H. Willibrord – Steenderen
Bronkhorsterweg 2F, 7221 AC Steenderen
Secretariaat:
Azaleastraat 14; 7221 AZ Steenderen
Tel.: 0575 452101 b.g.g. 06 16066571
Email: mariaschut@kpnmail.nl
Rekeningnr.: NL28RABO0148991939
Redactie: mariaschotman@gmail.com

klik hier voor Kerkdienstgemist

 

Agenda

AANMELDEN VIERINGEN
Voor alle vieringen dient u zich 2/3 dagen voorafgaand aan de viering aan te melden bij:

0575-452101/06-50885261 (M. Schut) of
0575-451626/06-16066571 (Tr. v.d. Weijden)
Houd ook Weekblad Contact in de gaten voor eventuele wijzigingen in verband met Corona.

 ********************************

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 02 april
15.00 uur
KRUISWEG in onze kerk
Aanmelden vereist

*********************************

EERSTE PAASDAG
Zondag 04 april
09.30 uur
Aanmelden vereist
Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Oude Groen
Koor: 3 koorleden
Koster: Th. IJsseldijk

***********************************

Weekend 10/11 april
Geen viering in onze kerk

 ********************************

Zondag 18 april
09.30 uur
Aanmelden vereist
Eucharistieviering

Voorganger: Past. Baneke
Koor: 3 koorleden
Koster: H. Langenhof
Lectrice: M. Schotman

********************************

Weekend 24/25 april
Geen viering in onze kerk

 *********************************

Zondag 2 mei
09.30 uur
Aanmelden vereist

Gebedsviering
Werkgroep
Koor: 3 koorleden
Koster: H. Langenhof

*******************************

Weekend 08/09 mei
Geen viering in onze kerk

********************************

Weekend 15/16 mei
Geen viering in onze kerk

 *********************************

Maandag 17 mei
MARIAVIERING
19.00 uur
Werkgroep

Koster: W. v.d. Weijden

 *********************************

Zondag 23 mei
10.00 uur
OECUMENISCHE OPENLUCHTDIENST  / Plantenbos

 *********************************

Gebedsintenties

AANMELDEN VIERINGEN
Voor alle vieringen dient u zich 2/3 dagen voorafgaand aan de viering aan te melden bij:

0575-452101/06-50885261 (M. Schut) of
0575-451626/06-16066571 (Tr. v.d. Weijden)
Houd ook Weekblad Contact in de gaten voor eventuele wijzigingen in verband met Corona.

*******************************

GOEDE VRIJDAG
Vrijdag 02 april
15.00 uur
KRUISWEG in onze kerk
Aanmelden vereist
Geen intenties

*********************************

EERSTE PAASDAG
Zondag 04 april
09.30 uur
Aanmelden vereist
Woord- en communieviering

Voorganger: Diaken Oude Groen
Koor: 3 koorleden
Koster: Th. IJsseldijk

INTENTIES
Rinie Janssen-Booltink – Fam.Peelen-van Zantvoort – Gé en Jo Herlfterkamp -Overl. ouders Verheij-Winters – Willie en Nolda Masselink – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Berend en Annie Rutjes-Nijenhuis – Bennie Vredegoor – Jan Stortelder – Ria Giesen-Hermsen – Jan en Anneke Giesen-Veenhuis

***********************************

Weekend 10/11 april
Geen viering in onze kerk
Geen intenties

********************************

Zondag 18 april
09.30 uur
Aanmelden vereist
Eucharistieviering

Voorganger: Past. Baneke
Koor: 3 koorleden
Koster: H. Langenhof
Lectrice: M. Schotman

INTENTIES

Rinie Janssen-Booltink – Jgt. Graadje Roording-Lamers – Jgt. Henk en Toos Scharenborg – Cobus Roording – Jgt. Annie en Berend Rutjes – Antoon Schotman
********************************

Weekend 24/25 april
Geen viering in onze kerk
Geen intenties 

*********************************

Zondag 2 mei
09.30 uur
Aanmelden vereist

Gebedsviering
Werkgroep
Koor: 3 koorleden
Koster: H. Langenhof

INTENTIES:
Gé en Jo Herlfterkamp – Jan en Doortje Rutjes-Brink – Berend en Annie Rutjes-Nijenhuis – Fam. Giesen-Wilmink – Fam. Giesen-Brandts – Henk en Toos Scharenborg – Rinie Janssen-Booltink – Jgt. Elly Sloot – Jgt. Annie Kobussen – Jgt. Lucas-Jan Horstink – Overl. ouders Verheij-Winters – Willie en Nolda Masselink – Cobus Roording – Jan Stortelder – Ria Giesen-Hermsen

*******************************

Weekend 08/09 mei
Geen viering in onze kerk
Geen intenties

********************************

Weekend 15/16 mei
Geen viering in onze kerk
Geen intenties

 *********************************

Maandag 17 mei
MARIAVIERING
19.00 uur
Werkgroep

Koster: W.v.d.Weijden
Geen intenties

*********************************

Zondag 23 mei
10.00 uur
OECUMENISCHE OPENLUCHTDIENST / Plantenbos

Nieuws

PALMTAKJES
Op Palmzondag 28 maart a.s. is er geen viering in onze kerk.

We hebben voor u 3 mogelijkheden om aan een palmtakje te komen:

U kunt zelf een palmtakje ophalen bij de kerk op Palmzondag 28 maart tussen 12.00 en 16.00 uur;
Op Eerste Paasdag kunt u een takje meenemen na de viering of ophalen tot 16.00 uur bij de kerk..

Mocht dit geen optie voor u zijn, dan kunt u contact opnemen met Trudi van der Weijden, tel.0575-451626/06-16066571 of
Maria Schut 0575-452101/06-50885261. Dan zal een takje bij u thuis worden bezorgd.

Kerkbalans

In 2020 zij we veel collectegelden misgelopen door de langdurige sluiting van de kerk vanwege corona. Er zijn mensen die wat extra hebben overgemaakt, waarvoor dank! Voor de kerkbalans van 2021 is bijna net zoveel toegezegd als in 2020. Dat is natuurlijk heel fijn. Nog fijner is het als iedereen ook het toegezegde bedrag betaald. Over 2020 is 95% ontvangen. We hopen dat de laatste 5% ook nog wordt overgemaakt.

Van de parochianen, die een automatische incasso per kwartaal hebben afgegeven, is het eerste kwartaal 2021 eind februari geïnd. De andere kwartalen worden eind mei, eind augustus en eind november geïnd. De bijdrage van de parochianen, die een automatische incasso per jaar hebben afgegeven, wordt eind mei geïnd.

Sneeuw

Wat was het mooi begin februari. Een prachtige sneeuwlaag bedekte de wereld. Ook bij de kerk was alles wit. Op de foto’s is te zien hoe het beeldje van de 2 kinderen was toegedekt en hoe de heer Vredegoor de looproute sneeuwvrij had gemaakt. Op 13 februari was de uitvaart van mevrouw Janssen-Booltink. De grafdelvers moesten eerst de weg naar het kerkhof en de plek van het graf vrij maken. Hulde aan deze mensen, want iedereen kon goed bij het graf komen tijdens de uitvaart.

Insectenhotel

Als alles goed gaat, komen er nieuwe bewoners op de begraafplaats. Cor Slakhorst, Guus Willemsen en Henk Langenhof hebben een prachtig insectenhotel gemaakt en opgehangen. Het hotel hangt aan de zonzijde van het oude Kerspel waar het tuingereedschap hangt. Op de foto is te zien dat het een luxe hotel is en dat Jozef en Maria de hotelhouders zijn. Nu maar hopen dat het druk bevolkt gaat worden.

———————————-

WE VIEREN WEER
Als ik dit schrijf op 6 september is er nog steeds sprake van maatregelen om besmetting met het coronavirus te voorkomen. De meningen hierover zijn sterk verdeeld en ook het handelen ernaar. In ons kerkgebouw houden we ons aan de voorgeschreven regels. We hebben inmiddels 2 vieringen gehad die goed verlopen zijn. Op 19 juli was de vuurproef. Na een paar voorbereidende vergaderingen van locatieraad en pastoraatgroep was alles in kannen en kruiken. Er hadden zich een aantal mensen via de telefoon en digitaal aangemeld om aanwezig te zijn. Uiteindelijk kwamen er zo’n 45 mensen. Een mooi aantal. De mensen werden buiten ontvangen, de namen genoteerd en gevraagd de handen te desinfecteren. Binnen werden ze opgevangen en naar voren begeleid. Waar de mensen mochten zitten waren plakkers aangebracht. Aan het begin van de woord- en gebedsdienst werden kaarsen ontstoken voor de parochianen die, in de periode dat er geen diensten gehouden mochten worden, waren overleden. Van iedere overledene waren familieleden aanwezig. Een drietal heren luisterden de viering op met hun zang en de dirigente van het koor speelde op het orgel. De aanwezigen mochten niet meezingen. Op 23 augustus was er een eucharistieviering met als voorganger pastor Baneke. De aanwezigen konden de communie ontvangen. Hiervoor was er een speciale tafel met een scherm klaargezet. In het scherm een uitsparing waar de hand doorheen gestoken moest worden. De priester legde met een speciale pincet de hostie op de hand, zonder deze aan te raken. Ook dit keer zongen 3 heren en werd het orgel bespeeld.
————————————
KERKBALANS 2020 voor parochianen die zelf de bijdrage overmaken
Sommige parochianen, die een bijdrage hebben toegezegd aan de actie kerkbalans 2020, hebben deze bijdrage nog niet overgemaakt.
Wilt U zo vriendelijk zijn om dat alsnog te doen?
Als u vergeten bent, hoeveel u hebt toegezegd, dan kunt u mij altijd bellen (0575-452376) dan kijk ik het voor u na.

Trees Huis in ‘t Veld penningmeester
————————————–
HELP HET STERRENKOOR AAN EEN CAMERAMAN……
Het Sterrenkoor wordt gevormd door kinderen uit de oude gemeente Steenderen die het leuk vinden om te zingen. Zij oefenen altijd in het Kerspel onder leiding van Els Veraart. Het Sterrenkoor gaat vanaf 21 september weer van start met de voorbereidingen voor de Kerst. Om niet achter te blijven in deze digitale tijd en rekening te houden met het beleid van het RIVM, hebben we besloten om een heuse kerstfilm te gaan maken. Voor deze film missen wij alleen nog een cameraman/vrouw. Ben jij of ken jij een cameraman/vrouw die het leuk vindt om onze film te op te nemen en te bewerken, dan kun je contact opnemen met Els Veraart 0575 445442 of 0640033832. Ook zijn er nog meer kinderen welkom bij het Sterrenkoor. We oefenen op maandagmiddag van 15.30 -16.30 uur in het Kerspel.
————————————–
OPEN MONUMENTENDAG
Op 12 en 13 september waren de open monumentendagen. Ook onze kerk was voor dit doel opengesteld. Vooraf is er een promotiefilmpje van de kerk gemaakt, die te zien is op de website: www.openmonumentendagbronckhorst.nl
—————————————–
NOG GEEN KOFFIEDRINKEN
Jammer genoeg kunnen we elkaar nog niet ontmoeten bij een kopje koffie na de kerkdienst. Laten we hopen dat er spoedig een einde komt aan deze situatie.
——————————————-
Afscheid Jaap van Kranenburg

Per 1 juli heeft pastoraal werker Jaap van Kranenburg door kardinaal Eijk op eervolle wijze ontslag gekregen als lid van het pastoraal team van de parochie HH. Twaalf Apostelen. Helaas laat zijn gezondheid het niet toe om een grote afscheidsviering met receptie te houden.
Maar misschien wilt u wel door middel van een groet, een foto, een woord van dank of iets anders afscheid van hem nemen. Dat kan.
Als u wilt kunt u een groet voor Jaap van Kranenburg vóór 1 september a.s. achterlaten in een doos die wij hiervoor achter in de kerk zullen plaatsen
Er wordt afscheid genomen van Jaap in een klein verband. Het is de bedoeling dat uw wensen dan aan hem worden overhandigd.

Kerkgang vanaf juli
Hoe gaat dit gebeuren? In ieder geval met 1 ½ meter afstand, een maximum aan het aantal bezoekers.
Als u vanaf 1 juli naar de kerk komt, wordt uw naam en telefoonnummer genoteerd. Daarna wordt u door iemand van de pastoraatgroep of locatieraad ontvangen en wordt u een plaats gewezen.

Parochienieuws

Regelmatig geeft het parochiebestuur een nieuwsbrief uit met allerlei wetenswaardigheden. Deze wordt digitaal verstuurd. Vooral in deze tijd is het prettig om goed op de hoogte gehouden te worden. U kunt zich op deze brief abonneren. Het kost u niets, alleen even aanmelden bij het secretariaat: secretariaat@12apostelen.nl De brief heet: Parochiepost.

Nestkastjes op het kerkhof

De vrijwilligersgroep heeft enige tijd geleden op verschillende plekken op het kerkhof 6 nestkastjes opgehangen voor verschillende soorten vogels. Wij hopen dat ze allemaal bewoond gaan worden. 

Strooiveld

Om tegemoet te komen aan de wensen van deze tijd is er nu de mogelijkheid om as van een overledene niet alleen in een urnenput te plaatsen, maar ook om uit te strooien. Er is een plek op het oude gedeelte van het kerkhof geschikt gemaakt voor dit doel. Mocht u hiervan gebruik willen maken dan kunt u dit met het bestuur van het kerkhof bespreken. 

 

 

 

 

 

 

Airconditioning in het mortuarium

Het mortuarium kan weer het hele jaar door gebruikt worden nu er een nieuwe airconditioning is aangelegd. De oude functioneerde niet meer. Er is nu voldoende koeling bij een opbaring.

Gezellige nieuwjaarsreceptie

Na de woord- en communieviering door de eigen werkgroep verplaatste iedereen zich op zondag 5 januari naar het Kerspel voor de traditionele nieuwjaarsreceptie. Nadat iedereen elkaar een voorspoedig en gezond en soms ‘zalig’ nieuwjaar had gewenst kon men genieten van een kopje koffie of thee met een heerlijke warme oliebol van bakkerij Willemsen. Er heerste een ontspannen, geanimeerde sfeer.Na de

koffie was het tijd om op het nieuwe jaar te proosten, maar eerst werden de lopende zaken nog even doorgenomen door de voorzitter van de pastoraatgroep. Ze keek terug en vooruit. Verderop deze pagina leest u wat u zoal verwachten kunt dit jaar. Het nieuwe fotoboek met foto’s van 2019 werd gretig bekeken. Trudi van der Weijden zorgt er ieder jaar weer voor dat er een boek wordt gemaakt met evenementen van het voorbij jaar. Het bleef nog lang gezellig. 

Kerkbalans 2020: Grijp je kans

De enveloppen met toegezegde bedragen zijn weer binnen. Veel vrijwilligers zijn langs de deuren gegaan om de enveloppen weg te brengen en weer op te halen. Wij zijn deze vrijwilligers erg dankbaar dat ze ieder jaar weer deze taak op zich willen nemen. De precieze opbrengst is nog niet bekend, maar het is zeker niet meer dan vorig jaar. We zien dat het ieder jaar minder wordt en het lastiger is om de begroting rond te krijgen.

Veranderde samenstelling van de plaatselijke PCI.

U leest er niet zo vaak over, maar dat komt omdat de PCI (Parochiële Caritas Instelling) in stilte werkt. Zij helpen mensen die in (geld)nood zitten en dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Elders in de Onderweg vindt u wel vaak een stukje van de overkoepelende PCI van de 12 Apostelen. In onze plaatselijke PCI geeft Jos Lohuis het stokje over aan Theo IJsseldijk. Wij zijn Jos dankbaar voor het vele werk dat hij voor de PCI heeft verzet. Blij zijn we dat er een opvolger is gevonden in de persoon van Theo. Wij wensen hem veel succes en voldoening in deze functie.

Een rozenkrans met ontelbare rozenhoedjes

Sinds enige tijd ligt er op het Maria altaar achter in de kerk een grote rozenkrans. De trouwe kaarsjesopstekers hebben dit vast gezien. Deze rozenkrans heeft toebehoord aan zuster Nepomucena. Zij is de tante van onze mede-parochiaan Johan van der Haar. Johan schrijft het volgende over zijn tante: ‘Als jong meisje trad Annie Fanger, de oudere zus van mijn moeder, als postulante in bij de Zusters van O.L. Vrouw te Amersfoort. Bij haar professie koos Annie als kloosternaam Nepomucena, afgeleid van de naam van een Boheemse priester, de heilige Nepomuk, bekend door het biechtgeheim. Pas 3 weken oud werd ik (Johan) als baby al gepresenteerd aan de nonnengemeenschap in Maarssen (april 1934). Een regelmatig gerespecteerde bezoeker aan de nonnen in Maarssen was tot 1928 meneer pastoor Mgr. Dr. Alphons Ariëns. Bij één van die gelegenheden, zo is mij (Johan) verteld, herstelde zuster Nepomucena een defect aan de rozenkrans van meneer pastoor. Na het overlijden van haar zus ontving mijn moeder een grote rozenkrans. Deze werd door de nonnen rondom het kloosterkleed gedragen. Deze rozenkrans wil ik graag schenken aan de geloofsgemeenschap van de Willibrordparochie in Steenderen.’ Aldus de heer Johan van der Haar.

Boekje Herder zonder bokken
Het boekje over de Steenderense periode van pastoor Alphons Ariëns wordt herdrukt bij voldoende belangstelling.

U kunt hiervoor intekenen bij Maria Schotman door een mail te sturen aan mariaschotman@gmail.com

Herder zonder bokken

Communie thuis ontvangen:
Indien u thuis de communie wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Annie Willemsen, tel. 451853.

Uit de Geloofsgemeenschap

Paaskaars 2019
Op 3 mei zouden we de verloting voor de paaskaars van 2019 houden, maar dat ging niet door. In de vergadering van de locatieraad en pastoraatgroep hebben we het opgavebriefje van mevrouw Lucy Petrie getrokken.
Zij heeft de paaskaars in dank aanvaard.
Lucy is al vele jaren een gewaardeerd en toegewijd lid van de woord- en communiedienstgroep en vervult ook de taak van lector. 

Paaskaars 2020
De paaskaars van dit jaar is tijdens de paaswake in de Sint Janskerk in Zutphen door pastoor Scheve gewijd. Op de computer was deze dienst te volgen. Het was een mooie viering waarin ook pastoraal werker Marga Engelage voorging. Een heer en dame zongen, samen met organist en dirigent Joop van Goozen, de liederen. Het was een mooi gezicht, alle 14 brandende paaskaarsen. De paaskaars heeft tot Pinksteren op het priesterkoor gestaan in onze kerk. Op de foto is te zien dat de bloemengroep een prachtig bloemstuk had gemaakt die met Pasen in de kerk stond. 

Opbrengst vastenactie
De vastenactie heeft dit jaar minder opgebracht dan andere jaren. Totaal € 215. Dank voor uw bijdrage.

Kaartje voor alle 80+ers
Alle ouderen van 80 jaar en ouder hebben een kaartje ontvangen van de deelnemers aan de oecumenische eat en meat groep en de kinderkerk om deze mensen een hart onder de riem te steken in deze lastige tijd. Een prachtig initiatief van de werkgroep.

50 jaar getrouwd en 80 jaar geworden
We willen in deze Onderweg aandacht besteden aan twee hele actieve vrijwilligers die wat te vieren hadden eind april en begin mei. Al kwam er van dat vieren niet veel terecht door de coronacrisis. Het zijn Henk en Gerda Langenhof. Op 29 april waren zij 50 jaar getrouwd en op 1 mei werd Henk 80 jaar. Gerda is jaren actief geweest als bezoekster van parochianen namens de bezoekgroep. Henk zie je vrijwel dagelijks in en om de kerk. Hij is koster, bestelt de kaarsen, controleert nauwgezet of alles in orde is in en om de kerk en stuurt de onderhoudsgroep aan. Onmisbare mensen voor onze geloofsgemeenschap. Henk en Gerda, van harte gefeliciteerd! Bedankt voor het vele werk dat jullie voor de geloofsgemeenschap verrichten en hebben verricht. Wij wensen jullie nog vele jaren samen in goede gezondheid en hopen dat Henk nog lang vrijwilliger mag zijn.

Schoonmaak Ariënsvitrine
Enige tijd geleden trof ik een aantal heren in de kerk met trap, emmer, sop en een poetsdoek. Zij waren de rozenkransvitrine van Ariëns van binnen aan het schoonmaken. Dat was erg nodig want de spinnenwebben en het stof hadden bezit van de kast genomen. Toen de heren klaar waren blonk alles weer als vanouds. 

Familieberichten
Op 23 april is mevrouw Grada Maria Roording-Lamers overleden op de leeftijd van 84 jaar. Graadje is gecremeerd.

Op 24 april is de heer Johannes Hendrikus Scharenborg overleden op de leeftijd van 90 jaar. Van Henk is in kleine kring op 30 april  afscheid genomen in een woorddienst en hij is begraven naast zijn vrouw Toos op de begraafplaats achter de kerk.
Op 11 mei werd Lucas Johan Henricus Horstink 50 jaar. Enkele dagen later overleed hij plotseling. De crematie van Lucas-Jan heeft op 22 mei in besloten kring plaats gevonden.

Afscheid vrijwilligers Henk en Louis

 

 

Enige tijd geleden stond er een paginagroot artikel over Henk Scharenborg in de Onderweg. Henk heeft afscheid genomen als jarenlang vrijwilliger en vond het nodig om te stoppen nu hij de mooie leeftijd van 90 jaar heeft bereikt.

 

 

Ook Louis Borgonjen heeft aangegeven te stoppen als vrijwilliger, maar dat is noodgedwongen.
De gezondheid van Louis laat niet meer toe dat hij nog zijn werkzaamheden als koster, collectant en fotograaf kan uitvoeren. Beide heren hebben een mooi afscheidscadeau als dank ontvangen. Een reproductie van een icoon van Maria met kind, gemaakt door diaken Oude Groen. Wij danken beiden nogmaals voor hun inzet en wensen hen het allerbeste toe.

Nieuws uit de pastoraatgroep: Afscheid Annie Alberink

Sinds het samenvoegen van de verschillende parochies tot de parochie HH 12 Apostelen worden we geloofsgemeenschap genoemd. Het besturen gebeurt door het hoofdbestuur. De geloofsgemeenschappen hebben een locatieraad en een pastoraatgroep. De locatieraad behartigt de zakelijke kant en de pastoraatgroep de inhoudelijke, zoals de liturgie, bezoeken, diaconie en catechese. We hebben in november afscheid genomen van Annie Alberink, die al die jaren vanuit de PCI (Parochiële Caritas Instelling) zitting had in de pastoraatgroep. Hieronder het dankwoord aan Annie:
Wij zijn eigenlijk allemaal geschrokken dat jij stopt met de pastoraatgroep, waarvan jij vrijwel vanaf het begin deel hebt uitgemaakt. Hoe moet dat zonder Annie? Jij hebt altijd een hele nuchtere kijk op zaken en durft iets aan de kaak te stellen. Je bent een diaconaal voorbeeld voor ons allemaal. Zoals jij je inzet voor je medemens, je nek uitsteekt bij de gemeente, de boer opgaat om mensen te helpen, je inzet voor vluchtelingen, je strijd voor de oecumene, daar kan menigeen wat van leren. Je bent ook altijd bereid ergens mee te helpen. Het is zo fijn dat je meteen ja zegt als je gevraagd wordt voor het een of ander. Ik noem even jouw hulp bij het kaartjes maken aan de appels voor de oecumenische dienst, de rondleiding van de scholieren door de kerk, zo ben je vaker ingesprongen. Gelukkig blijf je je nog wel inzetten voor de PCI, waar je hart ligt. Ook heb je aangegeven dat je nog wel gevraagd kunt worden voor hand- en spandiensten. Daar zijn we blij mee. Als erkentelijkheid voor je inzet en het vele, trouwe, werk dat je gedaan hebt bieden we je een bos bloemen aan. Zie het maar als een symbool. Jouw inzet is onbetaalbaar. Annie: Bedankt!

De Pannevogel op bezoek

Op 12 november kwamen de kinderen van groep 7 en 8 van basisschool de Pannevogel op bezoek in beide kerken. Dit in het kader van een project. Annie Alberink en Jos Lohuis leidden de kinderen in onze kerk rond. Hieronder een kort verslag van Annie:

Jos en ik vonden het leuk om te doen. Voor herhaling vatbaar. De kinderen waren heel erg geïnteresseerd. Wat me opviel was dat kinderen die een opa of oma verloren hebben hele fijne herinneringen hebben  aan het meehelpen in de dienst. Een kaarsje opsteken enz. Verder was de doopvond een hot item: hoe lang zit dit water er al in, (besmetting) hoe kun je daar nu een baby in doen? We moesten het wel helemaal uitleggen!

Dat pastoors een opleiding voor hun beroep moesten volgen en daar een echte “school” voor bestond maakte wel indruk. En dat een van de  beelden  van de heilige Jozef een zaag in de hand heeft maakte dit wel erg eng. Na uitleg begrepen ze het. Bij het beeld van St. Antonius kwamen de tongen los. Dat je gelooft dat je  geholpen kunt worden met het terug vinden van verloren voorwerpen! Stel je voor zegt  een kind,  dat je de sleutels van je Lamborghini (Italiaanse sportwagen)  terug kunt vinden! Heb je in Steenderen ook een beeldenstorm gehad en waarom staan deze beelden dan nog hier? En dat Alphons Ariëns zo belangrijk is geweest dat er zelfs een straat naar hem vernoemd is. Leuke onbevangen uitspraken.

Jaar van de Eucharistie

Het komend kerkelijk jaar staat in het teken van de Eucharistie. Dit duurt van de eerste advent in 2019 tot en met Christus Koning in 2020. Het bisdom Utrecht heeft een pastorale brief opgesteld met als titel: ‘De Eucharistie (weer) beleven als het kloppend hart van het geloofsleven.’ In de kerk liggen boekjes met de pastorale brief die u kunt meenemen.

Eerste heilige communie

Als er communicanten zijn uit onze geloofsgemeenschap dan zullen deze in Keijenborg worden voorbereid en ook daar hun sacrament ontvangen. In de Vijfslag ( Baak, Drempt, Olburgen, Steenderen en Vierakker) is geen voorbereidingsgroep meer. De groep van Keijenborg heeft aangegeven de kinderen met open armen te ontvangen.

Startzondag

We kunnen terugkijken op een zeer geslaagde startviering op 1 september in onze kerk. Een prachtig versierde kerk helemaal vol met parochianen uit de 12 apostelen.
Een koor met zangers uit de hele Vijfslag, acolieten van de verschillende locaties en uitnodigende pauselijke vlaggen buiten. Elders in deze Onderweg een uitgebreid verslag. Op deze plek willen we iedereen bedanken die zich op meer of mindere wijze heeft ingezet om deze dag te laten slagen. 

 

 

 

Openluchtdienst bij Horstink
Het is alweer even geleden, maar we willen toch nog even terugblikken op die prachtige eerste Pinksterdag 9 juni in de boomgaard van Horstink. Tussen de aardbeiplanten en de perenbomen leek het wel het paradijs. Onder een zonovergoten strakblauwe hemel vierden de protestantse en katholieke gemeenschap de komst van de heilige Geest. De adem van de Geest was bijna voelbaar. De vurige tongen werden verbeeld door rode gladiolen in een prachtig bloemstuk. Dominee Fini van Zoelen en Maria Schotman gingen voor in gebed en bezinning. De klanken van Nieuw Leven vulden de ruimte tussen het fruit, waar alle 100 stoelen bezet waren en er in alle haast banken bij gezet moesten worden. Met de liturgieboekjes moest men samen doen. De opbrengst van de collecte, bijna 150 euro, was voor de diaconie en bezoekgroep van beide kerken. Na afloop stond de koffie klaar, waar gretig gebruik van gemaakt werd. Dankzij de vele vrijwilligers was het weer een zeer geslaagde oecumenische dienst.

Afscheid

 

 
Ook ons kostersechtpaar Jan en Helma Peelen heeft afscheid genomen.
Na de viering op 5 mei zijn ze bedankt voor de vele jaren dat Jan kosterswerk deed en Helma collecteerde.
Bijzonder is het dat ze zelf al een aantal jaren in Hengelo wonen en toch vrijwilliger bleven in onze geloofsgemeenschap.
Met een bos bloemen en een boekenbon hebben wij onze dank tot uitdrukking gebracht.

 

 

 

Vrijwilligersdag 24 maart
Om 9.30 startte de dag met een eucharistieviering met als voorganger pastor Baneke. Er waren maar liefst 3 acolieten om te dienen. Dat was lang niet gebeurd. Tegenwoordig dient er meestal één of soms geen. Het koor zong Gregoriaans en de priester zong de prefatie ook in het Gregoriaans. Het Onze Vader werd in het Latijn gezongen. Aan het eind van de viering werden er 2 groepen in het zonnetje gezet. Allereerst de acolietengroep. Drie waren al op het priesterkoor. Uit de kerk kwamen er nog 2. Alleen Emma was niet aanwezig. De overige 5: Eline, Milou, Sander, Marius en Rob ( de laatste is onlangs gestopt maar hoorde er nog wel bij) kregen een roos met bedankkaartje en een warm applaus van de aanwezigen. Ook de bezoekgroep werd naar voren gevraagd. Alle dames zaten in de kerk. Ook zij kregen een roos met kaartje en applaus. De dames van de bezoekgroep zijn: Diny, Hilda, Mia, Maria en Annie. In het Kerspel stond de koffie met cake klaar en alle vrijwilligers met hun partners togen hier naar toe. Na de koffie was er gelegenheid om een fotospeurtocht in de kerk te doen. Daar maakten velen gebruik van in kleine groepjes. Het was af en toe nog best pittig. Vooral als de foto een detail van iets liet zien. Uiteindelijk hadden de meeste groepjes alle antwoorden goed. Dus bijna allemaal de eerste prijs: De eer. Er werd gezellig geborreld en genoten van broccolisoep en groentesoep. Er werden ook broodjes gehaktbal geserveerd. Om half 2 vertrok ieder tevreden en voldaan naar huis. De organisatie, locatieraad en pastoraatsgroep, kan weer terugzien op een geslaagde bijeenkomst.

Jubilarissen van het gemengd koor in het zonnetje gezet
Op zaterdag 9 december heeft het koor het jaarlijkse St.Caeciliafeest gehouden.

Er waren 2 jubilarissen dit jaar. Maria Knipping die voor goud ging en Cor Vredegoor die de zilveren medaille mocht ontvangen. In de eucharistie waarin pastor Zandbelt voor ging werden de versierselen opgespeld. Resp. 40  jaar en 25 jaar “ trouwe dienst” , dat is nogal wat in deze tijd. Maria zingt al 40 jaar de hoogste noten in het koor. Na het oppassen op de kleinkinderen kan ze het net redden om op tijd op de repetitie te zijn. En als ze geen oppaskinderen heeft dan legt ze bezoekjes af , want ze doet ook vrijwilligerswerk bij de bezoekgroep. Helaas kan ze niet altijd in de weekend vieringen zijn want ook moeders en baby’s in het ziekenhuis vragen haar aandacht. En een baby wordt niet altijd op werkdagen geboren. En heeft ze een weekend vrij dan gaat ze ook nog wel eens vóór tijdens de woord- en communievieringen. Al met al een druk baasje die we op het koor niet kunnen missen. Maar we hebben nog een drukke baas in het koor: Cor Vredegoor. Al 25 jaar. Hij begint de repetitie met het opzetten van de elektrische piano. Cor is er echt één die je overal voor kunt vragen. Staat altijd voor je klaar. Je hoeft maar te kikken en hij is er. Alles kan en hij blijft er ook nog altijd vrolijk onder. Cor……..” Blijf bij het koor “ …zeggen we in koor. Dat het zangers zijn die blijven volhouden moge duidelijk zijn. Maria en Cor, we hopen nog lang van jullie zang te mogen genieten.

????????????????????????????????????

 

Eens was er een kerkgebouw
Dat gedompeld was in diepe rouw
Het orgel speelde geen enkel lied
Want een dirigent en organist waren er niet
Kaarsen branden er niet in deze kerk
Geen kosters meer te vinden voor dit werk
Tranen welden in hem op
Hij had het koud, de verwarming was kapot
Er stonden geen bloemen op ’t altaar
Geen bloemenschiksters meer , vandaar
De koffiedames waren weg, dat deed zeer
Dus geen gezelligheid na de dienst meer
Het kerkblad werd niet meer rond gebracht
Geen kerkbalans, geen toekomst die je toelacht
Mensen bleven verstoken van ziekenbezoek
Caritaswerk lag nog slechts in een verdomhoek
Geen uitvaart of liturgie werd er meer gehouden
Je kon er niets eens meer trouwen
Geen acoliet of misdienaar
Assisteerde de pastores op het altaar
Rondom en in de kerk was het een verwaarloosde boel
Schilderen, schoonmaken, schoffelen, het miste zijn doel
Besturen en geld beheer, administratieve taken,
Notulen, computer en dat soort zaken
Niets hoefde meer te worden gedaan
Geen bezoekers waar de deur voor moet open gaan
Wat een verdriet zuchtte hij
Hiermee ben ik echt niet blij
Gelukkig staat deze kerk niet in Steenderen
En hebben we nog genoeg vrijwilligers in onze gelederen
Voorlopig hebben we in Steenderen nog niet te klagen
Kunnen we al het genoemde nog met elkaar dragen
Vandaag willen we alle vrijwilligers bedanken
Met name diegenen die zorgen voor de administratie en prachtige klanken
Het hele jaar door zijn ze present
Daarmee zijn we als gemeenschap erg verwend
Daarom een drie maal hoera voor ons koor en Maria

Hierna was er nog een gezellige bijeenkomst in het Kerspel, prima georganiseerd door de vrijwilligers van pastoraatsgroep en locatieraad.


????????????????????????????????????                    ????????????????????????????????????

  

Locatieraad

Trudi van der Weijden, voorzitter
Nel Verheul, secretaris; tel. 0575 470596
email: familie.verheul@kpnmail.nl
Trees Huis in ’t Veld, penningmeester
Willie Geurts, gebouwen

Pastoraatgroep

Maria Schotman, voorzitter
Maria Schut, secretaris; tel. 0575 452101
email: mariaschut@kpnmail.nl
Annie Alberink
Marijke Steemers
Annie Willemsen

Zorg

BEZOEKGROEP

Wat doen wij namens de parochie:

  • Het bezoeken van zieken thuis en nemen dan een intentie mee
  • Langdurig zieken en ouderen bezoeken we met enige regelmaat
  • We brengen ouderen vanaf 80 jaar een felicitatie bij gelegenheid van hun verjaardag
  • Als er iemand uit de parochie in het ziekenhuis wordt opgenomen, sturen wij een kaart met de beste wensen
  • In de kersttijd wordt er bij zieken en ouderen en een attentie gebracht
  • Parochianen die elders verblijven, verpleeghuis, zorgcentrum of ziekenhuis, worden in de kersttijd niet vergeten
  • Wij werken mee aan de eucharistieviering bij de ziekenzondag en de ziekenzalving
  • Met kerstmis wordt er gecollecteerd voor de onkosten van het bezoekwerk

Contactpersoon: Mevr. A. Willemsen, tel. 0575 – 451853

CARITAS

Parochiële Caritas Instelling /Noodhulp

Hiervoor verwijs ik u naar de Pagina Zorg –  PCI/Noodhulp 

Werkgroepen

Avondwake:
Bezoekersgroep:
Caritas:
Collectanten:
Diaconie:
Jeugdwerk:
Kerkbalans:
Kerkhof:
Kosters:
Misdienaars:
Woord-Communieviering:

Koren

GEMENGD KOOR
Dit koor bestaat uit ca. 20 leden. Zij repeteren op maandagavond van 19.30 – 21.30 uur. Het is een gezellig koor dat zo’n 3x per maand in de kerk de vieringen verzorgt.

Dirigente is Marijke Steemers.
Voor vragen kunt u bij haar terecht op tel. nr. 0575 451556.

2GETHER
Dit koor is ontstaan door het samengaan van Vocal Motion uit Steenderen en Rejoice uit Keijenborg.
Het is een enthousiaste groep mensen die samen repeteren (de ene week in Steenderen en de andere week in Keijenborg)  en vieringen verzorgen in en om Steenderen en Keijenborg.
Voor vragen kunt u terecht bij voorzitter: Ilse Jolink, voorzitter@koor2gether.com

Geschiedenis

BEKNOPTE GESCHIEDENIS

Wanneer de eerste kerk in Steenderen tot stand kwam, is zeer onduidelijk. In 1217 wordt voor het eerst de Remigiuskerk genoemd. In 1580 kwam de kerk in Reformatorische handen en werd aan de katholieke eredienst onttrokken. In 1782 brandde de kerk ten gevolge van een blikseminslag af. Het schip en de zijbeuken werden onder één kap gebracht en de gewelven werden vervangen door houten plafonds. De houten vensters dateren uit 1836. Deze kerk staat aan de Dorpsstraat.

Vanaf 1580 werd er gekerkt in schuilkerken. In 1717 werd de statie Baak opgericht, waaronder vielen Steenderen, Bronkhorst, Vierakker en Wichmond. Vanaf die tijd gingen de katholieken voor het vervullen van de zondagsplicht of naar Baak naar de bijkerk van Olburgen, het Hoefken te Drempt of men kerkte in Keijenborg. In 1853 werd de Kerkelijke Hiërarchie hersteld en werd het weer toegestaan r.-k. kerken te bouwen.

In 1860 vormde zich een commissie die als doel had: het oprichten van een r.-k. kerk in Steenderen. Men kocht het herenhuis “Buitenlust”, gelegen voor dr. Ariënsstraat 3 en wilden achter in het huis een noodkerk bouwen. De bisschop vond het beter de fase over te slaan en direct maar een nieuwe kerk te bouwen. Op 16 augustus 1864 werd de nieuwe kerk in gebruik genomen.
Op 22 augustus 1866 werd Steenderen een zelfstandige parochie.
De kerk is toegewijd aan de H. Willibrord, vernoemd naar Willibrord Masselink omdat hij de grote weldoener was voor en tijdens de bouw van de kerk.

Op 3 september 1868 werd het achter de kerk gelegen kerkhof gewijd en in gebruik genomen. De eerste begrafenis vond plaats op 5 oktober van dat jaar.

GEBOUW EN INTERIEUR

De kerk is een eenbeukige kerk met een smaller, halfrond gesloten koor en een slanke toren van vier geledingen met ingesnoerde naaldspits. De architect was H.J. Wennekers uit Zutphen, o.a. ook de architect van de kerk in Joppe en Vierakker.
De kerk is uitgevoerd in een combinatie van neo-gotische en neo-romaanse vormen. Het inwendige heeft het karakter van een zaalkerk. De kerk is uitgevoerd in een neo-romaanse gotiek. Het koor heeft een totaal ander karakter, het is gedekt met kruisribgewelven. De zuilenpartij bij de ingang is in een romaniserende zuilenportaal uitgevoerd.

Het kerkgebouw is sober gebouwd met een pannendak en een comentvloer. In 1884 is het dak voorzien van een leibedekking. In 1889 is de huidige vloer  aangebracht inclusief de wandtegelafwerking. Ter gelegenheid van het zilveren priesterfeest van pastoor A. Ariëns werd in 1907 de kerk voor het eerst geschilderd en werd er een polychromering aangebracht.

In 1964 is de kerk uitgebreid met een nieuwe sacristie en voorzien van een nieuw priesterkoor. Alles is toen verwijderd, inclusief d eglas-in-loodramen in de zijgevels. Er kwamen nieuwe glas-in-loodramen ne het geheel werd totaal wit geschilderd. In 1977 is de kerk weer voorzien van nieuwe “oude” altaren, een kruiswegstatie en overige aankleding.
In 2001 worden de glas-in-lood-ramen gerestaureerd en er worden voorzetramen geplaatst.
In 1982 wordt de begraafplaats uitgebreid. Het monument met het kruisbeeld werd toen naar achteren geplaatst.
In 1996 wordt nog een groot gedeelte van het beschikbare terrein erbij getrokken en  wordt een urnenplaats aangelegd. Ook is in dat jaar een monumentje op het kerkhof geplaats voor ongedoopte overleden kinderen.
Steenderen was de eerste parochie in het Aartsdisdom Utrecht die met dit initiatief kwam. Het stille verdriet over de onvindbaren en om de pijnlijke kerkelijke ziens- en handelswijze van toen, kreeg zo een plaats.
Het is op tal van R.-k. begraafplaatsen nagevolgd.

De kerk is begin 2009 opnieuw geschilderd door plaatselijke vrijwilligers.