Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a
7201 NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

klik hier voor kerkradio

Agenda

Diensten St. Jan

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan om 10:00u.

Alle diensten zijn live te beluisteren en te zien via deze pagina. Ook kunnen de diensten hier teruggeluisterd worden.

Let op: op zondag 1 september 2019 is er géén Eucharistieviering in de St. Jan. Dit in verband met de startviering van de parochie. Zie hieronder voor meer informatie.

De deuren van de H. Willibrordkerk te Steenderen staan op 1 september a.s. wijd open. U bent van harte welkom om samen met uw mede-parochianen om 10.00 uur de Eucharistie te vieren. Voor de kinderen is er een speciale nevendienst. Na de viering vindt er een muzikale aubade plaats en gezelligheid met koffie/thee en ranja voor de kinderen met iets lekkers. En…nog veel meer!!

Effataviering

In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. Deze maanden zijn er dus geen Effatavieringen.

Op zaterdag 14 september en zaterdag 12 oktober om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, zang, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet (10.30u)

Rooster 2019 nog niet bekend.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

15/8: ds. W. Stolte; 22/8: ds. W. de Bruin; 29/8: ds. mv. A.J. de Hoop; 5/9: ds. S.A. Meijer; 12/9: pastor mv. G. Pols; 19/9: ds. W. Stolte; 26/9: ds. mv. D. van Alphen-Ubbens; 3/10: ds. R.W. Heins; 10/10: dhr. R. de Boer.

Gebedsintenties

Misintenties

4/8: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; Arnolda Hendrina van Haaren.
11/8: Adriaan Petrus Johannes Marie van Agtmaal, Johanna Gerharda Maria Roos-Tolkamp.
18/8: overleden ouders Pans-van Leur.
25/8: Marie Oede Nas-Wijffels; Dienise Gerardine Marie Rammers-Riemersma.
28/8: Antoon Zieverink.
8/9: Adriaan Petrus Johannes Marie van Agtmaal; Arnolda Hendrina van Haaren.
15/9: Antoon Zieverink.
22/9: Marie Oede Nas-Wijffels; Antoon Zieverink.
29/9: Antoon Zieverink.
6/10: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; Arnolda Hendrina van Haaren.
13/10: Adriaan Petrus Johannes Marie van Agtmaal; Antoon Zieverink.

Overleden parochianen

5/6: Hermanus Adriaan Funnekotter, 88 jaar
20/6: Dick Frentz, 85 jaar
15/7: Gerardus Johannes Antonius Kemperink, 86 jaar
29/7: Dienise Gerardine Marie Rammers-Riemersma, 91 jaar

Huwelijk

Doop

Nieuws

Locatieraad

De locatieraad van Zutphen is uitgebreid. De vernieuwde locatieraad bestaat uit Herman Veldscholten en Jordi Vicente en nieuwe leden Bert Luttmer en Nico Kok. In een volgend nummer van Onderweg zullen zij zich aan u voorstellen.

Sint Jan genomineerd Paltsprijsverkiezing

De Sint Janskerk is genomineerd voor de Paltsprijsverkiezing 2019. Dit is een stimuleringsprijs voor particulieren en bedrijven die hun pand of locatie op cultuurhistorische wijze hebben opgeknapt. Op 15 juli is de werkgroep Paltsprijsverkiezing in de Sint Jan ontvangen. Herman Heuver heeft een mooie PowerPoint presentatie gegeven over bouwkundige aspecten en het bezoek is afgesloten met een rondleiding en een torenbeklimming. De winnaar van de verkiezing wordt tijdens de Open Monumentendagen bekend gemaakt.

Vooraankondiging: Allerzielen 2019

Om alvast in uw agenda te noteren: ook dit jaar zal er weer een lichtjesavond worden georganiseerd op de oude R.K. Begraafplaats aan de Warnsveldseweg te Zutphen. Op zaterdag 2 november zullen vanaf 18.00 uur de graven en paden verlicht zijn. Om 20.15 uur zal er een kort moment van overweging zijn. U bent allen van harte welkom.

Begraafplaatsvrijwilliger Joop Jansen

Er is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven in verband met mijn verhuizing naar Borculo. Sinds ik in 2004 ben begonnen als vrijwilliger op onze mooie oude begraafplaats is er een heleboel gebeurd.

Ik ben begonnen als bladharker en heb me geleidelijk aan ook bezig gehouden met het ruimen van oude graven, of zoals dat vroeger heette werd ik ook doodgraver. Na de restauratie in 2009 zijn mijn vrouw en ik de bewoners geworden van het poortgebouw. Geleidelijk aan werden de taken toen anders. Cor Timmer en Jan Derks trokken zich langzaam terug en ik werd het dagelijkse aanspreekpunt van de vrijwilligers en de begraafplaats.

Bij begrafenissen loop ik met het kruis voorop en bij het openen en sluiten van het graf ben ik ook aanwezig. Ook regel ik de urn bijzettingen. Kortom, vele taken die ik als bewoner/toezichthouder vervul, waardoor ik door Nico Hoffer en Ton Luiten ooit werd benoemd tot Poortwachter. Mooi en dankbaar werk waarbij je 100% je best doet om alles goed te laten verlopen. Ook komen er regelmatig mensen bij je met de meest uiteenlopende vragen. “Weet u waar Opoe is?” of “Weet u waar een bepaald graf is?” of “De pomp doet het niet”. Kortom allerlei vragen waarvoor je het aanspreekpunt bent.

Vaak word ik aangesproken als beheerder, maar dat ben ik niet. Dat is Ignas Pijnappel. Ik ben toezichthouder. Ik leg het altijd zo uit dat hij de theorie doet (de administratie), en ik de praktijk (alles op de begraafplaats rond begrafenissen, zoals contact met steenhouwers en gemeente in verband met het grafdelven).

Er werd mij gevraagd of ik ook nog een leuke herinnering heb, dan zeg ik volmondig “Ja’’. Er zijn er zoveel. Op een dag is er een urn bijzetting. Bij de familie is ook een klein ventje van een jaar of vijf. Hij komt naar me toe en vraagt aan mij: “Ben jij God?” want opa is bij God. Ik moet even nadenken en geef hem het antwoord: “Opa is bij God en God heeft mij gevraagd goed op Opa te passen”. Tevreden gaat hij verder.

Bij deze gelegenheid wil ook een paar geruchten ontkrachten. Ik kreeg daar vaak vragen over. Ik woonde daar gehuurd, niet gratis. Het is vrijwilligerswerk en geen betaalde baan. Ik ben toezichthouder en geen beheerder. Door de gezondheid van mijn vrouw, haar slechte longen in combinatie met de schimmel in de woning, heb ik met pijn in het hart het mooiste en rustigste plekje van Zutphen moeten verlaten. Ook met het strakke opgelegde ruimbeleid heb ik veel moeite. Het aantasten van het historische aanzicht waar ik iedere dag weer mee geconfronteerd werd, vind ik zeer moeilijk.

Plannen voor de toekomst? Ik blijf verbonden aan de begraafplaats. Ik ben niet voor Zutphen en de begraafplaats verloren. Door de geweldige groep vrijwilligers is onze begraafplaats de mooiste van Zutphen en ik ben blij dat ik daar deel van mag uitmaken.

Joop Jansen

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Jaap van Kranenburg (j.vankranenburg@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Vacant, voorzitter
Vacant, secretaris
Herman Veldscholten, penningmeester; tel. 06 49683822
Vacant, gebouwen

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: Ben van der Krabben (0575-529137)

Begraafplaats
Contactpersoon: Willy van Schooten

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Wim Laurensse (0575-517773 / info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (06-81482712 / gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.