Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a
7201 NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

klik hier voor kerkradio

Agenda

Diensten St. Jan

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan om 10:00u.

Alle diensten zijn live te beluisteren en te zien via deze pagina. Ook kunnen de diensten hier teruggeluisterd worden.

Effataviering

Op zaterdag 11 januari en zaterdag 8 februari om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

2/1: ds W.Stolte; 9/1: N. Bilder; 16/1: ds D.van Alphen-Ubbens; 23/1: ds S.A.Meijer; 30/1: R. de Boer; 6/2: ds. W. de Bruin; 13/2: mv. ds. I. Builtjes-Faber; 20/2: pastor mevr. G. Pols; 27/2: ds. C. Bochanen; 5/3: mevr. Ds. A.C. Thimm-Stelwagen.

Gebedsintenties

Misintenties

5/1: Arnolda Hendrina van Haaren.
12/1: Antoon Zieverink.
19/1: Antoon Zieverink.
2/2: Oscar te Loo; Arnolda Hendrina van Haaren.
1/3: Arnolda Hendrina van Haaren.

Overleden parochianen

7/12: Gerardus Wilhelmus Rijsemus, 94 jaar
19/12: Maria Rovers, 83 jaar

Huwelijk

Doop

22/12: Rinske van Daalen-Klijnstra, tevens de Eerste Heilige Communie en het H. Vormsel.

Nieuws

Erfgoedcentrum publiceert: Nieuwstadskerk
Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint-Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het Klein Vaticaan werd genoemd. Het boek ‘De Nieuwstadkerk in Zutphen’ laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

U bent van harte uitgenodigd voor de presentatie van het boek op donderdagavond 23 januari 2020 van 19.30 tot 21.00 uur in de Nieuwstadskerk te Zutphen.

Eerste Heilige Communie
Wij als EHC-team gaan de toekomstige communicanten voorbereiden op hun Eerste Heilige Communie. Dit zal gaan gebeuren in het aankomend voorjaar, de data volgt nog. De Eerste Heilige Communie viering zal gehouden worden op 17 mei te Vorden. Kinderen vanuit de Parochie Zutphen kunnen zich opgeven bij Alexander van der Zel, via de mail, alexandervdzel@gmail.com. Opgeven kan tot 1 januari 2020
Vriendelijke groet,
Alexander van der Zel

Taxi dienst
Parochianen die oud of ziek worden kunnen soms niet meer zelfstandig naar de kerk komen. Terwijl het voor hen wel belangrijk is de Eucharistieviering bij te wonen. Af en toe komt dan bij de pastoraatsgroep een vraag binnen van een familielid of wij kunnen regelen dat vader of moeder opgehaald wordt. We proberen dat tot nu toe per keer te regelen. Het zou fijner zijn als we een paar mensen achter de hand hebben die we kunnen bellen als deze vraag zich voordoet.
Wilt u, af en toe, een medeparochiaan meenemen naar de viering? Meld u dan aan bij Laura van de Kam, tel. 0639639364 of l.vandekam@12apostelen.nl. Wilt u zelf opgehaald worden? Dan kunt u zich ook aanmelden.

Allerzielen
Het was een prachtige avond met Allerzielen op de mooie oude RK Begraafplaats in Zutphen. De gehele dag was het een komen en gaan van velen die het graf van hun dierbaren bezochten om hen speciaal die dag extra aandacht te geven. Nadat de vrijwilligers de vele fakkels hadden aangestoken werd het donker en was de begraafplaats zeer sfeervol verlicht. Door de zachte achtergrondmuziek werden er rond de brandbak vele gesprekken gevoerd waardoor een zeer sfeervol geheel ontstond. Ondanks de harde wind kwamen velen genieten van dit bijzondere schouwspel. Na de kerkdienst was het extra druk en in het moment van bezinning werd er, door middel van enkele mooie gedichten, ook stilgestaan bij hen die elders begraven zijn en werd er extra aandacht gegeven aan het levenloos en te jong gestorven kind. Kortom een mooie avond om op terug te zien. Volgend jaar is een lustrumjaar en willen de vrijwilligers extra uitpakken om hen die ons dierbaar zijn niet te vergeten.
Namens de vrijwilligers: Joop Jansen

Bericht van zuster Willy van Mer
Op zondag 22 september is er een deurcollecte gehouden voor het werk van zuster Willy in Kameroen. Ze heeft onderstaand bedankje geschreven:

Beste mensen,

Voordat ik vertrek uit Zutphen wil ik u allen heel hartelijk danken
voor uw gulle gaven die totaal €700,- opgebracht heeft.
Hiervoor heb ik al medische instrumenten voor de kliniek gekocht die ik zelf meeneem in mijn bagage. Dit was niet zo geweest zonder uw financiële steun.
Daarom nogmaals heel veel dank en ik wens u het allerbeste toe.

Zr Willy van Mer (geschreven op 4 oktober j.l)

Oproep kerkvrijwilligers
Elke vrijdagmiddag om 15.30 uur houden we in de Lunette, Coehoornsingel 3 in Zutphen een kerkdienst voor onze cliënten, familieleden en andere belangstellenden. Voor onze cliënten is het vaak niet mogelijk een kerkdienst in hun eigen kerk te bezoeken en we merken dat de kerkdienst in de Lunette een belangrijk moment voor hen is. Omdat de meeste cliënten rolstoelafhankelijk zijn, is er een groep vrijwilligers die de mensen gaat ophalen van de afdeling en later ook weer terugbrengt. De kerkdienst duurt gemiddeld 45 minuten en na afloop is er koffie met een lekkere plak cake. Wij zijn erg blij met de vrijwilligers die dit werk doen en weten ook dat het een gezellige groep is. Alleen zijn er de afgelopen maanden een aantal vrijwilligers uitgevallen wegens gezondheidsklachten. Nu zijn we op zoek naar mensen die onze groep vrijwilligers willen komen versterken. Er wordt gewerkt met een rooster en u kunt zelf aangeven hoe vaak u wilt komen helpen. Dus heeft u zin en tijd om onze groep te komen versterken, dan kunt u contact opnemen met:
Riekje Rijk, 06 13182098, e-mail: rrijk@sutfene.nl
Regina van Veen, 06 12970641, e-mail: rvanveen@sutfene.nl

Het glas-in-loodraam met St. Jan de Doper
Onlangs heeft Jeroen Krijnen, bouwhistoricus van de gemeente Zutphen enkele haarscherpe foto’s gemaakt van de prachtige glas-in-loodramen met St. Jan de Doper, achter het hoofdaltaar. Het glaswerk verbeeldt de doop van Jezus door Johannes, zoals beschreven door de evangelisten Lucas 3:21-22. Terwijl heel het volk zich liet dopen en Jezus na zijn doop in gebed was, gebeurde het dat de hemel zich opende en de heilige geest in lichamelijke gestalte als een duif op hem neerdaalde en een stem uit de hemel sprak: “Jij bent mijn geliefde zoon, een man naar mijn hart.” (zie ook Ps.2:7; Js. 42:1).
Deze visionaire ervaring van Jezus wordt door Marcus beschreven als: “En terwijl hij uit het water boven kwam, zag hij de hemelen uiteenwijken en de geest – als een duif – op zich neerdalen”(Mc. 1:10). Op het glaswerk zien wij de geest, als een duif, neerdalen op Jezus, met daarboven de wenkende hand van God en de driehoek als symbool van de Drie-ene God.

Met vriendelijke groet,

Bert Luttmer, locatieraad Zutphen

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Jaap van Kranenburg (j.vankranenburg@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Bert Luttmer, voorzitter;
Herman Veldscholten, penningmeester; tel. 06 49683822
Jordy Vicente, tel. 0575 571527
Nico Kok, tel.0575 528009

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936
Marjet Lueks
Marijke Wermers
Marcel Wermers

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Willy van Schooten

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Wim Laurensse (0575-517773 / info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.