H. Willibrord – Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat:
Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101 b.g.g. 06 16066571
Email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Weekend 04/05 maart
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 12 maart
09.30 uur

Woord- en communieviering
Voorg. Past. Mw. Timmerman
Koor: 2Gether
Koster: W. v.d. Weijden
Collectanten: W. v.d. Weijden en H. Borgonjen

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 18/19 maart
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 26 maart
09.30 uur
Eucharistieviering

Voorg. Past. Baneke
Koor: Gemengd koor
Lector: J. Lohuis
Koster: J. Lohuis
Collectanten: J. Lohuis en G. Wichman

********************************

Weekend 01/02 april
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 09 april
09.30 uur
PASEN
Woord- en communieviering

Voorg: Diaken Bos
Koor: Gemengd koor
Lectrice: A. Willemsen
Koster: H. Langenhof
Collectanten: H. Langenhof en J. Lohuis
Misdienaar: M. Lamers

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 15/16 april
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 23 april
09.30 uur
Woord- en communieviering

Werkgroep
Koor: Gemengd Koor
Koster: Th. IJsseldijk
Collectanten: Th. IJsseldijk en G. Wichman

Gebedsintenties

Weekend 04/05 maart
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 12 maart
09.30 uur

Gé en Jo Herlfterkamp – Jgt. Leida Roelofs-Peek – Bennie en André Roelofs – Cobus Roording – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Henk Masselink – Gerrit en Mientje Masselink-Peters – Joke Jansen-Wolters – Rinie Janssen-Booltink – Ria Giesen-Hermsen – Everhard Horstink – Gerardus IJsseldijk

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 18/19 maart
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 26 maart
09.30 uur

Jgt. Mia Wolbrink-Van Aken – Jgt. Henk Masselink – Gerrit en Mientje Masselink-Peters – Joke Jansen-Wolters – Johan Mentink en Jan Mokkink

********************************

Weekend 01/02 april
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 09 april
09.30 uur
PASEN

Gé en Jo Herlfterkamp – Overl. ouders Verheij-Winters – Willie en Nolda Masselink-De Haan – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Bennie, Leida en André Roelofs – Henk Masselink – Gerrit en Mientje Masselink-Peters – Jurgen en Toos Hetterscheid – Jan, Marietje en Theo Geurts – Bennie Vredegoor – Joke Jansen-Wolters – Rinie Janssen-Booltink – Johan Mentink en Jan Mokkink – Ria Giesen-Hermsen – Jan en Anneke Giesen-Veenhuis –  Gerard Geurts

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 15/16 april
Geen viering in onze kerk

********************************

Zondag 23 april
09.30 uur

Cobus Roording – Henk Masselink – Gerrit en Mientje Masselink-Peters  – Joke Jansen-Wolters

Nieuws

Kerkbalans: Verbinden en vernieuwen. Juist nu!

Met deze parochie brede slogan presenteren we de jaarlijkse Kerkbalans. U wordt weer in de gelegenheid gesteld om uw jaarlijkse bijdrage voor onze geloofsgemeenschap te geven. Bij deze Onderweg vindt u de envelop met de uitnodiging en uitleg. Wij hopen dat u weer ruimhartig geeft om onze geloofsgemeenschap draaiende te kunnen houden.

Verwarming

Ook al is de energie duurder geworden, wij vinden het belangrijk dat u lekker warm in de kerk kunt zitten tijdens de vieringen. Daarom draaien we de knop niet terug. Kom dus gerust op zondag naar de viering. U zit niet in de kou.

Schoenendoosdienst zondag 29 januari 2023

Om de twee jaar organiseren we een oecumenische dienst die in het teken staat van de schoenendoosactie. Er worden dan gevulde schoenendozen ingezameld die aan minder bedeelde kinderen worden uitgedeeld. Deze oecumenische dienst zal plaatsvinden op zondag 29 januari 2023 om 9.30 uur in onze kerk. Aan de kinderen van de basisscholen de Rank en de Pannevogel wordt gevraagd een schoenendoos te vullen met nuttige spulletjes zoals zeep, tandpasta, schriften en potloden, maar ook ‘leuke’ spullen zoals een knuffeltje en speelgoed. Ook volwassenen mogen een doos vullen. Foldertjes met allerhande informatie over de actie komen achter in de kerken en bij de Coöp te liggen. Dit jaar gaan de dozen naar kinderen in Moldavië. Wij hopen dat, ondanks dat veel mensen hier in Nederland ook financiële problemen kennen, er toch veel kinderen en volwassenen een doos vullen voor de kinderen die vrijwel niets hebben.

Meer informatie kunt u ook vinden op www.schoenendoosactie2022.nl
In de volgende Onderweg komt meer informatie, maar u kunt misschien nu vast spulletjes verzamelen.

Toekomst

U vraagt zich misschien af waarom u zo weinig hoort over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij zijn hier natuurlijk wel mee bezig. Wanneer u de Onderweg goed leest zult u weten dat er op verschillende locaties al parochieavonden zijn geweest. Ook wij zullen dit organiseren wanneer de tijd hiervoor rijp is. We zijn vooral aan het nadenken hoe we in de toekomst, als de kerk gesloten is, onze geloofsgemeenschap levend kunnen houden. Dat is niet eenvoudig. De trouwe kerkgangers zien ook wel dat het publiek steeds meer uitdunt. Mensen overlijden of worden ziek en daar komen geen nieuwe mensen voor terug. We willen proberen om meer in het Kerspel te organiseren. Een aantal gedachten die we hierover hebben: 1x per maand een viering door de week met een voorganger van het pastoraal team met aansluitend koffie drinken. Themamiddagen en/of avonden, toegankelijk voor iedereen, eventueel met een spreker of een interessant onderwerp. Een aantal keren per jaar de zondag doorzagen door gezellige middagen aan te bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Meer oecumenisch organiseren. Maar misschien heeft u ook wel goede ideeën. Wij houden ons aanbevolen.

Plan voor de Mariakapel buiten

Velen van u steken met enige regelmaat een kaarsje op bij Maria, achter in de kerk en leggen uw gebeden bij haar neer. Wij vinden dat dit in de toekomst, als de kerk gesloten is, ook mogelijk moet blijven. Daarom wordt er nagedacht over het aanpassen van de Mariagrot buiten.

KERKBALANS 2022 voor parochianen die zelf de bijdrage overmaken

Sommige parochianen, die een bijdrage hebben toegezegd aan de actie kerkbalans 2022, hebben deze bijdrage nog niet overgemaakt. Wilt U zo vriendelijk zijn om dat alsnog te doen? Als u vergeten bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt u mij altijd bellen (0575-452376) dan kijk ik het voor u na.

Trees Huis in ’t Veld penningmeester.

Ziekenbezoek door de bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt niet alleen ouderen maar ook zieke parochianen. Zij weten echter niet altijd wanneer iemand ziek is of opgenomen in een zorginstelling. Zij stellen het op prijs als u de naam van een zieke aan hen doorgeeft. Dit kan bij Annie Willemsen tel 451853.

Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
Eenentwintig jaren praten, luist’ren, stil zijn, was haar baan
Na 8 jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.

’t Leven is gelijk een maaltijd, ’t voorgerecht is nu voorbij.
Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.

’t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
Pijn , verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..

Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
Tijd voor hobby’s, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.

Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
Wensen jou met Dirk het goede , samen één en samen sterk.

Wijze: Eens als de bazuinen klinken

Tekst: Marijke Steemers

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel.  Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin.  Er wordt in het najaar nog een mooie struik bij geplaatst. Nabestaanden kunnen de as van hun overledene hier uitstrooien. In een steen kan de naam van de overledene gegraveerd worden. Deze steen komt dan op het grijze grind te liggen. Voor het uitstrooien dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuur van de de stichting begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.

Uit de Geloofsgemeenschap

Gezellige zondagmiddag

Het was even spannend of er mensen zouden komen, maar dat bleek gelukkig wel het geval. Op zondagmiddag 20 november kwamen om 15 uur 6 mensen naar het Kerspel voor een paar gezellige uurtjes. Na de koffie en thee met wat lekkers werd er een glaasje fris geschonken met wat te knabbelen erbij. Er werd gezellig gepraat en de tijd vloog om. Het kaartspel dat was meegenomen werd niet gebruikt, want de tijd vloog om en het was zo 17 uur. Op 22 januari is er weer een gezellige middag. Meer informatie hierover vindt u op het inlegvel bij deze Onderweg. 

Jubilarissen gemengd koor

In de katholieke kerk vieren we het feest  van de patroonheilige Caecilia, een meisje uit een  voorname Romeinse familie. Ze zou heel jong uitgehuwelijkt zijn aan iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks  230 na  Chr. Als patrones van muzikanten werden talrijke  muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd. Ons gemengd koor is  weliswaar niet naar haar genoemd maar dat neemt niet weg dat we op 27 november haar herdacht hebben en  een mooi feestje gebouwd hebben. In  de kerk liet pastor Baneke 2 jubilarissen naar voren komen: Toos Rutjes die al 50 jaar bij het koor zingt en Carolien Frijters, ook niet mis, 25 jaar, met veel enthousiasme. Beiden kregen resp. een speldje ( 50 jaar) en een medaille uitgereikt. Na het ‘Lang zullen ze leven’ en het maken van de foto ging het koor naar ’t Kerspel voor  een lekker kopje koffie met iets lekkers. Om 12 uur kwam de catering met een heerlijke brunch. Het werd een gezellig en lekker samenzijn.

Ontspanningsmiddag 8 oktober

De jaarlijkse ontspanningsmiddag in Het Anker was een groot succes. Een middag vol gezelligheid, aangeboden aan alle mensen die bezocht worden door de HVD van de protestantse kerk en de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap. Naast onderlinge ontmoetingen kon men luisteren en kijken naar verhalen en muziek van Jan en Gemma Alfrink. Verhalen verbinden, maken de wereld boeiender, geven troost en plezier. Dominee Hubertien Oostdijk nam de rol van gastvrouw voor haar rekening en trapte af met een welkomstwoord. Ze noemde speciaal de vrijwilligers, die al jarenlang als een geoliede machine zorgen voor de hele organisatie van de ontspanningsmiddagen. Er werd een kaars aangestoken voor alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden ten teken dat ze voortleven in onze herinneringen. Net als voorgaande jaren werd de middag afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en heerlijke zelfgemaakte groentesoep met gehaktballetjes.

Oecumenische dienst 9 oktober

In een goed bezette Remigiuskerk met gelovigen van beide kerken werd er een inspirerende dienst gehouden met als thema: ‘Doe wat je kunt.’ Er gebeurt zoveel in de wereld waar je geen invloed op hebt. Doe dan wat je kunt, alle beetjes helpen. Het hoeft niet altijd met geld te zijn, maar een vriendelijk woord, een uitgestoken hand, kortom: oog voor de mensen om je heen. Zangers van beide kerken ondersteunden de liederen en zongen ook meerstemmig.

Na afloop werd er gezellig nagepraat tijdens de koffie.

Kom, kom d’r in 16 oktober

Met deze slogan had het koor 2gether de mensen uitgenodigd naar de kerk te komen voor een bijeenkomst met zang en gedichten. De aanvangstijd was niet zoals gebruikelijk, maar om 11.00 uur. Het koor stond voor het altaar en op de zijaltaren stonden kaarsen en lege vazen. Steeds werd er gezongen en tussendoor waren er pakkende teksten. De kaarsen werden ontstoken en langzaam maar zeker raakten de vazen gevuld met rozen. Op het eind kregen de vele aanwezigen een roos uitgereikt en tot slot werd: ‘Ik geef je een roosje’ gezongen. Onder het genot van een kopje koffie en door het koor gebakken cake werd er nagepraat. De bezoekers gingen zeer tevreden naar huis. Dit initiatief van het koor is voor herhaling vatbaar. Foto 2

Vrijwilligersdag 23 oktober

Na twee jaar konden we weer alle vrijwilligers uitnodigen om ze in een gezellig samenzijn te bedanken voor hun inzet. Ook dit jaar werd er een groep in het zonnetje gezet en wel de woord- en communiedienstgroep en de lectoren. Trudi van der Weijden sprak de groep toe. Ze zei onder andere: ’Respect is één van de betekenissen van de rode roos. Daarom voor ieder van jullie een rode roos.’ Jammer genoeg was niet iedereen aanwezig van de groep, maar zij kregen de bijbehorende roos thuis gebracht. Het was na de viering, waarin Wil Matti voorging, een gezellige boel in het Kerspel met een hapje en een drankje, soep en broodje kroket. 

Allerzielen 2 november

Dit jaar was de Allerzielenviering op de dag zelf, namelijk woensdag 2 november. Pastor Baneke ging voor in de eucharistieviering waarin voor alle overledenen van het afgelopen jaar een kaars werd aangestoken. Na afloop gingen allen naar de verlichtte begraafplaats waar ieder een lichtje op een graf kon zetten. De graven werden gezegend en het koor zong enkele liederen.

Zeven koorjubilarissen en afscheid organist.

Gemengd koor

Op zaterdagavond 30 april werden er na de eucharistieviering 5 koorleden gehuldigd van het gemengd koor. Vanwege corona kon dit niet eerder plaatsvinden. Drie dames werden onderscheiden met de eremedaille St. Gregorius in goud voor hun 40-jarig lidmaatschap. Het zijn de dames Antoinet Masselink-Peters, Riek Veenhuis-Tankink en Ada Rutjes Steentjes. De heren Jan Godschalk en Willie Geurts kregen een gouden speld voor hun 50 jarig lidmaatschap. Omdat hier geen medaille voor bestaat is het een klein speldje met het getal 50 erop dat je op je eerder gekregen medaille kunt spelden. Alle jubilarissen kregen de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Natuurlijk werd het: Lang zullen ze leven gezongen en kregen zij een welverdiend applaus. Applaus was er ook voor Gerard van de Woerdt die na heel veel jaren afscheid nam als organist. Hij kreeg als dank een beeldje van 2 mensen die elkaar de hand geven. Ook kreeg hij een bos bloemen. Op zondag 1 mei heeft het koor het Caeciliafeest gevierd, de patroonheilige van de kerkkoren.

De repetities van het gemengd koor vinden niet meer wekelijks plaats, maar steeds op de maandagavond voorafgaand aan een viering waarin het koor zingt. Na de coronatijd is het koor op sterkte gebleven. Alle zangers en zangeressen zijn weer present, behalve degenen die vanwege hun fysieke gesteldheid niet meer kunnen. De meeste koorleden hebben meegezongen tijdens de oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos.  

 

2Gether

Ook bij het samengestelde koor van zangers uit Keijenborg en Steenderen waren 2 jubilarissen. Op zondag 15 mei zong het koor in Steenderen en werden aan het eind van de eucharistieviering 2 zangers naar voren geroepen. Wat waren zij verrast. Wilma Vrielink-Roording en Maurice Geurts zijn beiden 40 jaar lid van het koor. Het begon als jongerenkoor, later werd het Vocal Motion, omdat de jongeren van toen steeds ouder werden en lid bleven van het koor. Sinds een aantal jaren zijn het koor van Keijenborg en Steenderen samengevoegd en zingen beurtelings in beide kerken.

Wilma en Maurice kregen de eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld en de oorkonde en bloemen. Na afloop van de viering werden ze gefeliciteerd door de aanwezigen en was er wat extra lekkers bij de koffie in het Kerspel.

 

 

 

Eerste heilige communie

Op zondag 22 mei deed Jonna van der Wiel haar eerste heilige communie in Keijenborg. Het was een mooie viering. Na afloop kreeg ze een Speurbijbel van onze geloofsgemeenschap en de felicitaties.
Jonna schreef een stukje voor de Onderweg:
Mijn eerste heilige communie
Zondag 22 mei deed ik mijn eerste heilige  communie. We hebben gezongen en voorgelezen en we hebben een hostie gehad. Samen met 15 andere kinderen hebben we elke maandag geoefend. Twee keer in de kerk in Keijenborg en de andere keren op school in Keijenborg. En de eerste keer hebben we geknutseld. Een soort van krans met een foto van ons erin. De krans hebben we van hartjes gemaakt in allerlei kleuren .
Groetjes Jonna. 

De Tienerclub

Haar zus Lenthe heeft deelgenomen aan de tienerclub vanuit de protestantse gemeente. Ze schrijft het volgende hierover: Afgelopen maanden hebben we met de Tienerclub verschillende spellen en activiteiten gedaan bij het Anker. We hebben bijvoorbeeld een stukje van een film van Jezus gekeken, speciaal ganzenbord gespeeld met dingen over Jezus en gezellig gekletst. Als afsluiter was er zondag 22 mei een barbecue. Het was heel gezellig met elkaar. Lenthe

Oecumenische dienst

Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag was de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst, dit keer in het Plantenbos. Het was een hele mooie, inspirerende dienst, waarin de kinderen in het bos op zoek gingen naar de vlammetjes (van papier) en de vele aanwezige volwassenen werden gevoed met gebed en een inspirerende overweging. Een samengesteld koor uit beide kerken zong, begeleid door Ron Holtslag. Na afloop was er koffie en thee. Dankzij de vele vrijwilligers was alles weer tot in de puntjes verzorgd. 

 

 

 

 

Overledenen

Op 31 mei is Hermina Johanna Masselink-Peters overleden op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart van Mientje heeft op 7 juni plaatsgevonden, waarna ze bij haar man is begraven.

We hebben in maart van een aantal parochianen afscheid genomen.
Op 3 maart van Aleida Gijsberta Roelofs-Peek. Leida mocht 91 jaar worden.
Op 25 maart overleed plotseling Wilhelmina Antonette Maria Wolbrink-van Aken. Mia werd 73 jaar. Zij was lid van de bezoekgroep en zou helpen bij de zondag doorzagen.
Ook op 25 maart overleed Gerhardus Hendrikus Theodorus Gosselink. Gerard werd 90 jaar.
Op 28 maart overleed Henricus Johannes Masselink in de leeftijd van 89 jaar. Bakker Henk woonde al lang niet meer in Steenderen maar wilde hier begraven worden bij zijn vrouw.
Op 29 maart overleed Wilhelmina Theodora Petronella Beijer-Koster op de leeftijd van 87 jaar. Mientje Beijer en Gerard Gosselink woonden beiden in Steenderen maar stonden nog ingeschreven in Olburgen.

Wij wensen alle families veel sterkte toe in dit grote verdriet.

Terugblik vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag kwamen ’s middags om vijf uur 18 parochianen samen in het Kerspel voor de vastenmaaltijd. Dit was de afgelopen 2 jaar niet mogelijk. Eerst verzorgde Maria Schotman een opening met gedachten rond het lijden en sterven van Jezus. Er stond een kruis opgesteld met stenen, een kaars en een rode bloem. Na een gebed kon de maaltijd beginnen. Zoals altijd was het een gezellig en lekker samenzijn. Trudi van der Weijden werd met een groot applaus bedankt voor alle jaren dat zij de maaltijd had gekookt. Ze heeft het stokje overgedragen aan twee Maria’s, Schut en Schotman. Na de koffie vertrok een auto vol mensen naar Vorden om daar de Passie bij te wonen. 

Opbrengst vastenactie

Na telling van het geld uit de ingeleverde vastenzakjes kwamen we uit op een bedrag van ruim 330 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de mensen in Guatamala.

Palmtakjes

Ook al was er geen viering met Palmpasen, de gezegende palmtakjes waren er wel en konden met Pasen worden meegenomen. Jammer genoeg had de buxusmot goed zijn best gedaan en zagen de takjes er wat haveloos uit. Hopelijk kunnen we volgend jaar voor mooiere takjes zorgen. Heeft u nog een mooie struik en mogen we hiervan knippen, dan horen we dit graag.

Paaskaars

De nieuwe paaskaars is tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Sint Jan te Zutphen gewijd en was op eerste paasdag in de viering met voorganger Laura van der Kam aanwezig in onze kerk.

Voortgang kerksluiting

Eind februari is er een delegatie van het bestuur en procesbegeleider Harry Bisseling met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap in gesprek geweest. Wij vertelden hoe de boodschap over de sluiting is overgekomen, hoe we denken over de toekomst, welke vragen er leven etc.  In de begeleidende brief bij de vorige Onderweg heeft u het een en ander hierover kunnen lezen. Op 4 april was er een avond in Keijenborg waar gesproken werd over de voortgang van de kerksluitingen. Er werd uitleg gegeven en vragen beantwoord. Op 14 mei is er een vervolg geweest, waarover u later meer hoort.

De zondag doorzagen

Op zondag 27 maart gaan we eindelijk de start maken voor het breken van de saaie zondagmiddagen. Nu de coronaregels versoepeld zijn durven we het aan. Graag verwelkomen wij u op zondagmiddag 27 maart om 15 uur in het Kerspel voor een gezellig samenzijn. We drinken dan koffie of thee met iets lekkers en schenken een glaasje met een hapje erbij. Het gaat vooral om de gezelligheid en de ontmoeting en eventueel een serieus onderwerp naar behoefte. Het duurt ongeveer tot 17.00/17.30 uur. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen kunt u zich  aanmelden bij Maria Schotman 451618 tot woensdag 24 maart. U bent van harte welkom!

—————- 

Teksten uit het bezoekersschrift

Achterin de kerk ligt een schrift waarin bezoekers van onze kerk vaak een boodschap schrijven. Toevallig zijn er de laatste tijd een aantal berichtjes geplaatst door oud-parochianen die hun oude kerk weer eens bezochten. Op 19 juli schreef Dorothé: ‘3 kaarsjes voor mijn zus Hannie, overleden in 1970, mijn vader, overleden in 1985 en mijn moeder, overleden in 2018.’ 
Een ander bericht kwam van Mathilde, dat ze schreef op 5 augustus: ‘Na 45 jaar weer even terug in de kerk waar ik mijn communie heb gedaan. Bijzonder en nog heel herkenbaar. Rij 7 aan de linkerkant waren plaatsen voor onze familie.’ Op 14 augustus schreef iemand: ‘Wij waren hier en dat was lang geleden. Onze opa was Franken de molenaar. We hebben zijn graf niet gevonden.’ Dominee H. uit Zutphen schreef: ‘Wat een verademing en wat een zegen dat deze kerk open is. De stilte, omringd door engelen en knielkussens die geduldig wachten op gebogen knieën en uitgestrekte gebeden. Vrede en alle goeds.’ Greetje uit Warder in Noord Holland schreef:’ Wat een weldaad dat deze mooie, stille RK kerk open is. Ik ervaar hier oprechte toewijding aan God. Schoonheid (o.a. in deze kerk) is 1 van de 4 eigenschappen van God; de andere 3 zijn: waarheid, eenheid en goedheid.’

50 jaar getrouwd en 80 jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht besteden aan twee hele actieve vrijwilligers die wat te vieren hadden eind april en begin mei. Al kwam er van dat vieren niet veel terecht door de coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda Langenhof. Op 29 april waren zij 50 jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als bezoekster van parochianen namens de bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de kaarsen, controleert nauwgezet of alles in orde is in en om de kerk en stuurt de onderhoudsgroep aan. Onmisbare mensen voor onze geloofsgemeenschap. Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! Bedankt voor het vele werk dat jullie voor de geloofsgemeenschap verrichten en hebben verricht. Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid en hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag zijn.

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren in de kerk met trap, emmer, sop en een poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine van Ariëns van binnen aan het schoonmaken. Dat was erg nodig want de spinnenwebben en het stof hadden bezit van de kast genomen. Toen de heren klaar waren blonk alles weer als vanouds. 

 

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH 12 Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het hoofdbestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:
Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe, werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar. Annie: Bedankt!

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????

 

Locatieraad

Trudi van der Weijden, voorzitter
Nel Verheul, secretaris; tel. 0575 472144
email: familie.verheul@kpnmail.nl
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester
Willie Geurts, gebouwen

Pastoraatgroep

Maria Schotman, voorzitter
Maria Schut, secretaris; tel. 0575 452101
email: mariaschut@kpnmail.nl
Annie Alberink
Marijke Steemers
Annie Willemsen

Zorg

BEZOEKGROEP

Wat doen wij namens de parochie:

  • Het bezoeken van zieken thuis en nemen dan een intentie mee
  • Langdurig zieken en ouderen bezoeken we met enige regelmaat
  • We brengen ouderen vanaf 80 jaar een felicitatie bij gelegenheid van hun verjaardag
  • Als er iemand uit de parochie in het ziekenhuis wordt opgenomen, sturen wij een kaart met de beste wensen
  • In de kersttijd wordt er bij zieken en ouderen en een attentie gebracht
  • Parochianen die elders verblijven, verpleeghuis, zorgcentrum of ziekenhuis, worden in de kersttijd niet vergeten
  • Wij werken mee aan de eucharistieviering bij de ziekenzondag en de ziekenzalving
  • Met kerstmis wordt er gecollecteerd voor de onkosten van het bezoekwerk

Contactpersoon: Mevr. A. Willemsen, tel. 0575 – 451853

CARITAS

Parochiële Caritas Instelling /Noodhulp

Hiervoor verwijs ik u naar de Pagina Zorg –  PCI/Noodhulp 

Werkgroepen

Avondwake:
Bezoekersgroep:
Caritas:
Collectanten:
Diaconie:
Jeugdwerk:
Kerkbalans:
Kerkhof:
Kosters:
Misdienaars:
Woord-Communieviering:

Koren

GEMENGD KOOR
Dit koor bestaat uit ca. 20 leden. Zij repeteren op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Het is een gezellig koor dat zo’n 3x per maand in de kerk de vieringen verzorgt.

Dirigente is Marijke Steemers.
Voor vragen kunt u bij haar terecht op tel. nr. 0575 451556.

2GETHER
Dit koor is ontstaan door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg.
Het is een enthousiaste groep mensen die samen repeteren (de ene week in Steenderen en de andere week in Keijenborg)  en vieringen verzorgen in en om Steenderen en Keijenborg.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter: Ilse Jolink, voorzitter@koor2gether.com

Geschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Wanneer de eerste kerk in Steenderen tot stand kwam, is zeer onduidelijk. In 1217 wordt voor het eerst de Remigiuskerk genoemd. In 1580 kwam de kerk in Reformatorische handen en werd aan de katholieke eredienst onttrokken. In 1782 brandde de kerk ten gevolge van een blikseminslag af. Het schip en de zijbeuken werden onder één kap gebracht en de gewelven werden vervangen door houten plafonds. De houten vensters dateren uit 1836. Deze kerk staat aan de Dorpsstraat.

Vanaf 1580 werd er gekerkt in schuilkerken. In 1717 werd de statie Baak opgericht, waaronder vielen Steenderen, Bronkhorst, Vierakker en Wichmond. Vanaf die tijd gingen de katholieken voor het vervullen van de zondagsplicht of naar Baak naar de bijkerk van Olburgen, het Hoefken te Drempt of men kerkte in Keijenborg. In 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie hersteld en werd het weer toegestaan r.-k. kerken te bouwen.

In 1860 vormde zich een commissie die als doel had: het oprichten van een r.-k. kerk in Steenderen. Men kocht het herenhuis “Buitenlust”, gelegen voor dr. Ariënsstraat 3 en wilden achter in het huis een noodkerk bouwen. De bisschop vond het beter de fase over te slaan en direct maar een nieuwe kerk te bouwen. Op 16 augustus 1864 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Op 22 augustus 1866 werd Steenderen een zelfstandige parochie.
De kerk is toegewijd aan de H. Willibrord, vernoemd naar Willibrord Masselink omdat hij de grote weldoener was voor en tijdens de bouw van de kerk.

Op 3 september 1868 werd het achter de kerk gelegen kerkhof gewijd en in gebruik genomen. De eerste begrafenis vond plaats op 5 oktober van dat jaar.

GEBOUW EN INTERIEUR

De kerk is een eenbeukige kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De architect was H.J. Wennekers uit Zutphen, o.a. ook de architect van de kerk in Joppe en Vierakker.
De kerk is uitgevoerd in een combinatie van neo-gotische en neo-romaanse vormen. Het inwendige heeft het karakter van een zaalkerk. De kerk is uitgevoerd in een neo-romaanse gotiek. Het koor heeft een totaal ander karakter, het is gedekt met kruisribgewelven. De zuilenpartij bij de ingang is in een romaniserende zuilenportaal uitgevoerd.

Het kerkgebouw is sober gebouwd met een pannendak en een comentvloer. In 1884 is het dak voorzien van een leibedekking. In 1889 is de huidige vloer  aangebracht inclusief de wandtegelafwerking. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A. Ariëns werd in 1907 de kerk voor het eerst geschilderd en werd er een polychromering aangebracht.

In 1964 is de kerk uitgebreid met een nieuwe sacristie en voorzien van een nieuw priesterkoor. Alles is toen verwijderd, inclusief d eglas-in-loodramen in de zijgevels. Er kwamen nieuwe glas-in-loodramen ne het geheel werd totaal wit geschilderd. In 1977 is de kerk weer voorzien van nieuwe “oude” altaren, een kruiswegstatie en overige aankleding.
In 2001 worden de glas-in-lood-ramen gerestaureerd en er worden voorzetramen geplaatst.
In 1982 wordt de begraafplaats uitgebreid. Het monument met het kruisbeeld werd toen naar achteren geplaatst.
In 1996 wordt nog een groot gedeelte van het beschikbare terrein erbij getrokken en  wordt een urnenplaats aangelegd. Ook is in dat jaar een monumentje op het kerkhof geplaats voor ongedoopte overleden kinderen.
Steenderen was de eerste parochie in het Aartsdisdom Utrecht die met dit initiatief kwam. Het stille verdriet over de onvindbaren en om de pijnlijke kerkelijke ziens- en handelswijze van toen, kreeg zo een plaats.
Het is op tal van R.-k. begraafplaatsen nagevolgd.

De kerk is begin 2009 opnieuw geschilderd door plaatselijke vrijwilligers.