img_kerk_steenderen

H. Willibrord – Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
0575 451223 b.g.g. 0575 452101 / 06 16066571
Postadres:
Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Secretariaat, in het Kerspel:
1e en 3e maandag v.d. maand 9.30-10.30 uur
of M. Schut, 0575-452101
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschut@kpnmail.nl

klik hier voor kerkradio

Locatieraad

Trudi van der Weijden, voorzitter
Nel Verheul, secretaris; tel. 0575 470596
email: familie.verheul@kpnmail.nl
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester
Willie Geurts, gebouwen

Pastoraatgroep

Maria Schotman, voorzitter
Maria Schut, secretaris; tel. 0575 452101
email: mariaschut@kpnmail.nl
Annie Alberink
Marijke Steemers
Annie Willemsen

Zorg

BEZOEKGROEP

Wat doen wij namens de parochie:

  • Het bezoeken van zieken thuis en nemen dan een intentie mee
  • Langdurig zieken en ouderen bezoeken we met enige regelmaat
  • We brengen ouderen vanaf 80 jaar een felicitatie bij gelegenheid van hun verjaardag
  • Als er iemand uit de parochie in het ziekenhuis wordt opgenomen, sturen wij een kaart met de beste wensen
  • In de kersttijd wordt er bij zieken en ouderen en een attentie gebracht
  • Parochianen die elders verblijven, verpleeghuis, zorgcentrum of ziekenhuis, worden in de kersttijd niet vergeten
  • Wij werken mee aan de eucharistieviering bij de ziekenzondag en de ziekenzalving
  • Met kerstmis wordt er gecollecteerd voor de onkosten van het bezoekwerk

Contactpersoon: Mevr. A. Willemsen, tel. 0575 – 451853

CARITAS

Parochiële Caritas Instelling /Noodhulp

Hiervoor verwijs ik u naar de Pagina Zorg –  PCI/Noodhulp 

Lokale werkgroepen en commissies

Avondwake:
Bezoekersgroep:
Caritas:
Collectanten:
Diaconie:
Jeugdwerk:
Kerkbalans:
Kerkhof:
Kosters:
Misdienaars:
Woord-Communieviering:

Koren

GEMENGD KOOR
Dit koor bestaat uit ca. 20 leden. Zij repeteren op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Het is een gezellig koor dat zo’n 3x per maand in de kerk de vieringen verzorgt
Dirigente is Marijke Steemers.
Voor vragen kunt u bij haar terecht op tel. nr. 0575 451556.

2GETHER
Dit koor is ontstaan door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg.
Het is een enthousiaste groep mensen die samen repeteren (de ene week in Steenderen en de andere week in Keijenborg)  en vieringen verzorgen in en om Steenderen en Keijenborg.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter: Ilse Jolink, voorzitter@koor2gether.com

Geschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Wanneer de eerste kerk in Steenderen tot stand kwam, is zeer onduidelijk. In 1217 wordt voor het eerst de Remigiuskerk genoemd. In 1580 kwam de kerk in Reformatorische handen en werd aan de katholieke eredienst onttrokken. In 1782 brandde de kerk ten gevolge van een blikseminslag af. Het schip en de zijbeuken werden onder één kap gebracht en de gewelven werden vervangen door houten plafonds. De houten vensters dateren uit 1836. Deze kerk staat aan de Dorpsstraat.

Vanaf 1580 werd er gekerkt in schuilkerken. In 1717 werd de statie Baak opgericht, waaronder vielen Steenderen, Bronkhorst, Vierakker en Wichmond. Vanaf die tijd gingen de katholieken voor het vervullen van de zondagsplicht of naar Baak naar de bijkerk van Olburgen, het Hoefken te Drempt of men kerkte in Keijenborg. In 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie hersteld en werd het weer toegestaan r.-k. kerken te bouwen.

In 1860 vormde zich een commissie die als doel had: het oprichten van een r.-k. kerk in Steenderen. Men kocht het herenhuis “Buitenlust”, gelegen voor dr. Ariënsstraat 3 en wilden achter in het huis een noodkerk bouwen. De bisschop vond het beter de fase over te slaan en direct maar een nieuwe kerk te bouwen. Op 16 augustus 1864 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Op 22 augustus 1866 werd Steenderen een zelfstandige parochie.
De kerk is toegewijd aan de H. Willibrord, vernoemd naar Willibrord Masselink omdat hij de grote weldoener was voor en tijdens de bouw van de kerk.

Op 3 september 1868 werd het achter de kerk gelegen kerkhof gewijd en in gebruik genomen. De eerste begrafenis vond plaats op 5 oktober van dat jaar.

GEBOUW EN INTERIEUR

De kerk is een eenbeukige kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De architect was H.J. Wennekers uit Zutphen, o.a. ook de architect van de kerk in Joppe en Vierakker.
De kerk is uitgevoerd in een combinatie van neo-gotische en neo-romaanse vormen. Het inwendige heeft het karakter van een zaalkerk. De kerk is uitgevoerd in een neo-romaanse gotiek. Het koor heeft een totaal ander karakter, het is gedekt met kruisribgewelven. De zuilenpartij bij de ingang is in een romaniserende zuilenportaal uitgevoerd.

Het kerkgebouw is sober gebouwd met een pannendak en een comentvloer. In 1884 is het dak voorzien van een leibedekking. In 1889 is de huidige vloer  aangebracht inclusief de wandtegelafwerking. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A. Ariëns werd in 1907 de kerk voor het eerst geschilderd en werd er een polychromering aangebracht.

In 1964 is de kerk uitgebreid met een nieuwe sacristie en voorzien van een nieuw priesterkoor. Alles is toen verwijderd, inclusief d eglas-in-loodramen in de zijgevels. Er kwamen nieuwe glas-in-loodramen ne het geheel werd totaal wit geschilderd. In 1977 is de kerk weer voorzien van nieuwe “oude” altaren, een kruiswegstatie en overige aankleding.
In 2001 worden de glas-in-lood-ramen gerestaureerd en er worden voorzetramen geplaatst.
In 1982 wordt de begraafplaats uitgebreid. Het monument met het kruisbeeld werd toen naar achteren geplaatst.
In 1996 wordt nog een groot gedeelte van het beschikbare terrein erbij getrokken en  wordt een urnenplaats aangelegd. Ook is in dat jaar een monumentje op het kerkhof geplaats voor ongedoopte overleden kinderen.
Steenderen was de eerste parochie in het Aartsdisdom Utrecht die met dit initiatief kwam. Het stille verdriet over de onvindbaren en om de pijnlijke kerkelijke ziens- en handelswijze van toen, kreeg zo een plaats.
Het is op tal van R.-k. begraafplaatsen nagevolgd.

De kerk is begin 2009 opnieuw geschilderd door plaatselijke vrijwilligers.

 

Agenda

Weekend 01/02 december:
Geen viering in onze kerk

Zondag 09 december, 09.30 uur
Eucharistieviering
Past. Baneke
Koor: Gemengd Koor

Lectrice: M. Schotman
Koster: H. Langenhof
Collectanten: H. Langenhof en H. Borgonjen
Misdienaar: E. Laan

NA AFLOOP KOFFIE DRINKEN IN ‘T KERSPEL

Weekend 15/16 december:
Geen viering in onze kerk

Zaterdag 22 december, 19.00 uur
Woord- en communieviering
Mw. L. van de Kam
Koor: Gemengd Koor
Lector: J. Lohuis
Koster: J. Peelen
Collectanten: J.  en H. Peelen
Misdienaar: E. Veenhuis

Maandag 24 december, 19.30 uur
Eucharistieviering
Past. Baneke
Koor: 2Gether
Koster: W. v. d. Weijden
Collectanten: W. v. d. Weijden, W. van Haren, G. Willemsen en C. Willemsen
Misdienaar: S. Vredegoor

Dinsdag 25 december, 09.30 uur:
Woord- en communieviering 
Werkgroep
Koor: Gemengd Koor
Koster: J. Lohuis
Collectanten: J. Lohuis en G. Wichman
Misdienaar: M. Lamers

Zaterdag 29 december, 19.00 uur:
Eucharistieviering 
Past. Zandbelt
Koor: Gemengd Koor
Lectrice: A. Willemsen
Koster: H. Langenhof
Collectanten: H. Langenhof en H. Borgonjen
Misdienaar: E. Laan

Zondag 6 januari, 09.30 uur: 
Woord- en communieviering
Diaken Ten Bruin
Koor: Gemengd Koor
Lectrice: L. Petrie
Koster: J. Peelen
Collectanten: J. en H. Peelen
Misdienaar: S. Vredegoor

NA AFLOOP NIEUWJAARSRECEPTIE IN HET KERSPEL

Zondag 13 januari 09.30 uur
Woord- en communieviering
Werkgroep
Koor: Gemengd Koor
Koster: T. IJsseldijk
Collectanten: T. IJsseldijk en W. van Haren
Misdienaar: —

Gebedsintenties

Weekend 01/02 december:
Geen viering in onze kerk dit weekend    

Zondag 9 december:
Cobus Roording – Jgt. Jan Mokkink en Jgt. Antoinette Verheij – Overl. ouders Verheij-Winters – Willemien Willemsen-Van Aken –  Jan en Doortje Rutjes-Brink – Anton Witsenboer

Weekend 15/16 december:
Geen viering in onze kerk dit weekend

Zaterdag 22 december:
Jgt. Annie Verheij en Willy Verheij – Willemien Willemsen-Van Aken – Ouders Harmsen-Godschalk

Maandag 24 december, 19.30 uur :
Toos Teunissen-Rutten –  Overl. ouders Verheij-Winters – Nolda Masselink-de Haan – Marian van der Haar-Mutsaers – Ria Giesen-Hermsen –  Jan en Anneke Giesen-Veenhuis – Gerardus IJsseldijk – Bennie Roelofs – Gerard Snelder – Everhard Horstink –  Toos Scharenborg – Marie Egging – Willemien Willemsen-Van Aken – Jan, Toos en Elly Sloot – Toos Hetterscheid en zoon Jurgen – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Gerrit Masselink – Anton Witsenboer – Ricky Borgonjen – Chantal Rutjes

Dinsdag 25 december:
Fam.Peelen-van Zantvoort –  Nellie Wieggers – Annie Kobussen – Jan Fontein –  Vader en moeder Willemsen-Snelder – Toon en Annie Rutjes – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Nolda Masselink-de Haan – Johan Mentink en Jan Mokkink – Wil Godschalk-Jagtenberg – Jan Stortelder – Gé en Jo Herlfterkamp – Gerrit Masselink – Wim Geurts, Julianalaan – Leden en overleden leden van het Gemengd Koor – Marie Schotman- Damen- Lebbink – Chantal Rutjes – Overl. ouders en fam. Peters-Klein Heerenbrink – Overl. ouders en fam. Masselink-Pelgrum 

Zaterdag 29 december: 
Jan Sloot – Elly Sloot – Ricky Borgonjen 

Zondag 06 januari:
Vader en moeder Harmsen – Jan Fontein – Nolda Masselink-De Haan – Willemien Willemsen-Van Aken

Zondag 13 januari:   
Jgt. Wim Geurts – Gé en Jo Herlfterkamp – Toos Scharenborg – Marie Egging  – Fam. Mentink-Mokkink-Verheij

    

Nieuws

Opening Kerststal

Bezichtiging van de kerststal is mogelijk op 1e en 2e kerstdag van 13.30 – 16.00 uur

Nieuwjaarsreceptie
Zondag 6 januari 2019 bent u na afloop van de vieirng van 09.30 uur van harte welkom op de Nieuwjaarsreceptie

Boekje Herder zonder bokken

Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.
U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Caritas zoekt nieuw lid
De PCI (Parochiële Caritas Instelling) van onze geloofsgemeenschap is op zoek naar een nieuw lid. Momenteel hebben Annie Alberink en Jos Lohuis zitting in de PCI, maar Jos heeft te kennen gegeven hiermee te willen stoppen. Voelt u zich maatschappelijk betrokken en vindt u het belangrijk dat mensen die het wat minder hebben geholpen worden? Dan bent u een geschikte kandidaat voor deze functie.
Annie (tel. 452951 ) en Jos (tel. 451556 ) kunnen u precies vertellen wat het werk inhoudt.

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.

Uit de geloofsgemeenschap

Eerste heilige communie

Op 10 juni was het zover. 13 Kinderen ontvingen hun eerste heilige communie in onze kerk.
Pastoor Scheve ging in de eucharistie voor. Het Sterrenkoor onder leiding van Els Veraart en muzikaal begeleid door Marijke Steemers zong tijdens de viering. Op 8 april hebben de kinderen zich in Olburgen voorgesteld. Op 19 mei zijn ze naar de Bronkhorster molen geweest. Daarvan komt later een verslag.
Uit onze geloofsgemeenschap nemen de volgende kinderen deel aan de EHC: Ise en Dani Vredegoor, Lenthe van der Wiel en Douwe Laan.

Feestelijke afsluiting Eat & Meet-seizoen

Het afgelopen jaar werden de Eat & Meet-avonden bezocht door een groep enthousiaste jongeren vanuit vde protestantse en katholieke kerk. Tijdens de maaltijden op tien zondagavonden werd uitgebreid met elkaar gepraat en nagedacht over de bijbel, kerk, geloof en natuurlijk je eigen leven. In de week voor Pasen werd dit seizoen afgesloten met een feestelijke paasmaaltijd. Daarbij werd door iedere jongere een levensparel-ketting gemaakt. Iedere parel heeft daarbij een speciale betekenis, zoals de woestijnparel, de parel van de hoop en de stilteparels. Rondom de paaskaars werd met deze parels deze avond -en dus het Eat & Meet seizoen- afgesloten. “Jammer dat het seizoen al weer voorbij is”, zo vertelde een van de jongeren. Maar in september zal er weer een nieuwe serie avonden beginnen.

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet.

Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????

Vrijwilligersbijeenkomst op 29 oktober

Aan het eind van de jaarlijkse vrijwilligersviering zette pastor Jaap van Kranenburg het gemengd koor en Maria Schut in het zonnetje. Zij werden naar voren geroepen en kregen een roos en een daverend applaus van de andere kerkgangers, onder wie vele vrijwilligers.
Annie Alberink droeg een zelfgemaakt gedicht voor waarin ze de trouw van de vrijwilliger roemt:

Eens was er een kerkgebouw
Dat gedompeld was in diepe rouw
Het orgel speelde geen enkel lied
Want een dirigent en organist waren er niet
Kaarsen branden er niet in deze kerk
Geen kosters meer te vinden voor dit werk
Tranen welden in hem op
Hij had het koud, de verwarming was kapot
Er stonden geen bloemen op ’t altaar
Geen bloemenschiksters meer , vandaar
De koffiedames waren weg, dat deed zeer
Dus geen gezelligheid na de dienst meer
Het kerkblad werd niet meer rond gebracht
Geen kerkbalans, geen toekomst die je toelacht
Mensen bleven verstoken van ziekenbezoek
Caritaswerk lag nog slechts in een verdomhoek
Geen uitvaart of liturgie werd er meer gehouden
Je kon er niets eens meer trouwen
Geen acoliet of misdienaar
Assisteerde de pastores op het altaar
Rondom en in de kerk was het een verwaarloosde boel
Schilderen, schoonmaken, schoffelen, het miste zijn doel
Besturen en geld beheer, administratieve taken,
Notulen, computer en dat soort zaken
Niets hoefde meer te worden gedaan
Geen bezoekers waar de deur voor moet open gaan
Wat een verdriet zuchtte hij
Hiermee ben ik echt niet blij
Gelukkig staat deze kerk niet in Steenderen
En hebben we nog genoeg vrijwilligers in onze gelederen
Voorlopig hebben we in Steenderen nog niet te klagen
Kunnen we al het genoemde nog met elkaar dragen
Vandaag willen we alle vrijwilligers bedanken
Met name diegenen die zorgen voor de administratie en prachtige klanken
Het hele jaar door zijn ze present
Daarmee zijn we als gemeenschap erg verwent
Daarom een drie maal hoera voor ons koor en Maria

Hierna was er nog een gezellige bijeenkomst in het Kerspel, prima georganiseerd door de vrijwilligers van pastoraatsgroep en locatieraad.


????????????????????????????????????          DSC_0080          ????????????????????????????????????