H. Willibrord – Olburgen
Olburgseweg 4
7225 NB Olburgen
0575 451279
bgg 0575 451454
Rekeningnr.: NL42RABO0148900313
Redactie: jansenmts@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

Laatste viering in de kerk in Olburgen

Nadat het besluit gevallen is dat de HH. Twaalf Apostelen kerken gaat sluiten
werd al snel bekend dat onder andere de Olburgse St. Williborduskerk dit lot als
eerste zou moeten ondergaan en zijn we er in onze gemeenschap mee aan het
werk gegaan.
Onze gemeenschap is door de jaren heen zo erg gekrompen en vergrijsd dat we
geen mogelijkheden meer zien om na sluiting van de kerk op een andere manier
onze geloofsgemeenschap draaiende te houden. Door het nemen van dit
drastische en pijnlijke besluit is ook het proces tot het onttrekken van de kerk
aan de erediensten in een stroomversnelling geraakt.
Vooraf aan dit alles vieren we nog 1 keer op de ons vertrouwde wijze samen
Pasen. En wel op 1 e paasdag om 9.30 uur in ons mooie, intieme en knusse kerkje.
Diaken Oude Groen zal voorgaan en ons koor zal de viering luister bijzetten.
We nodigen iedereen hierbij uit aanwezig te zijn om elkaar een zalig Pasen te
kunnen wensen. Uiteraard is de viering ook via de kerkradio te volgen.
www.12apostelen.nl/index.php/kerkdienstgemist-olburgen/
Het bestuur en de vrijwilligers van de St. Williborduskerk te Olburgen.

Activiteiten voor vrouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerkdienstgemist via Internet

U kunt de viering rechtstreeks beluisteren via het internet, door hier te klikken. Dit geldt voor de reguliere vieringen en ook voor huwelijksvieringen, avondwakes, uitvaartdiensten en ander vieringen. Mensen die veraf  wonen kunnen er dan toch bij zijn. De opnames beginnen enkele minuten voor aanvang van de viering en blijven enkele weken na de datum nog te beluisteren en te downloaden.

Gebedsintenties

9 april : Gerard en Marietje Lebbink, Willemien Horstink-Groot Koerkamp en Jan Horstink, Harry en Grada Gerritsen-Reulink, Jan Wigman en Willy Wigman-Reijers, Annie Gosselink-Pasman en Albert Gosselink, Geert – vader en moeder Pelgrom, Mientje Beijer-Koster, Bart Godschalk en Corrie Godschalk-Franken, Anny Gieling, Antoon Gosselink en Truus Gosselink-Steverink, Rie Gosselink-Harms en Ton Gosselink, Mientje Schotman, Robert Vallen, Jan Egging en Marietje Egging-Houtman, Jan Schotman en Dora Schotman-van Hal, Gerard en Ron Gosselink, Harry en Christien van de Pavert-van Leussen en Maritha en Diny

Nieuws

Papieren versie van Onderweg

Zoals iedereen weet worden er vanaf 1 januari 2023 in het weekend geen vieringen meer in onze parochiekerk gehouden waarbij een lid van het pastoraal team voorgaat. In de praktijk betekent dit dat er nog een aantal vieringen worden georganiseerd door vrijwilligers van de diverse werkgroepen. De laatste viering is op 9 april 2023 (Pasen).

Jaargang 2022-2023, nummer 3 is in principe de laatste papieren versie van Onderweg die je hebt ontvangen (omstreeks 24 februari 2023).

Alle informatie is n.l. ook digitaal te vinden:

  • wil je weten op welke datum waar een viering wordt georganiseerd? Kijk dan op de website: www.12apostelen.nl en kies voor de button: Vieringen
  • wil je toch nog graag de Onderweg lezen: ook dat kan digitaal door te klikken op de button: Onderweg

Wil je, na Pasen 2023, geen papieren versie van de Onderweg ontvangen? Stuur dan een mailtje naar: lodewijkden@gmail.com

 

Boekenuitleen Olburgen

Het lenen van een boek is gratis. Je hebt een jaar de tijd om het boek weer terug te brengen.

Ook hebben we een voorraad boeken voor de verkoop. Deze boeken hoeven niet meer retour, met de opbrengst kunnen nieuwe boeken aangeschaft worden.

De boekenuitleen is open op:

  • dinsdagavond van 18.30 uur tot 19.30 uur
  • vrijdagmorgen van 10.30 uur tot 11.30 uur

Nieuwe aanwinsten (januari 2023).

Simone v/d Vlugt Aan niemand vertellen
Rachel Hore Een week in Parijs
Heleen van Royen De mannentester
Kristen Hannah De nachtegaal
Annegreet van Bergen Het goede leven
S.K. Tremayne IJstweeling
Rosamund Lupton Zusje
Natasha Solomons De Goldbaum dynastie
Pascal Mercier De pianostemmer
Jos Palm Oerend hard
Arto Paasilinna De zelfmoordclub
Francis van Broekhuizen Bij Twijfel hard zingen
Yvonne Keuls Mevrouw mijn moeder
Ap Dijksterhuis Wie (niet) reist is gek
Thomas olde Heuvelt Orakel
Loes den Hollander Wisselgeld
Linda van Rijn Bloedkoraal
Sarah Haywood De cactus
Maike Meijer Wen er maar aan

Vastenactie: Mensen onderweg

De campagne van Vastenactie in de veertigdagentijd, van 22 februari tot en met 9 april, heeft als thema kijken we naar mensen die al dan niet gedwongen hun huis verlaten.
Extra informatie hierover kunt u hieronder en/of elders in De Onderweg lezen.

In Olburgen en Rha sluiten we altijd de Vastenzakjes bij De Onderweg, zo ook dit jaar. Vanaf nu t/m 2 april (=Palmpasen) kunt u iemand van de parochie aan de deur verwachten om uw bijdrage in ontvangst te nemen. Daarom wil ik u vragen het Vastenzakje gevuld klaar te zetten.

Mocht er, door omstandigheden, niemand gekomen zijn dan kunt u het Vastenzakje zelf meenemen naar de laatste Paasviering in onze kerk op van zondag 9 april om 9.30 uur. Achter in de kerk zal een collectebus staan waarin u het Vastenzakje kunt deponeren.

Op naar een geslaagde Vastenactie!

 In Zuid-Soedan steunen we mensen in de deelstaat Warrap die het geweld in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. We willen ervoor zorgen dat de deelnemers na wat ondersteuning in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien.

Warrap is de meest onderontwikkelde deelstaat van het land en ging nog in 2020 gebukt onder periodes van ernstig geweld, veroorzaakt door diefstal van vee, conflicten over hulpbronnen, seksueel geweld en wraakacties. Door het geweld, de onveiligheid en de extreme voedselonzekerheid in het gebied verlaten mensen hun gemeenschappen en gaan op zoek naar voedsel en veiligheid. Niet voor niets zijn er in Warrap de meeste ontheemden van heel Zuid-Soedan: 287.000 mensen.

De meeste mensen zijn hier afhankelijk van landbouw voor hun levensonderhoud. In grote delen van Zuid-Soedan zijn de infrastructuur én het ecosysteem echter erg fragiel. Zo werden in 2020 60.000 mensen in Warrap getroffen door grote overstromingen, wat desastreuze gevolgen had voor hun voedselvoorziening.

Er is speciale aandacht binnen het project voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel ze een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. De mannen worden daar uitdrukkelijk bij betrokken. Daarnaast is er aandacht voor het vroegtijdig signaleren van mogelijke conflicten om daarmee de kans op het oplaaien van nieuw geweld zoveel mogelijk te voorkomen. Tenslotte leren de gemeenschappen hoe ze zich kunnen voorbereiden op mogelijke natuurrampen, hoe ze die op tijd kunnen zien aankomen en hoe ze de gevolgen daarvan zoveel mogelijk kunnen beperken.

Hoe kunt u helpen?

  • Schoffel, schep en gieter:  € 12
  • Zaad en gereedschap:  € 22
  • Kruiwagen:  € 41
  • Ploeg:  € 85

Uit de Geloofsgemeenschap

Laatste weekendviering in Olburgen

9 april : woord- en communieviering

Stichting Vrienden van Dora Visser

Nog één keer is er in de kerk van Olburgen een eucharistieviering. De viering begint om 15.00 uur.

7 april (kruisweg)

Locatieraad

Jan den Hartog, voorzitter; tel. 0575 452815
Alex Gerritsen; tel. 0575 450950
Anke Pasman; tel. 0575 451261

Pastoraatgroep

Zorg

Werkgroepen

Kosters

7 april : nog niet bekend

9 april : Cilia Langenhof

Lectoren

9 april : Anke Pasman

Misdienaar

Geen diensten meer voor de misdienaar

Collectanten

9 april : Jan den Hartog

Bloemversiering

25 maart 2023 – 7 april 2023 : Thea en Gerda

8 april 2023 – 9 april 2023 : Yvonne en Til

Koren

De repetities van het koor zijn op dinsdagavond in de kerk op : 28 maart en 4 april

De laatste gezongen viering is op: 9 april

 

Geschiedenis

Geschiedenis van de kerk in Olburgen/Rha.

De huidige kerk is gebouwd in 1869. Hij is ontworpen door F.W. Mengelberg en uitvoerend architect was Wolter ter Riele. De pastorie is ontworpen door Alfred Tepe.Olburgen_kerk

Bekende namen in die tijd bij de stroom van nieuwe kerken die gebouwd werden.

Het geld is door de kleinen gemeenschap bijeengebracht. Een poging van het bisdom om het  allemaal wat goedkoper te laten doen, werd de grond ingeboord, doordat men extra schenkingen deed, in geld zowel als in land. Pastoor H. Lowes was speciaal benoemd als bouwpastoor.

De kerk is een kleine neogotische preudo-basiliek, met drie beuken: een hoog middenschip en lagere zijbeuken, waarin de ramen zijn aangebracht. Ook in het priesterkoor bevinden zich drie gotische vensters.

Het hoogaltaar en het Maria- en Josefaltaar zijn afkomstig uit de kunstwerkplaats van F. W. Mengelberg.

Na de bouw van de kerk was de eerste ‘gewone’ pastoor  A. Kerkhof.  Eén van zijn huishoudsters heette Dorothea Visser….

Omstreeks 1375 is de eerste kapel op Olburgen gesticht, met een kerkhof er naast. Dit was gedaan door de Ridders van de Duitse Orde, die in Dieren gevestigd waren. Zij hadden een afspraak met de boeren uit de omgeving van Olburgen over gebruik en onderhoud van kapel en kerkhof. De huidige IJsseldijk loopt over het terrein waar kapel en kerkhof lagen.

Daarna behoorde Olburgen tot het kerspel Drempt en werden de inwoners geacht te ‘kerken’ in Drempt. De inwoners van Rha behoorden tot het kerspel Steenderen. Na de reformatie gingen deze kerken over naar de protestantse kerk en moesten katholieken zich behelpen met schuilkerken. De diensten zijn heel lang gehouden in een schuur bij boerderij Het Hoefken, gelegen halverwege Olburgen en Achter-Drempt.

In het begin van de 18e eeuw begon men ook kerkdiensten te verzorgen in Olburgen en vanaf 1733 woonde de pastoor in Olburgen. Deze diensten vonden plaats in de boerderij De Bouwmanstede. Vanaf Kerst 1783 maakte men gebruik van een speciaal gebouwde schuurkerk op de plaats waar nu het kerkhof is.