Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

Zondag 19 maart: Om 10:00 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Voorganger is Pastor Harry Scheve.
Zondag 26 maart: Om 10:00 uur Samenkomst in de parochiezaal van de Christus Koningkerk georganiseerd door de Samenkomstgroep.

Zondag 2 april: Om 10:00 uur Palmpasenviering (Raad van Kerken) in de Dorpskerk. Voorganger is Jaap Harmsen.
Donderdag 6 april: Witte Donderdag. Om 19:00 uur Eucharistieviering van het cluster Zutphen in de St. Janskerk. Voorgangers zijn Harry Scheve, Fons Zandbelt, Ed Wassink en Gunther Oude Groen.
Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag. Om 15:00 en 19:00 uur Passiespel in de Christus Koningkerk.
Vrijdag 7 april: Goede Vrijdag liturgie in de St. Janskerk in Zutphen, 19:00 uur. Voorgangers zijn Harry Scheve, Fons Zandbelt en Gunther Oude Groen.
Zaterdag 8 april: Om 21:00 uur Paaswake en eucharistie in de St. Janskerk in parochieverband. Het breed parochieel team gaat voor. (Geen viering in de Christus Koningkerk.)
Zondag 9 april: Pasen. Om 10:00 uur eucharistieviering in de Christus Koningkerk met als voorganger pastor Ed Wassink.
Zondag 16 april: Om 10:00 uur Woord- en Communieviering in de Christus Koningkerk. Voorganger is Ton Rutting.
Zondag 23 april: Geen viering in de Christus Koningkerk. Raadpleeg voor vieringen elders de “Onderweg”.
Zondag 30 april: Om 10:00 uur Samenkomst in de parochiezaal van de Christus Koningkerk georganiseerd door de Samenkomstgroep.

 

Gebedsintenties

Zondag 5 maart
Leo en Riet Westerhof-Veenhuizen; Dinie Hoenink-Besseling; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Ans Hendriks-Tankink; Gerrit ten Have; overleden familie Woltering-Ebbers.

Zondag 19 maart
Leo en Riet Westerhof-Veenhuizen; Dinie Hoenink-Besseling; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Willemien Gunnewijk-Huitink: Ton van Vleuten.

Zondag 9 april Pasen
Leo en Riet Westerhof-Veenhuizen; Dinie Hoenink-Besseling; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Willemien Gunnewijk-Huitink: Ton van Vleuten en overleden familie; Ans Hendriks-Tankink; overleden familie Woltering-Ebbers; Gerrit en Lucia ten Have-Eijkelkamp; Sandra Rutgers-ten Have; Overleden familie Seesing-Belval; Overleden familie Overbeek-te Molde.

Zondag 16 april
Leo en Riet Westerhof-Veenhuizen; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Ans Hendriks-Tankink.

 

 

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2023
Tijdvak maart – april

De Passie 2023

Goede Vrijdag 7 april 2023
Christus Koningkerk, Het Jebbink 8, Vorden

Passie 2023  “Van wanhoop naar hoop”
Er wordt door 100 koorleden al druk geoefend voor de 2 uitvoeringen op Goede Vrijdag 7 april. In de stille tocht, gehouden om 14.30 uur (voorafgaand aan de Passieviering), nemen we letterlijk het kruis op. In de stille tocht, een tocht om vrede, herdenken we alle slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Van harte hopen we dat velen meelopen. U kunt gele of blauwe bloemen meenemen die na afloop bij het kruis op het kerkplein worden gelegd.

14.30 uur        Stille tocht voor vrede

De stille tocht start op het kerkplein van de Christus Koningkerk

15.00 uur        Passieviering (eerste uitvoering)

19.00 uur        Passieviering (tweede uitvoering)

Sam’s kledingactie   zaterdag 1 april
Inzamelactie kleding en schoenen voor betere zorg moeder en kind

Op zaterdag 1 april a.s. kunt u in Vorden kleding en schoenen inleveren bij de Christus Koning Kerk aan Het Jebbink 8 en bij het Heiligenbeeldenmuseum Vorden aan de Ruurloseweg 101. De vrijwilligers zijn op beide locaties van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het project van Cordaid waarbij gezondheidsvoorzieningen voor moeder en kind in de Borana-zone (Ethiopië) worden verbeterd.

Wat mag u allemaal inleveren?

Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbed-overtrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren.

Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak.

De vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Vastenactie 2023
Ook dit jaar willen we aandacht besteden aan de vastenactie.
De twaalf apostelen heeft gekozen voor het project: Een nieuwe start in zuid Soedan. In de vastenactie 2023 zetten we dit project in de schijnwerpers.

We steunen mensen in de deelstaat Warrap, die vanwege het geweld in 2020 in hun dorp moesten ontvluchten en nu ergens anders in Zuid-Soedan een nieuw bestaan proberen op te bouwen. Het project wil dan vooral ondersteuning bieden wat betreft het voorzien in eigen levensonderhoud. Het behelst een klein project voor vooral vrouwen en meisjes. Doel is gevarieerd voedsel verbouwen en zaaigoed overhouden voor het volgende seizoen. Daarnaast is er speciale aandacht voor de positie van vrouwen en meisjes, met als doel een volwaardige plaats te laten innemen in hun gemeenschap. Een uitgebreid verslag wat betreft dit project kunt u lezen in het blad “Onderweg” van februari.

Wij willen op zondag 19 Maart aandacht besteden aan de vastenactie door middel van een deurcollecte na afloop van de eucharistieviering.

Verder vindt u in het onderweg van maart vastenzakjes deze kunt gevuld deponeren in de box achterin de kerk of op dinsdag en donderdagmorgen afgeven op het secretariaat. Ook kunt u een bijdrage overmaken op bankrekening:
NL40 RABO 0322395100 t.n.v. Parochie HH Twaalf Apostelen o.v.v. Vastenactie 2023

Uw bijdrage is enorm welkom.
Bij voorbaat hartelijk dank, namens het M.O.V. Vorden /Kranenburg

Tijdvak januari – februari

Samenkomst van 26 februari 2023

Vandaag hebben we Wim de Mul, uit Nijmegen, als gast in de ‘Samenkomst’ van deze zondag. Hij kwam over het kruis vertellen en je mag en kunt gerust zeggen dat hij een expert is op dit gebied. Een goed gevulde parochiezaal, 25 bezoekers, was zijn deel.

 

Ton Rutting heette hem welkom en leidde deze Samenkomst en lezing in via de veertigdagentijd en het daarvoor afgaande askruisje op Aswoensdag.
Als verzamelaar heeft Wim ruim 5000 kruisbeelden, groot en klein, van ijzer en van hout of andere materialen bij elkaar gehaald en hij kan van elk kruisbeeld wel iets bijzonders vertellen. En als Wim begint te vertellen, ga er dan maar voor zitten. Volgens Ton Rutting kon het met gemak zomaar 4 uur in de middag worden. Voor de aanwezigen zijn er vooraf met Wim hierover afspraken gemaakt, zodat er ook na afloop nog tijd voor koffie of thee was (met heerlijke cake van Riet Rutting).

Aan de hand van afbeeldingen begint hij zijn verhaal over het kruis in zijn algemeenheid met de woorden: “Het kruis is al zo oud als de mensheid”. Dat betekent dat de mens in wezen al gebruik maakte van een kruis of kruisje ver voordat Jezus geboren was. Wim gaf vele voorbeelden hoe een ‘simpel’ kruis tot stand komt, een voorbeeld: ga recht opstaan en spreid je armen. Daarmee creëer je een kruis door middel van je armen in een verticale lijn (aarde naar de hemel v.v.) en een horizontale lijn door je benen en lichaam (aardse lijn als verbinding tussen mensen). Ook zijn in oeroude geschriften (ruim meer dan 2000 jaar oud) kruisjes gevonden die door mensen gezet zijn als bijvoorbeeld een handtekening of iets aan te duiden. Nog niet heel erg lang geleden kwam dat in Nederland en de rest van de wereld ook nog voor, analfabeten die hun naam niet konden schrijven en het via een kruisje zetten hun akkoord gaven.

Dat was ook ongeveer het startpunt in de tijd, zo’n 50.000 jaar geleden. Uiteindelijk komt zijn verhaal uit in de tijd van Jezus en wordt het voor ons allemaal bekender, alhoewel hij veel meer verteld dan de gemiddelde mens of misschien wel katholiek weet. Door hetgeen hij verteld blijkt ook dat de mensen door de tijd heen anders zij omgegaan met het uitbeelden van de gekruisigde Christus. In de eerste 1200 jaar werd Jezus als een keizer afgebeeld, daarna als een slachtoffer, als een mens. Dit had duidelijk met de tijdgeest te maken en was veelal zichtbaar aan de kleding, de opsmuk in de afbeelding en de positie van de gekruisigde Jezus.

Ook blijkt uit zijn lezing dat er weinig is veranderd in het denken en doen van mensen. In het verre verleden mocht Jezus alleen op een waardige en respectvolle wijze door makers afgebeeld worden, deden de makers dat niet dan kon er zeer agressief op gereageerd worden. Tegenwoordig wordt er nog steeds zo gereageerd door groepen, kijk maar naar Charlie Hebdo in Parijs.
Zelfs complottheorieën zijn van alle tijden. Sint Ontkommer of ook wel St. Wilgefortis blijkt een fictieve vrouwelijke heilige (met baard) te zijn geweest die werd vereerd en als de vrouwelijke Christus werd gezien.

Al met al was het een leerzame en vooral interessante, boeiende lezing. Mocht u de kruisbeelden van Wim de Mul willen zien, dan kan dat vanaf 1 april in het ‘Heilige Beeldenmuseum’ op de Kranenburg.

DIENST VAN DE EENHEID
“Doe goed, doe recht”
Zondag 15 januari is er de dienst van de Eenheid. Dominee Ruben den Hertog en Pastor Wil Matti gaan voor in deze dienst voor. Het thema is: Doe goed, doe recht. Deze dienst kunt u beluisteren via het internet  www.12apostelen.kerkdienstgemist. U kiest Vorden en u kunt meeluisteren.

Petitie
Het nieuwe beleidsplan, opgesteld door Kardinaal Eijk met de titel ”Blijft dit doen om mij te gedenken” heeft grote onrust veroorzaakt onder parochianen. Het voornemen tot het, nagenoeg geheel, afschaffen van Woord- en Communie-vieringen tast de vitaliteit van onze lokale geloofsgemeenschap ernstig aan.

Achter in de kerk liggen formulieren voor ondertekening van een petitie. Ook kunt u terecht op het secretariaat. Voor meer informatie: www.kerkpetitie.nl

Zondag 8 januari
Op zondag 8 januari was de eerste eucharistieviering van 2023 welke in het teken stond van “Openbaring van de Heer”. Pastor Fons Zandbeld ging voor in deze eucharistieviering, terwijl het gemengd koor ‘Cantemus Domino’ de zang verzorgde. Na afloop van deze mooie viering was er de traditionele en jaarlijkse nieuwjaarsreceptie welke georganiseerd was door de Locatieraad en Pastoraatgroep. Er werd door de aanwezigen graag gebruik gemaakt om elkaar een zalig en vooral ook het allerbeste te wensen voor het nieuwe jaar. Martijn sprak de menigte toe en wenste iedereen een zalig nieuwjaar. Na de gebruikelijke koffie en thee met een nieuwjaarsrolletje (gebakken door Joke Zents!)van de zondagochtend was er plaats voor het knallen van de kurken van de Proseccoflessen en werd er getoast op het nieuwe jaar. Hieronder vind u een impressie van de nieuwjaarsreceptie.


 

 

 

 

2023

 

Tijdvak december

Herdertjestocht 2022
Vrijdag 16 december was de zesde Herdertjestocht in Vorden. Een lichtjesroute georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. De start was vanaf de Christus Koningkerk. Het kerstverhaal dat begint met de boodschap die Maria kreeg van de Engel Gabriel, tot de stal aan het eind in de Dorpskerk aan de Kerkstraat, was te zien in een route die d.m.v. 1000 potten met lichtjes was aangegeven. Aan het eind was er voor de kinderen een presentje in de vorm van een ster met een lichtje. Tussen de scènes waren er ook midwinterhoornblazers. Aan het eind op het plein voor de Dorpskerk was er voor iedereen chocomelk, sap of glühwein. Mede dankzij het winterse landschap, de hulp van alle vrijwilligers en sponsoren was het een geslaagde tocht die door honderden kinderen, ouders en grootouders is gelopen. Nu op naar vrijdag 15 december 2023, waar de volgende Herdertjestocht weer gepland staat. Zet het vast in de agenda.

 

 

Wij wensen u allen een zalig Kerstfeest en een gezond en gezegend 2023

 

Gespreksgroep. Mogen we u uitnodigen?
Mogelijk weet u dat er in onze geloofsgemeenschap van de Christus Koningkerk twee gespreksgroepen actief zijn. In 2008 gestart komt de groep van 8 tot 12 mensen bij elkaar, om samen van gedachten te wisselen over onderwerpen die ons bezig houden, om te ervaren hoe verschillend we mogen en willen denken over godsdienstige, maatschappelijke of allerlei actuele zaken. Onze groep komt elke derde woensdag van de maand – behalve in de zomermaanden – van 14.00 tot 16.00 uur bij elkaar, wisselend bij één van de deelnemers thuis. Gespreksstof vinden we gemakkelijk in boeken, krantenartikel, actualiteit, de bijbel. Elke deelnemer kan een onderwerp aandragen. Het is boeiend om naar elkaar te luisteren en je eigen inbreng daarbij te hebben; juist de verschillen van meningen en inzichten maken de gesprekken levendig. De groep wordt niet gestuurd door een vaste ‘gespreksleider’, sámen sturen we de discussie, samen zijn we immers bezig met een zoektocht in dit leven. Hebt u interesse, maar twijfelt u? U bent welkom op een kennismakingsmiddag.

Weet dat u welkom bent! Voor direct contact kunt u bellen met Ria van der Linden telefoon: 06 8320 8035, of Ria van Vleuten telefoon 06 2065 7052, of Anny Klijn 0575 552 433. We kijken naar u uit. Kerken mogen al gesloten worden, maar geloofsgemeenschappen (ook de kleine) niet! Hebben we niet allemaal behoefte aan bezinning en contact?

Festival Lessons and Carols
Op 18 december om 19.30 uur zal er een Festival of Lessons and Carols worden gelezen en gezongen in de Dorpskerk te Vorden, georganiseerd door de Raad van Kerken. Er worden prachtige liederen en enkele gedachten ten gehore gebracht. Ton Rutting zal in deze viering voorgaan. Van harte welkom.

Herdertjestocht vrijdag 16 december
Dit jaar wordt er weer een herdertjestocht georganiseerd. Iedereen kan voor zichzelf in eigen tempo de tocht lopen. De route is ongeveer 2 kilometer lang. Volg de lichtjes die langs de hele route staan en zoek de sterren. Zo hoor en zie je het hele kerstverhaal. Starten kun je tussen 17.00 – 17.45 uur bij de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8 in Vorden.

De route eindigt bij de Dorpskerk. Onderweg is er mogelijkheid tot het geven van een vrije gift voor de onkosten. Dit kan in een collectebus, maar het kan ook met een QR-code. De Herdertjestocht is voor kinderen leuk, maar ook voor volwassenen is het een aanrader. Loop je ook mee? Neem gerust mensen mee die je kent. Of geef het door aan anderen die misschien wel willen lopen. Tot vrijdag 16 december!

De Herdertjestochtcommissie

Adventsactie 2022
Het thema dit jaar is: IEDER KIND EEN GOEDE START.
De geloofsgemeen-schappen van de parochie HH. Twaalf Apostelen hebben gezamenlijk gekozen voor een project in Somalië voor het goed functioneren van een ziekenhuis in de afgelegen en arme regio Gedo. De wens is om zonne-panelen te plaatsen zodat er geen uitval meer is van stroom. Ook willen ze een bloedbank opzetten en laboratoriumdiensten vergroten. Alles om met name kinderen betere zorg en daardoor meer kans op gezondheid en een betere toekomst. In ‘Onderweg’ vindt u een uitgebreid artikel over het project. Wij willen tijdens de viering van zondag 4 december aandacht besteden aan deze adventsactie. Na afloop is er een deurcollecte.

Van harte aanbevolen. Bij voorbaat hartelijk dank voor u bijdrage.

Namens het M.O.V. van de geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg


Tijdvak september – november
Samenkomst met thema “Advent”
Op zondag 27 november was er weer de maandelijkse Samenkomst in de
Parochiezaal van onze kerk. De Samenkomst werd verzorgd door de Bloemengroep. Het thema was uiteraard de Advent en een daarmee een heel mooi begin voor deze periode naar de Kerstmis.
Voordat de Samenkomst begon gingen de aanwezigen eerst onder begeleiding van de Bloemengroep naar de grote kerkzaal. Hier werd onder toezicht van de aanwezigen de eerste kaars van deze adventstijd, op de adventskrans, aangestoken waarbij een kort gedicht werd voorgelezen.

In deze samenkomst hebben de dames van de Bloemengroep uitleg gegeven over wat nu advent is, wat het voor ons betekent, de symbolische bloemschikking aan de hand van de vier advents thema’s: VERLANGEN, ONTVANGEN, HOPEN en VERWACHTEN.

Bij elke adventszondag hoort een thema waarbij voor elke adventszondag een extra kaars wordt aangestoken.
Stap voor stap werd de advent doorlopen en na iedere stap, adventszondag, werd er afgesloten met 2 coupletten uit een adventsgedicht.

Eerste zondag van advent: VERLANGEN
De liturgische kleur van de eerste advent is donker paars.
Advent kenmerkt zich door verlangen. Verlangen naar het kerstkind, de geboorte van Jezus. Verlangen naar licht in de donkere dagen voor Kerstmis. Maar verlangen is ook: wat wordt er van jezelf verlangd, hoe sta jij in het leven, hoe zorg je ervoor dat je zelf ook licht bent voor je medemens. Zoals Jezus licht was en licht is voor alle mensen. Licht stralend als een ster in de donkere hemel. We zijn op weg, van donker naar licht, op weg naar kerstmis.

Nu brandt de eerste kaars,
teken van wachten op
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Kijk hoe het kaarsje brandt,
lichtglansverspreidende,
volgende zondag
ontsteken we meer.

Tweede zondag van advent: ONTVANGEN
De liturgische kleur van de tweede advent gaat al wat meer richting de kleur roze. De eerste regel van een bekend kerstlied luidt: Hoe zal ik u ontvangen. Ontvangen, dat kun je alleen als je er voor openstaat. Ontvankelijk zijn vraagt om een open houding, onbevreesd voor een nieuw begin, een nieuw begin dat nog geboren moet worden. Openstaan voor leven, voor nieuw leven dat naar jou is toegewend. Van binnenuit ruimte scheppen om elk gebaar van liefde dat je tot leven wil wekken te kunnen ontvangen. Ontvankelijk als een open schaal.

Twee lichtjes schijnen al,
richten de aandacht op
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Zie hoe het lichter wordt,
blijdschapverkondigers,
komende zondag zien
wij ze graag weer.

Derde zondag van advent: HOPEN
De liturgische kleur van de derde advent is roze.
Hoop, dat komen we veel tegen in de bijbel. Bijvoorbeeld bij de profeet Jesaja die ons vertelt over een oude stam die vanuit zijn wortels opnieuw uitloopt en tot leven komt. Je hoopt dat je goed geworteld bent in de bronnen die je voeden. Je hoopt dat je niet met alle winden meewaait, dat je stevig staat en stormen kunt weerstaan. Je hoopt dat je je leven kunt vernieuwen als je op een dood spoor belandt. Hoop is belangrijk, zonder hoop is er geen leven, gaat liefde dood en blijft ons geloof dor. We hopen op nieuw leven.

Drie vlammen fonkelen,
kijken verlangend naar
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Voel hoe het warmer wordt,
kou-overstijgende,
nog maar een weekje,
dan branden er meer.

Vierde zondag van advent: VERWACHTEN
In de vierde advent zien we het resultaat van de liturgische kleurenverschuiving. Van paars via roze naar wit.
Licht en nieuw leven zijn  met elkaar verbonden. Denk maar aan het verhaal van de schepping. God sprak: “er zij licht”. En er was licht. En daarna was er ruimte voor leven en werd de aarde groen. De verwachting van nieuw leven wordt vaak gesymboliseerd door een groene tak. Daarom gebruiken wij groene takken, bijvoorbeeld in de adventskrans en in kerstversieringen. Groen als teken van hoop en verwachting, groen als teken van nieuw leven.

Vier lichtjes schitteren,
nu komt het dichterbij,
Jezus geboorte,
de komst van de Heer.

Die onze Redder is,
Vredeverkondiger,
over .. nachtjes klinkt
God zij de eer!

Er branden nu 4 kaarsen. Die kaarsen staan symbool voor het komende Licht. De adventskrans is rond en symboliseert de aarde, heel de wereld. Hij staat ook voor het terugkomen van de jaargetijden. De vier kaarsen op de krans geven niet alleen de vier weken van voorbereiding aan, maar ook de vier windstreken noord, zuid, oost en west.

Het officiële deel van deze zeer inspirerende Samenkomst werd afgesloten door samen het “Onze Vader” te bidden.
Daarna werd er door de aanwezigen nog nagepraat onder het genot van een kopje koffie of thee gedronken waarbij Riet Rutting en Carla Harmsen voor zelfgebakken en zelf gekochte cake zorgden.

 

Truus Tolkamp (meer dan) 50 jaar lid van Cantemus Domino
Zingen zit in haar, Truus is zingen en zingen is Truus. Of het haar met de bekende paplepel is ingegoten is niet bekend, maar zingen doet ze graag, haar hele leven al, en niet alleen bij kerkkoren.

Het was in 1968 dat ze bij het toenmalige dameskoor van de St Antonius van Paduaparochie kwam, welke door de toenmalige pastoor Van Berkel was opgericht vanuit de KPO. Het dameskoor verzorgde toen hoofdzakelijk de zang voor de rouw- en trouwdiensten waarin Bernard Koers de dirigent was. In die tijd werd er alleen in de Kranenburg gezongen omdat de parochie in Vorden een eigen koor had. Het dameskoor werd al snel “Rouw- en Trouwkoor” genoemd terwijl er toen ook een herenkoor bestond welke “Cantemus Domino” heette. In deze periode zong Truus niet alleen, ze was ook nog voorzitter van het Rouw- en Trouwkoor. Aan het begin van de jaren zeventig werden deze Kranenburgse koren samengevoegd en gingen ze gemengd verder onder de (al bestaande) naam Cantemus Domino. Mede onder haar voorzitterschap, Truus werd de eerste (vrouwelijke) voorzitter, gingen beide koren verder en was Teun Wissink de eerste dirigent van het gemengde Cantemus Dominokoor. Dit samengaan gebeurde in een tijd dat er nog wel een paar heilige huisjes geslecht moesten worden. Niet alle mannen waren direct gecharmeerd van deze samenvoeging, een enkeling fronste toch de wenkbrauwen.

Op de vraag of er nog leuke dingen gebeurd zijn in de tijd komt er een golf van verhalen. Eén van de bijzonderheden was het tijdelijk repeteren in het klooster dat voor veel lol zorgde, maar ook bijvoorbeeld de oversteek maken (na trouwdiensten) van kerk naar café Schoenaker bij een trouwpartij. Dan moesten de dames even het glas komen heffen op het geluk en gezondheid van het kersverse bruidspaar. Ook de bestuursvergaderingen waren een grote bron van gezelligheid, soms werd er wel eens vergaderd om te vergaderen. Door het koor zijn er vele vriendschappen ontstaan.

Truus heeft altijd de sopraanstem gezongen, vaak de solopartijen maar ook duo partijen. In de beginjaren 80 is het koor Cantemus Domino voor de 2de keer in haar bestaan samengegaan met een ander koor. Toen gingen ze samen met het herenkoor van de Christus Koningparochie uit Vorden en nog veel later, enkele jaren geleden, ook met het Rouw- en Trouwkoor uit Vorden.
Al deze veranderingen en wijzigingen hebben Truus niet gedeerd. Ze zingt nog met heel veel plezier, waarbij de humor en gezelligheid een groot deel van de basis is. Hopelijk zal ze nog heel lang blijven zingen, zowel bij Cantemus Domino als ergens anders.
Door onder anderen droevige omstandigheden en de coronapandemie is het jubileum van Truus 4 jaar uitgesteld. En op 20 november was het dan eindelijk dat ze de versierselen van

En op deze zondag, 20 november, vierde Truus dat zij vijftig jaar lid was van Cantemus Domino, in principe al 54 jaar en vierde het gemengd koor Cantemus Domino het jaarlijkse Caeciliafeest.
De dag begon voor het koor met het zingen tijdens de viering van half tien in de Christus Koningkerk te Vorden. Ton Rutting was deze morgen de voorganger en heette iedereen van harte welkom. Er was een extra woord van welkom voor het koor .

Tijdens de viering werd het kyrie en het gloria uit de Lourdes mis  gezongen en enkele meerstemmige liederen. Natuurlijk was er samenzang met de geloofsgemeenschap. Aan het eind van de viering werd de jubilaris naar voren geroepen en werd in een toespraak door  Ton Rutting een terugblik gegeven op, minimaal, vijftig jaar zingen bij Cantemus. Na de toespraak en het voorlezen van de  aanbevelingsbrief door de voorganger  kreeg Truus door de voorzitter van Cantemus Domino namens het pastoresteam de Sint Gregorius draagspeld in goud met de letters 50 op gespeld en ontving  ze de daarbij behorende oorkonde. En natuurlijk waren er bloemen namens het koor, dat hierna het mooie vier stemmige lied Jubilate voor de jubilaris ten hore bracht. Na afloop van de viering was er gelegenheid om Truus  en haar familie, die in grote getale aanwezig was, te feliciteren en kon iedereen aan de koffie.

Het Caeciliafeest werd hierna voor de leden van het koor, hun partners en familieleden van Truus voortgezet. Hier volgde er een woord van welkom door de voorzitter en nogmaals de felicitaties namens het koor. Door enkele leden was  er een toepasselijk lied gecomponeerd voor Truus en dat werd natuurlijk uit volle borst meegezongen door het koor en de aanwezige familie Tolkamp en Groot Kormelink.
Tijdens dit Ceciliafeest werd Riekie Wolbert ook nog even in het zonnetje gezet. Zij heeft, na heel veel jaren bij Cantemus Domino gezongen te hebben, afscheid genomen van het koor. Ton Rutting bedankte haar namens de Locatieraad en de Pastoraatsgroep voor haar jarenlange inzet en het vertolken van de alt-stem. Zij ontving hiervoor een sleutelhanger en een pen van onze geloofsgemeenschap. Van het koor ontving zij een grote bos bloemen als dank voor haar grote inzet.

Na een paar uurtjes gezellig samenzijn, heeft iedereen zich tegoed gedaan aan een heerlijk stampottenbuffetje.
Cantemus Domino en de jubilaris kunnen terugzien op een zeer geslaagd Caeciliafeest.

Allerzielenviering in de Christus Koningkerk
Op woensdag 2 november is er ’s avonds om 19:00 uur een viering, waarin we allen herdenken, die van ons zijn heen gegaan, om wie we treuren, maar ook vertrouwen, dat ze worden gedragen door Gods hand. We denken ook bijzonder aan hen, die alleen achterbleven. De betrokken families hebben een uitnodiging gekregen, om in deze viering aanwezig te zijn. Aan een aantal van hen zal het herinneringskruisje uitgereikt worden. Voor hen zijn de voorste banken in de kerk gereserveerd. De andere kruisjes blijven hangen tot november 2023.

Graag nodigen we alle parochianen uit om bij deze viering aanwezig te zijn.
In deze viering herdenken we heel in het bijzonder:
Riekie Eijkelkamp- Bokstart                   Overleden op  4 augustus 2021
Henk Peters                                               Overleden op  4 november 2021
Annie Schepers-Haverkate                    Overleden op  7 november 2021
Annie van Zandvoort-Arendsen           Overleden op 26 november 2021
Riet Oudsen                                              Overleden op 20 april 2022
Kees Klijn                                                   Overleden op  30 juni 2022.

Benefiet concert voor Ukraine

Op zondag 25 september heeft het Passiekoor een benefietconcert in onze Christus Koningkerk gegeven. De entree was gratis, maar men kon een vrijwillige bijdrage geven na afloop. Zo’n 190 bezoekers werden er geteld en deze mensen werden getrakteerd op een fantastisch concert. De liedjes die werden gezongen waren in principe allemaal ‘oude’ liedjes uit de afgelopen passievieringen. Sommige teksten waren speciaal voor dit concert aangepast. De liedjes hadden allemaal betrekking op de situatie in Ukraine en de wereld.
Margriet ter Morsche praatte de liedjes aan elkaar met passende en pakkende teksten, de meeste rechtstreeks uit het oorlogsgebied. Terugkijkende kan men stellen dat het een geweldig mooie middag was met heel veel mooie muziek en zang. Het is overweldigend wanneer er zo’n 80 zangeressen en zangers hun beste beentje voor zetten. Dat de middag geslaagd was voor iedereen bleek wel in de giften van de bezoekers. Ruim 2500 euro werd er bij elkaar gezongen.


Zaterdag 24 september is er weer Sam’s kledingactie. U kunt uw kleding inleveren bij de Christus Koningkerk en het Heiligenbeelden museum tussen 10.00 en 12 uur.  Deze inzamelactie is ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi.

Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst.

Zondag 25 september is er om 16.00 uur in de Christus Koningkerk een vredes-benefietconcert, (tevens einde van de vredesweek).
Er zullen liederen worden gezongen door een projectkoor met tussendoor reflecties met betrekking tot Oekraïne. Uitgebreide informatie vindt u in ‘de Onderweg.’ 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

In memoriam

Riet Westerhof – Veenhuizen

      * 15 februari 1939                                                          V  16 januari 2023

Riet is het derde kind van de zeven in het gezin Veenhuizen. Ze groeide op in een warm gezin op een boerderij in Silvolde. Ze was het eerste meisje in het dorp met een rijbewijs. in 1957 ontmoette ze Leo Westerhof, waar ze in 1963 mee trouwde.

Samen kregen ze vier kinderen en zeven kleinkinderen. Leo nam schildersbedrijf ‘Van der Wal’ in Vorden over en dat betekende verhuizen naar Vorden. Van het Hoge naar de Steege waarna ze in 1973 hun huis bouwden aan de Pieter van Vollenhovenlaan. Riet voelde zich thuis in Vorden waar ze bekend stond om haar ‘visitesoep’, iedereen kon altijd aanschuiven.

Helaas liet de gezondheid van Riet soms te wensen over, maar ze beschikte tot het laatst over een ongelofelijke veerkracht.
Ze hebben nog mooie jaren mogen genieten van hun geliefde plek aan het Lago Maggiore. Helaas werd Leo ziek en werd Riet een liefdevolle mantelzorger tot het overlijden van Leo in 2011.
De laatste levensfase van Riet was niet gemakkelijk, maar er was dankbaarheid voor alle goede zorg die ze kreeg. Eerst nog thuis met hulp van ‘Buurtzorg’, de laatste jaren in Huize Sonnevanck in Hengelo.

We wensen de kinderen en kleinkinderen sterkte met het verlies van hun moeder en oma.

 

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel.  06 31371011

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 06 54906763
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of ggchristuskoningvorden@gmail.com

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)