eens een kaarsje opgestoken bij Maria???
Voor troost, kracht, bemoediging of zo maar, om even stil te staan bij de hectiek van alledag. Kom op woensdagmorgen gerust even binnen lopen …..
Of bent u als parochiaan, toerist of voorbijganger geïnteresseerd in ons fraaie kerkgebouw, de gebrandschilderde ramen en andere kerkschatten. Kom op woensdagmorgen ook gerust even binnen lopen ….
De kerk is opengesteld op woensdag van 10.00 tot 11.00 uur.
Bij toerbeurt zijn vrijwillige kosters aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden of om u desgewenst van verdere informatie te voorzien.
Een ieder is van harte welkom en de koffie staat voor u klaar.

Locatieraad

Pastoraatgroep

Zorg

De coordinator van de Caritasgroep is Mevr. G. de Heij; tel: 0545-272902

Bijgaand 3 linken waardoor u meer inzicht krijgt in de verschillende zorgprojecten.Caritas-1.jpg

1-pci-en-caritasgroep-borculo
2-voedselbank-oost-achterhoek
3-project-zorgzaammaatje

 

Werkgroepen

Parochiewacht 06-10319638

Lektoren: Dhr. E. Hetterschijt tel: 0545-274981
Kerkhofbeheer: Dhr. G. ten Bras tel.: 0651508643

Parochieblad Onderweg:

7  keer per jaar verschijnt ons parochieblad Onderweg.
Hierin worden diverse zaken gepubliceerd die de parochie 12 Apostelen aangaat, ook staan hier de wekelijkse vieringen in vermeld.
Iedere Geloofsgemeenschap heeft zijn eigen pagina.
Zou u dit blad graag willen ontvangen of wilt u het blad juist niet meer ontvangen laat dit dan weten aan:
het secretariaat per telefoon: 0545 271383 of per mail: info@parochie-borculo.nl , of J. Verwoolde telefoon: 0545.271761

Koren

Wij hebben 2 koren, t.w.

Parochiekoor

oefent maandagmiddag in de kerk
Dhr. J. Versteegen tel: 0545-272069

Parochiekoor

 

Koor Stemmig

oefent op maandagavond
Mevr. L. Elschot tel: 0545-274460

rkkoorstemmig@hotmail.com
Stemmig

 

Geschiedenis

borculo-kerk

Voor info klik op de kerk