H. Willibrord – Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat:
Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101 b.g.g. 06 16066571
Email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

Zondag 15 mei
09.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: Past. Zandbelt
Koor: 2Gether
Koster: Th. IJsseldijk
Collectanten: Th. IJsseldijk en W. van Haren
Acoliet: M. Lamers

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

**********************************

Weekend 21/22 mei
Geen viering in onze kerk

********************************

Maandag 23 mei
19.00 uur
MARIAVIERING
Werkgroep

Koster: W. v.d. Weijden

 ********************************

Zondag 29 mei
09.30 uur
Woord- en communieviering

Werkgroep
Koor: Gemengd koor
Koster: Th. IJsseldijk
Collectanten: Th. IJsseldijk en Borgonjen

********************************

Zondag 5 juni
Eerste Pinksterdag
10.00 uur
OECUMENISCHE VIERING IN PLANTENBOS

Voorgangers: Ds. H. Oostdijk en M. Schotman

********************************

Weekend 11/12 juni
Geen viering in onze kerk

 *******************************

Zondag 19 juni
09.30 uur
Eucharistieviering

Voorganger: Past. Baneke
Koor: Gemengd koor

Lectrice: A. Willemsen
Koster: J. Lohuis
Acoliet: S. Vredegoor
Collectanten: J. Lohuis en G. Wichman

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 25/26 juni
Geen viering in onze kerk

*******************************

Gebedsintenties

Zondag 15 mei
09.30 uur
Henk Masselink – Johan Mentink en Jan Mokkink – Gé en Jo Herlfterkamp – Overl. ouders Verheij-Winters – Jan en Doortje Rutjes-Brink  – Berend en Annie Rutjes-Nijenhuis – Rinie Janssen-Booltink – Gerard Geurts – Leida Roelofs-Peek – Moniek Kemperman

********************************
Weekend 21/22 mei
Geen viering in onze kerk

********************************

Maandag 23 mei
19.00 uur
MARIAVIERING
Geen intenties

********************************

Zondag 29 mei
09.30 uur
Henk Masselink  – Willie en Nolda Masselink-De Haan – Cobus Roording – Rinie Janssen-Booltink – Leida Roelofs-Peek   –        

********************************

Zondag 5 juni
Eerste Pinksterdag
10.00 uur
OECUMENISCHE VIERING IN PLANTENBOS
Johan Mentink en Jan Mokkink – Willie en Nolda Masselink-De Haan – Jan en Doortje Rutjes-Brink  – Rinie Janssen-Booltink – Ria Giesen-Hermsen – Henk Masselink

********************************

Weekend 11/12 juni
Geen viering in onze kerk

*******************************

Zondag 19 juni
09.30 uur
Vader en moeder Harmsen – Gé en Jo Herlfterkamp – Jan en Doortje Rutjes-Brink  – Berend en Annie Rutjes-Nijenhuis – Cobus Roording – Rinie Janssen-Booltink – Antoon Schotman – Henk Masselink

*******************************

Weekend 25/26 juni
Geen viering in onze kerk 

*******************************

Nieuws

Kerkopenstelling

Vanaf 1 mei wordt de kerkdeur weer dagelijks door een aantal vrijwilligers geopend om mensen in de gelegenheid te stellen onze kerk te bezichtigen en een kaarsje op te steken.
Dank aan deze vrijwilligers.

Oecumenische Pinksterdienst

Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag, is er om 10.00 uur weer een openluchtdienst in het Plantenbos. Het thema van de dienst is: ‘Geloven in de ander.’ De apostel Paulus schreef in zijn brief aan de Efeziërs: Eén Heer, één geloof, één doop. Een hele oecumenische gedachte. We moeten het immers samen doen.

Voorgangers zijn Hubertien Oostdijk-van Andel en Maria Schotman.
We hopen dat het die dag stralend weer is. Er zijn stoelen, er is zang en muziek en als u komt wordt het een mooi samenzijn.

Bij slecht weer wijken we uit naar onze eigen kerk, de St. Willibrord.
Tot 5 juni 10.00 uur in het Plantenbos.
Na afloop van de dienst is er een gezellig samenzijn met koffie en thee.

Overledenen

We hebben in maart van een aantal parochianen afscheid genomen.
Op 3 maart van Aleida Gijsberta Roelofs-Peek. Leida mocht 91 jaar worden.
Op 25 maart overleed plotseling Wilhelmina Antonette Maria Wolbrink-van Aken. Mia werd 73 jaar. Zij was lid van de bezoekgroep en zou helpen bij de zondag doorzagen.
Ook op 25 maart overleed Gerhardus Hendrikus Theodorus Gosselink. Gerard werd 90 jaar.
Op 28 maart overleed Henricus Johannes Masselink in de leeftijd van 89 jaar. Bakker Henk woonde al lang niet meer in Steenderen maar wilde hier begraven worden bij zijn vrouw.
Op 29 maart overleed Wilhelmina Theodora Petronella Beijer-Koster op de leeftijd van 87 jaar. Mientje Beijer en Gerard Gosselink woonden beiden in Steenderen maar stonden nog ingeschreven in Olburgen.

Wij wensen alle families veel sterkte toe in dit grote verdriet.

Nieuwjaar, geen receptie, wel oliebollen

We zijn alweer enige tijd onderweg in het nieuwe jaar. Jammer genoeg kon de nieuwjaarsreceptie vanwege de maatregelen niet doorgaan. Maar de oliebollen waren er wel! Trudi van der Weijden en Maria Schut stonden na de kerkdienst van 9 januari achterin de kerk met dienbladen vol zakjes met warme, vers gebakken oliebollen met een nieuwjaarswens. Alle kerkgangers mochten een zakje mee naar huis nemen om thuis bij de koffie op te eten. De geste werd zeer gewaardeerd. Dank aan beide dames voor het bakken en de verdere verzorging.

Afscheid acolieten

In de viering op zondag 9 januari hebben we afscheid genomen van 2 trouwe acolieten. Eline Veenhuis en Milou Westerink hebben vanaf hun eerste heilige communie in 2010 eerst als misdienaar en later als acoliet gediend tijdens de vieringen. Eline diende voor het laatst en  kreeg namens de geloofsgemeenschap een bioscoopbon voor haar trouwe inzet al die jaren. Milou kreeg deze thuisbezorgd, zij was verhinderd. Dames: Bedankt voor jullie inzet al die jaren!

Welkom aan Carin Timmerman

Op 23 januari ging onze nieuwe pastoraal werkster Carin Timmerman voor het eerst voor in onze kerk. Ze werd aan het begin van de viering welkom geheten door Maria Schotman en kreeg aan het eind een schoofje tulpen als welkomstgeschenk. Van de parochianen een warm welkomstapplaus. Wij wensen Carin een fijne periode toe in onze parochie en hopen op een prettige samenwerking.

Kerkbalans 2022

Dank aan alle vrijwilligers die zich ook dit jaar hebben ingezet voor de actie Kerkbalans! De enveloppen zijn inmiddels binnen en de toegezegde bedragen geteld. Jammer genoeg is het bedrag minder dan vorig jaar. Ook al gaat onze kerk sluiten, er blijft geld nodig om de geloofsgemeenschap draaiende te houden. Dank aan alle parochianen die weer een bijdrage hebben toegezegd.

Tieners

De Tienerclub is op 6 februari weer bij elkaar geweest. Het thema was: Wat doe jij met je geld? Een cadeau voor oma en geld voor mensen in arme landen bleken voor hen belangrijker dan een nieuwe brommer of uit eten.

Ziekenbezoek door de bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt niet alleen ouderen maar ook zieke parochianen. Zij weten echter niet altijd wanneer iemand ziek is of opgenomen in een zorginstelling. Zij stellen het op prijs als u de naam van een zieke aan hen doorgeeft. Dit kan bij Annie Willemsen tel 451853.

Laatste viering met Marga Engelage 

Op zondag 6 juni ging pastoraal werker Marga Engelage voor de laatste keer voor in Steenderen. Na de zegen werd ze toegesproken door Maria Schotman. Zij bedankte Marga voor haar altijd weer inspirerende woorden, haar betrokkenheid, enthousiasme en optimisme. Ze kreeg een boekje met foto’s van haar activiteiten in Steenderen en een mooie bos bloemen. Daarna kwam het slotlied, geschreven door Marijke Steemers, op de melodie van: Eens als de bazuinen klinken.  Marga was zichtbaar ontroerd toen ze de tekst meelas in het fotoboekje. Na afloop dronken we buiten koffie en namen de kerkgangers afscheid van Marga.

Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
Eenentwintig jaren praten, luist’ren, stil zijn, was haar baan
Na 8 jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.

’t Leven is gelijk een maaltijd, ’t voorgerecht is nu voorbij.
Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.

’t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
Pijn , verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..

Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
Tijd voor hobby’s, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.

Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
Wensen jou met Dirk het goede , samen één en samen sterk.

Wijze: Eens als de bazuinen klinken

Tekst: Marijke Steemers

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel.  Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin.  Er wordt in het najaar nog een mooie struik bij geplaatst. Nabestaanden kunnen de as van hun overledene hier uitstrooien. In een steen kan de naam van de overledene gegraveerd worden. Deze steen komt dan op het grijze grind te liggen. Voor het uitstrooien dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuur van de de stichting begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.

Uit de Geloofsgemeenschap

Terugblik vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag kwamen ’s middags om vijf uur 18 parochianen samen in het Kerspel voor de vastenmaaltijd. Dit was de afgelopen 2 jaar niet mogelijk. Eerst verzorgde Maria Schotman een opening met gedachten rond het lijden en sterven van Jezus. Er stond een kruis opgesteld met stenen, een kaars en een rode bloem. Na een gebed kon de maaltijd beginnen. Zoals altijd was het een gezellig en lekker samenzijn. Trudi van der Weijden werd met een groot applaus bedankt voor alle jaren dat zij de maaltijd had gekookt. Ze heeft het stokje overgedragen aan twee Maria’s, Schut en Schotman. Na de koffie vertrok een auto vol mensen naar Vorden om daar de Passie bij te wonen. 

Opbrengst vastenactie

Na telling van het geld uit de ingeleverde vastenzakjes kwamen we uit op een bedrag van ruim 330 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de mensen in Guatamala.

Palmtakjes

Ook al was er geen viering met Palmpasen, de gezegende palmtakjes waren er wel en konden met Pasen worden meegenomen. Jammer genoeg had de buxusmot goed zijn best gedaan en zagen de takjes er wat haveloos uit. Hopelijk kunnen we volgend jaar voor mooiere takjes zorgen. Heeft u nog een mooie struik en mogen we hiervan knippen, dan horen we dit graag.

Paaskaars

De nieuwe paaskaars is tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Sint Jan te Zutphen gewijd en was op eerste paasdag in de viering met voorganger Laura van der Kam aanwezig in onze kerk.

Voortgang kerksluiting

Eind februari is er een delegatie van het bestuur en procesbegeleider Harry Bisseling met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap in gesprek geweest. Wij vertelden hoe de boodschap over de sluiting is overgekomen, hoe we denken over de toekomst, welke vragen er leven etc.  In de begeleidende brief bij de vorige Onderweg heeft u het een en ander hierover kunnen lezen. Op 4 april was er een avond in Keijenborg waar gesproken werd over de voortgang van de kerksluitingen. Er werd uitleg gegeven en vragen beantwoord. Op 14 mei is er een vervolg geweest, waarover u later meer hoort.

De zondag doorzagen

Op zondag 27 maart gaan we eindelijk de start maken voor het breken van de saaie zondagmiddagen. Nu de coronaregels versoepeld zijn durven we het aan. Graag verwelkomen wij u op zondagmiddag 27 maart om 15 uur in het Kerspel voor een gezellig samenzijn. We drinken dan koffie of thee met iets lekkers en schenken een glaasje met een hapje erbij. Het gaat vooral om de gezelligheid en de ontmoeting en eventueel een serieus onderwerp naar behoefte. Het duurt ongeveer tot 17.00/17.30 uur. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen kunt u zich  aanmelden bij Maria Schotman 451618 tot woensdag 24 maart. U bent van harte welkom!

Palmzondag en Pasen oecumenisch
STILLE OMGANG – VAN KERK TOT KERK –  PALMZONDAG 10 APRIL
19.00 uur

Drie jaar geleden vond op de avond van Palmzondag een stille omgang plaats, waarbij een groot wit kruis door het dorp werd gedragen. Dit jaar zal de Stille Omgang Steenderen, van kerk naar kerk, voor de tweede keer plaats vinden. Op Palmzondag-avond 10 april om 19.00 uur wordt iedereen namens beide kerken uitgenodigd in de RK Willibrorduskerk, waar het grote witte kruis staat opgesteld. Van daaruit begint de stille omgang door ons dorp, waarbij het kruis door groepen mensen in wisselende samenstelling zal worden gedragen.

Vesperpassie

De stille omgang eindigt in de protestantse Remigiuskerk. Daar wordt vervolgens de Vesperpassie van Willem Vogel uitgevoerd. Deze passie -van ongeveer een half uur- is in 1978 gecomponeerd door Willem Vogel en bezingt het lijden en sterven van Jezus, zoals beschreven in het evangelie van Mattheus. De vesper wordt uitgevoerd door vocal group Full House, op de vleugel begeleid door Lucian Venderink, waarbij lectoren van onze parochie de bijbehorende lezingen verzorgen. Hiermee  starten de beide kerken van Steenderen de Stille Week, voorafgaand aan Pasen. Iedereen wordt uitgenodigd om in de Stille Omgang Steenderen mee te lopen en/of de Vesperpassie na afloop in de Remigiuskerk te bezoeken, vanaf ongeveer 19.30 uur.

Vastenmaaltijd

De afgelopen 2 jaar kon er geen vastenmaaltijd gehouden worden. Nu mag het weer. Op Goede Vrijdag 15 april kunt u weer aanschuiven voor een gezellige en voedzame maaltijd.
Aanvangstijd 17.00 uur in het Kerspel.
Kosten € 5 per persoon. Dit komt ten goede aan de vastenactie.
Aanmelden kan per e-mail of telefonisch bij: Maria Schut: mariaschut@kpnmail.nl tel. 452101 of Maria Schotman: mariaschotman@gmail.com tel. 451618

Steenderens Paasontbijt 

Op Eerste Paasdag, 17 april, vindt weer het traditionele Steenderens Paasontbijt plaats in Het Anker.  Ook de R.K. geloofsgenoten zijn daarbij weer van harte welkom.
Het paasontbijt begint al om 8.45 uur, zodat degenen die de R.K. kerkdienst willen bezoeken, omstreeks 9.20 uur of 9.25 uur naar onze kerk kunnen gaan.

Overleden:

Op 24 januari is Joseph Gerhardus Melgers op de leeftijd van 84 jaar. De crematie van Joep vond plaats op zaterdag 29 maart in Doetinchem.
Op 13 februari overleed  Rudolf Jozef Zwartkruis op de leeftijd van 78 jaar. De crematie van Rudie vond in besloten kring plaats.

Koffiedrinken:

Het koffie drinken na de viering is ook weer opgestart. U bent welkom op zondag 17 april (1e paasdag) en zondag 15 mei.

—————- 

Kleine schutterij

Op zaterdag 11 september stond diaken Anton Bos al klaar om de vaandelhulde in ontvangst te nemen van de kleine schutterij. Alles was voorbereid. Henk Langenhof had de vlaggen opgehangen en het paaltje, versierd met gladiolen, voor de bielemannen in de grond gezet. Maar toen kwam het bericht dat de rondgang van de kleine schutterij niet doorging vanwege coronabesmettingen op school. Heel erg jammer voor de kinderen, die met treurige gezichten afdropen. 

Teksten uit het bezoekersschrift

Achterin de kerk ligt een schrift waarin bezoekers van onze kerk vaak een boodschap schrijven. Toevallig zijn er de laatste tijd een aantal berichtjes geplaatst door oud-parochianen die hun oude kerk weer eens bezochten. Op 19 juli schreef Dorothé: ‘3 kaarsjes voor mijn zus Hannie, overleden in 1970, mijn vader, overleden in 1985 en mijn moeder, overleden in 2018.’ 
Een ander bericht kwam van Mathilde, dat ze schreef op 5 augustus: ‘Na 45 jaar weer even terug in de kerk waar ik mijn communie heb gedaan. Bijzonder en nog heel herkenbaar. Rij 7 aan de linkerkant waren plaatsen voor onze familie.’ Op 14 augustus schreef iemand: ‘Wij waren hier en dat was lang geleden. Onze opa was Franken de molenaar. We hebben zijn graf niet gevonden.’ Dominee H. uit Zutphen schreef: ‘Wat een verademing en wat een zegen dat deze kerk open is. De stilte, omringd door engelen en knielkussens die geduldig wachten op gebogen knieën en uitgestrekte gebeden. Vrede en alle goeds.’ Greetje uit Warder in Noord Holland schreef:’ Wat een weldaad dat deze mooie, stille RK kerk open is. Ik ervaar hier oprechte toewijding aan God. Schoonheid (o.a. in deze kerk) is 1 van de 4 eigenschappen van God; de andere 3 zijn: waarheid, eenheid en goedheid.’

50 jaar getrouwd en 80 jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht besteden aan twee hele actieve vrijwilligers die wat te vieren hadden eind april en begin mei. Al kwam er van dat vieren niet veel terecht door de coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda Langenhof. Op 29 april waren zij 50 jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als bezoekster van parochianen namens de bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de kaarsen, controleert nauwgezet of alles in orde is in en om de kerk en stuurt de onderhoudsgroep aan. Onmisbare mensen voor onze geloofsgemeenschap. Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! Bedankt voor het vele werk dat jullie voor de geloofsgemeenschap verrichten en hebben verricht. Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid en hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag zijn.

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren in de kerk met trap, emmer, sop en een poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine van Ariëns van binnen aan het schoonmaken. Dat was erg nodig want de spinnenwebben en het stof hadden bezit van de kast genomen. Toen de heren klaar waren blonk alles weer als vanouds. 

 

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH 12 Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het hoofdbestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:
Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe, werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar. Annie: Bedankt!

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????

 

Locatieraad

Trudi van der Weijden, voorzitter
Nel Verheul, secretaris; tel. 0575 470596
email: familie.verheul@kpnmail.nl
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester
Willie Geurts, gebouwen

Pastoraatgroep

Maria Schotman, voorzitter
Maria Schut, secretaris; tel. 0575 452101
email: mariaschut@kpnmail.nl
Annie Alberink
Marijke Steemers
Annie Willemsen

Zorg

BEZOEKGROEP

Wat doen wij namens de parochie:

  • Het bezoeken van zieken thuis en nemen dan een intentie mee
  • Langdurig zieken en ouderen bezoeken we met enige regelmaat
  • We brengen ouderen vanaf 80 jaar een felicitatie bij gelegenheid van hun verjaardag
  • Als er iemand uit de parochie in het ziekenhuis wordt opgenomen, sturen wij een kaart met de beste wensen
  • In de kersttijd wordt er bij zieken en ouderen en een attentie gebracht
  • Parochianen die elders verblijven, verpleeghuis, zorgcentrum of ziekenhuis, worden in de kersttijd niet vergeten
  • Wij werken mee aan de eucharistieviering bij de ziekenzondag en de ziekenzalving
  • Met kerstmis wordt er gecollecteerd voor de onkosten van het bezoekwerk

Contactpersoon: Mevr. A. Willemsen, tel. 0575 – 451853

CARITAS

Parochiële Caritas Instelling /Noodhulp

Hiervoor verwijs ik u naar de Pagina Zorg –  PCI/Noodhulp 

Werkgroepen

Avondwake:
Bezoekersgroep:
Caritas:
Collectanten:
Diaconie:
Jeugdwerk:
Kerkbalans:
Kerkhof:
Kosters:
Misdienaars:
Woord-Communieviering:

Koren

GEMENGD KOOR
Dit koor bestaat uit ca. 20 leden. Zij repeteren op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Het is een gezellig koor dat zo’n 3x per maand in de kerk de vieringen verzorgt.

Dirigente is Marijke Steemers.
Voor vragen kunt u bij haar terecht op tel. nr. 0575 451556.

2GETHER
Dit koor is ontstaan door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg.
Het is een enthousiaste groep mensen die samen repeteren (de ene week in Steenderen en de andere week in Keijenborg)  en vieringen verzorgen in en om Steenderen en Keijenborg.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter: Ilse Jolink, voorzitter@koor2gether.com

Geschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Wanneer de eerste kerk in Steenderen tot stand kwam, is zeer onduidelijk. In 1217 wordt voor het eerst de Remigiuskerk genoemd. In 1580 kwam de kerk in Reformatorische handen en werd aan de katholieke eredienst onttrokken. In 1782 brandde de kerk ten gevolge van een blikseminslag af. Het schip en de zijbeuken werden onder één kap gebracht en de gewelven werden vervangen door houten plafonds. De houten vensters dateren uit 1836. Deze kerk staat aan de Dorpsstraat.

Vanaf 1580 werd er gekerkt in schuilkerken. In 1717 werd de statie Baak opgericht, waaronder vielen Steenderen, Bronkhorst, Vierakker en Wichmond. Vanaf die tijd gingen de katholieken voor het vervullen van de zondagsplicht of naar Baak naar de bijkerk van Olburgen, het Hoefken te Drempt of men kerkte in Keijenborg. In 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie hersteld en werd het weer toegestaan r.-k. kerken te bouwen.

In 1860 vormde zich een commissie die als doel had: het oprichten van een r.-k. kerk in Steenderen. Men kocht het herenhuis “Buitenlust”, gelegen voor dr. Ariënsstraat 3 en wilden achter in het huis een noodkerk bouwen. De bisschop vond het beter de fase over te slaan en direct maar een nieuwe kerk te bouwen. Op 16 augustus 1864 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Op 22 augustus 1866 werd Steenderen een zelfstandige parochie.
De kerk is toegewijd aan de H. Willibrord, vernoemd naar Willibrord Masselink omdat hij de grote weldoener was voor en tijdens de bouw van de kerk.

Op 3 september 1868 werd het achter de kerk gelegen kerkhof gewijd en in gebruik genomen. De eerste begrafenis vond plaats op 5 oktober van dat jaar.

GEBOUW EN INTERIEUR

De kerk is een eenbeukige kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De architect was H.J. Wennekers uit Zutphen, o.a. ook de architect van de kerk in Joppe en Vierakker.
De kerk is uitgevoerd in een combinatie van neo-gotische en neo-romaanse vormen. Het inwendige heeft het karakter van een zaalkerk. De kerk is uitgevoerd in een neo-romaanse gotiek. Het koor heeft een totaal ander karakter, het is gedekt met kruisribgewelven. De zuilenpartij bij de ingang is in een romaniserende zuilenportaal uitgevoerd.

Het kerkgebouw is sober gebouwd met een pannendak en een comentvloer. In 1884 is het dak voorzien van een leibedekking. In 1889 is de huidige vloer  aangebracht inclusief de wandtegelafwerking. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A. Ariëns werd in 1907 de kerk voor het eerst geschilderd en werd er een polychromering aangebracht.

In 1964 is de kerk uitgebreid met een nieuwe sacristie en voorzien van een nieuw priesterkoor. Alles is toen verwijderd, inclusief d eglas-in-loodramen in de zijgevels. Er kwamen nieuwe glas-in-loodramen ne het geheel werd totaal wit geschilderd. In 1977 is de kerk weer voorzien van nieuwe “oude” altaren, een kruiswegstatie en overige aankleding.
In 2001 worden de glas-in-lood-ramen gerestaureerd en er worden voorzetramen geplaatst.
In 1982 wordt de begraafplaats uitgebreid. Het monument met het kruisbeeld werd toen naar achteren geplaatst.
In 1996 wordt nog een groot gedeelte van het beschikbare terrein erbij getrokken en  wordt een urnenplaats aangelegd. Ook is in dat jaar een monumentje op het kerkhof geplaats voor ongedoopte overleden kinderen.
Steenderen was de eerste parochie in het Aartsdisdom Utrecht die met dit initiatief kwam. Het stille verdriet over de onvindbaren en om de pijnlijke kerkelijke ziens- en handelswijze van toen, kreeg zo een plaats.
Het is op tal van R.-k. begraafplaatsen nagevolgd.

De kerk is begin 2009 opnieuw geschilderd door plaatselijke vrijwilligers.