Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

De Mariakapel
Met de wintertijd in aantocht sluit de Mariakapel vanaf 1 november tot 1 maart 2023 om 16.00 uur. Iedere dag kunt u hier vanaf 10.00 uur terecht voor een moment van bezinning en een kaarsje opsteken, alleen in de dagen rond de jaarwisseling blijft de Mariakapel uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

1/12: dhr. A. Verburg; 8/12: ds. J. van Houwelingen; 15/12: ds. mevr. D. van Alphen-Ubbens; 22/12: ds. C. Bochanen; 29/12: ds. S.A. Meijer.
Rooster 2023 nog niet bekend.

Gebedsintenties

Misintenties

4/12: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes
25/12: pastoor Wim Jongerius

Overleden parochianen

16/9: Johanna Aleida Weel, 94 jaar
10/10: Maria Theresia Roebers-Fischer, 90 jaar
21/10: IJde Potma, 83 jaar

Huwelijk

30/9: Jan Kamphuis en Jannie van Huizen.

Gedoopt

17/9: David Dawud Butros, zoon van Samir Butros en Nicolien Butros, broertje van Djelina.

Nieuws

Allerzielen
Het was afgelopen Allerzielen weer een zeer indrukwekkende avond op de begraafplaats. De paden en graven waren door middel van vele fakkels verlicht wat zorgde voor een indrukwekkend gezicht. Velen hadden op de voorafgaande dagen al een bezoek gebracht aan hun dierbaren en lichtjes en bloemen geplaatst. Ook de avond zelf werd weer zeer druk bezocht. Vooral het moment van stilstaan bij het levenloos en te jong gestorven kind en het daarbij behorende gedicht van Ton Oostveen maakte weer zeer veel emoties los. Het is ieder jaar opnieuw bijzonder om te zien hoe dit monument in de helaas trieste behoefte voldoet. Het was weer een bijzondere avond.
Joop Jansen

Gewijzigde openingstijden Mariakapel
Met de wintertijd in aantocht sluit de Mariakapel vanaf 1 november tot 1 maart 2023 om 16.00 uur. Iedere dag kunt u hier vanaf 10.00 uur terecht voor een moment van bezinning en een kaarsje opsteken, alleen in de dagen rond de jaarwisseling blijft de Mariakapel uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Afscheid Bloemengroep St. Jan
Op een prachtige nazomerdag heeft de bloemengroep St. Jan met een gezellig bezoekje aan het Huis en Landgoed Verwolde afscheid genomen van Diny Oosterhuis. In de afgelopen 45 jaar heeft zij met veel liefde mede de versieringen verzorgd voor trouwerijen, uitvaarten en weekendvieringen en dat vaak met bloemen uit haar eigen tuin met als hoogtepunt de prachtige uitbundige versiering bij de feestelijke inwijding na de restauratie van de kerk. Wij zullen haar gaan missen!
Tijdens de zonnige en smakelijke lunch kreeg zij als dank van ons een mooie oorkonde en ’n stevige plantencadeaubon. Wij danken je nogmaals hartelijk voor je trouwe inzet voor onze parochiegemeenschap en het vele werk wat je er tussendoor nog bij deed. Geniet samen met Bertus nog van vele mooie jaren.

Jaarlijkse bijeenkomst Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan
Al een aantal jaren zijn we niet in de gelegenheid geweest om één keer per jaar, in een ontspannen omgeving, bij elkaar te komen om terug en vooruit te kijken.
Deze afgelopen jaren is er veel gebeurd, wisselingen van dirigent(en), het afscheid van een aantal leden en het komen van gelukkig ook nieuwe leden. Ook is in deze periode van afwezigheid, heel stil, het 30-jarig jubileum van het Gregoriaans Getijdenkoor Sint Jan aan ons voorbij gegaan. Dit was dan ook de reden dat we afgelopen zondag 22 oktober in een wat breder verband bij elkaar geweest zijn. Een samenzijn van leden, leden die afscheid hebben genomen de afgelopen jaren en vooral nog een paar leden en dirigenten van het eerste uur.
Een aantal jaren geleden heeft de oprichter van het Gregoriaans Getijdenkoor Sint jan, Wim Laurensse, aangegeven dat het tijd geworden was om het stokje over te dragen aan de volgende generatie. Dit is gelukt en het koor heeft inmiddels weer een vaste basis van 12 mannen onder leiding van onze dirigent Jeroen Pijpers.
30 Jaar aan het roer staan van een koor is niet niks en Wim Laurensse heeft dit met heel veel energie en bezieling gedaan, waar het huidige koor tot op de dag van vandaag hem heel dankbaar voor is.
Het koor vond dan ook dat Wim even in het middelpunt gezet moest worden. Speeches met woorden van dank, met mooie herinneringen en anekdotes, gestaafd door mooie muziek; de 6e Responsoria, weliswaar niet in het Gregoriaans maar in een vierstemmige 16e eeuwse compositie zo fraai gezongen door het befaamde Kings College Choir, door Wim verzorgd. Op de foto spreekt Wim, in de nabijheid van de dirigent van het eerste uur Kees Appels, een dankwoord uit.

Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. In de coronaperiode zijn enkele vrijwilligers gestopt, waardoor er nu een krappe bezetting is. Graag wil de koffiegroep met enkele personen uitbreiden zodat iedereen 1x per maand aan de beurt is om te helpen.

De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15u en zijn rond 12.15u klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128. 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Geen items op dit moment.

Locatieraad

Pastoraatgroep

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Ignas Pijnappel (06-23472344)

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Consortium Apostolorum
Contactpersoon: Joop van Goozen (joopvangoozen41@gmail.com)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.