Geloofsgemeenschap
Christus Koning/H. Antonius van Padua
Het Jebbink 8
7251 BL Vorden
0575 551735
ggchristuskoningvorden@gmail.com
Secretariaat: di. 9.30-12.00 uur; do. 9.30-11.00 uur
Algemeen en intenties: NL71RABO0155100904
Kerkbijdragen: NL68RABO0366463667
Redactie: carinfransen@gmail.com

Agenda

Zondag 2 oktober: Om 9:30 uur Eucharistieviering in de Christus Koningkerk. Voorganger is Pastor Harrie Scheve.
Zondag 9 oktober: geen viering in de Christus Koningkerk.
Zondag 16 oktober: Om 10:00 uur RvK School- en Kerkviering in de Christus Koningkerk. De voorganger is Ds. Ruben den Hertog.
Zondag 23 oktober: geen viering in de Christus Koningkerk.
Zondag 30 oktober: Om 9:30 uur Samenkomst in de in de parochiezaal.

Zondag 2 november:  Om 19:00 uur Allerzielenviering . De voorgangers is Jaap Harmsen. De zang wordt verzorgd door het koor Cantemus Domino.
Zondag 6 november: Om 9:30 uur een Woord- en Communieviering. De voorganger is Carin Timmerman. De zang wordt verzorgd door het koor Cantemus Domino.
Zondag 13 november: geen viering in de Christus Koningkerk.
Zondag 20 november: Om 9:30 uur een Woord- en Communieviering en Ceciliafeest. De voorganger is Ton Rutting. De zang wordt verzorgd door het koor Cantemus Domino.
Zondag 30 oktober: Om 9:30 uur Samenkomst in de in de parochiezaal.

Gebedsintenties

Zondag 2 oktober
Kees Klijn; Pauline Leijzer; Betsy Vlogman-Kelderman; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Marie Huitink; Jos en Willemien Gunnewijk-Huitink; Ton van Vleuten; Ans Hendriks-Tankink; overleden familie Seesing-Belval; Gerrit ten Have.

Woensdag 2 november, Allerzielen
Riekie Eijkelkamp-Bokstart; Henk Peters; Annie Schepers-Haverkate; Annie van Zandvoort-Arendsen; Riet Oudsen; Kees Klijn; Pauline Leijzer; Betsy Vlogman-Kelderman; Jan Jansen; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Leo Westerhof; Willemien Gunnewijk-Huitink; Ton van Vleuten; Ans Hendriks-Tankink; overleden familie Seesing-Belval; Bertus en Fien Schotman-Helmink.

Zondag 6 november
Kees Klijn;  Betsy Vlogman-Kelderman; Marie Huitink; Arnold en Anny Helmink-Mullink; Ans Hendriks-Tankink; Gerrit ten Have.

Zondag 20 november
Arnold en Anny Helmink-Mullink; overleden leden van Cantemus Domino.

Nieuws

Vorden icoon e-mail_318-31250Nieuw emailadres

Het secretariaat van onze geloofsgemeenschap heeft een nieuw emailadres: ggchristuskoningvorden@gmail.com   De oude emailadressen van tiscali en van worldonline zijn komen te vervallen.

2022

Tijdvak september – november
Allerzielenviering in de Christus Koningkerk
Op woensdag 2 november is er ‘s avonds om 19:00 uur een viering, waarin we allen herdenken, die van ons zijn heen gegaan, om wie we treuren, maar ook vertrouwen, dat ze worden gedragen door Gods hand. We denken ook bijzonder aan hen, die alleen achterbleven. De betrokken families hebben een uitnodiging gekregen, om in deze viering aanwezig te zijn. Aan een aantal van hen zal het herinneringskruisje uitgereikt worden. Voor hen zijn de voorste banken in de kerk gereserveerd. De andere kruisjes blijven hangen tot november 2023.

Graag nodigen we alle parochianen uit om bij deze viering aanwezig te zijn.
In deze viering herdenken we heel in het bijzonder:
Riekie Eijkelkamp- Bokstart                   Overleden op  4 augustus 2021
Henk Peters                                               Overleden op  4 november 2021
Annie Schepers-Haverkate                    Overleden op  7 november 2021
Annie van Zandvoort-Arendsen           Overleden op 26 november 2021
Riet Oudsen                                              Overleden op 20 april 2022
Kees Klijn                                                   Overleden op  30 juni 2022.

Benefiet concert voor Ukraine

Op zondag 25 september heeft het Passiekoor een benefietconcert in onze Christus Koningkerk gegeven. De entree was gratis, maar men kon een vrijwillige bijdrage geven na afloop. Zo’n 190 bezoekers werden er geteld en deze mensen werden getrakteerd op een fantastisch concert. De liedjes die werden gezongen waren in principe allemaal ‘oude’ liedjes uit de afgelopen passievieringen. Sommige teksten waren speciaal voor dit concert aangepast. De liedjes hadden allemaal betrekking op de situatie in Ukraine en de wereld.
Margriet ter Morsche praatte de liedjes aan elkaar met passende en pakkende teksten, de meeste rechtstreeks uit het oorlogsgebied. Terugkijkende kan men stellen dat het een geweldig mooie middag was met heel veel mooie muziek en zang. Het is overweldigend wanneer er zo’n 80 zangeressen en zangers hun beste beentje voor zetten. Dat de middag geslaagd was voor iedereen bleek wel in de giften van de bezoekers. Ruim 2500 euro werd er bij elkaar gezongen.


Zaterdag 24 september is er weer Sam’s kledingactie. U kunt uw kleding inleveren bij de Christus Koningkerk en het Heiligenbeelden museum tussen 10.00 en 12 uur.  Deze inzamelactie is ten behoeve van het verbeteren van de onderwijskwaliteit in Muramvya, Burundi.

Want investeren in onderwijs is investeren in een betere toekomst.

Zondag 25 september is er om 16.00 uur in de Christus Koningkerk een vredes-benefietconcert, (tevens einde van de vredesweek).
Er zullen liederen worden gezongen door een projectkoor met tussendoor reflecties met betrekking tot Oekraïne. Uitgebreide informatie vindt u in ‘de Onderweg.’

Tijdvak mei – juni
Op 5 mei jongsleden heeft het kerkkoor Cantemus Domino, onder het genot van een natje en een droogje, afscheid genomen van vier leden. Deze leden zijn: Marietje Hakvoort, Gerda van de Mey, Marguerite Teubner en Gerard Schepers, Marguerite Teubner kon door omstandigheden helaas niet aanwezig zijn. De leden werden toegesproken door de voorzitster Ria van der Linden van Cantemus Domino en de voorzitter van de Locatieraad Ton Rutting. Ton overhandigde, namens onze geloofsgemeenschap, deze oud-leden een sleutelhanger van de Christus Koningkerk.  Beiden sprekers bedankten deze oud-leden voor hun jarenlange inzet en hun mooie vocale kwaliteiten. De corona heeft anderhalf verhinderd dat deze leden al eerder voor hun inzet bedankt konden worden. Nu, na deze coronaperiode, was het weerzien dus extra leuk omdat deze mensen al anderhalf jaar niet meer lid zijn.  Ook was er aandacht voor Harrie Lichtenberg in verband met zijn koninklijke onderscheiding. Na een bijzonder gezellig samenzijn was het jammer dat deze avond al weer snel voorbij was. Hieronder volgt nog een kleine impressie van deze avond.

 

 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Op 9 juni is Bert Lichtenberg overleden op de leeftijd van 59 jaar. Wij wensen Angela en de kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Op 30 juni is Betsy Vlogman overleden op de leeftijd van 65 jaar. Vanuit de parochie heeft diaken Theo ten Bruin de begrafenis in Keijenborg geleid. Wij wensen Peter en de kinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Cornelis Johannes Klijn

Kees

      17 februari 1933                                                           30 juni 2022

Kees Klijn werd geboren op 17 februari 1933 in Brabant. Hij is opgegroeid op de boerderij in Udenhout en ging naar de zuivelschool in Den Bosch. 71 jaar geleden, toen net 18 jaar, belandde hij in Vorden. Het was 1951, en hij kwam voor zijn eerste stage op de Zuivelschool terecht bij de Zuivelfabriek; die stond toen nog vlak naast het station. Voor de stage in 1951 woonde hij zes maanden op kamers in Vorden bij Tante Netje van Café de Zon. In 1956 ontmoette hij Anny! Zij trouwden in 1961 en kregen 3 kinderen. Via Zutphen en Warnsveld zijn ze in 1976 naar Vorden verhuisd en gingen op de Deldenseweg wonen. In Vorden kon Kees zijn grote liefde voor paarden verwezenlijken. Hier hebben zij dertig jaar lang met veel plezier gewoond. In 2006 zijn ze verhuisd naar de Decanije. We kennen Kees als iemand die zijn principes had en dat ook niet onder stoelen en banken stak. Hij nam zijn hele leven duidelijk stelling. Hij wist wat hij wilde en waarom. Op 30 april hebben Kees en Anny hun 60-jarig huwelijk kunnen vieren met alle kinderen en kleinkinderen. 2 van de 3 kinderen wonen in het buitenland, Amerika en Zweden, maar kwamen voor deze gelegenheid graag naar Nederland. In april kwam hij plotseling in het ziekenhuis met hartproblemen. Daarvan herstelde hij enigszins, maar in juni diende zich een nieuw probleem aan waardoor hij weer in het ziekenhuis kwam en op 30 juni overleed. Hij heeft zijn leven op zijn eigen manier geleefd en hij heeft het ook op zijn eigen wijze kunnen afsluiten. Op 8 juli vond de afscheidsviering plaats in de Christus Koningkerk. We wensen Anny, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte met dit verlies.

Op 3 augustus is Pauline Leijzer overleden op de leeftijd van 65 jaar. Wij wensen Frans, de kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte bij het verwerken van dit verlies.

Locatieraad

Ton Rutting, voorzitter; tel. 0575 553527
Herman Peters, secretaris; tel. 0575 520452
Ab Hartelman, penningmeester; tel.  06 31371011

Pastoraatgroep

Jaap Harmsen, voorzitter; tel. 06 54906763
Ans Heuveling, secretaris; tel. 0575 552267
Carin Fransen; tel. 06 13981269
Gerard Eijkelkamp, tel. 0575 552914

Zorg

Bezoekersgroep Vorden/Kranenburg

De bezoekersgroep is er voor zieke en eenzame mensen uit onze geloofsgemeenschap, ongeacht hun leeftijd. Daarnaast wordt rond de tachtigste verjaardag van iedere parochiaan uit onze geloofsgemeenschap geïnformeerd of hij of zij een bezoekje op prijs stelt.
Zo ja, dan wordt er contact gelegd met één van onze bezoeksters en volgt er minimaal elke verjaardag een bezoekje, maar soms ook vaker. Dit in overleg tussen de parochiaan en de bezoekster.
Mensen die langdurig ziek zijn en/of opgenomen geweest zijn in het ziekenhuis kunnen ook worden bezocht. Probleem is echter dat we vaak te laat of soms helemaal niet weten dat iemand ziek is! Daarom zou het fijn zijn als er mensen zijn die dit weten, dat ze dit dan doorgeven aan de bezoekersgroep of bij het secretariaat. Dan kan er actie worden ondernomen. Hetzelfde geldt voor jubilea.
De dames van de bezoekersgroep geven ook door wanneer er een ouderenviering is en zorgen eventueel voor vervoer naar de kerk en voor het gezellig samenzijn na de viering.
In september is er de nationale ziekenzondag, dan worden de parochianen die ziek zijn een attentie bezorgd. En in de verzorgingshuizen word een bloemetje in de huiskamer gezet.

Als u ook graag bezocht wilt worden of u wilt onze bezoekersgroep komen versterken, neem dan contact op met het secretariaat: telefoon 551735 of ggchristuskoningvorden@gmail.com

Werkgroepen

Avondwakegroep:
Bezoekersgroep:        G. v.d. Meij, tel. 553466
Collectanten:               B. Rondeel, tel. 551291
Diakonie-PCI:              secretariaat, tel. 551735
Kerkhof commissie
Kranenburg (kck):      Paul Zents, tel. 556723
Kosters:                        Carin Fransen, tel. 0613981269
Redactie Onderweg:  Anny Klijn, cjklijn1970@kpnmail.nl
Website:                       Op dit moment niet bekend
Scholen:
De Hoge Voorde:          Het Hoge 36, tel. 552036
De Kraanvogel              Eikenlaan 22, tel. 556652

Woord-Communie-
V
iering/lezers:

Koren

Cantemus Domino

In de Antoniuskerk in Kranenburg heeft zeker vanaf 1884 al een herenkoor gezongen dat de naam Cantemus Domino (zingen voor de Heer) droeg. Eind jaren zestig van de vorige eeuw is er vanuit de katholieke vrouwenbond in Kranenburg een dameskoor opgericht, vooral om te zingen tijdens huwelijksvieringen en uitvaarten. Vanuit het herenkoor kwam al snel de vraag of er niet wat samen gezongen kon worden. Vooral de heer Teun Wissink, organist en dirigent van het herenkoor, had hier wel oren naar want er kon dan vierstemmig gezongen worden. Zo kwam in 1974 het gemengde koor Cantemus Domino tot stand met ongeveer veertig leden onder leiding van de heer Teun Wissink.

In Vorden werd in 1964 de Christus Koningkerk geconsecreerd en ook hier werd er al snel een klein gemengd koor opgericht onder leiding van de heer Bennie Wissink. Dit koor is in 1979 samen gegaan met het koor van de Antoniuskerk. Zo ontstond er een groot gemengd koor. De repetities waren in de zomer in Vorden en in de winter in Kranenburg. Doordat er ieder weekend in twee kerken vieringen waren was het hard werken voor het koor. Er werd dan ook nog vaak afzonderlijk gezongen, het meeste door de heren. Waren er zaterdagavondvieringen dan zongen de dames. Maar tijdens de feestdagen werd er volop vierstemmig gezongen. Vooral met Kerstmis waren het drukke dagen. Een nachtmis in Vorden, dan nog een in Kranenburg. Eerste Kerstdag een hoogmis en de heren zongen dan nog tijdens de mis op Tweede Kerstdag.

Na de sluiting van de kerk in Kranenburg werd het wat rustiger voor het koor. We zingen nu twee keer in de maand in de Christus Koningkerk.

Verschillende dirigenten en organisten hebben door de jaren heen hun medewerking verleend aan het koor, de laatste vijftien jaar is mevrouw Ans Strik de vaste dirigent. De heer Ernest Koers is al enkele jaren de organist. Vanuit een periode van meer dan veertig leden heeft het koor nu nog negentien leden. Natuurlijk zijn er in de loop der jaren enkele mensen gestopt bij het koor maar de meeste leden heeft het koor in die ruim veertig jaar verloren door overlijden. Het waren er te veel en vaak ook te jong. Veel is er gebeurd en veranderd in de afgelopen 43 jaar. Het koor is steeds in staat geweest om flexibel om te gaan met de vele veranderingen in de kerk wat betreft vieringen en kerkmuziek. Van een periode met een vaste pastoor die alles regelde en waarin vaste gezangen tijdens de missen gezongen werden naar een tijd van iedere week andere soorten vieringen en voorgangers met andere wensen.

Het koor is nu meer op zichzelf aangewezen en zorgt zo goed mogelijk voor verantwoorde muzikale ondersteuning tijdens de verschillende vieringen. Iedere donderdag komt het koor trouw naar de repetitie en wordt er met veel inzet en enthousiasme gezongen onder de bezielende leiding van de dirigente. Cantemus Domino hoopt nog een heel aantal jaren vierstemmig te blijven zingen voor de Heer en voor de geloofsgemeenschap Christus Koning/H. Antonius van Padua in Vorden-Kranenburg.

Contactadres: Francien Meijerink, telefoon 0575 553347.

Geschiedenis

CHRISTUS KONINGKERK – VORDEN

Vorden-pag-21 Klein voor website

 

Pastoor van Zeelst heeft de gemeenschap goed voorbereid op het moment, dat er geen sprake meer kon zijn van een eigen pastoor. Parochiebestuur, Parochieraad en allerlei werkgroepen kenden hun taak. Toen pastoor van Zeelst vertrok, voer er een ware ‘pioniersgeest’ door de gemeenschap. De handen werden uit de mouwen gestoken, werkgroepstaken omschreven, plannen gemaakt voor de opknapbeurt van de kerk en nieuwbouwplannen voor de bijruimten.
“Alea jacta est” (de teerling is geworpen), met die spreuk kondigde het parochiebestuur van Vorden/Kranenburg na het vertrek van pastoor van Zeelst in maart 2000 de nieuwe organisatievorm aan: “We hebben de stap gezet in een nieuwe tijd, waarin we zelf onze parochie levend zullen houden. We gaan verder, voorlopig zonder pastoor, mogelijk komt er een parttime pastoor, niets is zeker; met een nieuw Parochienieuws, samengesteld door een enthousiaste redactie;  met elkaar, want als we zelf meer betrokken zijn, dan neemt de levenskracht van de parochie alleen maar toe.”
En het werkte: er kwamen genoeg reacties van vrijwilligers voor de werkgroepen: versiergroep, secretariaat, tuingroep, zorggroep, bezoekersgroep, koren, voorgangers bij Woord- en Communievieringen, acolieten enz. Het gevoel van ‘samen sterk’ was er en gaf de werkers vleugels. Zelfs de laatste cactus in het secretariaat, die al maanden volkomen versuft over de potrand hing, werd door Ria en Riet naar de container verwezen.
Deken Geurts schreef over de nieuwe start in het Parochienieuws van november 2000:
“In Vorden zitten ze er gelukkig niet verslagen bij. Na zoveel jaren is het natuurlijk vreemd dat er op het Jebbink geen pastoor meer woont, maar er wordt gewoon gebeden, naar het Woord van God geluisterd, naar elkaar omgezien en de handen uit de mouwen gestoken. Dat alles is hartverwarmend.”
Vanaf 2000 is er verandering: de twaalf parochies worden nu aangeduid met ‘geloofsgemeenschappen’ en vormen samen de parochie “HH. Twaalf Apostelen”. De inmiddels veertien kernen hebben te maken met een teruglopend kerkbezoek, moeten meer moeite doen om voldoende vrijwilligers voor de diverse taken te krijgen, zijn vertrouwd geraakt met naast de Eucharistievieringen ook Woord- en Communievieringen, Woorddiensten en inmiddels ook “Anders vieren”.
Wat onverkort blijft is de hartverwarmende samenkomsten na de vieringen, als koffie en thee geschonken wordt, kerkgangers elkaar ontmoeten en bijpraten over kerkse en allerlei andere zaken, waar gesproken en geluisterd wordt, waar een arm om een schouder wordt gelegd, afspraken worden gemaakt, waar de gemeenschap haar verbondenheid beleeft.

Voor een uitgebreide geschiedschrijving van onze parochie vanaf 1600, met interessante weetjes en anekdotes, klikt u op “meer”.
(meer…)