Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

Donderdag 26 mei: Hemelvaart. Om 10:00 uur een eucharistieviering in de Sint Jankerk te Zutphen. De voorganger is Pastoor H. Scheve.
Zondag 29 april:
9:30 uur Samenkomst in de parochiezaal.
Zondag 5 mei: Om 10:00 uur RvK Pinksterviering in de Christus Koningkerk. De voorgangers zijn Ds. Ruben den Hertog en Ton Rutting. De zang wordt verzorgd door het koor Cantemus Domino.
Zondag 12 juni: Geen viering in de Christus Koningkerk. Zie daarvoor het parochieblad “Onderweg”.
Zondag 19 juni: Om 9:30 uur een eucharistieviering in de Christus Koningkerk. De voorganger is Pastor Fons Zandbelt.
Zondag 26juni: 9:30 uur Samenkomst in de parochiezaal.

Gebedsintenties

Zondag 19 juni
Riet Oudsen: Bernard Eijkelkamp; Bernard en Dora Besselink-Hoebink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Leo Westerhof; Jos en Willemien Gunnewijk-Huitink; Ton van Vleuten; Overleden familie Seesing-Belval.

 

 

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2022
Tijdvak mei – juni
Op 5 mei jongsleden heeft het kerkkoor Cantemus Domino, onder het genot van een natje en een droogje, afscheid genomen van vier leden. Deze leden zijn: Marietje Hakvoort, Gerda van de Mey, Marguerite Teubner en Gerard Schepers, Marguerite Teubner kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn. De leden werden toegesproken door de voorzitster Ria van der Linden van Cantemus Domino en de voorzitter van de Locatieraad Ton Rutting. Ton overhandigde, namens onze geloofsgemeenschap, deze oud-leden een sleutelhanger van de Christus Koningkerk.  Beiden sprekers bedankten deze oud-leden voor hun jarenlange inzet en hun mooie vocale kwaliteiten. De corona heeft anderhalf verhinderd dat deze leden al eerder voor hun inzet bedankt konden worden. Nu, na deze coronaperiode, was het weerzien dus extra leuk omdat deze mensen al anderhalf jaar niet meer lid zijn.  Ook was er aandacht voor Harrie Lichtenberg in verband met zijn koninklijke onderscheiding. Na een bijzonder gezellig samenzijn was het jammer dat deze avond al weer snel voorbij was. Hieronder volgt nog een kleine impressie van deze avond.

Tijdvak maart
  april

Theoloog Alain Verheij spreekt in onze kerk
Afgelopen woensdagavond, 9 maart, was Alain Verheij te gast in onze kerk, Zijn werk bestaat hoofdzakelijk uit het vertellen van Bijbelverhalen. Op deze avond stond zijn boek “Ode aan de verliezer” centraal en was het Bijbelverhaal over Kaïn en Abel het gespreksonderwerp. Alain vertelt met veel verve het verhaal, maar laat daarmee tegelijkertijd veel invalshoeken zien hoe je een ding, zaak of onderwerp op verschillende manieren kunt zien. Bijzonder was hoe hij met groot gemak een stuk tekst uit het Oude Testament plaatst in deze moderne tijd. Alain, 33, is dominee en noemt zichzelf rondreizend theoloog. Hij gaat voor, geeft lezingen en is waar mensen hem graag willen ‘hebben’. De avond werd goed bezocht. Hierna volgen op de woensdagavonden 16 en 23 maart nog een gespreksavond waarin voort gesproken wordt over wat er op 9 maart is verteld.


Oecumenische Palmpasenviering 10 april 10.00 uur in de Dorpskerk
De oecumenische viering van Palmpasen gaan we samen vieren in  de Dorpskerk. Op zondag 10 april om 10.00 uur. Iedereen is van harte uitgenodigd. Voor de kinderen is er de mogelijkheid om tijdens de dienst een Palmpasen stok te maken. Heb je er al een, dan mag je die ook meenemen

Sam’s kledingactie
Zaterdag 2 april kledingactie van 10.00 tot 12.00 uur in Vorden en Kranenburg. Dankzij de opbrengst van uw gebruikte kleding en schoeisel kunnen we, na Covid 19, kinderen uit Oeganda weer naar school laten gaan.

Uitslag enquête sluiting Christus Koningkerk
Hierbij treft u de uitslag van de enquête aan. In die uitslag zijn 62 reacties verwerkt. Afgezet tegen het aantal kerkbijdragen (ca. 185) is de respons ca. 34%. Dat betekent dat de uitkomsten een representatief beeld geven van onze geloofsgemeenschap. Nadien zijn nog een enkele reacties binnengedruppeld. Maar die leiden niet tot een ander beeld. De enquête én de (on)mogelijkheden van onze geloofsgemeenschap voor de toekomst bespreken we graag met u. Binnenkort volgt daarover meer informatie.

Locatieraad en pastoraatgroep.

 

Vasten wandeling.

Zondag 27 maart zal er in onze geloofsgemeenschap “Christus Koning / St. Antonius” een vasten wandeling plaats vinden in het kader van de vastenactie.

Er zijn twee afstanden: van vijf en acht kilometer.
U kunt starten vanaf half een.

De start vind plaats vanaf de Christus Koning kerk aan het Jebbink 8 in Vorden waar u wordt ontvangen met een kopje koffie en waar bij terugkomst er een heerlijke kop soep voor u klaar staat.

De vastenactie ondersteunt verschillende projecten onder de noemer “Je land is je leven” (recht op een stukje land om in eigen onderhoud te kunnen voorzien).
Meer informatie over dit project vind u in de Onderweg van Maart.

Als u meewandelt kunt u dit project ondersteunen met een vrijwillige bijdrage.
We hopen op een grote opkomst want de omgeving van Vorden is altijd een wandeling waard en u helpt er de vastenactie mee.

M.O.V. Geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg

 

Tijdvak januari februari
Zondag 30 januari wel kaarsje opsteken maar geen ‘Samenkomst’.
Op zondag 30 januari is het mogelijk om een kaarsje op te steken, er is vanwege de coronamaatregelen geen ‘Samenkomst’ in de parochiezaal. Dit opsteken kan van 9:30 uur tot 10:30. U bent van harte welkom!

Coronamaatregelen in de kerk
Sinds kerstmis 2021 gelden in onze Christus Koningkerk weer de coronamaatregelen. Hieronder brengen wij het u nogmaals onder de aandacht.

Wilt u naar een viering in de kerk, meldt u zich dan vooraf aan bij het secretariaat van onze geloofsgemeenschap.
Dat kan per e-mail via ggchristuskoningvorden@gmail.com of per telefoon via nummer 0575 551735 of 0613981269.

Dat betekent dat:
– er bij binnenkomst tot aan de zitplaats het mondkapje gedragen moet worden;
– u de aanwijzingen van de gastheer of gastvrouw opvolgt;
– er bij binnenkomst de handen ontsmet moeten worden;
– er bij binnenkomst linksom in de kerk naar de zitplaats gelopen moet worden, geldt ook voor de rechter zitplaatsen;
– het middenpad niet gebruikt mag worden (alléén bij het ter communie gaan);
– u de aanwijzingen van de koster dient op te volgen bij het ter communie gaan;
– bij het verlaten van de zitplaats linksom naar buiten gaan (de bank aan de buitenzijde verlaten, zowel de linkerzijde als de rechterzijde).

HOUDT U ZICH DAARBIJ AAN DE 1,5 METER AFSTAND!! en help ons om verspreiding van het Covid-19 virus tegen te gaan.

 

BELANGRIJK!               BELANGRIJK!               BELANGRIJK!

Beste mede parochianen van de Geloofsgemeenschap Christus Koning/St. Antonius van Padua

Deze mail gaat over de voorgenomen sluiting van onze Christus Koningkerk. Lees de mail daarom goed door!

Het parochiebestuur heeft besloten om in onze parochie  drie kerken open te houden en de andere kerken te sluiten. De kerken in Zutphen, Lochem en Keijenborg blijven open. In die kerken worden eucharistie en liturgie gecentraliseerd. Onze Christus Koningkerk wordt dus gesloten.

Dat besluit is ons (uw  locatieraad en pastoraatgroep) gisteravond door het parochiebestuur medegedeeld. Een heel pijnlijk besluit. En ook heel pijnlijk is dat velen van u dit hebben moeten vernemen uit de krant. Wij hebben de kans niet gehad om u daarover te informeren. Kortom, voor ons allemaal een pijnlijke “verrassing”.

De verwachting van het parochiebestuur is dat de sluiting grofweg over 3 tot 5 jaar zal plaatsvinden. En wat het bestuursbeleid betreft tot het bouwen van een parochiecentrum in Zutphen. Het bestuur heeft ons medegedeeld dat dit beleid wordt voortgezet…

Het parochiebestuur gaat met de locatieraden en pastoraatgroepen van de te sluiten geloofsgemeenschappen in gesprek over die sluiting en de (on)mogelijkheden nadien. Wij (uw locatieraad en pastoraatgroep) zullen er alles aan doen om de geloofsgemeenschap Vorden/Kranenburg overeind te houden. Dat doen we o.a. door een proactieve houding en door eigen initiatieven. Uw locatieraad en pastoraatgroep zullen de komende week (de gevolgen van) dit bestuursbesluit indringend bespreken.

Maar dat alles kunnen we niet alleen. Dat doen we ook graag samen met u. Dat betekent dat wij u nauw bij de plannen met de betrekking tot de toekomst van onze geloofsgemeenschap zullen betrekken. Want samen zijn (en blijven!) we “geloofsgemeenschap”.

Hebt u vragen over deze kwestie?  Neem dan gerust met een lid van de locatieraad of pastoraatgroep contact op.

Met vriendelijke groet,
uw pastoraatgroep en locatieraad

Gerard Eijkelkamp, Carin Fransen, Jaap Harmsen, Ab Hartelman, Ans Heuveling, Herman Peters, Ton Rutting.

 

2021
Tijdvak november – december

Zondag 2 januari viering om 9:30 uur
                                                            VOORAF RESERVEREN!!!
In verband met de coronamaatregelen mogen er slechts 50 mensen aanwezig zijn tijdens een viering in de kerk. Dat betekent dat u, wanneer u aanwezig wilt zijn bij de kerstviering, u zich vooraf moet aanmelden. U kunt uzelf aanmelden bij het secretariaat van de Christus Koning /St. Antoniusgeloofsgemeenschap, via de link ggchristuskoningvorden@gmail.com of bellen 0575- 551735 op dinsdag- en donderdagochtend. Op andere tijden kunt u bellen naar 06- 13981269.

 

 

 

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

 Henricus Hermanus Adrianus Peters
Henk

      Geboren 20 april  1942                                                                               Overleden  4 november 2021

Henk Peters is geboren in Vierakker. Als oudste jongen in de rij van twaalf kinderen en het buurmeisje Hennie die volledig opgroeide tussen de 12 kinderen van de fam. Peters. Henk is na de lagere school naar de landbouwschool gegaan. Op z’n 21e ontmoette hij Diny Köpp op een dansavond in de Mater Amabilis school. En daar is de liefde voor elkaar begonnen. Na 3 jaar verkering trouwden ze op 18 november 1966 en kregen samen 5 kinderen waarvan Lisette bij geboorte tot hun groot verdriet is overleden. Henk was een hardwerkende man, die zorgzaam was en bescheiden in het leven stond. De uitspraak “Doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg” was hem niet vreemd. Het lijkt zo vanzelfsprekend, die zorg te dragen dat het je kinderen goed gaat. Ook als je dochtertje het daglicht bijna niet heeft gezien. Samen met Diny probeerde hij weer evenwicht te vinden om verder te gaan. Henk was een man van recht door zee. Ja is ja….Nee is nee. Alleen de pastoor en de huisarts konden hem van mening doen veranderen. Henk was naar zijn zoons duidelijk.  Als de jongens wilden studeren was het goed. Maar onder voorbehoud dat de studie wel afgemaakt moest worden. Henk heeft nog enkele jaren bij de tuinploeg van de kerk zijn diensten bewezen. Hij was een trouwe kerkganger en kwam zo lang mogelijk zelfs met rollator nog graag zondagmorgen in de kerk met Diny. Helaas nam zijn gezondheid erg af de laatste tijd en is hij op 7 november thuis gestorven, 11 dagen voor hun 55 jarig huwelijk, in het bijzijn van zijn vrouw en zonen.  We wensen Diny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterke met het verlies van hun man, vader en opa.

Johanna Maria Christina Schepers – Haverkate
Annie

      Geboren 18 april  1936                                                                              Overleden  7 november  2021

Op de rouwkaart heeft de familie de volgende woorden geschreven: “Nu heb je toch de regie uit handen moeten geven”. De regie had Annie graag in eigen hand, tot het laatst toe!

Annie trouwde met Harrie Schepers, op 20 februari 1957 in Goor, daar waar Annie vandaan kwam. Harrie was geboren en getogen in Vorden. Ze mochten 5 kinderen in hun midden ontvangen, waarbij Astrid al op zeer jonge leeftijd overleed. Het overlijden van hun 3e kindje gaf een diep en groot verdriet bij Annie en Harrie. Daarna zijn tot grote vreugde nog 2 kinderen geboren. Annie was erg trots op de kleinkinderen en later de achterkleinkinderen. Ze was een standvastig mens. Wat ze besloten had dat bleef zo. Daar kwam ze niet op terug. Tot op hoge leeftijd is Annie lid gebleven van de bezoekersgroep van de kerk in Vorden. Gelovig als ze was, ging ze trouw naar de kerk, waar ze een eigen vaste plek had. Ze heeft nog een aantal jaren mogen genieten in haar nieuwe appartement aan de Insulindelaan. Annie is na een periode van afnemende gezondheid, in ‘De Ooiman’ te Doetinchem, sneller dan verwacht op 4 november overleden. We wensen de kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het overlijden van hun moeder en oma.

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel.  06 31371011

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 06 54906763
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of ggchristuskoningvorden@gmail.com

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)