Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

 

Zondag 14 januari: Geen viering in de Christus Koningkerk. Er is in Hengelo om 10.00 uur een eucharistieviering in verband met de onttrekking van de H. Willibrordkerk aan de goddelijke ededienst.

Zondag 21 januari: Geen viering in de Christus Koningkerk. Er is in de Dorpskerk, om 10:00 uur de RvK dienst, Dienst van de Eenheid.

Zondag 28 januari: Om 10:00 uur Samenkomst in de parochiezaal.

Zondag 4 februari: Geen viering in de Christus Koningkerk.

Zondag 11 februari: Om 10:00 uur een Woord en Communieviering. Voorganger is Jaap Harmsen. De zang wordt verzorgd door het cantorkoor Cantemus.

Donderdag 15 februari: Om 10:00 uur een eucharistieviering. De voorganger is pastor Harrie Scheve.   De zang wordt verzorgd door het cantorkoor Cantemus.

Zondag 18 februari: Geen viering in de Christus Koningkerk

Zondag 25 februari: Om 10:00 uur Samenkomst in de parochiezaal.

Gebedsintenties

Zondag 11 februari 

Cato Eijkelkamp-Lebbink; Louis Overmars; Riet Westerhof-Veenhuizen;
Anny Hartman-Krauts; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Ton van Vleuten; Ans Hendriks-Tankink; Overleden familie Overbeek-te Molder en Jan van der Meer.

Donderdag 15 februari
Louis Overmars; Riet Westerhof-Veenhuizen;  Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Ton van Vleuten; Overleden familie Seesing-Belval en Jan van de Meer.

 

 

 

 

 

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2024

Tijdvak Januari – februari

Dienst van de Eenheid
Zondag 21 januari om 10:00 uur is de Dienst van de Eenheid. Deze keer is de viering in de Dorpskerk. Pastor Wil Matti gaat namens de katholieke kerk in deze dienst voor.
Het thema is: Heb God lief en je naaste als jezelf

Vieringen Christus Koningkerk 2024

In principe is het de bedoeling dat we de 2e zondag van maand een viering in de kerk houden. Hier zullen onze eigen voorgangers voorgaan in een woord- en communieviering. De laatste zondag is er dan een samenkomst in de parochiezaal.
Op de 2e zondag van januari, de 14e, is er echter geen viering in de Christus Koningkerk. Die dag wordt de H. Willibrordkerk in Hengelo aan de goddelijke eredienst onttrokken. Daarom zijn er géén andere vieringen in de parochie. Pastoraal team gaat voor.

Wel zal er 1 keer in de 2 maanden, op donderdagochtend 10.00 uur, een viering plaatsvinden met een voorganger vanuit het pastorale team. Dit zijn de volgende data: donderdag 15 februari, met pastor H. Scheve, donderdag 18 april met pastoraal werker Carin Timmerman en donderdag 20 juni met pastor Scheve.

Afscheid Gerda van der Mey van de bezoekersgroep
Na vele jaren van inzet als coördinator van de bezoekersgroep heeft Gerda aangegeven te willen stoppen.
We bedanken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Ria van der Linden en Liduin Volker zullen deze taak overnemen.

Herdertjestocht 2023
Vrijdag 20 december was de zevende Herdertjestocht in Vorden. Een lichtjesroute georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. De start was vanaf de Dorpskerk. Het verhaal dat begint met de boodschap die Maria kreeg van de engel Gabriel, tot de stal van Bethlehem aan het eind in de Christus Koningkerk, was te zien in een route die d.m.v. 1000 (!) potten met lichtjes was aangegeven. Aan het einde kregen alle kinderen een presentje.
Tussen de scenes waren er ook  midwinterhoornblazers. Aan het eind op het plein van de Christus Koningkerk was er voor iedereen chocomelk, sap of glühwein.
Mede dankzij hulp van alle vrijwilligers en sponsoren was het een geslaagde tocht die door meer dan 700 kinderen, ouders en grootouders is gelopen. 

Uit de Geloofsgemeenschap

In memoriam

Johannes Wilhelmus Maria van der Meer 

Jan van de Meer is geboren op 4 april 1935 te Amsterdam. Jan kon goed leren en wilde als kind al priester worden. De weg daarnaar toe startte in 1950 op het kleinseminarie van de Missionarissen van Mariannhill te Arcen en werd voltooid op het Philosophicum te Warmond. Op 27 mei 1961 volgde de priesterwijding in de kathedraal van Haarlem. Jan startte als kapelaan in de Goede Herderparochie te Laren N.H. Hij maakte al snel carrière, o.a. omdat hij zich had gespecialiseerd in catechese. In 1969 werd hij moderator op de pedagogische academie te Hilversum. Zijn kennis van catechese werd vandaaruit landelijk ingezet. Die functie combineerde hij lang met onderwijskundig en pastoraal werk in Soest en Soestdijk.
In 1978 werd Jan benoemd tot pastoor in Haarlem-Aerdenhout en in 1990 in de parochie Zuidelijk Flevoland (Almere). Zowel in Haarlem als in Almere heeft hij o.a. veel betekend voor het onderwijs en voor de oecumene.
In 2000 ging Jan met emeritaat en verhuisde naar Zutphen. Aldaar is hij jarenlang als emeritus in de parochie ‘De Twaalf Apostelen’ in diverse geloofsgemeenschappen voorgegaan, waarbij het accent op Vorden kwam te liggen. Daar heeft Jan in 2011 dan ook zijn 50-jarig priesterjubileum gevierd. En ook zijn allerlaatste viering op zijn 80ste jaar! Jan is te karakteriseren met begrippen als “vriendschappen”, “verbondenheid” en “niet moeilijk doen”.
Hij was een vooruitstrevend katholiek, zowel voor als na zijn emeritaat. De laatste jaren nam zijn gezondheid af, maar Jan stelde steeds: “nee hoor, ik mag niet klagen”. Na een kort ziekbed is Jan op 4 januari 2024 op 88-jarige leeftijd overleden.
Een bijzonder en inspirerend mens is van ons heengegaan.              

 

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel.  06 31371011

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 06 54906763
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of ggchristuskoningvorden@gmail.com

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)