Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

Donderdag 20 juni: Eucharistieviering. Voorganger is pastoor Harrie Scheve. Het cantorkoor Cantemus verzorgt de zang.

Zondag 23 juni: Geen viering in de Christus Koningkerk. Voor vieringen elders in de parochie zie het “parochieblad ‘Onderweg

Zondag 30 juni: Om 10:00 uur Samenkomst in de parochiezaal.
Voorganger deze ochtend is Henk van den Berg.

Zondag 7 juli:  Geen viering in de Christus Koningkerk. Voor vieringen elders in de parochie zie het parochieblad ‘Onderweg

Zondag 14 juli:  Woord en communieviering. Voorganger is Ton Rutting. Het cantorkoor Cantemus verzorgt de zang.

Zondag 21 juli:  Geen viering in de Christus Koningkerk. Voor vieringen elders in de parochie zie het parochieblad ‘Onderweg

Zondag 28 juli:  Geen Samenkomst in de Christus Koningkerk. Voor vieringen elders in de parochie zie het parochieblad ‘Onderweg

Zondag 4 augustus: Geen viering in de Christus Koningkerk. Voor vieringen elders in de parochie zie het parochieblad ‘Onderweg

Zondag 11 augustus:  Woord en communieviering. Voorganger is Jaap Harmsen. Het cantorkoor Cantemus verzorgt de zang.

 

Gebedsintenties

Donderdag 20 juni
Bennie Overbeek; Jos van Berkum; Nellie Berendsen-Bremer: Francien van der Logt-van der Linden; Jan van der Meer; Louis Overmars; Riet Westerhof-Veenhuizen; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Jos en Willemien Gunnewijk-Huitink.

Zondag 14 juli
Bennie Overbeek; Jos van Berkum; Jan van der Meer; Louis Overmars; Riet Westerhof-Veenhuizen; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Ton van Vleuten; overleden familie Seesing-Belval.

Zondag 11 augustus
Bennie Overbeek; Jan van der Meer; Riet Westerhof-Veenhuizen; Louis Overmars; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Willemien Gunnewijk-Huitink; overleden familie Seesing-Belval; Ton van Vleuten; overleden familie Overbeek-te Molder.

 

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2024

Tijdvak mei – juni
HOORZITTING 4 JUNI 2024
De hoorzitting in de Christus Koning Kerk

Op dinsdagavond 4 juni jongstleden is de hoorzitting geweest in de Christus Koningkerk. Zoals bekend konden er nog wat vragen gesteld worden over de toekomstige situatie en werd er uitleg gegeven over de komende gang van zaken. Het was dus een hoorzitting waarin niet meer  gediscussieerd kon worden.

Van het parochiebestuur waren aanwezig Ineke Peterse en Herman Heuver, als notulist Magda van Ommen en als gespreksleider Cor Peters.
Zo’n vijfendertig mensen waren hiervoor naar de kerk gekomen.

De zitting werd geopend met een gebed. Inmiddels mogen we ervan uitgaan dat iedereen wel weet waarom kerken gesloten worden. Dat betekent ook dat we onze ‘broek’ zelf moeten gaan ophouden waarbij de volgende doelen gesteld zijn, namelijk:
– zo goed mogelijk leerling van Jezus te zijn in de tijd waarin je leeft;
– het RK-geloof levend te houden in de eigen regio door invulling te geven aan  lokaal geloven; en
– door bezoek aan o.a. ouderen en zieken, andere activiteiten die het goede samen leven bevorderen.

De geloofsgemeenschap is hiervoor verantwoordelijk, maar er is begeleiding en ondersteuning. We hoeven het niet alleen te doen.

Onze kerk wordt dus afgestoten. De gevolgen van dit beleid zijn:
– bij het sluiten: zoeken naar een passende bestemming (waar gaan we straks ‘Kerken’);
– bij het aanpassen van het rooster van vieringen: de vieringen door het pastoraal team zoals eucharistieviering en communieviering naar een doordeweekse dag.
Speciale diensten zoals het Doopsel, de Eerste H. Communie, het Vormsel en het Huwelijk zullen in het eucharistisch centrum in Zutphen plaats vinden.

De geloofsgemeenschap blijft onderdeel van de H.H. Twaalf Apostelenparochie. In de onderstaande punten worden specifieke zaken behandeld en besproken.

LOKAAL GELOVEN
De voorzitter van de Pastoraatsgroep Jaap Harmsen legt hierna uit hoe wij, het plaatselijk bestuur met haar gelovigen, dit gaan doen. Hij geeft uitleg wat op dit moment de stand van zaken is v.w.b. waar we in de toekomst kunnen gaan ‘kerken’. Er zijn op dit moment twee opties die nu bestudeerd worden door de Locatieraad en de Pastoraatsgroep.

Ook wat we straks nog wel en niet mogen, hoe we het zelf gaan invullen. De Samenkomst op de laatste zondag van de maand, de Oecumenische vieringen en de Wehmeweeksluitingen gaan gewoon door. De Herdertjestocht en de uitvoering van de Passie staan ook nog op ons programma.

VRAGEN EN GESPREK
Er worden vragen gesteld waarom er op de ene plek wel en op de andere plek geen eucharistie gevierd mag worden. Het betreft in deze de Dorpskerk waarin geen eucharistie gevierd mag worden. Dat mag bijvoorbeeld wel in ‘De Voorde’, een soort parochiezaal naast de Protestantse Kerk.

Ook de diaconie kwam aan de orde. Men wilde weten hoe dat verder gaat. Waarschijnlijk zal daar niet zoveel aan gewijzigd worden omdat daar nu ook aandacht voor is, waarbij de ‘Bezoekersgroep’ bijvoorbeeld, een belangrijke factor is en haar werk gewoon zal blijven voortzetten.

Het Secretariaat, ook geen onbelangrijke, zal blijven bestaan en hiervoor zal er zeker een ruimte beschikbaar zijn.

HET ONTTREKKEN VAN DE KERK AAN DE EREDIENST
In dit laatste deel van de zitting worden de stappen van en voor het onttrekken van onze kerk aan de eredienst doorgenomen.

Aan deze onttrekking zit een heel protocol vast waaraan alle betrokken partijen moeten voldoen.
Een aantal regels uit dit protocol staan hieronder.
*   men kan/mag aanvullingen, opmerkingen en bezwaren indienen;
*   het parochiebestuur bespreekt hiervan de resultaten;
*   het opgebouwde dossier van de onttrekking wordt naar de bisschop gestuurd met een verzoek tot onttrekking;
*   de bisschop hoort de priesterraad en neemt een besluit; etc.

Na deze uiteenzetting was er nog een mogelijkheid tot opmerkingen, bezwaren of aanvullingen in te dienen.

Er werd alleen door Ton Rutting gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Hij sprak namens een aantal gelovigen uit onze geloofsgemeenschap. De kern van de vraag was of er voldoende gekeken is of ons  kerkgebouw in aanmerking komt of kan komen als te behouden religieus erfgoed, nu deze wordt verkocht.  Bij onderzoek is gebleken dat ons kerkgebouw het enige kerkgebouw in zijn soort is (van de betrokken architect) uit de wederopbouwperiode. Het zou dan ook mooi zijn om het gebouw te behouden en er een goede en passende herbestemming voor te vinden. Ook de wens van een Mariakapel en behoud van  de klokkentoren werd genoemd. Hij vroeg namens de aanwezigen RESPECT voor zowel het kerkgebouw als de geloofsgemeenschap, hetgeen met applaus werd onderstreept.

Aan het einde van deze hoorzitting heeft Magda van Ommen het verslag van deze avond voorgelezen met wat er gezegd, gevraagd en geantwoord is.

Vast staat dat het gebouw niet vóór eind 2025 aan de eredienst onttrokken zal worden.

 

HOORZITTING 4 JUNI 2024

Wij attenderen u op de uitnodiging van het parochiebestuur voor de hoorzitting op 4 juni.  Die treft u als bijlage bij deze Onderweg aan. Die hoorzitting gaat over het onttrekken van onze Christus Koningkerk aan de eredienst. De voorgenomen verkoop van onze kerk hangt daarmee samen.

U kunt dan als parochiaan vragen stellen aan het parochiebestuur en/of bezwaar maken.  Het is een heel belangrijke bijeenkomst. Noteert u het alvast in uw agenda?

Jubileum Christus Koningkerk 7 april 2024
We kunnen terugkijken op een mooie viering op 7 april, waar werd gevierd dat de kerk 60 geleden gewijd is. Er waren aardig wat mensen op af gekomen en na de viering was er een informele receptie op het kerkplein, waar koffie met wat lekkers werd geserveerd. Daarna kon iedereen nog genieten van hapje en drankje. De kerk was fantastisch versierd. De bloemen zijn na de viering naar verschillende mensen gebracht, als blijk van medeleven.

Oecumenische Palmpasenviering
Een feestelijke en kleurrijke drukte in de Christus Koningkerk met de oecumenische Palmpasen viering op zondag 31 maart. Bijna 40 kinderen hebben deze morgen een Palmpasen stok versierd. Het houten kruis werd met vele kleuren crêpepapier omwikkeld. Er werden chipjes en snoepsleutels geregen. Natuurlijk kon het broodhaantje met buxusstaart niet ontbreken. Dominee Wilma Klein ging voor en met de hele gemeenschap werd de zang verzorgd. Na afloop was er de optocht van kinderen met versierde stokken door de kerk. Een feest voor oog en oor.

1e Heilige Communie
Zondag 21 april zullen 2 kinderen uit onze geloofsgemeenschap de 1e Heilige Communie doen. Dit zijn Lott Pardijs en Tijmen Helmink. De viering vindt plaats in Zutphen en begint om 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd om hierbij te zijn. Wij wensen Lott en Tijmen een mooie dag toe.


Tijdvak maart – april

 

Oecumenische Palmpasenviering 24 maart 10.00 uur in de Christus Koningkerk
De oecumenische viering van Palmpasen gaan we samen vieren in de Christus Koningkerk. Op zondag 24 maart om 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om voor de dienst een Palmpasen stok te maken. Heb je er al een, dan mag je die ook meenemen. Voorganger is dominee Wilma Klein.

Sam’s Kledingactie zaterdag 6 april

Uw kleding geeft toekomst.
Inzamelactie kleding en schoenen voor versterking basisonderwijs

Op zaterdag 6 april a.s. kunt u in Vorden kleding en schoenen inleveren bij de Christus Koning Kerk aan Het Jebbink 8 en bij het Heiligenbeeldenmuseum Vorden aan de Ruurloseweg 101. De vrijwilligers zijn van 10.00 tot 12.00 uur aanwezig om de goederen in ontvangst te nemen. Uw donatie komt ten goede aan het onderwijsproject van Cordaid in het Shabee Sombo district (Ethiopië).

Wat mag u allemaal inleveren?
Om bovenstaande doelstelling te bereiken, mag u behalve uw donatie van kleding en schoenen ook speelgoed, knuffels en huishoudtextiel in de vorm van dekbedovertrekken (graag compleet met kussenslopen), lakens, handdoeken, theedoeken, vaatdoeken, washandjes en zakdoeken inleveren. Graag separaat van de kleding verpakt in een gesloten plastic zak. Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens en tafelkleden aan.

Vastenactie 2024
Het thema van de vastenactie is dit jaar: leven in een veranderende wereld.
In dit kader heeft de MOV van HH. Twaalf Apostelen gekozen voor het project:
“Een waardig leven voor vrouwen en meisjes in zes sloppenwijken van de stad Indoze”.
De zusters van St Joseph van Sant Marc zijn al sinds 1974 actief in India. Zij helpen vrouwen in die sloppenwijken om voor zichzelf op te komen door middel van activiteiten wat betreft gezondheid, onderwijs en werkgelegenheid.
Het betreft hier zelfhulpgroepen, microkredieten om zelf inkomen te verdienen en de vrouwen krijgen de mogelijkheid om vakonderwijs te volgen. Het MOV van onze eigen geloofsgemeenschap wil dit project graag ondersteunen door middel van uw bijdrage. Op 11 maart zal bij het uitgaan van de viering een deurcollecte worden gehouden en tot 6 april kunt u uw bijdrage deponeren in de box achterin de kerk.
In ‘de Onderweg’ vindt u het vastenzakje dat u in de brievenbus van het secretariaat of afgeven bij het secretariaat op dinsdag en donderdagmorgen.
Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage.

 Tijdvak Januari – februari
Dienst van de Eenheid
Zondag 21 januari om 10:00 uur is de Dienst van de Eenheid. Deze keer is de viering in de Dorpskerk. Pastor Wil Matti gaat namens de katholieke kerk in deze dienst voor.
Het thema is: Heb God lief en je naaste als jezelf

Vieringen Christus Koningkerk 2024

In principe is het de bedoeling dat we de 2e zondag van maand een viering in de kerk houden. Hier zullen onze eigen voorgangers voorgaan in een woord- en communieviering. De laatste zondag is er dan een samenkomst in de parochiezaal.
Op de 2e zondag van januari, de 14e, is er echter geen viering in de Christus Koningkerk. Die dag wordt de H. Willibrordkerk in Hengelo aan de goddelijke eredienst onttrokken. Daarom zijn er géén andere vieringen in de parochie. Pastoraal team gaat voor.

Wel zal er 1 keer in de 2 maanden, op donderdagochtend 10.00 uur, een viering plaatsvinden met een voorganger vanuit het pastorale team. Dit zijn de volgende data: donderdag 15 februari, met pastor H. Scheve, donderdag 18 april met pastoraal werker Carin Timmerman en donderdag 20 juni met pastor Scheve.

Afscheid Gerda van der Mey van de bezoekersgroep
Na vele jaren van inzet als coördinator van de bezoekersgroep heeft Gerda aangegeven te willen stoppen.
We bedanken haar hartelijk voor haar inzet en wensen haar alle goeds. Ria van der Linden en Liduin Volker zullen deze taak overnemen.

Herdertjestocht 2023
Vrijdag 20 december was de zevende Herdertjestocht in Vorden. Een lichtjesroute georganiseerd vanuit de Raad van Kerken. De start was vanaf de Dorpskerk. Het verhaal dat begint met de boodschap die Maria kreeg van de engel Gabriel, tot de stal van Bethlehem aan het eind in de Christus Koningkerk, was te zien in een route die d.m.v. 1000 (!) potten met lichtjes was aangegeven. Aan het einde kregen alle kinderen een presentje.
Tussen de scenes waren er ook  midwinterhoornblazers. Aan het eind op het plein van de Christus Koningkerk was er voor iedereen chocomelk, sap of glühwein.
Mede dankzij hulp van alle vrijwilligers en sponsoren was het een geslaagde tocht die door meer dan 700 kinderen, ouders en grootouders is gelopen. 

Uit de Geloofsgemeenschap

In memoriam

Jozef Maria van Berkum

Op 22 maart is onze medeparochiaan Jozef Maria van Berkum, Jos, overleden. Hij liep nog graag even met zijn hondje naar het Wiemelink, maar helaas was ook dat te zwaar de laatste weken. We wensen Nel, kinderen en kleinkinderen sterkte met dit verlies.

 

            

 

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel.  06 31371011

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 06 54906763
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of ggchristuskoningvorden@gmail.com

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)