Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Procedure aanmelden Eucharistieviering St. Jan

Per mail

Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail met daarin uw naam en telefoonnummer. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Indien er meer mensen zich hebben opgegeven dan kan worden toegelaten, krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten.

Mailadres: reserveringensintjan@outlook.com

Per telefoon

Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen met het secretariaat. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

Telefoonnummer: 0575 52 70 80.

De Mariakapel

De Mariakapel, ingang via de tuin aan de Lievevrouwestraat, is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Effataviering

Op zaterdag 10 april en zaterdag 8 mei om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom! LET OP: deze viering is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

1/4: ds. S.A. Meijer; 8/4: pastor mevr. G. Pols; 15/4: ds. J. van Houwelingen; 22/4 : dhr. J.W. Hengeveld (GGNet); 29/4: ds. W. Stolte.

Vieringen onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona. De vieringen van mei zijn op moment van inleveren kopij nog niet bekend.

Gebedsintenties

Misintenties

4/4: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes; uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk;
2/5: Hendrikus Gerardus Johnnes Wientjes

Overleden parochianen

22/1:   Barbara Catharina Anna Steenbrink-Teeuwen, 88 jaar
27/1:   Jozef Antonius Martinus Lijding, 82 jaar
13/2:   Maria Johanna Berends-Harleman, 89 jaar

Huwelijk

Doop

Nieuws

Dag over Gebed en Vertrouwen in Zutphen

Op zaterdag 24 april 2021 bent u van harte welkom voor een dag over gebed, georganiseerd door de Stichting Katholieke Charismatische Vernieuwing. Juist in deze tijd tussen Pasen en Pinksteren is het fijn om samen stil te zijn en te bidden. In de ochtend spreekt Gerlo Sogtoen over het koninkrijk van God. Hoe ziet voor jou Gods Koninkrijk er uit, is dat voor in de hemel of voor nu op aarde?
En waar vertrouw je God in je leven, bouwt Hij jouw leven? En hoe ziet dat leven er dan uit? In de middag maakt u kennis met diverse vormen van gebed.  De dag wordt opgeluisterd met lofprijsmuziek en eindigt met een Heilige mis. Voor meer informatie, ga naar: Dag over Gebed en Vertrouwen in Zutphen.

dagovergebedenvertrouwen

‘Verontruste Parochianen’

Met gepaste terughoudendheid willen wij u nu graag informeren over het onderstaande. Het gaat over de bouw van een nieuw parochieel centrum naast de St.Janskerk te Zutphen.
Sinds 22 januari jl. hebben de meeste locatieraden en pastoraatsgroepen binnen de Parochie HH12apostelen aan het parochiebestuur kenbaar gemaakt dat er overwegende bezwaren bestaan tegen het bouwplan. Die bezwaren zijn goed gemotiveerd. En er is een aantal vragen gesteld over de besluitvorming en de consequenties van de bouw voor de hele parochie. Daarnaast zijn er ook individuele parochianen die hun zorgen hebben uitgesproken. Vooralsnog wordt het project beschouwd als voorbarig en niet verantwoord. Inmiddels zijn de locatieraden uitgenodigd voor overleg met het parochiebestuur op 18 maart a.s. Wij achten het niet gepast om daarop vooruit te lopen. En om vooral emoties de vrije loop te laten.
Eenieder die zich tot de ‘verontruste’ parochianen wil richten, in positieve of kritische zin, kan daarvoor het e-mailadres pcmzutphen@kpnmail.nl gebruiken. ’s Avonds tussen 18:00 en 19:00 uur zijn we voorlopig eventueel telefonisch bereikbaar via het nummer 06 – 27 51 02 29

Wij menen dit bericht nu te moeten plaatsen in Onderweg om zoveel mogelijk parochianen te bereiken. Juist omdat er op dit moment geen locatieraad in Zutphen functioneert, brengen we de Geloofsgemeenschap St.Jan – Emmanuel zo op de hoogte.

Margriet, Wil, Willibrord, Loe en Richard wensen u ondertussen alle goeds toe.

Paasvieringen voor de KBO in de St. Jan

Gelukkig mag onze St. Jan vanaf 07 maart a.s. weer open en dat geeft de KBO de mogelijkheid om bij elkaar te komen voor paasvieringen. U bent van harte welkom in de vieringen op dinsdag 30 maart a.s. om 10.00 uur of om 14.00 uur. Zo kunnen we elkaar toch weer ontmoeten. Vanzelfsprekend met inachtneming van alle coronaregels. Laura van de Kam zal bij deze woord- en communievieringen voorgaan en er is steeds een klein koor aanwezig dat paasliederen ten gehore zal brengen. Denk erom: meezingen mag nog steeds niet. Per viering mogen er maximaal 30 mensen aanwezig zijn, dus reserveren is weer noodzakelijk. Dit kan telefonisch bij Hanneke Geurtsen 0575 522954 of Hanneke Boxtart-Keijser 0575 541042. Koffiedrinken is helaas nog steeds niet toegestaan. De viering van 14.00 uur kunt u ook op internet volgen. De instructies kunt u vinden in Onderweg. Het zal ons allemaal goeddoen om weer samen te kunnen vieren. Vergeet niet uw mondkapje mee te nemen.

Bestuur KBO Zutphen/Warnsveld

Willibrord Wedemeijer, voorzitter

Aankondiging heiligverklaring van Titus Brandsma verwacht

Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet, priester, hoogleraar middeleeuwse mystiek, rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en journalist uit het Friese Bolsward, is een belangrijke stap dichter bij een heiligverklaring. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen uit middelbare scholen en bezocht uitgevers van rooms-katholieke dagbladen om NSB-advertenties te weigeren. Op 19 januari 1942 werd Brandsma opgepakt, op 26 juli van datzelfde jaar overleed hij in concentratiekamp Dachau. Wegens zijn martelaarschap werd hij in 1985 zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. De belangrijkste horde voor een heiligverklaring is nu genomen. Dit heeft alles te maken met de wonderbaarlijke genezing van Michael Driscoll, een karmeliet uit Florida. De pater had een agressieve kanker met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel maar genas daarvan, door te bidden tot Titus Brandsma. Een team van vijf onafhankelijke katholieke artsen heeft eind november verklaard dat die genezing medisch gezien onverklaarbaar is. Wellicht dat de aankondiging van een komende heiligverklaring nog dit jaar zal plaatsvinden. ‘Titus leefde in Gods tegenwoordigheid.’ Zijn geschriften over mystiek zijn een uitnodiging tot bezinning en een blijvende inspiratie.

Bert Luttmer

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Laura van de Kam (l.vandekam@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936
Marjet Lueks
Marijke Wermers
Marcel Wermers

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Willy van Schooten

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.