H. Johannes de Doper – Keijenborg
Kerkstraat 7;  7256 AR Keijenborg
0575 461314
Secretariaat: donderdag 10.30-11.00 uur
Algemeen: NL85RABO0125501102
Gezinsbijdrage Keijenborg: NL25RABO0125502958
Gezingsbijdrage Zelhem: NL97RABO0374716390
Gezinsbijdrage/kerkbalans: C. Gerritsen: 06 10065324
Redactie: hannieankersmit@hotmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Welkom thuis pastoor Harry Scheve !
Nadat onze pastoor op 7 januari is opgenomen in het ziekenhuis in Doetinchem en op 3 februari is begonnen met de revalidatie in revalidatieoord Klimmendaal in Apeldoorn, is hij donderdag 18 maart jl. weer thuisgekomen in Keijenborg. Hij mag thuis verder herstellen en revalideren. Wij zijn dankbaar en blij dat zijn herstel voorspoedig is verlopen en hopen op een goed revalidatietraject. De pastoor heeft veel steun aan alle blijken van medeleven. Hij stelt dat zeer op prijs. U kunt een kaartje sturen naar Kerkstraat 9, 7256 AR Keijenborg.

Weer vieren per 1 maart !
Het pastoraal team en parochiebestuur hebben besloten om per 1 maart weer te gaan vieren in onze kerken, met inachtneming van de bestaande protocollen. Met name wijzen we jullie op de restrictie van maximaal 30 personen en maximaal 4 zangers. Voor uitvaarten geldt het maximale aantal van 50 personen.
Zoals gemeld in de e-mail van 14 januari jl. zullen er in maart alleen weekendvieringen plaatsvinden, m.u.v. de maandelijkse viering op dinsdag 16 maart, 19.00 uur in Baak.

 

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg !!
Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld. Uw aanvraag wordt genoteerd en er wordt direct verteld of deze aanvraag gehonoreerd kan worden.
Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Maria Kapel, deze kunt U invullen en in de daarvoor bestemde doos doen.
Aanmeldingen via de aanmeldbriefjes in de Mariakapel kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.30 uur voorafgaand aan de weekend viering!

Liturgisch rooster:

Zondag 11 april, 10.00 uur, WVC, diaken Bos

Zondag 18 april, Geen viering

Zondag 25 april, 10.00 uur, Gebedsviering, Werkgroep

Zondag 2 mei, Geen viering

Zondag 9 mei, 10.00 uur, Gebedsviering, Werkgroep

Zondag 16 mei, 10.00 uur, Gebedsviering, Werkgroep

 

Regels bijwonen eucharistievieringen:

Bij Eucharistievieringen is men verplicht te reserveren. Dat kan door vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering telefonisch te reserveren. Dit kan op telf.nr 0610065324 Ciska Gerritsen.

Bij binnenkomst van de kerk wordt u reservering gecontroleerd en niet gereserveerde bezoekers ontvangen document om de volgende keer te reserveren. Niet gereserveerd dat worden uw naam en telefoonnummer genoteerd, dit is nl voorwaarde van het RIVM en de Nederlandse Bisschoppen om snel te handelen, mocht het coronavirus zich hebben verspreid.

U zult merken dat zitplaatsen in de kerk aangegeven worden d.m v. hartje op de bank, zodat de 1,5 mtr gewaarborgd wordt. Volg de looproute en u wordt begeleid naar de zitplaats, deze wordt u aangewezen.
U bent naar de plaats gebracht door een begeleider. De plaatsen worden van voorin de kerk gevuld naar achteren.

Mocht u aanwezig zijn met meerdere leden van uw huishouden, dan mag u naast elkaar zitten.

Wijwaterbakjes zijn leeg.

Intentieboek is niet aanwezig.

Randstadbundels worden niet gebruikt en zijn dus uit de banken gehaald.

Collecte:
Bij het verlaten van de kerk – onder begeleiding – staat een bus/mandje bij de uitgang waar u de bijdrage kunt doneren.

Communie:
U wordt per bank begeleid om ter Communie te gaan. Houdt u aan de aanwijzingen.

Kaarsje opsteken:
Na afloop van de viering, neemt u plaats in lege bank achter u. Nadat de overige kerkgangers de kerk hebben verlaten, wordt u begeleid naar de Mariakapel.

 

Mariakapel open 
De Mariakapel is open van ongeveer 11.00 uur tot 17.00 uur.
In het grote portaal staat een tafeltje met boekjes en stencils om mee te nemen, met informatie dat anders achter in de kerk ligt. Ook enkele mooie gedichten.
En is er de mogelijkheid om kaarsen op te steken.

 

 

Vastenactie 2020
Project dit jaar: ” Aanpak van ondervoeding bij jonge kinderen in Tanzania in Afrika.”
In verband met het Coronavirus worden de vastenzakjes niet aan huis opgehaald.
De Vastenactie wil ervoor zorgen dat mensen in ontwikkelingslanden hiervan niet de dupe worden en dat ons project doorgaat.
Dat onze harten uit blijven gaan naar de ander, dichtbij en veraf, ondanks onze huidige grote en kleine problemen.
In deze bijzondere vastentijd is het belangrijk om er voor elkaar te zijn, lokaal maar ook wereldwijd.
Wilt u uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:
IBAN:NL04 RABO 0322395100 t.n.v. HH. Twaalf Apostelen onder vermelding van Vastenactie 2020. Hartelijk dank voor uw bijdrage.
Werkgroep MOV

Doopvieringen 2020
dopen kind
Aanmelden voor opgave van uw kind bij het secretariaat van de Parochie 12 Apostelen. Zie voor meer gegevens bij de startpagina onder “wat te doen bij”.  Of mail naar secretariaat@12apostelen.nl

 

Gebedsintenties

Gebedsintenties (bijgewerkt d.d. 8-04-2021)

te beluisteren via kerkdienstgemist (v/h kerkradio)

Vanaf 15 oktober  2020 mogen we met maximaal 30 personen samenkomen met in acht neming van de 1,5 meter afstand en hygiëne.

Bij Eucharistievieringen/woorddiensten is men verplicht te reserveren. Dat kan door vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering telefonisch te reserveren. Dit kan op telf.nr 06-10065324 Ciska Gerritsen.

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg !
Vanaf 1 maart jl. zijn er weer zondagvieringen in Keijenborg.
Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer 06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld.
Ook liggen er aanmeldingsformulieren in de Maria Kapel, deze kunt U invullen en in de daarvoor bestemde doos doen. Aanmeldingen via de aanmeldbriefjes in de Mariakapel kan tot uiterlijk vrijdagmiddag 14.30 uur voorafgaand aan de weekend viering!

Zondag 11 april 10.00 uur WCV
Bertus en Annie Berentsen-Kersten, fam Gerritsen-Hilge, Miene Jansen, Geert Jansen
Wilhelmien Teunissen-Mentink, Wim en Riek Besselink-Hoenderboom en overl. kinderen
Zondag 18 april GEEN VIERING
Zondag 25 april 10.00 uur Gebedsviering
Geert Jansen 
Zondag 2 mei GEEN VIERING
Zondag 9 mei 10.00 uur Gebedsviering
Geert Jansen, Bertus en Annie Berentsen-Kersten, fam Gerritsen-Hilge
Zondag 16 mei 10.00 uur Gebedsviering
Geert Jansen

 

 

Nieuws

Een dankwoord van pastoor Scheve

Eindelijk een weekend thuis. Na een lang verblijf in het ziekenhuis en nog steeds in revalidatie in Apeldoorn, wil ik u allen van harte bedanken voor het meeleven. Ondertussen ben ik de tel kwijtgeraakt hoeveel kaarten met lieve wensen ik van u allen gekregen heb. In elk geval zijn het er honderden, en nog steeds komen er mooie kaarten binnen in Apeldoorn. Het is echt overweldigend! Ook de mensen in het ziekenhuis van Doetinchem en in Klimmendaal in Apeldoorn zijn hiervan onder de indruk. Ik zie zo nog een verpleegkundige proberen om de vele kaarten op te hangen, zodat ik er vanaf mijn bed naar kan kijken. Het waren er zoveel dat ze steeds dreigden te vallen.

Op veel kaarten stonden ook woorden van gebed. Juist in de persoonlijke gebeden van u voel ik kracht, in het ziekenhuis en bij de revalidatie. Er waren momenten in mijn ziekzijn dat bidden erg moeilijk was, maar dan wist en voelde ik uw gebed.

Wat zou ik u graag allen persoonlijk een dankwoord terugsturen. Het is eenvoudigweg onmogelijk. Daarom dit dankwoord op onze website.

Beste parochianen, voorlopig zal ik nog niet in uw midden zijn. De revalidatie kost veel tijd. Ik wens u allen (ondanks de verschrikkelijke coronatijd) een goede opgang naar Pasen en een gezegende paastijd!
Pastoor Harry Scheve

Afscheid Ingrid Tankink-Ankersmit
Na 20 jaar lectrice te zijn geweest heeft Ingrid besloten om er mee te stoppen. We willen haar heel hartelijk bedanken voor haar jarenlange inzet voor onze geloofsgemeenschap.
Mochten er mensen zijn die ervoor voelen om het lectorschap op zich te nemen, laat het ons weten! Zonder vrijwilligers geen kerk!
Pastoraatgroep/locatieraad

Samenwerking Hengelo en Keijenborg
Met het oog op de toekomst is in december door de besturen van de geloofsgemeenschappen van Hengelo en Keijenborg het overleg begonnen om tot een verregaande samenwerking tussen de beide geloofsgemeenschappen te komen. Op dit moment zit het overleg nog in een verkenningsfase. Maar de intentie om tot die samenwerking te komen is van beide kanten uitgesproken. We houden u in de komende nummers van Onderweg op de hoogte van de ontwikkelingen.
De pastoraatgroepen en locatieraden van Hengelo en Keijenborg

 

Marietje Rondeel-Ankersmit gehuldigd
Koorleden worden jaarlijks tijdens de Cecilia-viering gehuldigd. Op zondag 22 november viel dit aan mevrouw Marietje Rondeel-Ankersmit ten deel. Zij is veertig jaar lid van het parochiekoor in Keijenborg.

Deze feestelijke viering, voorgegaan door pastoor Zandbelt werd voor deze gelegenheid door vier zangers van het koor en de organist omlijst met toepasselijke liederen. Vanwege de coronavoorschriften kreeg Marietje van haar man Wim de zilveren Gregoriusspeld opgespeld. Ook werd een oorkonde aan de jubilaris uitgereikt.

Door één van de koorleden werd de jubilaris en haar familie persoonlijk toegesproken. Marietje werd bedankt voor haar trouwe lidmaatschap en aanwezigheid bij repetities en vieringen, ze was er altijd. Namens de koorleden kreeg zij een prachtig boeket aangeboden, waarna een spontaan applaus vanuit de kerk werd ingezet. Na het ‘Lang zal ze leven’ dankte de jubilaris zelf de koorleden voor deze mooie huldiging en zei te hopen nog lang te kunnen zingen, wanneer dit weer mag. Achter in de kerk konden de dertig toegelaten parochianen op coronaverantwoorde wijze de jubilaris feliciteren.

 

 

Bloemstuk Allerheiligen 

Uitleg bij het bloemwerk voor Allerheiligen

2 lezingen zijn er, allebei geschreven door Johannes.
In de eerste lezing beschrijft Johannes het visioen dat hij gezien heeft. Het lijkt een blik in de hemel te zijn.
Dit visioen is verbeeld door de schikking: een witte bol met bloemen erin en rondom. Omringt door een 8-hoekige rand.
Het evangelie van Mattheus beschrijft hoe Jezus op de berg les geeft aan de leerlingen. Het gaat over de 8 zaligsprekingen. Jezus maakt duidelijk dat mensen die het moeilijk hebben en lijden om Christus, beloont zullen worden: “Want hun is het Rijk der hemelen”.

Om de witte bol is daarom een 8-hoekige rand ook te zien, bekleed met het groen van de conifeer. De conifeer wordt ook wel levensboom genoemd omdat de boom nooit z’n blad verliest maar altijd vol leven is. Het getal acht is de som van zeven plus één, het voltooide en het nieuwe begin; zoals de achtste dag ook de dag van de opstanding is: het getal van het nieuwe begin. Groen is de kleur van het nieuwe begin, de nieuwe hemel en nieuwe aarde waar het visioen van Johannes over gaat.

Wit is de kleur van het hemelse licht; de rand van witte chrysanten vertegenwoordigt Gods liefde voor de wereld en Zijn plan voor een nieuw koninkrijk.
In het centrum van de bol wordt verbeeld wat Johannes aanschouwt: een veelvoud van bloemen alsof ze juichen en loven rondom een bijzondere bloem. Die bloem vertegenwoordigt de Heer die tegen Johannes zegt: “Dat zijn degenen die komen uit de verdrukking, die hun gewaden hebben witgewassen….”
Het zijn Gods kinderen die Hem zullen zien zoals Hij is!

Namens de bloemengroep, Edith en Charlotte.

 

Keijenborg komt weer bij de tijd   

        

Nadat met de Keijenborgse Kermis 2019 een start is gemaakt met de donatie-actie voor de kerkklok, is het dan nu zover: de wijzerplaten en de torenhaan met wereldbol zijn gereed.
In de wereldbol is een brief voor de volgende generatie gestopt met daarin vermeld de reden van deze restauratie en hoe deze tot stand is gekomen.
Het geheel werd ingezegend door pastoor Scheve.

Wij willen dan ook alle donateurs nogmaals hartelijk danken.

Terugplaatsing haan en wijzerplaten op de kerktoren.
Op donderdag 20 augustus zijn de wijzerplaten en de haan weer teruggeplaatst!

 

 

Aanmelden per telefoon voor viering in Keijenborg !!
Vrijdagmiddag voorafgaand aan de zondagviering tussen 15.00 en 18.00 uur kunt u bellen naar telefoonnummer
06-10065324 Ciska Gerritsen. Mocht u onverhoopt haar niet aan de lijn krijgen, spreek dan haar voicemail in en u wordt door haar teruggebeld. Uw aanvraag wordt genoteerd en er wordt direct verteld of deze aanvraag gehonoreerd kan worden.

Afvoer regenwater
De afvoer van het regenwater dat van het kerkdak af komt is losgekoppeld van het riool. Kleine verhogingen in het pad tussen de pastorie en de kerk en om de kerktuin zorgen er nu voor dat het water in een soort bassin loopt en weg kan zakken in de grond. Voor dit nieuwe afwateringssysteem kon een mooi subsidiebedrag worden binnengehaald.

Actie Kerkklok succes!
We zijn bijzonder verheugd te kunnen meedelen dat de Actie Kerkklok geslaagd is. U weet het: voor de reparatie van het uurwerk van de klok moest Keijenborg zelf € 7500,– (een kwart van de totale kosten) bijeen zien te brengen. We zijn daarom met de kermis van 2019 begonnen met de Actie Kerkklok. In de twee vorige nummers van Onderweg hebt u kunnen lezen dat op 7 september de teller op € 1780,– stond, en op 27 oktober op € 4680,–. Eind oktober hebben we ook een groot aantal bedrijven aangeschreven die op een of andere manier een connectie hebben met ons dorp. Ook hebben we een kerstmarkt georganiseerd. Dit alles heeft er voor gezorgd dat de teller net voor Kerstmis op maar liefst € 8820,– stond! We hebben de bedrijven die € 50,– of meer schonken beloofd dat ze met hun naam in de Klepper komen. Omdat de eerstvolgende Klepper pas in maart uitkomt moeten we hier nog even mee wachten. De Actie Kerkklok toont aan waarin een klein dorp groot kan zijn: met zijn allen hebben we er voor gezorgd dat het uurwerk van onze mooie kerk ook in de toekomst bij de tijd zal zijn! We willen alle donateurs alvast heel hartelijk danken!
Locatieraad en pastoraatgroep

Kerkbanken te koop
Bij de verbouwing van het interieur is een aantal kerkbank vrijgekomen. Het gaat om banken van 5 meter lang en wat kortere van 4 meter. Deze banken zijn nu te koop. De opbrengst van de verkoop gaat naar de Actie Kerkklok. Voor de banken van 5 meter lang vragen we € 200,- voor de kortere banken € 150,- . Hebt u belangstelling? Neem dan contact op met Ciska Gerritsen 06-10065324 of Rob Besselink 462882.

Vijftigjarig jubileum parochiekoor St. Jan de Doper gevierd
ma 25 nov 2019, (Uit: Contact) 
KEIJENBORG – Tijdens een feestelijke viering op de zondag van St. Caecilia en Christus Koning, werden twee koorzangers eens extra in het zonnetje gezet. De dames Riet Kleve en Eva Klooken waren net als het parochiekoor 50-jarige jubilarissen.

De kerk was prachtig versierd, met koorsymbolen heel mooi verwerkt in de bloemstukken. Een notenbalk met noten, orgelpijpen, zangbundel, fluit en tamboerijn, dit alles in prachtig geel-wit. Door het koor werd de tweestemmige St. Bernardusmis gezongen, met aangepaste gezangen en psalmen voor de liturgie van de zondag.

Na de viering werden Riet Kleve en Eva Klooken door pastoor Scheve, het gouden insigne opgespeld van de Gregorius vereniging voor Kerkzang. Daarnaast waren er lovende woorden van de pastoor naar speciaal deze twee personen, die nu al 50 jaar lid zijn van dit koor. Voor de inzet, het altijd weer klaar staan voor vaak onverwachte vieringen op onverwachte tijden, de wekelijkse repetities en weekendvieringen. Daarnaast ook het met zang omlijsten van vieringen in het Slingeland ziekenhuis en de Ooiman.

Door mevrouw Dini Compas van de Locatieraad, werd nog eens het prille begin van het koor benadrukt: als Dameskoor voor rouw en trouw opgericht, begonnen zij in de zomer van 1969 te zingen met twaalf dames in de huiskamer van Jan en Riet Kleve. De tijd dat er nog veel werd getrouwd, met als dank van het bruidspaar, koffie met gebak en een borrel voor het koor, bij Winkelman. Met het 25-jarig jubileum waren ze met 24 dames. De laatste vijftien jaren zijn veel leden hen ontvallen, door ziekte en overlijden. In 2010 gingen het koor verder als Parochiekoor en werden heren bij het koor gevraagd. Zij waren overdag ook beschikbaar en zo werd het aantal koorzangers wat opgekrikt. Het koor bestaat nu nog uit tien zangers met Riet Kleve als dirigent en Ernest Koers als organist.

Door de pastorale raad werden alle zangers, dirigent en organist in de bloemetjes gezet. Een hele mooie en gewaardeerde geste. Ook werden de gouden jubilarissen toegezongen door het koor en de kerkgangers met een speciaal aangepaste tekst, op het lied: God U loven wij. Hierna werden ze door de pastoor meegetroond naar de uitgang van de kerk en kregen van een voltallige Schutterij St. Jan een vaandelhulde. Wat een grote verrassing voor iedereen! Het bestuur van St. Jan had aangeboden hier op te treden. Geweldig, waar een klein dorp groot in kan zijn. Daarna was het in de kerk gezellig druk met koffie en cake, het feliciteren van de jubilarissen, de koorleden en het bewonderen van de bloemstukken.

 

Het bestuur van Stichting Begraafplaats St. Jan de Doper heeft in haar vergadering van 1 oktober 2019 de tarieven voor 2020 vastgesteld. Hieronder de nieuwe tarieven:

T A R I E V E N L I J S T 2 0 2 0 van de R.K. Begraafplaats St. Jan de Doper te Keijenborg
De tarieven hebben betrekking op een graf of een urnenbewaarplek en worden per overledene in rekening gebracht

Grafrecht voor een termijn van 20 jaar: € 700,00
Grafrecht voor een termijn van 30 jaar: € 1.050,00
Grafrecht voor een termijn van 40 jaar: € 1.400,00
Verlenging van grafrecht voor een termijn van 10 jaar: € 350,00
Reservering plek voor toekomstig graf voor een termijn van 20 jaar: € 150,00
Herdenkingsvlinder in de vlinderboom, inclusief gegraveerd naamplaatje: € 175,00
De kosten van de grafmarkeerders (een kunststof naamplaatje gegraveerd
Met één of twee namen als tijdelijke grafaanduiding) worden, indien van toepassing, in rekening gebracht.
Werkzaamheden voor een graf (waaronder het delven) of onderhoudswerkzaamheden aan een graf worden via derden bij de rechthebbende in rekening gebracht.
In de tarieven voor de grafrechten en de verlengingen daarvan zijn begrepen de kosten van het algemene onderhoud van de begraafplaats en de kosten voor het verwijderen van het grafteken en/of grafbeplanting na het eindigen van het grafrecht.

Geschiedenis van het Parochiekoor Keijenborg 1969-2019.
In de zomer van 1969 nemen Pastoor Dijkers en de ons aller bekende Jan Kleve, het initiatief, een Dameskoor voor rouw- en trouwmissen in het leven te roepen. Jan Kleve was dirigent van het Herenkoor en wist zodoende vrij gemakkelijk, goed zingende dames bij elkaar te brengen. Bij Jan thuis werd er, de hele zomer, wekelijks geoefend. We begonnen met 16 dames. Toen het koor te groot werd voor in de huiskamer bij de familie Kleve, hebben we jaren lang in de St. Bernardus- school gerepeteerd en vandaar zijn we naar de Horst gegaan. In oktober 1969 hebben we onze eerste trouwmis gezongen. Het koor groeide door en met het 25 jarig jubileum waren we al met 24 zangeressen. Dit jubileum is feestelijk gevierd. We waren toen allang niet meer alleen voor de rouw- en trouwmissen. We omlijstten met onze zang, ook veel weekendvieringen. Ook in de avondwakes in onze Geloofsgemeenschap, zorgden wij voor de zang. Met hoogfeestdagen zongen we samen met het Herenkoor mooie vierstemmige missen. Vanaf 1994 dirigeerde Riet ons koor en was Jan achter het orgel te vinden. Dit in verband met het overlijden van de heer Lurvink die tot dan toe organist was voor zowel het Heren- als Dameskoor. In 1996 overleed Jan Kleve, veel te vroeg. Vanaf die tijd werd Riet ook dirigent van het Herenkoor. Een hele klus. Ze werd dan ook op haar tachtigste verjaardag Pauselijk onderscheiden met de Pro-Ecclesia-Etpontifice. Hierin werd ook haar man Jan postuum geëerd voor het vele werk, door hem gedaan, in onze parochie. Gerard van de Woerd en Ernest Koers, waren vervolgens onze organisten. Toen we in 2009 ons veertig jarig bestaan vierden, was ons koor gehalveerd. Per 1 januari 2010 zijn we een Parochiekoor geworden, samen met 5 heren die overdag ook beschikbaar waren. We repeteren één keer per week op de maandagavond in de sacristie, met gezamenlijke koffie na! Ook gaan we twee keer per jaar naar het Slingeland ziekenhuis in Doetinchem om een viering met onze zang te omlijsten. Naar Den Ooyman gaan we jaarlijks om de ziekenzalving met zang te ondersteunen. Ook het zingen bij de viering van de eerste vrijdagmiddag van de maand in Olburgen is voor ons een vast onderdeel geworden. Het koor bestaat momenteel nog uit 12 zangers. Onze dirigent is nog steeds mevrouw Riet Kleve en onze organist is sinds jaar en dag de heer Ernest Koers. Ook willen we hierbij graag vermelden, dat mevrouw Riet Kleve en mevrouw Eva Klooken hun 50 jarig jubileum vieren.

Voor de parochianen die via de RK geloofsgemeenschap Keijenborg een automatische incasso hebben lopen.
Incassering per kwartaal zal als volgt geschieden: 1e kwartaal april, 2e kwartaal juni, 3e kwartaal september en het 4e kwartaal in december.
Incassering per halfjaar zal geschieden in de maanden juni en december.
Incassering per jaar zal geschieden in de maand mei.

Uit de Geloofsgemeenschap

Bereikbaarheid Sint Jan de Doper
Het parochiesecretariaat is geopend op donderdagmorgen van 10.30 – 11.00 uur. Telefoon 0575-461314
Voor spoedgevallen bij een overlijden of spoedbediening belt u de parochiewacht. Telefoon 06 10 31 96 38
Contactpersoon voor Zelhem : De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

Verhuisd?
Dan graag uw nieuwe adres doorgeven aan de Geloofsgemeenschap St. Jan de Doper.Keijenborg -verhuisdozen-in-vespa-ape-cardpartfront-4
In verband met de wet op de privacy mogen instanties geen nieuwe adressen meer doorgeven aan onze kerkadministratie.
Wilt u daarom bij verhuizing uw nieuwe adres doorgeven aan de St. Jan de Dopergeloofsgemeenschap, Kerkstraat 7, 7256 AR Keijenborg. Of per e-mail aan: hannieankersmit@hotmail.com

Locatieraad

Rob Besselink, penningmeester; tel. 0575 462882

Pastoraatgroep

Hans Limbeek; tel. 0314 641546
Dini Compas-Nijenhuis; tel. 06 40594236
Annie Stapelbroek; tel. 0314 641477

Zorg

Parochiële Caritas Instelling. 

Secretariaat:  Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Bezoekersgroep Keijenborg , Zelhem.

We zijn er nog. We zijn er al lang. Wie zijn we?
Al jaren bezoeken we onze ouderen, de alleenstaanden, de zieken, de mensen van hier die in het ziekenhuis liggen of verblijven in de verzorgingshuizen. Als we horen dat er nieuwe mensen in onze parochie zijn komen wonen verwelkomen we hen met een bloemetje. We zouden deze werkzaamheden graag blijven voortzetten en zelfs willen uitbouwen met nieuw talent en frisse energie. Zijn er nog mensen die ons daarbij willen komen helpen: zoals zo nu en dan een bezoekje brengen aan diegenen die hierboven genoemd zijn.
Weet U iemand die graag een bezoekje wil ontvangen of zou U zelf zo nu en dan bezocht willen worden? Laat het ons eens horen!
Ria Boers Keijenborg tel 0575-461938
Elly Willard Zelhem, tel 0314-621201

Werkgroepen

Stichting R.K. Begraafplaats Keijenborg

Contactpersoon : Mevr. J. Lamers tel. 0575 – 464162
email : begraafplaatskeijenborg@hotmail.com; website www.begraafplaatskeijenborg.nl

Raad van kerken/Ontmoeting en Inspiratie  (v/h Vorming en Toerusting) OntmoetingInspiratie
Contactpersoon Dorothé de Valk-Timmer ; email: t.timmer1@telfort.nl

Contactpersoon voor Zelhem
De heer J. Waalderbos, Zonnebloemstraat 43, 7021 ZA Zelhem, tel. 0314-623809

MOV
Contactpersoon Riet Niesink tel. 0575-461740  email: rietniesink@gmail.com

PCI
Contactpersoon: dhr. Fons Lamers, Kroezerijweg 8, 7256 KR Keijenborg

Avondwake:
Contactpersoon Fons Stapelbroek, ftstapelbroek@gmail.com

Bedevaart Kevelaer :
Contactpersoon Dini Compas Nijenhuis 06 40594236 dinicompas@hotmail.com

Spreekuur donderdagmorgen met verzorgen gebedsintenties:
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575 – 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Vastenactie
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740 rietniesink@gmail.com

Bloemengroep
Contactpersoon Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Redactie Onderweg en website 12 apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Contactpersoon met Secretariaat 12 Apostelen
Contactpersoon Hannie Ankersmit 0575- 463042 hannieankersmit@hotmail.com

Woord- en Communievieringen
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Lectoren
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Kerktelefoon Keijenborg
Contactpersoon Riet Niesink 0575461740  rietniesink@gmail.com

Rozenkransgroep
Contactpersoon Helmi Evers g.cevers@online.nl

Locatieraad
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Pastoraatgroep
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Eerste H. Communie
Contactpersoon Sylvia Jaalting  sylvia.j67@hotmail.com

Dopen:
Contactpersoon Suzan Besselink 0575 – 462882 s.besselink@stolwijkkelderman.nl

Radio Ideaal als commissielid van de uitzendingen van Kerk en Radio
Contactpersoon Adrienne Heere 0314 – 623763 adrienneheere@gmail.com

Misdienaars

Allerhande

Kerkbalans
Contactpersoon Ciska Gerritsen 06 10065324 ciska.gerritsen@outlook.com

Kindje Wiegen
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Bezoekersgroep Zelhem 
Contactpersoon Elly Willard ellywillard@kpnmail.nl

Schoonmaakgroep 
Contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Klusjes in de kerk 
Contactpersoon Gerard Stapelbroek g.b.j.stapelbroek@outlook.com

Koper poetsen/kerklinnen wassen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kerststal plaatsen 
contactpersoon Annie Stapelbroek annystapelbroek@hotmail.com

Openen en sluiten Mariakapel: Rina Nieuwenhuis.

Collectanten
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Communie uitdelen 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Kosters 
contactpersoon Willy Niesink 0575- 461347 hjjem.niesink@online.nl

Liturgie 
contactpersoon Riet Kleve 0314 – 641378 rietkleve@hetnet.nl

Misdienaars voor de doordeweekse vieringen
contactpersoon Trees Berendsen 0575- 461693 roel73@kpnplanet.nl

Werkgroep Achterwacht 
Contactpersoon Carmen Wullink carmen.schiphorst@hetnet.nl 0314 – 641150

Onderweg Bezorgen Keijenborg
Contactpersoon Hans Limbeek 0314 – 641546 luru83rk@kpnmail.nl

Onderweg Bezorgen Zelhem
Contactpersoon Jan Waalderbos 0314 – 623809 jantruus.waalderbos@planet.nl

Vormselwerkgroep
Ilse Jolink

Bezoekersgroep Keijenborg
Contactpersoon Ria Boers riaboers@upcmail.nl

Koren

Parochiekoor

Onze dirigent is : Riet Kleve en organist is Ernest Koers.
Wij repeteren op de maandagavond van 19.00 uur tot 20.30 uur in de sacristie.
Contactpersoon: Paulien Gasseling, Schoenmakersplein 64, 7255 GA Hengelo.
Tel. 0575-461368 Mail adres p.gasselingsmeenk@outlook.com

6-keijenborg-koor

Herenkoor

Dirigent:
Contactpersoon: Henk Beulink, tel. 0575-464844 Mail adres: info@hetwissink.nl

2Gether

Voorzitter: Fred van Mierlo, mailadres: mierlovanfred@gmail.com
Dirigent: Marcus Janssen
Oefenavond: Woensdagavond, om en om in Keijenborg en Steenderen
Info: “2Gether” telt 20 leden en is een fusiekoor van “Vocal Motion” uit Steenderen en “Rejoice” uit Keijenborg.
Website: www.koor2gether.com    jongerenkoor

 

Geschiedenis

Beschrijving R.K. St. Jan de Doperkerk te Keijenborg.

dsc05055

Waterstaatskerk en pastorie foto uit “Spitten in het verleden” uitgegeven 1993 b.g.v. 300-jarig bestaan van de parochie

De St. Johannes de Doperkerk is gebouwd in 1930 (de gevelsteen met de bouwdatum vindt u in de noordwand van de apsis) en in 1932 ingewijd door de aartsbisschop van Utrecht.
Het is een tamelijk traditionalistische, driebeukige, bakstenen kerk met Gothische (spitsbogen, steunberen) en Romaanse (compact, massief muurwerk) invloeden, gebouwd naar een ontwerp van Ir. Jan Stuyt. De kerk heeft een 7-zijdige apsis. Op de apsis staat een smeedijzeren kruis, afkomstig van de voorganger van de huidige kerk, een waterstaatskerk die hier van 1843 stond. (Waterstaatskerken zijn kerken waarvan het ontwerp werd gemaakt of was goedgekeurd door ingenieurs van (Rijks)waterstaat; van 1824 tot 1868 bestond hiertoe een verplichting, althans wanneer men gebruik wenste te maken van een rijksbouwsubsidie. Het begrip staat dus niet voor een bouwstijl, maar voor een ambtelijke goedkeuring)
Ook deze waterstaatskerk was niet het eerste godshuis op deze plek. Na de Reformatie en Alteratie, dus in de 17e en het begin van de 18e eeuw- een periode waarin het openlijk belijden van het katholieke geloof niet was toegestaan- stond er een schuurkerk. Dit was een eenvoudig houten gebouwtje, waar de katholieken uit Hengelo en Zelhem bijeenkwamen om de mis bij te wonen. Ook in de kelder van het huis Booltink (links naast de kerk) werd in de 18e eeuw “in het geheim” de mis opgedragen.
kerk-1 Rond de kerk zijn verder o.m. een Piëta (Maria met gestorven Christus) (voor het trafohuisje) en de pastorie (rechts naast de kerk) de aandacht waard

De toren van de St. Johannes de Doper is centraal geplaatst in de westgevel en wordt gedekt door een flauw hellend tentdak; aan de rechterzijde ervan is een traptoren aangebracht. Links naast de toren bevindt zich een driehoekige doopkapel onder een hoog schilddak. Centraal in de toren is een venster aangebracht dat is uitgevoerd als Davidsster. Boven de deur is een door de Haagse kunstenaar A. Molkenboer vervaardigd mozaiek aangebracht met een afbeelding van Johannes de Doper en de tekst “De stem eens roependen in de woestijn maakt recht de weg des Heeren”.OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Het interieur van de. kerk weerspiegelt de geschiedenis van het katholieke geloof in Keijenborg. Bij de inrichting zijn verschillende interieurstukken van de voorganger van de Johannes de Doper gebruikt. Zo zijn het hoofdaltaar, de kroonluchters en de in Neoclassicistische stijl uitgevoerde biechtstoelen uit de oude waterstaatskerk afkomstig.
De glas-in-loodramen en de muurschilderingen zijn gemaakt door de kunstenaar Jos ter Horn (1894-1956). Op de 14 kruiswegstaties kunt u van links naar rechts het lijdensverhaal van Christus volgen. In het priesterkoor zijn de twaalf apostelen afgebeeld. Op de zuidwand van de apsis is de historie van de parochie van Keijenborg in vogelvlucht uitgebeeld. Zo ziet u onder andere Berend van Keijenborg, de schuurkerk uit 1710, de waterstaatskerk en pastorie uit 1843 en de molens van Sloot en de Olde Kaste. Verder zijn er twee 16e-eeuwse Christusfiguren te bewonderen, één in de kerk zelf en één in de sacristie.

Pastoor Thuis

Op 23 januari 1906 werd Pastoor Thuis benoemd in Keijenborg. Deze priester- een krachtige, stoere persoonlijkheid- wist Keijenborg te herscheppen in een bloeiend en welvarend dorp. Niet alleen op godsdienstig gebied zorgde Pastoor Thuis voor een frisse wind, ook nam hij de zorg op zich voor de sociale en maatschappelijke opbouw van Keijenborg.
In 1986 werd naar aanleiding van het 300-jarig bestaan van de parochie een werkgroep opgericht die de geschiedenis van Keijenborg heeft beschreven in het boek “Spitten in het verleden”. In 1993 is er een standbeeld van Pastoor Thuis geplaatst bij de kerk. Het opschrift hierbij luidt:                                                                                                                                       dsc05064
Als een molensteen zo zwaar,
was het werk van Pastoor Thuis.
Met zijn handen uit de mouwen
Bleef hij aan zijn parochie bouwen.

 

Pastorie Keijenborg
10-keijenborg-pastorie

 

Mariakapelletje Koldeweiweg
DSC05228
Overdracht Mariakapelletje
Nadat Markenheem het verzorgingstehuis Maria Postel had gesloten bleef het Mariakapelletje achter. Via advies van de Dorpsraad heeft Markenheem het kapelletje overgedragen aan het Schuttersgilde St. Jan. Dat gebeurde nadat onder toeziend oog van de notaris de akten waren ondertekend. Het kapelletje doet nog denken aan de sacramentsprocessies die hier werden gehouden vanaf 1927 tot de midden jaren 60. Samen met de Vrienden van Maria Postel zal het Gilde de zorg voor het kapelletje op zich nemen.