Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

Zondag 14 maart: Gebedsviering. Om 9.30 uur is er een Gebedsviering, verzorgd door de werkgroep.
Zondag 21 maart: Gebedsviering. Om 9.30 uur is er een Gebedsviering. Voorganger is mevr. G. Spekkink.
Zondag 28 maart: Raad van Kerken viering. Om 10:00 uur is er de Palmzondagviering in de Dorpskerk, Deze viering is digitaal te volgen op www.pgvorden.nl  Thuis meevieren – Diensten.  Voorgangers zijn Jaap Harmsen en Jan Kool.

Donderdag 1 april: Witte donderdagviering. Om 19:00 uur is er een parochiële viering in Zutphen. Voorgangers zijn de heren Zandbelt en Bos.
Vrijdag 2 april: Voor Goede vrijdagvieringen in de geloofsgemeenschappen zie daarvoor de “Onderweg” of de website van de parochie.
Zaterdag 3 april: Paaswake. Om 21:0 uur is er de Paaswake in parochieverband in Zutphen. Geen vieringen in de eigen geloofsgemeenschap. Het breed parochieel team gaat voor.
Zondag 4 april: Hoogfeest van Pasen. Om 9:30 is er Gebedsviering waarin Laura van der Kam voor gaat.
Zondag 11 april: Raad van Kerkenviering. Om 10:00 uur is er in het kader van 75 jaar bevrijding van Vorden een Herdenkingsdienst in de Dorpskerk.
Zondag 18 april: Woord- en communie viering om 9:30 uur. Voorganger is Theo ten Bruin.
Zondag 25 april: In verband met de COVID-19 perikelen is er nog GEEN Samenkomst.

Gebedsintenties

Zondag 4 april
Joseph Wissink;  Gerrit ten Have;  Anna Overbeek-te Molder;  Herman Havekes; Betsie Meijer-Wicherink;  Louise Arkeveld-Wolbert;  Tonny Eijkelkamp-Raben; Hans van der Linden;  Marie Huitink;  Arnold en Anny Helmink-Mullink; Janny Woltering-Woestenenk; Bernard en Dora Besselink-Hoebink;  Willemien Gunnewijk-Huiting; Overleden familie Seesing-Belval; Henri Helmink; Bertus en Fien Schotman-Helmink; Ton van Vleuten; Leo Westerhof.

Zondag 18 april
Joseph Wissink;  Gerrit ten Have;  Anna Overbeek-te Molder;  Herman Havekes; Betsie Meijer-Wicherink;  Louise Arkeveld-Wolbert;  Tonny Eijkelkamp-Raben; Hans van der Linden;  Marie Huitink;  Arnold en Anny Helmink-Mullink; Janny Woltering-Woestenenk; Ans Hendriks-Tankink.

Zondag 9 mei
Janny Woltering-Woestenenk; Joseph Wissink;  Gerrit ten Have;  Anna Overbeek-te Molder;  Herman Havekes;Hans van der Linden;  Marie Huitink;  Arnold en Anny Helmink-Mullink.

 

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

                                                  2021

Tijdvak maart – april

Zondag 25 april
In tegenstelling tot wat er in de “Onderweg” staat is er op zondag 25 april GEEN Samenkomstviering

Palmt
akken
De gewijde palmtakken liggen vanaf Palmzondag achter in de kerk. U kunt dan, als u wilt, een takje meenemen naar huis.

Sam’s kledingactie
Zaterdag 10 april kledingactie van 10.00 tot 12.00 uur in Vorden en Kranenburg. U kunt uw kleding afgeven bij de Christus Koningkerk en bij het Heilige beeldenmuseum.  De opbrengst van deze voorjaarsactie is dit jaar bestemd voor een project in Congo.

Mailadressen parochianen geloofsgemeenschap Vorden-Kranenburg
Er gebeurt veel momenteel. En er verandert ook nog wel eens wat. Wij willen u daar graag van op de hoogte houden. Daarom verzoeken wij u om uw e-mailadres door te geven aan:      ggchristuskoningvorden@gmail.com

Kerken weer open voor diensten
Inmiddels zijn de kerken weer open voor de reguliere diensten. Het aantal personen is (helaas) nog gesteld op 30 personen maximaal. Wilt u bij deze of één van deze diensten aanwezig zijn dan moet u zich aanmelden bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap. Dat kan per e-mail ggchristuskoningvorden@gmail.com of per telefoon 0575-551735.

Ten slotte.
Raadpleeg voor actuele informatie de website www.twaalfapostelen.nl
Op de pagina “Vorden”  staat actuele informatie en het laatste nieuws.

 

Tijdvak januari-februari

Geplande vieringen ná 1 maart
Zaterdag 6 maart om 18:30 uur Woord- en Communieviering
Zondag 14 maart om 9:30 uur Gebedsviering
Zondag 21 maart om 9:30 uur Gebdesviering
Uiteraard zijn deze vieringen onder voorbehoud!

Vieringen in de kerk en de corona-maatregelen

Het parochiebestuur heeft de corona maatregelen voor onze hele parochie verscherpt. Dus ook voor onze geloofsgemeenschap. Lees deze tekst dus goed door.

GEEN VIERINGEN TOT 1 MAART 2021
Vanwege de vele corona gevallen in onze parochie heeft het parochiebestuur besloten dat tot 1 maart álle vieringen in álle kerken in onze parochie vervallen. Dus helaas, ook in onze kerk zijn er tot die datum geen vieringen. Meer hierover leest u op de website van onze parochie:
https://www.12apostelen.nl/index.php/2021/01/14/geen-vieringen-in-onze-parochie-tot-1-maart-2021/

WEL kaarsje opsteken
Gedurende deze periode is onze kerk wel op de zondagochtend geopend van 09.30 u. tot 10.30 u. Er is dan voor iedereen gelegenheid om een kaarsje op te steken. Uiteraard nemen we daarbij de corona maatregelen in acht.
Let op: de eerste zondag waarop dit kan is zondag 31 januari.

Algemene informatie

De praktijk wijst uit dat de corona maatregelen tussentijds wijzigen. En daardoor de planning ook. Raadpleeg dus met regelmaat de pagina “Vorden” op de website van onze parochie:  www.12apostelen.nl Daarop vindt u altijd het “laatste nieuws”.

Oproep
Al vele malen is de Onderweg is bij u in de bus gevallen. Voordat het zo ver is hebben heel veel mensen zich ermee beziggehouden. De laatste schakel is degene die het blad bezorgt. Hij/zij krijgt zijn/haar wijk aangereikt door een andere vrijwilliger die dat bij een aantal bezorgers doet. Daarvoor worden een aantal boxen gevuld die ook weer bezorgd worden. Voor het klaarmaken van die boxen hebben we nu enkele mensen nodig die ons daarmee willen helpen.

Eén maal in de zes à zeven weken komen we op dinsdagmorgen om half tien bij elkaar om de boxen in te pakken. We doen dat met zijn drieën (coranaproof) en zijn meestal voor elf uur klaar. Ondergetekende is er altijd bij en we hebben nu twee mensen die komen, maar die er niet vast elke keer willen zijn. Daarom zoeken we nu aanvulling, zodat we elkaar per keer kunnen afwisselen. Iedereen komt dan ongeveer drie keer per jaar aan de beurt.

Als zich vier mensen aanmelden, kunnen we afspraken maken wie wanneer komt en is het ook mogelijk om een keer nee te zeggen als het niet past.

De eerstvolgende keer is in maart, meld u nu aan en dan kunnen we op tijd afspraken maken. Aanmelden kan bij Anny Klijn, tel.552433 of email: cjklijn1970@kpnmail.nl of bij het parochiesecretariaat, email:ggchristuskoningvorden@gmail.com of tel 551735

We zien uit naar uw reacties.

Anny Klijn

 

Pastoraatgroep en Locatieraad tekenen bezwaar aan
tegen  nieuw parochiecentrum in Zutphen

Het parochiebestuur is voornemens om in Zutphen een parochiecentrum te bouwen. Veel parochianen zijn het daar niet mee eens. Dat bleek wel tijdens de bijeenkomst in 2020 met het parochiebestuur in onze kerk. Uit een enquête onder locatieraden en pastoraatsgroepen in onze parochie is gebleken dat 70 % van de ondervraagden hier geen voorstander van is. Het bestuur heeft vervolgens weliswaar een klankbordgroep om advies gevraagd. Maar die klankbordgroep had weinig keuzemogelijkheden. Dat komt omdat met name de voorwaarden van het bestuur/pastoraal team en van het bisdom met zich meebrengen dat van alle (theoretische)  alternatieven feitelijk alleen de optie Zutphen als locatie voor een parochiecentrum overblijft. En dat betekent dus nieuwbouw bij de St. Jan. Inmiddels heeft de pers er ook aandacht aan besteed en zijn er diverse parochianen in het geweer gekomen. Uw locatieraad en pastoraatgroep hebben nu “formeel” bezwaar aangetekend tegen het voornemen van het bestuur. De verwachting is dat de meeste andere geloofsgemeenschappen ook bezwaar gaan maken. De argumenten tegen een parochiecentrum (in Zutphen) zijn samengevat: er is geen behoefte aan, er is geen noodzaak, de kosten zijn veel  te hoog en draagvlak om zo’n centraal parochiecentrum in de lucht te houden ontbreekt.

Uiteraard is deze brief van uw pastoraatgroep/locatieraad voor iedereen beschikbaar. U kunt die digitaal opvragen bij ons secretariaat: ggchristuskoningvorden@gmail.com U kunt de brief ook meennemen als u op zondagochtend een kaarsje komt opsteken. Er liggen kopieën achter in de kerk.

                                                                            Gezegend 2021!!

Uiteraard wensen wij u allereerst een Goed & Gezond 2021 toe. Hopelijk wordt het in de loop van dit jaar allemaal wat “normaler”. Maar tot die tijd hebben we helaas wel met (extra) corona maatregelen te maken. Daarover gaat deze e-mail.

GEEN viering a.s. zondag 10 januari!!!
Vanwege de vele corona gevallen in onze parochie heeft ons parochiebestuur besloten dat álle vieringen in álle kerken in onze parochie t/m 19 januari komen te vervallen. Dus helaas, ook onze viering van a.s. zondag gaat NIET door!

Deze viering was al voorbereid en juist bedoeld om elkaar een hart onder de riem te steken en het nieuwe jaar met “nieuw licht en nieuw leven” te starten. Daarom treft u bijgaand de tekst van de viering en de preek aan.

WEL kaarsje opsteken a.s. zondag 10 januari
De kerk is a.s. zondag wel geopend van 09.30 u. tot 10.30 u. Er is dan voor iedereen gelegenheid om een kaarsje op te steken. Uiteraard nemen we daarbij de corona maatregelen in acht.

Planning vieringen

  • Op zondag 17 januari is er de oecumenische Dienst van de Eenheid. Die vindt plaats in de dorpskerk om 10.00 u. Marga Engelage is dan mede voorganger.
  • Op zondag 24 januari is er de oecumenische kinderviering. Ook die vindt plaats in de Dorpskerk om 10.00 u. Dominee Freek Brandenburg is dan voorganger.
  • Beide diensten kunt meevieren via de website protestantsegemeentevorden.nl
  • Op zondag 31 januari is er geen viering in deze kerk. In het blad Onderweg staat vermeld in welke andere geloofsgemeenschappen er die dag wel een viering is.

Algemene informatie
We hebben te maken met corona maatregelen en met vrijwilligers waarvan velen zwaar belast zijn. Het risico bestaat dus dat er in de loop van 2021 vaker een gaatje in de planning zal vallen. Maar we doen er (samen) alles aan om onze geloofsgemeenschap levendig en vitaal te houden. Daarbij mogen we vertrouwen op nieuw leven en nieuw licht, zoals u in de teksten voor a.s. zondag kunt lezen. Zie de bijlage.

Raadpleeg ook met regelmaat de pagina “Vorden” op de website van onze parochie:  www.12apostelen.nl . Daarop vindt u altijd het “laatste nieuws”.

En dan ten slotte.
Niet alle parochianen ontvangen deze e-mail. Het “credo” is dus: hoort en zegt het voort!

 

                                                  2020

Tijdvak december 

Viering op kerstavond gaat niet door!!! 

Beste mede-parochianen,
Graag vragen wij uw aandacht voor de volgende belangrijke zaken.

Geen viering op Kerstavond
De Kerstviering op donderdagavond 24 december gaat helaas NIET door. De Nederlandse Bisschoppen hebben dat besloten n.a.v. de nieuwe lockdown-maatregelen. Een heel spijtig, maar wel begrijpelijk besluit i.v.m. de corona crisis. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat “bewegingen van veel mensen tegelijk” worden voorkomen.

Het is op dit nog niet bekend óf en hóe laat de viering op Kerstavond in onze eigen parochie digitaal te volgen is. Voor meer informatie kijk op onze website: www.twaalfapostelen.nl 
Ook kunt u terecht op de speciale website: www.vierkerstmis.nl Op die website vindt u o.a. informatie over onze eigen parochie en kunt u zien wat de mogelijkheden zijn om thuis Kerstmis mee te vieren.

Geen gebedsdienst op a.s. zondag 20 december
Het voorgaande betekent ook dat de gebedsdienst op a.s. zondag 20 december NIET doorgaat.  Ook hiervoor geldt: heel spijtig, maar het is helaas niet anders.

Wel een kaarsje opsteken
Onze kerk is open om een kaarsje op te steken en/of voor een moment van gebed. Uiteraard houden we bij de toegang tot de kerk rekening met de corona maatregelen. U kunt een kaarsje opsteken in onze kerk op:

  • Eerste Kerstdag 25 december: van 10.00 u. tot 11.00 u.
  • Tweede Kerstdag 26 december: van 10.00 u. tot 11.00 u.
  • Zondag 3 januari: van 10.00 u. tot 11.00 u.

Hoe gaat het verder?
Op dit moment is nog niet bekend hoe het verder zal gaan met vieringen in onze kerk. Wij informeren u op een later tijdstip of de gebedsviering op zondag 10 januari wel of niet door kan gaan. Kijk voor de laatste stand van zaken regelmatig op de website van onze parochie. Daar leest u de actualiteit op de pagina “Vorden”.

Ten slotte
Met deze e-mail bent u weer even op de hoogte van de stand van zaken. Kent u mede-parochianen die deze e-mail niet lezen? Dan is het credo: hoort en zegt het voort!

We sluiten deze e-mail af met een bericht van de Bisschoppen:

Wij wensen u ondanks de coronacrisis een Zalig Kerstmis en een in alle opzichten Gezegend 2021. Christus komt en daarom: houd moed, houd hoop en vier Kerstmis!

Met vriendelijke groet,
Pastoraatgroep & Locatieraad

———          ———          ———

 

Herdertjestocht 2020, anders dan anders.

De Herdertjestocht, wordt jaarlijks georganiseerd door de Raad van Kerken in Vorden.
Dit is de zesde keer dat we een Herdertjestocht organiseren. Al 5 jaar met veel vrijwilligers en heel veel bezoekers die de route, uitgezet met 1000 lichtjes, gingen volgen om alle scènes te bekijken. Dit jaar anders dan anders. Door de coronamaatregelen kunnen er geen 100 vrijwilligers meehelpen en kunnen er ook geen 500 bezoekers komen kijken. Toch willen we wel een Herdertjestocht organiseren.

Wat is er dan anders?
Deze keer hebben wij alle scènes opgenomen. Coronaproof. Weinig spelers, afstand van elkaar,…. Hier is een film van gemaakt. Die film gaan we in delen online zetten. De eerste keer is te zien op zondag 29 november. Op 24 december, Kerstavond, komt het laatste deel. Dan heb je het hele Kerstverhaal gezien.

Wil jij de filmpjes zien, dan kun je kijken op de facebookpagina van Herdertjestocht Vorden. Heb je geen facebook, of wil je graag de link wekelijks thuiskrijgen, dan kun je een mail sturen naar herdertjestochtvorden@gmail.com en zorgen wij dat je steeds de link krijgt.

En dan is er nog iets.
We vragen de kinderen of ze thuis een kerststal willen maken. Groot/klein, van hout, papier, klei, of….. Je mag zelf bedenken hoe je dat gaat doen.
Wij zijn erg benieuwd hoe mooi jullie kerststallen gaan worden. Als je het klaar hebt, zouden wij er graag een foto van willen zien en die foto mag je naar ons mailen. Zet daar je naam en adres bij, dan komen wij voor Kerst een attentie bij jullie thuis brengen. Als je het leuk vindt, mag je zelf ook op de foto staan, maar dat hoeft niet. De foto’s die jullie opsturen laten wij op de facebookpagina van Herdertjestocht Vorden zien. Zo kan iedereen genieten van wat jullie gemaakt hebben.
Ga je een kerststal maken en wil je de foto opsturen, dan moet die uiterlijk vrijdag 18 december bij ons binnen zijn. Zo kunnen wij voor Kerst de attentie bij jullie komen brengen.
Wij kijken uit naar jullie mooie kerststallen!

Doe jij ook mee?

De Herderstochtcommissie wenst iedereen:

                                                                                     Fijne en zalige Kerstdagen en een Gezond 2021!!!!

Overige informatie

Bijwonen van vieringen
Het aantal kerkgangers (exclusief bedienaren) bedraagt maximaal 30. Wilt u een viering  bijwonen? Dan is het noodzakelijk dat dit vooraf gemeld wordt. Bij voorkeur per e-mail naar:
ggchristuskoning@gmail.com.
Zonder tegenbericht is er plek voor u beschikbaar. Eventueel kunt u zich ook telefonisch aanmelden bij het secretariaat. Op dinsdag- of donderdagochtend tussen 09.00 u. en 10.30 u.  Telefoon 0575-551735.  De kerkgangers wordt gevraagd om op het kerkplein en in de kerk een mondkapje te dragen en de aanwijzingen van de gastvrouw en/of gastheer op te volgen.

Kunt u een viering niet bijwonen? Dan kunt u de viering wel meeluisteren via internet via deze link www.12apostelen.nl/index.php/kerkdienstgemist-vorden/

Ten slotte.
Raadpleeg voor actuele informatie de website www.twaalfapostelen.nl
Op de pagina “Vorden”  staat actuele informatie en het laatste nieuws.

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Janna Hendrika Woltering-Woestenenk

Janny

∗ 6 januari 1937                                                               3 februari 2021

Janny werd geboren 6 januari 1937 in Vorden, in en gezin van 3 kinderen.  Aan de zorgeloze jaren voor hen als kinderen kwam een einde door de WOII en door het jonge overlijden van hun vader. Haar moeder vond een nieuwe partner en zo kreeg Janny er broertjes en zusjes bij en het gezin met 7 kinderen woonden toen in Hengelo op een kleine boerderij. Daar bracht ze haar verdere jeugd door en ging ze ook naar school.  In 1965 is Janny Katholiek geworden en is ze met Gerard Woltering in het huwelijksbootje gestapt. Ze gingen wonen aan Het Hoge in Vorden. Janny en Gerard kregen twee kinderen, Irma en Jacco. Janny was heel creatief en vond het leuk om achter de naaimachine kleding te maken en ook bloemschikken vond ze leuk om te doen. Janny heeft jarenlang de bloemversiering van de kerk verzorgd. De tijd van onbezorgd leven werd wreed verstoord door het verlies van hun zoon Jacco. Hun dochter lag op datzelfde moment in het ziekenhuis en was net bevallen van Jeremy. Dat was hun eerste kleinkind ook. Dood en leven naast elkaar. Janny kreeg nog twee kleinkinderen, Mitchell en Jill. Ze was gek met hen, mocht graag oppassen en spelletjes met hen doen. Met recht was ze een trotse oma! In 2008 overleed haar man Gerard na een jarenlange verzorging van Janny. Janny heeft in haar leven vele stormen moeten trotseren met al die verliezen die er waren. Een kleine 4 jaar geleden ging haar gezondheid achteruit.  De tijd van autorijden en er met de fiets op uit was toen voorbij. In september vorig jaar bleek dat ze aan dementie leed. Ze kon niet meer alleen wonen. Ze kreeg in Varsseveld in Het Hovenhuis haar nieuwe woonplek. In de nacht van dinsdag op woensdag 3 februari is ze overleden en is ze voorgoed weer verbonden met Jacco en Gerard. We wensen Irma en haar gezin heel veel kracht toe om dit verlies te verwerken.

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel. 0575 553032

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 0575 553050
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of parochievorden@tiscalimail.nl

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)