H. Willibrord – Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat:
Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101 b.g.g. 06 16066571
Email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

Agenda

Weekend 02/03 maart
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 10 maart
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg. Diaken Oude Groen
Koor: Gemengd Koor
Lectrice: M. Schotman
Koster: J. Lohuis
Collectanten: J. Lohuis en G. Wichman

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Weekend 16/17 maart
Geen viering in onze kerk
*****************************

Zondag 24 maart
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg.: Diaken Ten Bruin
Koor: Gemengd koor
Lectrice: A. Willemsen
Koster: Th. IJsseldijk
Collectanten: Th. IJsseldijk en H. Borgonjen

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

 ********************************

Vrijdag 29 maart
GOEDE VRIJDAG
Kruisweg
15.00 uur
Werkgroep

********************************

Zondag 31 maart
EERSTE PAASDAG
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg. Mw. C. Timmerman
Koor: Gemengd Koor
Lectrice: M. Schotman
Koster: H. Langenhof
Collectanten: H. Langenhof en J. Lohuis
Acoliet: M. Lamers

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Zondag 7 april
09.30 uur
Woord- en communieviering

Voorg. Diaken Bos
Koor: 2Gether
Koster: W. v.d. Weijden
Collectanten: W. v.d. Weijden en H. Borgonjen

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

*******************************
Weekend 13/14 april
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zaterdag 20 april
19.00 uur
Eucharistieviering

Voorg. Past. Scheve
Koor: Gemengd koor
Lectrice: A. Willemsen
Koster: J. Lohuis
Collectanten: J. Lohuis en G. Willemsen
Acoliet: S. Vredegoor

Gebedsintenties

Weekend 02/03 maart
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 10 maart  
09.30 uur
Woord- en communieviering – Diaken Oude Groen

INTENTIES
Jan en Doortje Rutjes-Brink – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp – Ria Giesen-Hermsen – Everhard Horstink

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************
Weekend 16/17 maart
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zondag 24 maart
09.30 uur
Woord- en communieviering – Diaken Ten Bruin

INTENTIES
Jgt. Hendrika Francina Grada Paulina Wichgers-Mentink – Jgt. Theodorus Antonius Franciscus Roording – Cobus Roording – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Vrijdag 29 maart
GOEDE VRIJDAG
Kruisweg
15.00 uur
Werkgroep

********************************

Zondag 31 maart
EERSTE PAASDAG
09.30 uur
Woord- en communieviering  – Mw. C. Timmerman

INTENTIES
Jo, Gé en overl. fam. Herlfterkamp-Marcellis – Overl. ouders Verheij-Winters  – Willie en Nolda Masselink-de Haan – Jan en Doortje Rutjes-Brink  – Rinie Janssen-Booltink – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp – Johan Mentink en Jan Mokkink – Gerard Geurts  – Ria Giesen-Hermsen  – Jan en Anneke Giesen-Veenhuis – Thea, Wim en Monique Geurts

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

********************************

Zondag 7 april
09.30 uur
Woord- en communieviering  – Diaken Bos


INTENTIES
Jo, Gé en overl. fam. Herlfterkamp-Marcellis – Rinie Janssen-Booltink – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp – Gerrit en Mientje Masselink-Peters

KOFFIEDRINKEN
Na afloop van deze viering is er koffiedrinken in ’t Kerspel

*******************************
Weekend 13/14 april
Geen viering in onze kerk
*******************************

Zaterdag 20 april
19.00 uur
Eucharistieviering – Past. Scheve

INTENTIES
Willie en Nolda Masselink-de Haan  – Cobus Roording – Cis en Geert Staring-Herlfterkamp – Johan Mentink en Jan Mokkink -Thea, Wim en Monique Geurts

Nieuws

Enquête

Bij de kerkbalans zaten een aantal vragen om te peilen hoe u over de toekomst denkt. Een kleine 100 brieven zijn ingevuld teruggekomen. De uitslagen worden nog verwerkt, daar komen we later op terug.

Vastenactie: Leven in een veranderende wereld

Ook dit jaar kunt u weer meedoen aan de vastenactie. Met de Onderweg ontvangt u een vastenzakje, folder en brief. Elders in de Onderweg vindt u meer informatie over de vastenactie.

Vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag houden we weer de traditionele vastenmaaltijd met vooraf de Kruisweg.
In de vastenbrief bij de Onderweg vindt u een strookje om u op te geven.

Toekomst

In dit jaar gaat de pastoraatgroep en locatieraad bekijken hoe we na 1 januari 2025 verder gaan. Veel mensen denken dat de kerk dan dicht gaat, maar dat is niet zo. Vanaf 1 januari 2025 gaat er in de weekenden niemand van het pastoraal team meer voor. Dus geen pastoor, geen pastoraal werker en ook geen diaken of parochiemedewerker. Als we in de weekenden willen blijven vieren dan moeten we dit zelf invullen met eigen mensen. Het is wel mogelijk om doordeweeks een viering met iemand van het pastoraal team te plannen.

Activiteiten protestantse kerk

In de vastentijd organiseren de protestantse kerken van Steenderen, Hengelo, Vorden, Wichmond en Zelhem veertigdagenwandelingen. In ieder van deze plaatsen kan bij de kerk een wandeling worden gestart. Op zondag 10 maart wandelt dominee Hubertien Oostdijk mee na afloop van de zondagse dienst. De wandelingen kunnen gemaakt worden vanaf 18 februari tot en met 24 maart. Meer informatie vindt u op: opwegnaarpasen.atwebpages.com

Familieberichten

Op 27 januari is Theodora Johanna Maria Geurts-Tolkamp overleden. Thea is 90 jaar geworden.
Op 31 januari overleed Johannes Antonius Kemper.  Johan is 88 jaar geworden.

Koffie drinken

 Op de volgende data bent u welkom voor een kopje koffie of thee na de viering:

Zondag 10 maart Zondag 24 maart Zondag 31 maart (Pasen). Zondag 7 april.

Gevonden: Schilderij van Ariëns

Willie Geurts was op de zolder van de oude sacristie op zoek naar een verdwenen kruis. Het kruis vond hij niet, maar wel een groot schilderij met een afbeelding van onze oud pastoor Alphons Ariëns. Navraag bij het Ariëns comité leerde dat het een schilderij is dat al heel lang zoek is. In 1955 is het geschilderd door Jan Brugge uit Deventer. Het werd door het bestuur van het toenmalige St. Jozefziekenhuis in Doetinchem geschonken aan de zusters van St. Jozef in Amersfoort uit dankbaarheid voor het werk dat de zusters dertig jaar lang in het ziekenhuis verrichtten. Mgr. dr. A. Ariëns werd na zijn pastoraat te Maarssen bijna twee jaar in het klooster te Amersfoort verpleegd; hij stierf hier op 7 augustus 1928. Het schilderij stelt mgr. Ariëns ten voeten uit voor, gekleed volgens zijn waardigheid van geheim kamerheer, waartoe hij door de Paus in 1919 werd benoemd. Op de achtergrond bevinden zich Enschedese fabrieken en de kerk van Maarssen, waartussen een kruis als symbool van het contact, dat mgr. Ariëns legde tussen zijn aardse en zijn geestelijke werk. De rechterhand rust op het Evangelie, dat geplaatst is op een boomstronk, waaruit een nieuwe loot ontspruit, om aan te duiden, dat na de dood van deze voorname katholieke sociale voorman zijn werk werd voortgezet. Een hagedis, het middeleeuwse teken van de zuiverheid. vormt het accent in het schilderij. De kunstschilder Jan Brugge heeft in zijn weergave van mgr. Ariëns de middenweg gevonden tussen de markante schets van Jan Toorop en een foto van monseigneur uit zijn studententijd. Het schilderij heeft gehangen in de grote spreekkamer van het moederhuis te Amersfoort, waar mgr. Ariëns zijn laatste levensdagen doorbracht.
Hoe het in Steenderen terecht is gekomen is een raadsel. 

Ariënscomité

Vanuit onze geloofsgemeenschap zit Maria Schotman al vele jaren in het landelijk Ariënscomité, als opvolger van Geert Staring. Het Ariënscomité houdt zich bezig met het levend houden van de gedachtenis en devotie aan deze bijzondere man. En er wordt gewerkt aan de zaligverklaring door Rome. Op 15 juni wordt de jaarlijkse Ariënslezing gehouden in Nijmegen door de heer Ton Crijnen over de verhouding Schaepman-Ariëns.
In 2028 is het 100 jaar geleden dat Ariëns stierf. Het comité wil hier ruimschoots aandacht aan besteden.

Toekomst

U vraagt zich misschien af waarom u zo weinig hoort over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Wij zijn hier natuurlijk wel mee bezig. Wanneer u de Onderweg goed leest zult u weten dat er op verschillende locaties al parochieavonden zijn geweest. Ook wij zullen dit organiseren wanneer de tijd hiervoor rijp is. We zijn vooral aan het nadenken hoe we in de toekomst, als de kerk gesloten is, onze geloofsgemeenschap levend kunnen houden. Dat is niet eenvoudig. De trouwe kerkgangers zien ook wel dat het publiek steeds meer uitdunt. Mensen overlijden of worden ziek en daar komen geen nieuwe mensen voor terug. We willen proberen om meer in het Kerspel te organiseren. Een aantal gedachten die we hierover hebben: 1x per maand een viering door de week met een voorganger van het pastoraal team met aansluitend koffie drinken. Themamiddagen en/of avonden, toegankelijk voor iedereen, eventueel met een spreker of een interessant onderwerp. Een aantal keren per jaar de zondag doorzagen door gezellige middagen aan te bieden voor iedereen die daar behoefte aan heeft. Meer oecumenisch organiseren. Maar misschien heeft u ook wel goede ideeën. Wij houden ons aanbevolen.

Plan voor de Mariakapel buiten

Velen van u steken met enige regelmaat een kaarsje op bij Maria, achter in de kerk en leggen uw gebeden bij haar neer. Wij vinden dat dit in de toekomst, als de kerk gesloten is, ook mogelijk moet blijven. Daarom wordt er nagedacht over het aanpassen van de Mariagrot buiten.

Ziekenbezoek door de bezoekgroep

De bezoekgroep bezoekt niet alleen ouderen maar ook zieke parochianen. Zij weten echter niet altijd wanneer iemand ziek is of opgenomen in een zorginstelling. Zij stellen het op prijs als u de naam van een zieke aan hen doorgeeft. Dit kan bij Annie Willemsen tel 451853.

Afscheidslied voor Marga Engelage-van Langen

Marga gaat ons nu verlaten, het pensioen dat komt eraan
Eenentwintig jaren praten, luist’ren, stil zijn, was haar baan
Na 8 jaren in ons midden, komt daar nu een einde aan.

’t Leven is gelijk een maaltijd, ’t voorgerecht is nu voorbij.
Tijd van baby, kleuter, puber, jong volwassen allerlei.
Onbezorgde jonge jaren, zorgeloos en frank en vrij.

’t Tweede deel van onze maaltijd vormt het grote hoofdgerecht.
Met zijn leuke fijne tijden, maar soms ook met een gevecht.
Pijn , verdriet, geluk en liefde, bij het leven hoort dit echt..

Dan het toetje van het leven, oh wat kan dat heerlijk zijn
Tijd voor hobby’s, vriend en manlief, weg met stress en dat is fijn.
Proef eens van dit nagerecht en proost maar met een glaasje wijn.

Met geloof en hoop en liefde, ging jij voor in onze kerk,
Wij parochianen danken jou voor al dit goede werk,
Wensen jou met Dirk het goede , samen één en samen sterk.

Wijze: Eens als de bazuinen klinken

Tekst: Marijke Steemers

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel.  Bij het strooiveld is een muurtje gemetseld met een kruis erin.  Er wordt in het najaar nog een mooie struik bij geplaatst. Nabestaanden kunnen de as van hun overledene hier uitstrooien. In een steen kan de naam van de overledene gegraveerd worden. Deze steen komt dan op het grijze grind te liggen. Voor het uitstrooien dient vooraf contact te worden opgenomen met het bestuur van de de stichting begraafplaats. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.

Uit de Geloofsgemeenschap

Terugblik op kerst en oud en nieuw

In de week voor kerst kwam, net als vorig jaar een groep ouderen uit Zutphen de kerststal en kerstversiering bewonderen. Ze vonden het prachtig en genoten van dit uitstapje, dat besloten werd met koffie en wat lekkers in het Kerspel.

Op oudejaarsdag kwamen ruim 80 mensen naar de oecumenische dienst in onze kerk. De 7-armige kandelaar, ooit gemaakt door Jan Stortelder, werd gebruikt om 7 belangrijke woorden (vreugde, verdriet, geloof, hoop, liefde, vrede en toekomst) kracht bij te zetten. Bij ieder woord werd een kaars aangestoken, waarna een korte lezing en uitleg volgde. Tussendoor werd er door de aanwezigen gezongen, ondersteund door het gemengd koor. Na afloop genoot men van glühwein en oliebollen.

Op 7 januari kwamen we na de viering in het Kerspel samen om elkaar een gezond en voorspoedig nieuwjaar te wensen. Het was gezellig en de oliebollen smaakten heerlijk. 

Bezoekgroep

Soms is er een parochiaan ziek of ligt in het ziekenhuis.. Vaak weet de bezoekgroep dit niet en kan dan ook geen actie ondernemen om op bezoek te gaan. Zij vraagt of u wilt doorgeven als u iemand weet die ziek is of bezoek wil ontvangen. U kunt dit doorgeven aan Annie Willemsen tel. 451853.

Kerkbalans

De enveloppen van de kerkbalans zijn verspreid en weer opgehaald. Dank aan de bezorgers. Onze penningmeester Trees heeft de toegezegde bedragen bij elkaar opgeteld en komt op een bedrag van € 11.455,00. Dat is ruim € 1000 euro minder dan vorig jaar. Dank aan ieder die weer een bedrag heeft toegezegd zodat we kunnen blijven draaien.

Marijke Steemers 50 jaar koordirigent

Tijdens de jaarlijkse Ceciliaviering op 19 november, is Marijke Steemers gehuldigd voor 50 jaar koordirigente. Aan het eind van de viering werd Marijke, tot haar grote verassing, door voorganger Mevr. Gerry Spekkink, verzocht naar voren te komen. Hier werd zij door Gerry lovend toegesproken en werd ook de aanbevelingsbrief van de Sint Gregorius Vereniging voorgelezen. Vervolgens werd aan Marijke de draagspeld in goud voor 50 jaar koordirectie en de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Tevens werd haar, namens het koor, een mooi boeket bloemen overhandigd.  Namens het koor sprak Willie Geurts ook nog een woordje tot Marijke. Hierin  gaf hij een terugblik over de jaren die Marijke als dirigente voor het koor heeft gestaan. Over haar toewijding, enthousiasme en als verbindende factor binnen het koor. Ook  doet Marijke de laatst jaren de orgelbegeleiding tijdens de vieringen in onze kerk. Dit doet ze met verve. Van alle koorleden en aanwezige parochianen kreeg ze een groot applaus voor haar jarenlange inzet. Na afsluiting van de viering werd ze door alle aanwezigen persoonlijk gefeliciteerd. Vervolgens was er in het Kerspel voor iedereen thee/koffie met iets lekkers. Hierna bleven de koorleden in het Kerspel om samen het Ceciliafeest te vieren met een  drankje en onder het genot van een uitgebreid buffet. Als koor kunnen we terugkijken op een goed en gezellig jaar onder leiding van Marijke.

De tieners hielden een Kerstchallenge

Op zondagavond 17 december kwam een leuke groep van 12 tieners uit beide Steenderense kerken in Het Anker bij elkaar voor de landelijke Kerstchallenge. Samen maakten zij, door middel van audio-fragmenten, spelvormen en opdrachten, de reis mee die Maria en Jozef lang geleden maakten. Een reis die uiteindelijk eindigde in Egypte. Onderweg ontmoetten zij verschillende mensen, waarover zij in gesprek gingen, zoals wijze koningen, herders en een herbergier. De herders bijvoorbeeld… dat waren ruige kerels, maar ook de eersten die in de stal op bezoek gingen bij het Kindje Jezus. We hebben vaak vooroordelen over mensen, maar is dat terecht? De tieners kregen als opdracht drie personen te tekenen: een zakenman, een fotomodel en een persoon met weinig geld. Hoe zien we hen? Opvallende reacties van de tieners: ‘Ik teken een zakenvrouw; ook vrouwen leiden immers een bedrijf’; ‘Ik teken een boer, want juist een boer moet tegenwoordig een echte zakenman zijn’ en ‘Dit fotomodel heeft kleurige vrouwenkleren; maar ze kan natuurlijk ook jongenskleren dragen wanneer ze dat wil’. Daarnaast was er vanzelfsprekend ook een luciferdoosjes-race, want zo’n wedstrijd mag nooit ontbreken op een challenge.

Terugblik oecumenische dienst 15 oktober

De protestantse kerk was goed gevuld met gelovigen van beide kerken. Het gelegenheidskoor zong een aantal liederen. Het thema was: ‘Laat je hart bewogen worden.’ De lezing van de barmhartige Samaritaan paste hier goed bij en dominee Hubertien Oostdijk had een indringende overweging die opriep om te zien naar je medemens. In de gebeden werd onder andere gebeden voor alle vluchtelingen, oorlogssituaties, armen, hongerigen en alle problemen die ieder van ons bezig houden. We kunnen als gelovigen niet alle ellende de wereld uit helpen, maar wel in onze eigen omgeving er zijn voor de medemens. Na afloop bleven velen nog een kopje koffie of thee drinken.

Barbecue voor de tuingroep

Op donderdag 26 oktober hielden de mannen van de onderhoudsgroep een barbecue om het werkseizoen af te sluiten. De dames die het Kerspel schoon houden, Annie Willemsen en Gerda Langenhof kregen ieder een mooie bos bloemen. Het was een gezellige bijeenkomst met gelukkig mooi weer en lekker eten. 

Terugblik op de oecumenische startzondag

‘Ga mee’… en Steenderen kwam massaal! Op zondagmorgen 3 september liep de grote zaal van Het Anker vol mensen voor een gezamenlijk ontbijt. Die gezellige ontmoeting was het begin van de startzondag, de start van het kerkelijk seizoen van beide Steenderense kerken. Het thema van de dienst was: ‘Ga mee!’  En in Steenderen ging men op die zondagmorgen inderdaad massaal mee. Mensen uit beide kerken, gasten en ook buurtgenoten van de Remigiuskerk kwamen na afloop van het ontbijt naar de gezamenlijke kerkdienst. Alleen al het koor, dat was samengesteld uit leden van de protestantse cantorij en het kerkkoor van de R.K. parochie, bestond uit niet minder dan 25 personen.
De kinderkerkleiding hield met de aanwezige kinderen een boeiend programma over ‘Samenwerking’, door middel van diverse leuke spelen. Bij terugkomst in het kerkgebouw kregen de kinderen alle kerkgangers ook al snel in beweging met een van die samenwerkingsspelen. “Ga mee, is het thema dit jaar”, zo legde ds. Hubertien Oostdijk uit. “We gaan dit jaar op weg om met elkaar de wereld leefbaar te maken voor iedereen. Het gaat erom ‘handen en voeten te geven’ aan het omzien naar elkaar. We moeten ons dorp leefbaar maken, zodat er toekomst is voor alle mensen. Ga mee en doe mee

Traditionele vaandelhulde op de Steenderense kermis

Op vrijdag 15 september nam diaken Theo ten Bruin de traditionele vaandelhulde van de kleine schutterij in ontvangst. Hij verving pastoor Scheve die vanwege een voetblessure hiertoe niet in staat was. De diaken kweet zich prima van deze taak en wist de jeugd op een uitnodigende manier te benaderen. Zijn onderwijskwaliteiten kwamen hierbij goed van pas. Na het vaandelzwaaien velden de bielemannen de bloemenpaal, alles begeleid door de trommels. 

Tienerclub is weer van start gegaan

Begin september is de tienerclub, voor jongeren tussen 10 en 15 jaar uit de beide Steenderense kerken, weer van start gegaan. We zijn blij dat het aantal tieners dat zich heeft aangemeld, nog steeds groeit. Het seizoen begon, op verzoek van de jongeren, ditmaal met een sportieve activiteit. Op zaterdagmiddag 2 september, het startweekend van de beide kerken, vertrokken ze met een aantal auto’s richting de bowlingbaan in Zutphen. Daar kon iedereen laten zien hoe sportief en behendig ze hiermee zijn.  En natuurlijk lieten ze ook zien wie de meeste punten kan scoren. De middag werd afgesloten met gezamenlijk eten bij de leiding thuis. Het werd een gezellige start van het seizoen. De tienerclub komt een keer per maand bij elkaar. Jongeren tussen 10 en 15 jaar kunnen zich nog steeds aanmelden. Voor meer informatie, mail: henkenmarionknol@gmail.com 

Zonnige Pinksterviering bij Boerderijwinkel Horstink

Op zondag 28 mei moesten er stoelen bij gehaald worden om alle belangstellenden een zitplaats te kunnen bieden voor het bijwonen van de oecumenische openluchtdienst.
Koorleden van beide kerken verzorgden de zang, begeleid door Bram van Oort. Het thema van de dienst was: Groeikracht van de Geest. Prachtige bloemstukken omlijstten het tafelaltaar. Dominee Hubertien Oostdijk en Maria Schotman gingen voor. Mede dankzij het mooie weer werd het een fijne dienst met na afloop gezellig koffie drinken. Dank aan de vele vrijwilligers die hebben gezorgd voor de opbouw en afbouw, de bloemen, de koffie, het geluid. En dank aan de fam. Horstink voor het beschikbaar stellen van hun boomgaard.

Actie zomertas

Na afloop van de oecumenische dienst werd er een inzameling gehouden voor de actie Zomertas. De opbrengst is besteed aan het vullen van tassen met spullen voor gezinnen die het niet breed hebben en niet op vakantie kunnen. Bij de gemeente konden gezinnen zich aanmelden. Inmiddels hebben 7 gezinnen een tas met inhoud gekregen ter waarde van 50 euro.

Gezellige afsluiting van het tienerclub-seizoen

Op zondagavond 18 juni kwam de tienerclub, voor jongeren tussen 10 en 15 jaar van beide Steenderense kerken, bij elkaar voor een gezellige afsluiting van het seizoen. De tieners kwamen maandelijks bij elkaar voor een programma, waarbij ook gezamenlijk gegeten werd. Het hoogtepunt van afgelopen jaar was de deelname aan de landelijke Paaschallenge. Op de avond voor Pasen werd deze Paaschallenge gehouden, waarbij in de zaal van Het Anker allerlei boeiende opdrachten werden uitgevoerd. Centraal stond daarbij het Bijbelverhaal over het Laatste Avondmaal en hoe de 12 discipelen die nacht beleefd hebben. Bij de seizoenafsluiting op 18 juni gingen we gezellig barbecueën, nadat we eerst een fotopuzzeltocht door het dorp deden. De tienerclub start na de vakantie weer, begin september a.s.

Verloting paaskaars

Dit jaar had zich slechts één gegadigde aangemeld voor de paaskaars. Dat was Sander Vredegoor.
De kaars kon dus zonder loting aan hem worden overhandigd na de viering van 21 mei jl.

Gezellige zondagmiddag

Op zondagmiddag 19 maart kwamen 2 mensen naar het Kerspel. We hebben met ons drieën twee uur lang gepraat onder het genot van een kopje thee en paaseitjes. De tijd vloog om. In het najaar pakken we het weer op en hopen dan op wat meer deelname.

Onderhoudsgroep

De onderhoudsgroep heeft de mouwen weer opgestroopt en het gereedschap uit het vet gehaald. Eerst het kerkhof opknappen, dan de perken voor de kerk weer opschonen, het laatste blad verwijderen, vegen, hier en daar een likje verf en ga zo maar door. Dank zij deze noeste vrijwilligers ligt alles rond de kerk er altijd netjes bij. Het is niet alleen onderhoud plegen wat ze doen, er is ook tijd voor gezellig koffie drinken en het dorpsnieuws doornemen. Dit is minstens zo belangrijk. Nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. Het onderhoud gebeurt 1x per twee weken (in de oneven weken)op donderdagmiddag. Kom gerust eens kijken.

Jubilarissen gemengd koor

In de katholieke kerk vieren we het feest  van de patroonheilige Caecilia, een meisje uit een  voorname Romeinse familie. Ze zou heel jong uitgehuwelijkt zijn aan iemand uit een andere Romeinse adellijke familie. Ze vond troost in de muziek en stierf de marteldood omstreeks  230 na  Chr. Als patrones van muzikanten werden talrijke  muziekverenigingen, koren, fanfares en orkesten naar haar genoemd. Ons gemengd koor is  weliswaar niet naar haar genoemd maar dat neemt niet weg dat we op 27 november haar herdacht hebben en  een mooi feestje gebouwd hebben. In  de kerk liet pastor Baneke 2 jubilarissen naar voren komen: Toos Rutjes die al 50 jaar bij het koor zingt en Carolien Frijters, ook niet mis, 25 jaar, met veel enthousiasme. Beiden kregen resp. een speldje ( 50 jaar) en een medaille uitgereikt. Na het ‘Lang zullen ze leven’ en het maken van de foto ging het koor naar ’t Kerspel voor  een lekker kopje koffie met iets lekkers. Om 12 uur kwam de catering met een heerlijke brunch. Het werd een gezellig en lekker samenzijn.

Ontspanningsmiddag 8 oktober

De jaarlijkse ontspanningsmiddag in Het Anker was een groot succes. Een middag vol gezelligheid, aangeboden aan alle mensen die bezocht worden door de HVD van de protestantse kerk en de bezoekgroep van onze geloofsgemeenschap. Naast onderlinge ontmoetingen kon men luisteren en kijken naar verhalen en muziek van Jan en Gemma Alfrink. Verhalen verbinden, maken de wereld boeiender, geven troost en plezier. Dominee Hubertien Oostdijk nam de rol van gastvrouw voor haar rekening en trapte af met een welkomstwoord. Ze noemde speciaal de vrijwilligers, die al jarenlang als een geoliede machine zorgen voor de hele organisatie van de ontspanningsmiddagen. Er werd een kaars aangestoken voor alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden ten teken dat ze voortleven in onze herinneringen. Net als voorgaande jaren werd de middag afgesloten met een gezamenlijke broodmaaltijd en heerlijke zelfgemaakte groentesoep met gehaktballetjes.

Oecumenische dienst 9 oktober

In een goed bezette Remigiuskerk met gelovigen van beide kerken werd er een inspirerende dienst gehouden met als thema: ‘Doe wat je kunt.’ Er gebeurt zoveel in de wereld waar je geen invloed op hebt. Doe dan wat je kunt, alle beetjes helpen. Het hoeft niet altijd met geld te zijn, maar een vriendelijk woord, een uitgestoken hand, kortom: oog voor de mensen om je heen. Zangers van beide kerken ondersteunden de liederen en zongen ook meerstemmig.

Na afloop werd er gezellig nagepraat tijdens de koffie.

Kom, kom d’r in 16 oktober

Met deze slogan had het koor 2gether de mensen uitgenodigd naar de kerk te komen voor een bijeenkomst met zang en gedichten. De aanvangstijd was niet zoals gebruikelijk, maar om 11.00 uur. Het koor stond voor het altaar en op de zijaltaren stonden kaarsen en lege vazen. Steeds werd er gezongen en tussendoor waren er pakkende teksten. De kaarsen werden ontstoken en langzaam maar zeker raakten de vazen gevuld met rozen. Op het eind kregen de vele aanwezigen een roos uitgereikt en tot slot werd: ‘Ik geef je een roosje’ gezongen. Onder het genot van een kopje koffie en door het koor gebakken cake werd er nagepraat. De bezoekers gingen zeer tevreden naar huis. Dit initiatief van het koor is voor herhaling vatbaar. Foto 2

Vrijwilligersdag 23 oktober

Na twee jaar konden we weer alle vrijwilligers uitnodigen om ze in een gezellig samenzijn te bedanken voor hun inzet. Ook dit jaar werd er een groep in het zonnetje gezet en wel de woord- en communiedienstgroep en de lectoren. Trudi van der Weijden sprak de groep toe. Ze zei onder andere: ’Respect is één van de betekenissen van de rode roos. Daarom voor ieder van jullie een rode roos.’ Jammer genoeg was niet iedereen aanwezig van de groep, maar zij kregen de bijbehorende roos thuis gebracht. Het was na de viering, waarin Wil Matti voorging, een gezellige boel in het Kerspel met een hapje en een drankje, soep en broodje kroket. 

Allerzielen 2 november

Dit jaar was de Allerzielenviering op de dag zelf, namelijk woensdag 2 november. Pastor Baneke ging voor in de eucharistieviering waarin voor alle overledenen van het afgelopen jaar een kaars werd aangestoken. Na afloop gingen allen naar de verlichtte begraafplaats waar ieder een lichtje op een graf kon zetten. De graven werden gezegend en het koor zong enkele liederen.

Zeven koorjubilarissen en afscheid organist.

Gemengd koor

Op zaterdagavond 30 april werden er na de eucharistieviering 5 koorleden gehuldigd van het gemengd koor. Vanwege corona kon dit niet eerder plaatsvinden. Drie dames werden onderscheiden met de eremedaille St. Gregorius in goud voor hun 40-jarig lidmaatschap. Het zijn de dames Antoinet Masselink-Peters, Riek Veenhuis-Tankink en Ada Rutjes Steentjes. De heren Jan Godschalk en Willie Geurts kregen een gouden speld voor hun 50 jarig lidmaatschap. Omdat hier geen medaille voor bestaat is het een klein speldje met het getal 50 erop dat je op je eerder gekregen medaille kunt spelden. Alle jubilarissen kregen de bijbehorende oorkonde en een bos bloemen. Natuurlijk werd het: Lang zullen ze leven gezongen en kregen zij een welverdiend applaus. Applaus was er ook voor Gerard van de Woerdt die na heel veel jaren afscheid nam als organist. Hij kreeg als dank een beeldje van 2 mensen die elkaar de hand geven. Ook kreeg hij een bos bloemen. Op zondag 1 mei heeft het koor het Caeciliafeest gevierd, de patroonheilige van de kerkkoren.

De repetities van het gemengd koor vinden niet meer wekelijks plaats, maar steeds op de maandagavond voorafgaand aan een viering waarin het koor zingt. Na de coronatijd is het koor op sterkte gebleven. Alle zangers en zangeressen zijn weer present, behalve degenen die vanwege hun fysieke gesteldheid niet meer kunnen. De meeste koorleden hebben meegezongen tijdens de oecumenische openluchtdienst in het Plantenbos.  

 

2Gether

Ook bij het samengestelde koor van zangers uit Keijenborg en Steenderen waren 2 jubilarissen. Op zondag 15 mei zong het koor in Steenderen en werden aan het eind van de eucharistieviering 2 zangers naar voren geroepen. Wat waren zij verrast. Wilma Vrielink-Roording en Maurice Geurts zijn beiden 40 jaar lid van het koor. Het begon als jongerenkoor, later werd het Vocal Motion, omdat de jongeren van toen steeds ouder werden en lid bleven van het koor. Sinds een aantal jaren zijn het koor van Keijenborg en Steenderen samengevoegd en zingen beurtelings in beide kerken.

Wilma en Maurice kregen de eremedaille St. Gregorius in goud opgespeld en de oorkonde en bloemen. Na afloop van de viering werden ze gefeliciteerd door de aanwezigen en was er wat extra lekkers bij de koffie in het Kerspel.

 

 

 

Eerste heilige communie

Op zondag 22 mei deed Jonna van der Wiel haar eerste heilige communie in Keijenborg. Het was een mooie viering. Na afloop kreeg ze een Speurbijbel van onze geloofsgemeenschap en de felicitaties.
Jonna schreef een stukje voor de Onderweg:
Mijn eerste heilige communie
Zondag 22 mei deed ik mijn eerste heilige  communie. We hebben gezongen en voorgelezen en we hebben een hostie gehad. Samen met 15 andere kinderen hebben we elke maandag geoefend. Twee keer in de kerk in Keijenborg en de andere keren op school in Keijenborg. En de eerste keer hebben we geknutseld. Een soort van krans met een foto van ons erin. De krans hebben we van hartjes gemaakt in allerlei kleuren .
Groetjes Jonna. 

De Tienerclub

Haar zus Lenthe heeft deelgenomen aan de tienerclub vanuit de protestantse gemeente. Ze schrijft het volgende hierover: Afgelopen maanden hebben we met de Tienerclub verschillende spellen en activiteiten gedaan bij het Anker. We hebben bijvoorbeeld een stukje van een film van Jezus gekeken, speciaal ganzenbord gespeeld met dingen over Jezus en gezellig gekletst. Als afsluiter was er zondag 22 mei een barbecue. Het was heel gezellig met elkaar. Lenthe

Oecumenische dienst

Op zondag 5 juni, eerste Pinksterdag was de jaarlijkse oecumenische openluchtdienst, dit keer in het Plantenbos. Het was een hele mooie, inspirerende dienst, waarin de kinderen in het bos op zoek gingen naar de vlammetjes (van papier) en de vele aanwezige volwassenen werden gevoed met gebed en een inspirerende overweging. Een samengesteld koor uit beide kerken zong, begeleid door Ron Holtslag. Na afloop was er koffie en thee. Dankzij de vele vrijwilligers was alles weer tot in de puntjes verzorgd. 

 

 

 

 

Overledenen

Op 31 mei is Hermina Johanna Masselink-Peters overleden op de leeftijd van 89 jaar. De uitvaart van Mientje heeft op 7 juni plaatsgevonden, waarna ze bij haar man is begraven.

We hebben in maart van een aantal parochianen afscheid genomen.
Op 3 maart van Aleida Gijsberta Roelofs-Peek. Leida mocht 91 jaar worden.
Op 25 maart overleed plotseling Wilhelmina Antonette Maria Wolbrink-van Aken. Mia werd 73 jaar. Zij was lid van de bezoekgroep en zou helpen bij de zondag doorzagen.
Ook op 25 maart overleed Gerhardus Hendrikus Theodorus Gosselink. Gerard werd 90 jaar.
Op 28 maart overleed Henricus Johannes Masselink in de leeftijd van 89 jaar. Bakker Henk woonde al lang niet meer in Steenderen maar wilde hier begraven worden bij zijn vrouw.
Op 29 maart overleed Wilhelmina Theodora Petronella Beijer-Koster op de leeftijd van 87 jaar. Mientje Beijer en Gerard Gosselink woonden beiden in Steenderen maar stonden nog ingeschreven in Olburgen.

Wij wensen alle families veel sterkte toe in dit grote verdriet.

Terugblik vastenmaaltijd

Op Goede Vrijdag kwamen ’s middags om vijf uur 18 parochianen samen in het Kerspel voor de vastenmaaltijd. Dit was de afgelopen 2 jaar niet mogelijk. Eerst verzorgde Maria Schotman een opening met gedachten rond het lijden en sterven van Jezus. Er stond een kruis opgesteld met stenen, een kaars en een rode bloem. Na een gebed kon de maaltijd beginnen. Zoals altijd was het een gezellig en lekker samenzijn. Trudi van der Weijden werd met een groot applaus bedankt voor alle jaren dat zij de maaltijd had gekookt. Ze heeft het stokje overgedragen aan twee Maria’s, Schut en Schotman. Na de koffie vertrok een auto vol mensen naar Vorden om daar de Passie bij te wonen. 

Opbrengst vastenactie

Na telling van het geld uit de ingeleverde vastenzakjes kwamen we uit op een bedrag van ruim 330 euro. Hartelijk dank voor uw bijdrage namens de mensen in Guatamala.

Palmtakjes

Ook al was er geen viering met Palmpasen, de gezegende palmtakjes waren er wel en konden met Pasen worden meegenomen. Jammer genoeg had de buxusmot goed zijn best gedaan en zagen de takjes er wat haveloos uit. Hopelijk kunnen we volgend jaar voor mooiere takjes zorgen. Heeft u nog een mooie struik en mogen we hiervan knippen, dan horen we dit graag.

Paaskaars

De nieuwe paaskaars is tijdens een indrukwekkende Paaswake in de Sint Jan te Zutphen gewijd en was op eerste paasdag in de viering met voorganger Laura van der Kam aanwezig in onze kerk.

Voortgang kerksluiting

Eind februari is er een delegatie van het bestuur en procesbegeleider Harry Bisseling met de leden van de locatieraad en pastoraatgroep van onze geloofsgemeenschap in gesprek geweest. Wij vertelden hoe de boodschap over de sluiting is overgekomen, hoe we denken over de toekomst, welke vragen er leven etc.  In de begeleidende brief bij de vorige Onderweg heeft u het een en ander hierover kunnen lezen. Op 4 april was er een avond in Keijenborg waar gesproken werd over de voortgang van de kerksluitingen. Er werd uitleg gegeven en vragen beantwoord. Op 14 mei is er een vervolg geweest, waarover u later meer hoort.

De zondag doorzagen

Op zondag 27 maart gaan we eindelijk de start maken voor het breken van de saaie zondagmiddagen. Nu de coronaregels versoepeld zijn durven we het aan. Graag verwelkomen wij u op zondagmiddag 27 maart om 15 uur in het Kerspel voor een gezellig samenzijn. We drinken dan koffie of thee met iets lekkers en schenken een glaasje met een hapje erbij. Het gaat vooral om de gezelligheid en de ontmoeting en eventueel een serieus onderwerp naar behoefte. Het duurt ongeveer tot 17.00/17.30 uur. Om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen kunt u zich  aanmelden bij Maria Schotman 451618 tot woensdag 24 maart. U bent van harte welkom!

—————- 

Teksten uit het bezoekersschrift

Achterin de kerk ligt een schrift waarin bezoekers van onze kerk vaak een boodschap schrijven. Toevallig zijn er de laatste tijd een aantal berichtjes geplaatst door oud-parochianen die hun oude kerk weer eens bezochten. Op 19 juli schreef Dorothé: ‘3 kaarsjes voor mijn zus Hannie, overleden in 1970, mijn vader, overleden in 1985 en mijn moeder, overleden in 2018.’ 
Een ander bericht kwam van Mathilde, dat ze schreef op 5 augustus: ‘Na 45 jaar weer even terug in de kerk waar ik mijn communie heb gedaan. Bijzonder en nog heel herkenbaar. Rij 7 aan de linkerkant waren plaatsen voor onze familie.’ Op 14 augustus schreef iemand: ‘Wij waren hier en dat was lang geleden. Onze opa was Franken de molenaar. We hebben zijn graf niet gevonden.’ Dominee H. uit Zutphen schreef: ‘Wat een verademing en wat een zegen dat deze kerk open is. De stilte, omringd door engelen en knielkussens die geduldig wachten op gebogen knieën en uitgestrekte gebeden. Vrede en alle goeds.’ Greetje uit Warder in Noord Holland schreef:’ Wat een weldaad dat deze mooie, stille RK kerk open is. Ik ervaar hier oprechte toewijding aan God. Schoonheid (o.a. in deze kerk) is 1 van de 4 eigenschappen van God; de andere 3 zijn: waarheid, eenheid en goedheid.’

50 jaar getrouwd en 80 jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht besteden aan twee hele actieve vrijwilligers die wat te vieren hadden eind april en begin mei. Al kwam er van dat vieren niet veel terecht door de coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda Langenhof. Op 29 april waren zij 50 jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als bezoekster van parochianen namens de bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de kaarsen, controleert nauwgezet of alles in orde is in en om de kerk en stuurt de onderhoudsgroep aan. Onmisbare mensen voor onze geloofsgemeenschap. Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! Bedankt voor het vele werk dat jullie voor de geloofsgemeenschap verrichten en hebben verricht. Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid en hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag zijn.

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren in de kerk met trap, emmer, sop en een poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine van Ariëns van binnen aan het schoonmaken. Dat was erg nodig want de spinnenwebben en het stof hadden bezit van de kast genomen. Toen de heren klaar waren blonk alles weer als vanouds. 

 

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH 12 Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het hoofdbestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:
Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe, werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar. Annie: Bedankt!

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????

 

Locatieraad

Trudi van der Weijden, voorzitter
Nel Verheul, secretaris; tel. 0575 472144
email: familie.verheul@kpnmail.nl
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester
Willie Geurts, gebouwen

Pastoraatgroep

Maria Schotman, voorzitter
Maria Schut, secretaris; tel. 0575 452101
email: mariaschut@kpnmail.nl
Marijke Steemers
Annie Willemsen

Zorg

BEZOEKGROEP

Wat doen wij namens de parochie:

  • Het bezoeken van zieken thuis en nemen dan een intentie mee
  • Langdurig zieken en ouderen bezoeken we met enige regelmaat
  • We brengen ouderen vanaf 80 jaar een felicitatie bij gelegenheid van hun verjaardag
  • Als er iemand uit de parochie in het ziekenhuis wordt opgenomen, sturen wij een kaart met de beste wensen
  • In de kersttijd wordt er bij zieken en ouderen en een attentie gebracht
  • Parochianen die elders verblijven, verpleeghuis, zorgcentrum of ziekenhuis, worden in de kersttijd niet vergeten
  • Wij werken mee aan de eucharistieviering bij de ziekenzondag en de ziekenzalving
  • Met kerstmis wordt er gecollecteerd voor de onkosten van het bezoekwerk

Contactpersoon: Mevr. A. Willemsen, tel. 0575 – 451853

CARITAS

Parochiële Caritas Instelling /Noodhulp

Hiervoor verwijs ik u naar de Pagina Zorg –  PCI/Noodhulp 

Werkgroepen

Avondwake:
Bezoekersgroep:
Caritas:
Collectanten:
Diaconie:
Jeugdwerk:
Kerkbalans:
Kerkhof:
Kosters:
Misdienaars:
Woord-Communieviering:

Koren

GEMENGD KOOR
Dit koor bestaat uit ca. 20 leden. Zij repeteren op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Het is een gezellig koor dat zo’n 3x per maand in de kerk de vieringen verzorgt.

Dirigente is Marijke Steemers.
Voor vragen kunt u bij haar terecht op tel. nr. 0575 451556.

2GETHER
Dit koor is ontstaan door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg.
Het is een enthousiaste groep mensen die samen repeteren (de ene week in Steenderen en de andere week in Keijenborg)  en vieringen verzorgen in en om Steenderen en Keijenborg.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter: Ilse Jolink, voorzitter@koor2gether.com

Geschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Wanneer de eerste kerk in Steenderen tot stand kwam, is zeer onduidelijk. In 1217 wordt voor het eerst de Remigiuskerk genoemd. In 1580 kwam de kerk in Reformatorische handen en werd aan de katholieke eredienst onttrokken. In 1782 brandde de kerk ten gevolge van een blikseminslag af. Het schip en de zijbeuken werden onder één kap gebracht en de gewelven werden vervangen door houten plafonds. De houten vensters dateren uit 1836. Deze kerk staat aan de Dorpsstraat.

Vanaf 1580 werd er gekerkt in schuilkerken. In 1717 werd de statie Baak opgericht, waaronder vielen Steenderen, Bronkhorst, Vierakker en Wichmond. Vanaf die tijd gingen de katholieken voor het vervullen van de zondagsplicht of naar Baak naar de bijkerk van Olburgen, het Hoefken te Drempt of men kerkte in Keijenborg. In 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie hersteld en werd het weer toegestaan r.-k. kerken te bouwen.

In 1860 vormde zich een commissie die als doel had: het oprichten van een r.-k. kerk in Steenderen. Men kocht het herenhuis “Buitenlust”, gelegen voor dr. Ariënsstraat 3 en wilden achter in het huis een noodkerk bouwen. De bisschop vond het beter de fase over te slaan en direct maar een nieuwe kerk te bouwen. Op 16 augustus 1864 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Op 22 augustus 1866 werd Steenderen een zelfstandige parochie.
De kerk is toegewijd aan de H. Willibrord, vernoemd naar Willibrord Masselink omdat hij de grote weldoener was voor en tijdens de bouw van de kerk.

Op 3 september 1868 werd het achter de kerk gelegen kerkhof gewijd en in gebruik genomen. De eerste begrafenis vond plaats op 5 oktober van dat jaar.

GEBOUW EN INTERIEUR

De kerk is een eenbeukige kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De architect was H.J. Wennekers uit Zutphen, o.a. ook de architect van de kerk in Joppe en Vierakker.
De kerk is uitgevoerd in een combinatie van neo-gotische en neo-romaanse vormen. Het inwendige heeft het karakter van een zaalkerk. De kerk is uitgevoerd in een neo-romaanse gotiek. Het koor heeft een totaal ander karakter, het is gedekt met kruisribgewelven. De zuilenpartij bij de ingang is in een romaniserende zuilenportaal uitgevoerd.

Het kerkgebouw is sober gebouwd met een pannendak en een comentvloer. In 1884 is het dak voorzien van een leibedekking. In 1889 is de huidige vloer  aangebracht inclusief de wandtegelafwerking. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A. Ariëns werd in 1907 de kerk voor het eerst geschilderd en werd er een polychromering aangebracht.

In 1964 is de kerk uitgebreid met een nieuwe sacristie en voorzien van een nieuw priesterkoor. Alles is toen verwijderd, inclusief d eglas-in-loodramen in de zijgevels. Er kwamen nieuwe glas-in-loodramen ne het geheel werd totaal wit geschilderd. In 1977 is de kerk weer voorzien van nieuwe “oude” altaren, een kruiswegstatie en overige aankleding.
In 2001 worden de glas-in-lood-ramen gerestaureerd en er worden voorzetramen geplaatst.
In 1982 wordt de begraafplaats uitgebreid. Het monument met het kruisbeeld werd toen naar achteren geplaatst.
In 1996 wordt nog een groot gedeelte van het beschikbare terrein erbij getrokken en  wordt een urnenplaats aangelegd. Ook is in dat jaar een monumentje op het kerkhof geplaats voor ongedoopte overleden kinderen.
Steenderen was de eerste parochie in het Aartsdisdom Utrecht die met dit initiatief kwam. Het stille verdriet over de onvindbaren en om de pijnlijke kerkelijke ziens- en handelswijze van toen, kreeg zo een plaats.
Het is op tal van R.-k. begraafplaatsen nagevolgd.

De kerk is begin 2009 opnieuw geschilderd door plaatselijke vrijwilligers.