H. Willibrord – Drempt
Zomerweg 19, 6996 DD Drempt
Secretariaat:
Hoefkensestraat 12, 6996 DS Drempt
0313 479294
locatieraaddrempt@gmail.com
Opgave gebedsintenties: rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com
Rekeningnr.: NL25RABO0304500259
Redactie: redactie.willibrord.drempt@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

Digitale viering te Zutphen

Elke zondag en op hoogtijdagen is er in de St. Jan te Zutphen een eucharistieviering. Deze vieringen zijn in woord en beeld te volgen via kerkdienstgemist  De vieringen zijn via deze link digitaal te volgen.

Overzicht Vieringen/activiteiten:

Zaterdag 2 maart 19:00
Woord- en Communieviering
Voorganger: Anton Bos
Koor: Willibrordkoor

Woensdag 6 maart 19.00 uur
Rozenkransbidden in de Mariakapel

Na afloop is er koffiedrinken in t’ Zaaltje

Zondag 17 maart 10.00 uur
Woord- en Communieviering
Voorganger: G. Spekkink.
Koor: Willibrordkoor

Na afloop is er koffiedrinken in de kerk

 

Digitale viering te Zutphen

Elke zondag en op hoogtijdagen is er in de St. Jan te Zutphen een eucharistieviering. Deze vieringen zijn in woord en beeld te volgen via kerkdienstgemist  De vieringen zijn via deze link live digitaal te volgen of terug te zien.

 

Gebedsintenties

Het herdenken van onze overleden parochianen

Binnen onze parochie zijn er verschillende mogelijkheden voor een uitvaartplechtigheid. In een speciale brochure, “Wie barmhartig is, begraaft uit haar midden de overledene” vindt u alle informatie over hoe er op een waardige, zorgzame en respectvolle wijze gelovig afscheid genomen kan worden van onze dierbare overleden parochianen.

Gebedsintenties voor onze overleden parochianen
Soms is er wat onduidelijkheid over het gedenken van de overledenen in onze gebeden. Binnen de parochie is er de afspraak gemaakt dat er in een uitvaartviering gecollecteerd wordt voor de geloofsgemeenschap en voor de het gedenken van de overledene. Ongeacht de opbrengst van de collecte wordt er aansluitend aan de uitvaart een 12-tal weekendvieringen gebeden voor de overledene. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt of het een Eucharistieviering, een Woord- en Communieviering of een Woorddienst is (Oecumene uitgezonderd). Daarnaast wordt eenmalig in de weekendviering een jaar na de overlijdensdatum een jaargedachtenis gebeden.
Naast deze data die inbegrepen zijn bij de uitvaart kunnen intenties voor de overledene worden aangevraagd dit kan op onderstaande manieren.

Gebedsintenties aanvragen
Het aanvragen van gebedsintentie kan op de volgende drie manieren:
U stuurt een mail met de naam van de overledene naar: rk.drempt.gebedsintentie@gmail.com en u betaalt (€10,- per gebedsintentie) aan de penningmeester via het rekeningnummer dat bovenaan deze pagina te vinden is. Dit kan t/m de woensdag voorafgaand aan de betreffende weekendviering. Het is daarnaast ook mogelijk uw intentie aan te vragen m.b.v. de daarvoor bestemde enveloppen in de bus achterin onze kerk of telefonisch bij Ingrid: 0313-479294.

Uitreiken van het gedachteniskruisje op Allerzielen
In Drempt worden de gedachteniskruisjes die opgehangen zijn in de Avondwake/uitvaartviering in een speciale viering op 2 november – Allerzielen – uitgereikt. De voorganger zal in de viering de naam van de overledene noemen er wordt een kaars aangestoken en de familie wordt uitgenodigd om na de viering het kruisje in ontvangst te nemen.

 

Gebedsintenties zaterdag 2 maart 2024 

Heintje Lanters
Anneke Diesfeldt-Kemperman
Betsie Sonneveld-Venneman
Greet Snelder-Rosendaal
Trees Snelder-Bolwiender
Jan Leisink
Karel Leisink
Wilhelmus Johannes Leisink
Andries en Wilhelmien Teunissen
Hans Elshof
Overleden vrijwilligers

Verder bidden we:
Om zegen voor Paus Franciscus

Gebedsintenties zondag 18 februari 2024 

Heintje Lanters
Anneke Diesfeldt-Kemperman
Betsie Sonneveld-Venneman
Greet Snelder-Rosendaal
Trees Snelder-Bolwiender
Hans Elshof
Johanna Leisink-Terhorst
Jan Leisink
Karel Leisink
Wim en Ans ter Horst
Toke Peters
Jaargedachtenis Tineke Poelma
Jaargedachtenis Albert Snelder

Verder bidden we:
Om zegen voor Paus Franciscus

Gebedsintenties zondag 18 februari 2024

Geurt Hilhorst
Heintje Lanters
Anneke Diesfeldt-Kemperman
Betsie Sonneveld-Venneman
Greet Snelder-Rosendaal
Trees Snelder-Bolwiender
Jan Leisink
Karel Leisink
Jaargedachtenis Adriaan Notenboom
Overleden familie Teunissen-Mentink

Verder bidden we:
Uit dankbaarheid voor het herstel van de gezondheid van een vriendin.
Om zegen voor Paus Franciscus.

Gebedsintenties zondag 7 januari 2024

Anneke Diesfeldt-Kemperman
Betsie Sonneveld-Venneman
Greet Snelder-Rosendaal
Trees Snelder-Bolwiender
Leonie Verheul
Jaargedachtenis  Wilhelmien Teunissen-Mentink
Jan Leisink
Karel Leisink
Al onze overleden vrijwilligers

Verder bidden we:
Om zegen voor Paus Franciscus

 

Nieuws

Aanvangstijd vieringen

Met ingang van 1 juli 2018 is de aanvangstijd van de vieringen op zondag in de meeste locaties van de parochie de Heilige Twaalf Apostelen gewijzigd in 10.00 uur. Dit geldt niet voor de locaties: Hengelo, Steenderen, Olburgen en Vorden daar blijft de aanvangstijd 9.30 uur.

Zondag 28 mei Oecumenische Pinksterdienst in  Hoog-Keppel 10.00 uur

Kom adem ons open………

Dat is het thema, waarmee we op zondag 28 mei het feest van Pinksteren vieren. Het feest van de Geest van God die waait door deze wereld. En die te herkennen is op plekken waar schoonheid, goedheid, rechtvaardigheid en liefde te zien en te ervaren is. Eigenlijk zouden we Pinksteren niet in de ruimte van de kerk moeten vieren, maar ergens buiten in de wereld. Want we vieren dat God daar te ontdekken is. In de verwondering over de natuur die tot groei en bloei komt. In de liefde die mensen elkaar geven. In verzet tegen alles wat mensen tekort doet. Onrecht, discriminatie, vernedering, geweld. In alle vormen van creativiteit, waarmee mensen vorm geven aan het leven en zin en betekenis zoeken. Met kleuren en lijnen, door te tekenen en te schilderen. Met woorden in poëzie en verhalen. Met klanken in muziek en zang. De verhalen uit de bijbel laten ook steeds dit breed palet van waaien van de Geest van God zien.

Aan ons de vraag om ons er voor te openen. Om het te zien. Om het te voelen. Om alle zintuigen open te hebben. Om een antenne te hebben voor wat mensen nodig hebben. Om elkaar te zien. Dat vragen we als we met Pinksteren de acclamatie zingen: Kom adem ons open……….

En hoe kan het je verrijken als je dit allemaal ziet en je ervoor opent. En als je in alle dingen iets van de Geest van God kunt ontdekken. Pinksteren vraagt je om naar buiten te gaan en je te openen.

Deze zondag is er ook een stukje buiten naar binnen gekomen. In de kerk van Hoog-Keppel hangen het Pinksterweekend schilderijen. De schilderschool van Marian Merk uit Vorden heeft een expositie van werk van cursisten. Ze laten zien hoe je passie en plezier voor schilderen kunt hebben. Het proces van schilderen heeft iets magisch. Oog hebben voor detail, kleuren en lijnen en een eigen stijl ontdekken. Wie weet ontdekken we in de schilderijen ook wel iets van de Geest die waait waar hij wil.

Samen gaan we op zoek naar waar de Geest van God door de wereld waait. En hoe wij ons daarvoor kunnen openen. Zodat we het zien en ervaren.
De dienst is voorbereid door de oecumenische werkgroep. Voorganger zijn diaken Anton Bos en ds. Karin Spelt. Lucian Venderink studeert met zangers uit beide kerken mooie Pinksterliederen in. Na afloop drinken we koffie en thee met elkaar en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten

De toekomst van onze geloofsgemeenschap

Op 11 juli organiseerde de locatieraad een bijeenkomst naar aanleiding van het besluit van het parochiebestuur over de sluiting van tien kerken in de parochie waaronder onze H. Willibrordkerk in Achter-Drempt. Namens het bestuur was Herman Heuver deze avond aanwezig en namens het pastoraalteam Pastoraalwerker Carin Timmerman. Tijdens deze avond is informatie gegeven over de aanleiding en achtergronden van de kerksluiting, het proces en veel vragen van parochianen zijn deze avond beantwoord. Vanzelfsprekend heeft het besluit en ook de toelichting voor de nodige reacties en emoties gezorgd; de kerk gaat ons immers aan het hart. Het doel van de avond, “hoe verder na de kerksluiting in Drempt?” is dan ook niet geheel gelukt gezien de terugkerende vragen met betrekking tot het kerkgebouw zelf. De locatieraad bekijkt nu wat mogelijk is met de ‘opbrengst van de bijeenkomst’ en gaat verder met het plan voor de toekomst. Met het sluiten van een kerkgebouw gaat de geloofsgemeenschap niet op slot. Het is daarom van belang dat parochianen mee blijven denken over de toekomst en hun wensen kenbaar maken.  Daarbij moeten we met elkaar nadenken over hoe willen we – ondanks de sluiting van onze kerk – samen kerk-zijn? En wat is daarvoor nodig? In een volgende stap zal er samen met het bestuur gekeken worden naar wat mogelijk is. Mocht u een idee hebben, dan kunt u dit mailen naar de locatieraad (locatieraaddrempt@gmail.com) of contact opnemen met één van de leden van de locatieraad.

Namens de locatieraad,
Peter Hammink

Opbrengst Actie Kerkbalans 2022

Voor het jaar 2022 hebben er 150 gezinnen een bedrag toegezegd. Het totaal van de toegezegde bijdragen komt uit op € 14.770,- (in het afgelopen jaar 2021 is er € 14.909,- aan kerkbijdragen ontvangen ). Het levert een gemiddelde bijdrage van € 98,50 per deelnemer op. De opbrengst kerkbalans hebben we voor 2022 voorzichtig begroot op € 14.000,-. Door de gestage daling van de opbrengsten wordt het ook in financiële zin steeds moeilijker de eindjes aan elkaar te knopen. Het is en blijft een zorglijke opgave. De locatieraad bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage en een bijzondere dank gaat uit naar de verspreiders van de actie kerkbalans.

Namens de locatieraad,
Fons Janssen, penningmeester H.Willibrordkerk Achter-Drempt

Allerzielen 2022

Op 2 november viert de kerk Allerzielen. Ook in onze Dremptse H. Willibrord gemeenschap komen we woensdag 2 november om 19.00 uur samen. Pastoraalwerkster Carin Timmerman gaat voor in een woord- en communieviering, met zang van het Willibrordkoor. In deze viering gedenken we alle overleden parochianen. In het bijzonder gedenken we de overledenen van het afgelopen jaar te weten:

  • Geert Berentsen 7 maart
  • Karel Leisink 25 maart
  • Iet Booltink 29 juni
  • Jan Smulders 18 juli

Het kruisje van:

Fenna Sonneveld-Kumeling, van het jaar ervoor, alsmede van de dit jaar overleden parochianen wordt aan de nabestaanden meegegeven. Allen ontvangen een persoonlijke uitnodiging. zoals gebruikelijk gaan we bij goed weer samen naar de verlichte begraafplaats om de graven te zegenen en mogelijkheid een grafkaarsje aan te steken. Daarna ontmoeten we elkaar in de kerk voor een gesprek en/of kop koffie of thee. U wordt van harte uitgenodigd.

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Terugblik parochieavond te Vorden

Pater Jan Hulshof heeft op donderdag 7 december jl. een lezing gehouden met de titel: “Aarde, mijn aarde, mijn moeders huis”. Deze lezing was geïnspireerd op de rondbrief “Laudato Sì” welke is geschreven door Paus Franciscus in 2015. Vijf personen uit onze locatie waren aanwezig. Deze lezing was dermate inspiratievol dat we er hier ook wat over willen vertellen. De Paus heeft haarscherp beschreven waar we als wereld en mensheid momenteel verkeren. Dat we wel de middelen bezitten om de wereld te vernietigen maar nog niet bij machte zijn om grote stappen te zetten om de wereld te redden, ondanks alle tekenen dat de wereld “kermt” door de mensheid. Hiervoor dienen wereldleiders moeilijke beslissingen te nemen en moet het huidige systeem van economische groei op basis van steeds meer consumptie gestopt worden. Dit systeem is immers onhoudbaar. Vandaar de oproep voor een “nieuwe levensstijl” en een “ecologische” bekering. In feite het rentmeesterschap waar we als katholieken voor moeten instaan. Dit kan alleen met een nieuw economisch model waarbij levenskwaliteit voorop staat en een politiek klimaat dat niet wordt bepaald door belangen van multinationals. Dit lijkt allemaal buiten ons bereik maar we kunnen zelf ook een steentje bijdragen door kritisch en bewust te leven, hetgeen een verrijking kan zijn.

Locatieraad

Ingrid Stortelder-Spigt; tel. 0313 479294
Henrie Bremer, secretaris
Fons Janssen, penningmeester
Peter Hammink

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroep Diaconie en Caritas

De werkgroep is door Thea Elshof opgericht in februari 2010 en besteedt aandacht aan behoeftigen, ouderen, zieken en zij waarvan een dierbare is overleden binnen onze locatie. Deze locatie is verdeeld in 6 wijken en wordt bezocht door 9 werkgroepleden.
De leden bezoeken de doelgroep minimaal 3 keer per jaar rond de Kerstweek, Paasweek, in de zomermaanden en naar behoefte vaker. De Vastenmaaltijd wordt georganiseerd in de vastentijd en is bedoeld voor parochianen en vrijwilligers.groepsfoto
Vanaf de leeftijd van 75 jaar wordt de doelgroep uit de locatie persoonlijk uitgenodigd voor de jaarlijkse Willibrorddag rond 7 november. Dit wordt in die week herdacht met een Eucharistie viering, voorgegaan door Pastor Scheve met de mogelijkheid tot het ontvangen van de Ziekenzalving. Aan deze dag wordt deelgenomen door gemiddeld 70 personen waarvan een aantal ook kiezen voor de Ziekenzalving.
De Eucharistieviering wordt vervolgd door een gezellig samenzijn in “t Hessenhuus” met koffie/thee, een glaasje en afgesloten met een warme maaltijd. De deelnemers gaan met een voldaan gevoel weer huiswaarts.
De werkgroep komt 7 maal per jaar bijeen. De werkgroepleden geven bericht door aan het secretariaat wanneer iemand uit de doelgroep van de locatie behoefte heeft aan een bezoek vanuit het Pastoraal Team (zie ook blz. 2 van Onderweg).
Voor contact vanuit de werkgroep:
Bennie Peters tel. 0313-473056 peters@bennie-toke.nl

Werkgroepen

In de locatie Drempt zijn diverse werkgroepen actief.
Dit zijn onder andere:
– Avondwake
– Bedevaarten
– Onderhoud gebouwen
– Bloemsiergroep
– Collectanten
– Diaconie/Caritas
– Gezinsviering
– Koperpoetsgroep
– Lectoren
– Mariawerkgroep
– MOV
– Oecumene
– Onderhoud kerkhof
– Bezorgers parochieblad
– PGV
– Voorbereiding doop

Onderhoud van het kerkhof en de kerk gebeurt door de vrijwilligers op de donderdagochtend.

Koren

In onze kerk zijn twee koren actief, het Willibrordkoor en Feeling

WILLIBRORDKOOR

Het Willbrordkoor is een gemengd koor dat bestaat uit ca. 16 leden. Het is een gemend zangkoor sinds 1971, daarvoor was het een mannenkoor.
Er wordt gerepeteerd op maandagavond van 19.30—21.00 uur. Het is een gezellig koor dat 2 x per maand de viering verzorgt. Ook bij rouw en trouw zijn wij altijd present.
Organist Leo v. d. Heuvel
Voor vragen kunt u terecht bij sec. 0313—472631 (Annie Schriek)

FEELING

Feeling is een koor van ongeveer dertig enthousiaste vrouwelijke leden. Zoals de naam al aangeeft, zingt het koor met gevoel. En dat doet het al jarenlang met heel veel passie en plezier.
Het koor bestaat al sinds de jaren vijftig. Het schoolhoofd van de St. Willibrordusschool in Achter-Drempt, Ben Nelissen, besluit een koor op te richten dat in het weekend de kerkdiensten muzikaal kan begeleiden. Zelf wordt hij dirigent van het koor dat uit mannen en schooljeugd bestaat. Halverwege de jaren zestig ontstaat er een praktisch probleem. Voor de gezongen missen op doordeweekse dagen, bijvoorbeeld bij een bruiloft of begrafenis, kunnen er te weinig mannen aanwezig zijn omdat ze moeten werken. Op dat moment wordt er voorgesteld om dames te vragen voor het koor. En dat is meteen de aanleiding om het koor op te splitsen in een volwassen gemengd koor en een kinderkoor. Ben Nelissen draagt het dirigentenstokje van het kinderkoor over aan zijn dochter Ine Buiting. In de loop der jaren groeit het kinderkoor uit tot een dameskoor met een groot aantal leden die er al vanaf het eerste uur bij zijn.

img_7555
Zingen bij Feeling betekent zingen in een gezellige en ongedwongen sfeer met een leuk en zeer gevarieerd repertoire van Nederlandstalige en Engelstalige (pop)liederen. Twee keer per jaar geeft het koor een concert in de Willibrorduskerk in Drempt en daarnaast treden de dames meerdere keren per jaar op bij diverse gelegenheden in de regio. Ook verzorgt Feeling de diensten tijdens ‘Anders vieren’ in de kerk in Drempt.
De repetities vinden twee keer per maand plaats op donderdagavond van 19.30 tot 20.30 uur in de Willibrorduskerk in Drempt. Heb je belangstelling om mee te zingen of wil je het koor zien optreden? Kijk op www.feeling-drempt.nl voor meer informatie of neem contact op met dirigente Ine Buiting op 0313 – 47 26 10 of secretaris Margriet Ytsma op 0313 – 47 68 89.

Geschiedenis

R.K. Parochie Drempt

De locatie van de Heilige Willibrordkerk in Drempt heeft ongeveer 560 parochianen. Globaal is het de katholieke kerkgemeenschap van de dorpen Voor- en Achter-Drempt en een deel van Hummelo, Hoog-Keppel en Toldijk. Ons kerkgebouw staat in de dorpskern van Achter-Drempt, het van oorsprong katholieke deel van het dorp. Menig voetballer weet dit want “dat is daar waar je langs de kerk naar het veld moet”. Door de twee dorpskernen wordt onze kerk wel eens verward met de NH-kerk in Voor-Drempt. Deze oude St. Gregoriuskerk met een tufstenen romaanse toren is gesticht in de 9e eeuw met het brengen van het christendom in deze streek. Het is ruim 150 jaar geleden dat de R.K. Parochie Drempt werd gesticht. 2009-09-25_21    Als patroonheilige werd gekozen voor de Heilige Willibrordus. Een prachtig beeld van hem is in de kerk te vinden. Heel vroeger kerkten Dremptenaren in Olburgen. In 1781 werd aan de Hoefkensestraat in Drempt een schuur omgebouwd tot bijkerk. Dit was “het Huefken”, in papieren van het bisdom terug te vinden als “Katholieke Gemeente Het Hoefke in Drempt bij Doesburg”. De Dremptse gemeenschap heeft veel moeite moeten doen om een eigen parochie te krijgen. Het eerste officiële verzoek daartoe dateert uit 1839. Twintig jaar later, in 1859, is de Parochie Drempt een feit. De toenmalige kerk is ingezegend in 1863. Waarschijnlijk is deze kerk slecht gebouwd want toen pastoor Batenburg in 1934 werd aangesteld vond hij de toestand onacceptabel. Er stond regelmatig water in de kerk en het was te koud ‘voor vrouwen en kinderen’. In de jaren ’30 van de vorige eeuw is de kerk afgebroken en op eigen fundamenten andersom opnieuw gebouwd voor een bouwsom van zegge en schrijven dertigduizend gulden.

2009-09-25_05

Deze neo klassieke kerk is ontworpen door architect H.C.M. van Beers. Vooral de wijze van toepassing van baksteen in het interieur is indrukwekkend en zeker het bezichtigen waard.

In 2004 is gestart met de restauratie van de kerk. Het kruis en de torenhaan moesten uit voorzorg naar beneden worden gehaald. Eerst is het dak van het schip gerestaureerd en later de toren. Waar mogelijk is restauratiewerk door vrijwilligers gedaan. In januari 2008 kon het kruis weer herplaatst worden op de vernieuwde torenspits. In 2009 vierden we het 150 jarig bestaan van onze locatie. Ter gelegenheid hiervan is een jubileumboek uitgegeven met daarin de historie van ons kerkdorp. Exemplaren zijn verkrijgbaar achter in de kerk (€10,-). Wij hopen en streven op behoud van onze mooie kerk zolang dat kan en vertrouwen op de toekomst als onderdeel van de parochie HH. Twaalf Apostelen.

2009-09-25_13

R.K. begraafplaats Drempt

Achter de ‘beukenhaag’

Vanaf de reformatie in 1580 was er tot 1863 in Drempt geen eigen kerk en begraafplaats voor de Rooms katholieken. De katholieken van de kerspels Ellecom, Dieren, Spankeren, Hummelo, Drempt, Olburgen en een gedeelte van Steenderen kerkten bij de hoofdstatie Olburgen. In 1781 is aan de Hoefkensestraat een simpele schuur tot bijkerk van Olburgen omgebouwd.

begraafplaats5begraafplaats4
Om een eigen kerk en kerkhof te hebben zijn vele gesprekken met deken Huberts en Bisdom gevoerd wat resulteerde dat de parochie Drempt wordt gesticht op 21 oktober 1859. Maart 1860 tekenen (bouw)pastoor Otten en kerkmeester Koenders bij de notaris de koopakte. De verkopende partij bestaande uit Hendrik Leizink en Berendina Kniest verkopen het stuk grond genaamd “Hoogewei” , gelegen onder de bouwplaats het ‘Hulsevoort’ onder uitdrukkelijke beding dat; ‘de verkochte grond uitsluitend zal mogen worden gebezigd tot de uitoefening van den openbare Eerendienst der Roomsch Calholijke Gemeente te Drempt.’ In 1863 wordt de kerk ingezegend en wordt het gebruik van de begraafplaats een feit. Een gedeelte van het kerkhof werd in eerste instantie door de familie Hakvoort als groentetuin gebruikt. Gedurende al die jaren wordt het kerkhof, die omzoomd is door een prachtige beukenhaag, onderhouden door een groep enthousiaste vrijwilligers. Het grafdelven gebeurde door de koster die meestal ook kerkhofbeheerder was. begraafplaats3begraafplaats2Nu is er een benoemde begraafplaatsbeheerder en wordt door enkele parochianen met de hand het graf gegraven. hiervoor. Ook in Drempt was er een klasse indeling op de begraafplaats maar die tijd ligt gelukkig achter ons. In de jaren zestig is aan de Zomerweg een stuk weggehaald voor parkeerplaatsen en aan de andere zijde is enkele jaren geleden een stuk grond geschonken door de fam. Hoppenreijs voor toekomstige uitbreiding en aanpassing aan de tijd.
Dat alle geliefde overledenen in Gods vrede mogen rusten.