H. Willibrord – Olburgen
Olburgseweg 4
7225 NB Olburgen
0575 451279
bgg 0575 451454
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

De diensten in de kerk in Olburgen komen weer langzaam op gang. Voor 19 juli en 20 september is er een Woord- en Gebedsdienst ingeroosterd.

Dit betekent dat vanaf 19 juli de intenties dus niet meer worden meegenomen in de digitale vieringen vanuit de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen.

Digitale vieringen vanuit de H.Johannes de Doperkerk in Zutphen zijn te volgen in beeld en geluid via de kerkradio in Zutphen

Intenties voor onderstaande vieringen: zie de gegevens bij: Gebedsintenties

Deze vieringen beginnen om 10.00 uur.

Activiteiten voor vrouwen

Voorlopig liggen dus alle activiteiten stil. Medio september staat een dagje uit gepland naar Garderen. Voor meer informatie kijk op de site:  www.olburgen-rha.nl

Gebedsintenties

12 juli: (deze intenties waren in 1e instantie ingepland voor 8 maart en worden nog opgenomen in de digitale viering vanuit de H. Johannes de Doperkerk in Zutphen ): Herman en Bep Pasman, Jan Egging en Marietje Egging – Houtman, Harry en Grada Gerritsen – Reulink, Gradus en Dinie Baars, Annie Gosselink – Pasman en Albert Gosselink

19 juli: (een groot deel van deze intenties waren in 1e instantie ingepland voor 21 maart en worden dus weer opgenomen tijdens de dienst in onze eigen parochiekerk in Olburgen): Willemien Horstink – Groot Koerkamp en Jan Horstink, Rie Gosselink – Harms en Ton Gosselink, Herman en Bep Pasman, Harry en Grada Gerritsen – Reulink, Corrie Godschalk-Franken en Bart Godschalk

Nieuws

Boekenuitleen Olburgen

De boekenuitleen is weer gedeeltelijk open. Op vrijdag is iedereen welkom tussen 10.30 uur en 11.30 uur. Er wordt rekening gehouden met alle maatregelen zoals die voor dergelijke activiteiten gelden.

En opnieuw hebben we weer een aantal nieuwe aanwinsten ontvangen.

Charles den Tex               Angstval

Jessica Shattuck              De vrouwen van Lingenfels

Elizabeth Gilbert               Het hart van alle dingen

Franca Treur                    Dorsvloer vol confetti

Hendrik Groen                  Pogingen iets van het leven te maken

François Depenoux           Opa Skype

Courtney Miller Santo       Onder de olijfboom

Michel v. Egmond             Gijp

Hugo Borst                       Kappen

Erik Valeur                       Het zevende kind

Tatiana de Rosnay            Kwetsbaar

Denis Avey                       De man, die naar Auschwitz wilde

Randy Susan Meijers        Papieren kind

Lulu Wang                       Heldere maan

Wilde rozen

Patricia Snel                     De intrigant

Gillian Slovo                     Zwarte orchideeën

Kay Stockham                  Niet te temmen

Linda van Rijn                  Zeezicht

Carry Slee                        Mam, je wordt oma

Murat Isik                         Mijn moeders strijd

Peter de Zwaan                De voeder

Het alibibureau

Jac. Toes                         De kleine leugen

Elena Ferante                  De geniale vriendin

Marlies Brenters               Overzee

Aristide von Bienefeldt      De zus, die Anna Magnani niet was

Jan Siebelink                    De buurjongen

Martha Hall Kelly              Russische rozen

Karin Slaughter                 Laatste weduwe

Uit de Geloofsgemeenschap

Op 19 juli en 20 september zijn er Woord- en Gebedsdiensten in de St. Willibrorduskerk in Olburgen.

Locatieraad

Jan den Hartog, voorzitter; tel. 0575 452815
Alex Gerritsen; tel. 0575 450950
Anke Pasman; tel. 0575 451261

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Collectanten

19 juli: Jan den Hartog

Lectoren

19 juli: Anke Pasman

Kosters

19 juli: Jan Baars

Bloemversiering

18 juli – 31 juli: Betsie en Nicole

 

Koren

Alle activiteiten van het koor liggen nog stil.

Geschiedenis

Willibrordkerk Oburgen-Rha 150 jaar.

Foto gemaakt door Liesbeth Spaansen

Zondagochtend 24 november 2019 waren alle zitplaatsen in de RK kerk Olburgen bezet. Velen waren naar het kleine dorp aan de IJssel gekomen om het 150 jarig bestaan van de H. Willibrordkerk te vieren. In een met wit en gele bloemen versierde kerk was pastoor Baneke de voorganger. Het koor had voor deze feestelijke gelegenheid een aantal nieuwe liederen ingestudeerd en het klonk fantastisch!

In deze onzekere tijd van ontkerkelijking en kerksluitingen vierde de geloofsgemeenschap Olburgen-Rha, onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen, dat de dorpskerk 150 jaar gleden is gebouwd en ingezegend. De kerk is gebouwd in 1869 en ontworpen door F.W. Mengelberg en uitvoerend architect was Wolter ter Riele. De pastorie is ontworpen door Alfred Tepe. Bekende namen in die tijd bij de stroom van nieuwe kerken die gebouwd werden. Het geld is door de kleine gemeenschap bijeengebracht. De kerk is een kleine neogotische pseudo-basiliek met drie beuken, een hoog middenschip en lagere zijbeuken  waarin de ramen zijn aangebracht.

Tijdens de feestelijke viering werd ook stilgestaan bij het 40-jarig jubileum van koorlid Mientje Beijer-Koster. Zij kreeg en oorkonde, een onderscheiding opgespeld en een draaginsigne voor elke dag.

Foto gemaakt door Liesbeth Spaansen

Aan het einde van de kerkdienst sprak Jan den Hartog, voorzitter van de locatieraad  de aanwezigen toe en vertelde over het ontstaan van de kerk. Zo was er eerst een schuurkerk op de plaats waar nu het kerkhof is. Ook Paul Seesing, vice voorzitter van het parochiebestuur hield nog een toespraak.

Na de Eucharistieviering ging men naar dorpshuis ’t Lokaal, de voormalige lagere school om onder het genot van een hapje en drankje herinneringen op te halen. Voor velen was het een reünie. Er lagen oude doopboeken waarin driftig werd gezocht naar bekende namen. Ook was er een interessante PowerPoint presentatie met heel veel oude foto’s en documenten. Velen herkenden zichzelf op foto’s van het acolietenkamp, koperpoetsen of bloemengroep. Want nog steeds zijn er een hele boel vrijwilligers die deze kerk in stand weten te houden. Maar het is ook prachtig om te zien dat in het dorpshuis ook weer veel vrijwilligers actief zijn. Op deze manier kon er een geweldig feest worden gevierd waar veel mensen nog wel een tijdje over na zullen praten.

 

Geschiedenis van de kerk in Olburgen/Rha.

De huidige kerk is gebouwd in 1869.

Hij is ontworpen door F.W. Mengelberg en uitvoerend architect was Wolter ter Riele.

De pastorie is ontworpen door Alfred Tepe.Olburgen_kerk

Bekende namen in die tijd bij de stroom van nieuwe kerken die gebouwd werden.

Het geld is door de kleinen gemeenschap bijeengebracht. Een poging van het bisdom om het  allemaal wat goedkoper te laten doen, werd de grond ingeboord, doordat men extra schenkingen deed, in geld zowel als in land.

Pastoor H. Lowes was speciaal benoemd als bouwpastoor.

De kerk is een kleine neogotische preudo-basiliek, met drie beuken: een hoog middenschip en lagere zijbeuken, waarin de ramen zijn aangebracht. Ook in het priesterkoor bevinden zich drie gotische vensters.

Het hoogaltaar en het Maria- en Josefaltaar zijn afkomstig uit de kunstwerkplaats van F. W. Mengelberg.

Na de bouw van de kerk was de eerste ‘gewone’ pastoor  A. Kerkhof.  Eén van zijn huishoudsters heette Dorothea Visser….

Omstreeks 1375 is de eerste kapel op Olburgen gesticht, met een kerkhof er naast.

Dit was gedaan door de Ridders van de Duitse Orde, die in Dieren gevestigd waren.

Zij hadden een afspraak met de boeren uit de omgeving van Olburgen over gebruik en onderhoud van kapel en kerkhof.

De huidige IJsseldijk loopt over het terrein waar kapel en kerkhof lagen.

Daarna behoorde Olburgen tot het kerspel Drempt en werden de inwoners geacht te ‘kerken’ in Drempt. De inwoners van Rha behoorden tot het kerspel Steenderen.

Na de reformatie gingen deze kerken over naar de protestantse kerk en moesten katholieken zich behelpen met schuilkerken.

De diensten zijn heel lang gehouden in een schuur bij boerderij Het Hoefken, gelegen halverwege Olburgen en Achter-Drempt.

In het begin van de 18e eeuw begon men ook kerkdiensten te verzorgen in Olburgen en vanaf 1733 woonde de pastoor in Olburgen.

Deze diensten vonden plaats in de boerderij De Bouwmanstede.

Vanaf Kerst 1783 maakte men gebruik van een speciaal gebouwde schuurkerk op de plaats waar nu het kerkhof is.