img_kerk_keijenborg

H. Johannes de Doper – Keijenborg
Kerkstraat 7;  7256 AR Keijenborg
0575 461314
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Algemeen: NL85RABO0125501102
Gezinsbijdrage Keijenborg: NL25RABO0125502958
Gezingsbijdrage Zelhem: NL97RABO0374716390
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen: 06 10065324
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

klik hier voor kerkradio

Locatieraad/Pastoraatgroep

Rob Besselink, penningmeester; tel. 0575 462882
Hans Limbeek; tel. 0314 641546
Dini Compas-Nijenhuis; tel. 06 40594236
Annie Stapelbroek; tel. 0314 641477

Zorg

Parochiële Caritas Instelling. 

Secretariaat:  Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Bezoekersgroep Keijenborg , Zelhem.

We zijn er nog. We zijn er al lang. Wie zijn we?
Al jaren bezoeken we onze ouderen, de alleenstaanden, de zieken, de mensen van hier die in het ziekenhuis liggen of verblijven in de verzorgingshuizen. Als we horen dat er nieuwe mensen in onze parochie zijn komen wonen verwelkomen we hen met een bloemetje. We zouden deze werkzaamheden graag blijven voortzetten en zelfs willen uitbouwen met nieuw talent en frisse energie. Zijn er nog mensen die ons daarbij willen komen helpen: zoals zo nu en dan een bezoekje brengen aan diegenen die hierboven genoemd zijn.
Weet U iemand die graag een bezoekje wil ontvangen of zou U zelf zo nu en dan bezocht willen worden? Laat het ons eens horen!
Ria Boers Keijenborg tel 0575-461938
Elly Willard Zelhem, tel 0314-621201

Lokale werkgroepen en commissies

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Raad van kerken/Ontmoeting en Inspiratie  (v/h Vorming en Toerusting) OntmoetingInspiratie
Contactpersoon Dorothé de Valk-Timmer ; email: t.timmer1@telfort.nl

Contactpersoon voor Zelhem
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

MOV
Contactpersoon Riet Niesink tel. 0575-461740  email: rietniesink@gmail.com

PCI
Contactpersoon: dhr. Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Avondwake:
Contactpersoon Fons Stapelbroek, ftstapelbroek@gmail.com

Bedevaart Kevelaer :
Contactpersoon Dini Compas Nijenhuis 06 40594236 dinicompas@hotmail.com

Spreekuur donderdagmorgen met verzorgen gebedsintenties:
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575 – 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Vastenactie
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740 rietniesink@gmail.com

Bloemengroep
Contactpersoon Sylvia Wolsing tonnysylvia@hotmail.com

Redactie Onderweg en website 12 apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Contactpersoon met Secretariaat 12 Apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Woord- en Communievieringen
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Lectoren
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Kerktelefoon Keijenborg
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Rozenkransgroep
Contactpersoon Helmi Evers g.cevers@online.nl

Locatieraad
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Pastoraatgroep
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Eerste H. Communie
Contactpersoon Sylvia Wolsing tonnysylvia@hotmail.com

Dopen:
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Radio Ideaal als commissielid van de uitzendingen van Kerk en Radio
Contactpersoon Adrienne Heere 0314 – 623763 adrienneheere@gmail.com

Misdienaars
Contactpersoon Femke Jansen f_jansen86@hotmail.com

Allerhande
Jan Schutten

Kerkbalans
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Kindje Wiegen
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Bezoekersgroep Zelhem 
Contactpersoon Elly Willard ellywillard@kpnmail.nl

Schoonmaakgroep 
Contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Klusjes in de kerk 
Contactpersoon Gerard Stapelbroek g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Koper poetsen/kerklinnen wassen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kerststal plaatsen 
contactpersoon Annie Stapelbroek annystapelbroek@hotmail.com

Openen en sluiten Mariakapel: Bennie en Rina Nieuwenhuis.

Collectanten
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Communie uitdelen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kosters 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Liturgie 
contactpersoon Riet Kleve 0314 – 641378 rietkleve@hetnet.nl

Misdienaars voor de doordeweekse vieringen
contactpersoon Trees Berendsen 0575- 461693 roel73@kpnplanet.nl

Werkgroep Achterwacht 
Contactpersoon Carmen Wullink carmen.schiphorst@hetnet.nl 0314 – 641150

Onderweg Bezorgen Keijenborg
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Onderweg Bezorgen Zelhem
Contactpersoon Jan Waalderbos 0314 – 623809 jantruus.waalderbos@planet.nl

Vormselwerkgroep
Contactpersoon Bas van Erp 0575 – 470911 bas@wissinki.nl

Bezoekersgroep Keijenborg
Contactpersoon Ria Boers riaboers@upcmail.nl

Koren

Parochiekoor

Onze dirigent is : Riet Kleve en organist is Ernest Koers.
Wij repeteren op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de sacristie.
Contactpersoon: Paulien Gasseling, Schoenmakersplein 64, 7255 GA Hengelo.
Tel. 0575-461368 Mail adres p.gasselingsmeenk@outlook.com

6-keijenborg-koor

Herenkoor

Dirigent:
Contactpersoon: Henk Beulink, tel. 0575-464844 Mail adres: info@hetwissink.nl

2Gether

Voorzitter: Fred van Mierlo, mailadres: mierlovanfred@gmail.com
Dirigent: Marcus Janssen
Oefenavond: Woensdagavond, om en om in Keijenborg en Steenderen
Info: “2Gether” telt 20 leden en is een fusiekoor van “Vocal Motion” uit Steenderen en “Rejoice” uit Keijenborg.
Website: www.koor2gether.com    jongerenkoor

 

Geschiedenis

Beschrijving R.K. St. Jan de Doperkerk te Keijenborg.

dsc05055

Waterstaatskerk en pastorie foto uit “Spitten in het verleden” uitgegeven 1993 b.g.v. 300-jarig bestaan van de parochie

De St. Johannes de Doperkerk is gebouwd in 1930 (de gevelsteen met de bouwdatum vindt u in de noordwand van de apsis) en in 1932 ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht.
Het is een tamelijk traditionalistische, driebeukige, bakstenen kerk met Gothische (spitsbogen, steunberen) en Romaanse (compact, massief muurwerk) invloeden, gebouwd naar een ontwerp van Ir. Jan Stuyt. De kerk heeft een 7-zijdige apsis. Op de apsis staat een smeedijzeren kruis, afkomstig van de voorganger van de huidige kerk, een waterstaatskerk die hier van 1843 stond. (Waterstaatskerken zijn kerken waarvan het ontwerp werd gemaakt of was goedgekeurd door ingenieurs van (Rijks)waterstaat; van 1824 tot 1868 bestond hiertoe een verplichting, althans wanneer men gebruik wenste te maken van een rijksbouwsubsidie. Het begrip staat dus niet voor een bouwstijl, maar voor een ambtelijke goedkeuring)
Ook deze waterstaatskerk was niet het eerste godshuis op deze plek. Na de Reformatie en Alteratie, dus in de 17e en het begin van de 18e eeuw- een periode waarin het openlijk belijden van het katholieke geloof niet was toegestaan- stond er een schuurkerk. Dit was een eenvoudig houten gebouwtje, waar de katholieken uit Hengelo en Zelhem bijeenkwamen om de mis bij te wonen. Ook in de kelder van het huis Booltink (links naast de kerk) werd in de 18e eeuw “in het geheim” de mis opgedragen.
kerk-1 Rond de kerk zijn verder o.m. een Piëta (Maria met gestorven Christus) (voor het trafohuisje) en de pastorie (rechts naast de kerk) de aandacht waard

De toren van de St. Johannes de Doper is centraal geplaatst in de westgevel en wordt gedekt door een flauw hellend tentdak; aan de rechterzijde ervan is een traptoren aangebracht. Links naast de toren bevindt zich een driehoekige doopkapel onder een hoog schilddak. Centraal in de toren is een venster aangebracht dat is uitgevoerd als Davidsster. Boven de deur is een door de Haagse kunstenaar A. Molkenboer vervaardigd mozaiek aangebracht met een afbeelding van Johannes de Doper en de tekst “De stem eens roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heeren”.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het interieur van de. kerk weerspiegelt de geschiedenis van het katholieke geloof in Keijenborg. Bij de inrichting zijn verschillende interieurstukken van de voorganger van de Johannes de Doper gebruikt. Zo zijn het hoofdaltaar, de kroonluchters en de in Neoclassicistische stijl uitgevoerde biechtstoelen uit de oude waterstaatskerk afkomstig.
De glas-in-loodramen en de muurschilderingen zijn gemaakt door de kunstenaar Jos ter Horn (1894-1956). Op de 14 kruiswegstaties kunt u van links naar rechts het lijdensverhaal van Christus volgen. In het priesterkoor zijn de twaalf apostelen afgebeeld. Op de zuidwand van de apsis is de historie van de parochie van Keijenborg in vogelvlucht uitgebeeld. Zo ziet u onder andere Berend van Keijenborg, de schuurkerk uit 1710, de waterstaatskerk en pastorie uit 1843 en de molens van Sloot en de Olde Kaste. Verder zijn er twee 16e-eeuwse Christusfiguren te bewonderen, één in de kerk zelf en één in de sacristie.

Pastoor Thuis

Op 23 januari 1906 werd Pastoor Thuis benoemd in Keijenborg. Deze priester- een krachtige, stoere persoonlijkheid- wist Keijenborg te herscheppen in een bloeiend en welvarend dorp. Niet alleen op godsdienstig gebied zorgde Pastoor Thuis voor een frisse wind, ook nam hij de zorg op zich voor de sociale en maatschappelijke opbouw van Keijenborg.
In 1986 werd naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de parochie een werkgroep opgericht die de geschiedenis van Keijenborg heeft beschreven in het boek “Spitten in het verleden”. In 1993 is er een standbeeld van Pastoor Thuis geplaatst bij de kerk. Het opschrift hierbij luidt:                                                                                                                                       dsc05064
Als een molensteen zo zwaar,
was het werk van Pastoor Thuis.
Met zijn handen uit de mouwen
Bleef hij aan zijn parochie bouwen.

 

Pastorie Keijenborg
10-keijenborg-pastorie

 

Mariakapelletje Koldeweiweg
DSC05228
Overdracht Mariakapelletje
Nadat Markenheem het verzorgingstehuis Maria Postel had gesloten bleef het Mariakapelletje achter. Via advies van de Dorpsraad heeft Markenheem het kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toeziend oog van de notaris de akten waren ondertekend. Het kapelletje doet nog denken aan de sacramentsprocessies die hier werden gehouden vanaf 1927 tot de midden jaren 60. Samen met de Vrienden van Maria Postel zal het Gilde de zorg voor het kapelletje op zich nemen.

 

 

 

Agenda

Oecumenische viering WEEK van het GEBED met het thema : Zet het recht voor Ogen
Op zondag 20 januari 2019 is er in de kerk van Keijenborg een Oecumenische viering.
De voorganger hierbij is pastoraal werker Laura van de Kam uit Zutphen.

“Recht voor ogen” is het thema voor de week van het Gebed voor de eenheid van de Christenen.
Het thema haakt aan op de oproep om “recht te zoeken “ in bijbelboek Deuteronomium en is gekozen door de kerken in Indonesië. De kerken in Indonesië vinden het belangrijk het recht voor ogen te houden als basis voor eenheid. In hun land hebben zij ervaren hoe onrecht zorgt voor verdeeldheid en exclusiviteit. Dit terwijl de samenleving voorheen juist gekenmerkt werd door samenwerking en solidariteit. Deze thematiek sluit prachtig aan bij de Week van het Gebed voor de Eenheid.
De werkgroep vraagt daarom iedereen die in de viering komt iets mee te brengen voor de Voedselbank in Zelhem. Dit zou b.v. groente, fruit en soep in blik kunnen zijn. In ieder geval houdbare etenswaren.
U bent allen VAN HARTE WELKOM om 10.00 uur. Na afloop is er gezellig koffie en thee drinken!
De voorbereidingsgroep Oecumenische vieringen.

Programma Ontmoeting en Inspiratie 

Onder goedkeuring van de Raad van Kerken Halle-Keijenborg-Zelhem ontwerpt de commissie Ontmoeting en Inspiratie OntmoetingInspiratie(voorheen Vorming & Toerusting) al vele jaren een programma van heel verschillende activiteiten, die met God en bijbel, met kerk en geloof, met onze tijd en maatschappij- met ons leven dus- te maken hebben. Dit programma wordt uitgedacht met het oog op de parochianen van de R.K. St. Jan de Doperkerk in Keijenborg en de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente van Halle en die van Zelhem, de Lamberti-gemeente. Maar ook van daarbuiten hopen we dat mensen komen en willen instappen. U bent welkom. De flyer ligt achter in de kerk en u kunt daarvan een exemplaar meenemen om deze rustig thuis te kunnen bekijken

Koffie drinken
Iedere laatste zondag van de maand zal er gelegenheid zijn om koffie te drinken achter in de kerk.

Doopvieringen 2019
dopen kind
Aanmelden voor opgave van uw kind bij het secretariaat van de Parochie 12 Apostelen. Zie voor meer gegevens bij de startpagina onder “wat te doen bij”.  Of mail naar secretariaat@12apostelen.nl
Eerstvolgende doopviering in Keijenborg is op zondag 24 februari 2019

 

Liturgische kalender vanaf  13 januari  2019

Zondag 13 januari, Jaargedachtenisviering
10.00 uur, Woord- en communieviering, eigen Werkgroep 2
geen koor

Zondag 20 januari, Oecumenische viering, Zelhem, Halle, Keijenborg
10.00 uur, Oecumenische viering, voorganger: Mw. L. v.d. Kam
Koor: Herenkoor

 

 

 

Gebedsintenties

Gebedsintenties (bijgewerkt d.d. 10-01-2019)

Zondag 13 januari 10.00 uur. Jaargedachtenisviering.
Jaargedachtenis Jan Derksen,
Fam Gerritsen-Hilge, Jaargedachtenis Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Wim Besselink, Fien Niesink-Vos, Jan Schutten, Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink, Willy Nieuwenhuis

Zondag 20 januari 10.00 uur. Oecumenischeviering Keijenborg, Zelhem, Halle
Wim en Riek Besselink en overleden kinderen, ouders Johan en Jo Hendriks-Sessink, Wim Besselink,
Fien Niesink-Vos, Jan Schutten, Paul van Londen, Theo Engel, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 27 januari 10.00 uur.
Jaargedachtenisviering voor Rieki van Uum-Sueters.
Hendrik Berentsen, Wim Besselink, Fien Niesink-Vos, Jan Schutten, Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 3 februari 10.00 uur.
Jaargedachtenisviering voor Doortje Branderhorst-Eugelink en Theo Engel.
Echtpaar Willink-Stapelbroek, Gerard Massop, Wim Besselink, Fien Niesink-Vos, ouders Hoenink-Willemsen,
Jan Schutten, Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 10 februari 10.00 uur.
Familie Gerritsen-Hilge, ouders Siemes-Wenting, Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 17 februari 10.00 uur.
Jaargedachtenisviering voor Mini van Londen-Roëling.
Wim en Riek Besselink-Hoenderboom en overleden kinderen, Gerard en Johanna Smeenk-Hebben, Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 24 februari 10.00 uur. En dopen.
Paul van Londen, Reina Hendriks-Lebbink,

Zondag 3 maart 10.00 uur.
Jaargedachtenisviering voor Hendrik Berendsen en Frans Hermans.
JGD Hendrik Berendsen, echtpaar Willink-Stapelbroek, Gerard en Johanna Smeenk-Hebben,

Zondag 10 maart 10.00 uur. MOV Weekend
Familie Gerritsen-Hilge

Nieuws

Het jaar 2018 is alweer bijna aan het einde. Even een moment van evalueren.Kerkbalans
Heeft u de toezegging aan de Kerkbalans al voldaan?
Wij doen dan nog even een beroep op u: draag de St. Jan de Doperkerk een warm hart toe in financiële zin. Zonder uw financiële ondersteuning kan onze kerk/RK geloofsgemeenschap Keijenborg/Zelhem niet. Met uw bijdrage is er een viering, een bezoek aan wie het nodig heeft.
Mede dank zij uw geldelijke steun willen wij de kerk in balans brengen en houden. Alleen met een financieel gezonde basis kunnen we blijven zeggen: Onze kerk in beweging, onze kerk in balans!
Keijenborg op IBAN NL25RABO0125502958
Zelhem op IBAN NL97RABO0374716390

Jan Schutten overleden
Afgelopen december is Jan Schutten plotseling overleden. Jan was zo’n twintig jaar lang tuinman van onze kerk. Ook verrichte hij allerlei hand- en spandiensten voor de kerk. Wij willen Jan postuum heel erg bedanken voor al het werk dat hij verricht heeft voor onze kerk.
Pastoraatgroep en Locatieraad

Marietje Hermans stopt
Na jarenlang voor onze Bloemengroep actief te zijn geweest is Marietje Hermans ermee gestopt. Marietje is vanaf de oprichting in de jaren zeventig tot op heden actief geweest voor de Bloemengroep. Ook toen ze naar Hengelo verhuisde bleef ze actief voor deze werkgroep.
Om gezondheidsredenen is ze genoodzaakt om er nu een punt achter te zetten. We willen Marietje heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap. Vrijwilligers als Marietje zijn de dragers van de Geloofsgemeenschap.

Marietje Rondeel legt taken neer
Marietje Rondeel heeft een aantal taken die ze als vrijwilliger verrichtte neergelegd. Vanaf de jaren zeventig heeft Marietje het koper in onze kerk gepoetst. Ook heeft ze jarenlang geholpen met het schenken van koffie tijdens uitvaarten. Daarnaast heeft ze jaren geholpen bij de verspreiding van de St. Jansbode en later Onderweg. Met deze werkzaamheden is ze nu gestopt. Ze blijft echter wel beschikbaar voor hand- en spandiensten en ze zal ook bij het parochiekoor blijven. We willen Marietje zeer hartelijk danken voor haar grote inzet en het vele werk dat ze verricht heeft voor onze kerk.
Pastoraatgroep/locatieraad

Miny Sloot stopt
Na jarenlang actief te zijn geweest voor onze geloofsgemeenschap legt Miny Sloot haar werk voor de pastoraatgroep neer. Toen ze nog in Keijenborg woonde begon Miny haar vrijwilligerswerk voor de kerk als lectrice. Later, toen ze in Zelhem ging wonen, heeft ze jarenlang een verbindende rol gespeeld tussen Zelhem en Keijenborg. Samen met Jan Waalderbos hielp ze o.a. kerstvieringen voorbereiden. Door Pastoor Jacobs werd ze gevraagd voor de Raad van Kerken, waardoor ze ook twee maal per jaar de oecumenische vieringen in de driehoek Halle/Zelhem/Keijenborg hielp organiseren. Via de Raad van Kerken raakte Miny ook betrokken bij Vorming en Toerusting. Verder zat Miny ook in de Achterwacht en heeft ze jaren geleden al zitting genomen in de parochieraad. Later, rond 2010, toen er een nieuwe parochiestructuur kwam, veranderde de parochieraad in de pastoraatgroep. Ook daarvan heeft Miny al die tijd deel uitgemaakt. Miny blijft overigens wel de Kerkbalans en Onderweg in Zelhem bezorgen. Wij willen Miny heel hartelijk danken voor al haar inzet, haar meedenken en haar creatieve ideeën waarvan onze geloofsgemeenschap veel heeft mogen profiteren!
(Het blijft belangrijk dat de personele bezetting van onze locatieraad/pastoraatgroep op peil blijft. Graag zien we nieuwe mensen in deze bestuursgroep. Mocht u ervoor voelen zitting de nemen in pastoraatgroep/locatieraad, neem dan contact op met Dini Compas (06-40594236 of Hans Limbeek 0314 – 641546)
Locatieraad/Pastoraatgroep

Continuïteit in vieringen
Zoals bekend is het Pastoraal Team door ziekte van de pastoraal werkers Jaap van Kranenburg en Marga Engelage op dit moment sterk onderbezet. In Keijenborg hebben onze twee Woord&Communiegroepen de krachten gebundeld en ervoor gezorgd dat alle opengevallen plekken in het rooster van het tweede halfjaar worden opgevangen met extra Woord&Communievieringen. Door deze bijzondere inzet van beide groepen is het toch mogelijk om elke zondag een viering in onze kerk te houden. De continuïteit in vieringen achten we belangrijk. We spreken dan ook veel dank uit naar beide werkgroepen voor hun extra inzet!
Locatieraad/ Pastoraatgroep
Kerkelijke Onderscheiding    gregoriusklein
Het bestuur van de Diocesane Sint Gregoriusvereniging in het aartsbisdom Utrecht heeft een kerkelijke onderscheiding op muziekgebied toegekend aan Mevr. S.A. (Susan) Tankink en de heer P.J.M. (Patrick) Niesink b.g.v. hun 25-jarig koorjubileum van het koor 2Gether (voorheen Jongerenkoor).

Gewijzigde tarieven van de R.K. Begraafplaats St.Jan de Doper te Keijenborg voor het uitgeven van een nieuw grafrecht of het verlengen van een bestaand grafrecht. Ingaande 1 jan. 2018
TARIEVENLIJST 2018
De tarieven hebben betrekking op een graf of een urnbewaarplek en worden per overledene in rekening gebracht.
Grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 600,00
Grafrecht voor een termijn van 30 jaar: € 900,00
Grafrecht voor een termijn van 40 jaar: €1200,00
Verlenging van grafrecht voor een termijn van10 jaar: € 300,00
Reservering plek voor een toekomstig graf voor een termijn van 20 jaar: € 150,00 De kosten voor het grafrecht gaan in bij overlijden van de rechthebbende.
Herdenkingsvlinder in de vlinderboom, inclusief gegraveerd naamplaatje: € 175,00

De kosten van de grafmarkeerders (een kunststof naamplaatje gegraveerd met één of twee namen als tijdelijke grafaanduiding) worden, indien van toepassing, in rekening gebracht.
Werkzaamheden voor een graf (waaronder het delven) of onderhoudswerkzaamheden aan een graf worden via derden bij de rechthebbende in rekening gebracht.

In de tarieven voor de grafrechten en de verlengingen daarvan zijn inbegrepen de kosten van het algemene onderhoud van de begraafplaats en de kosten voor het verwijderen van het grafteken en/of grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht..

Kerkelijke Onderscheiding       gregoriusklein
Het bestuur van de Diocesane Sint Gregoriusvereniging in het Aartsbisdom heeft het lid van ons Kerkkoor Bernardus Wilhelmus Antonius (Bennie) Beulink b.g.v. zijn 40-jarig koorjubileum een Eremedaille Sint Gregorius in Goud toegekend. Bennie heeft helaas niet lang mogen genieten van deze onderscheiding. Op 16 september 2017 is hij overleden in de leeftijd van 82 jaar.

Kerkbalans

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.

Uit de geloofsgemeenschap

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314
Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Verhuisd?
Dan graag uw nieuwe adres doorgeven aan de Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper.Keijenborg -verhuisdozen-in-vespa-ape-cardpartfront-4
In verband met de wet op de privacy mogen instanties geen nieuwe adressen meer doorgeven aan onze kerkadministratie.
Wilt u daarom bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de St. Jan de Dopergeloofsgemeenschap, Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg. Of per e-mail aan: hannieankersmit@hotmail.com