Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Aanmelden voor de eucharistieviering St. Jan

Aanmelden per e-mail: Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail (reserveringensintjan@outlook.com) met daarin uw naam en telefoonnummer. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Indien er meer mensen zich hebben opgegeven dan kan worden toegelaten krijgt u bericht dat het vol is.

Aanmelden per telefoon: Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen op nummer 0575 – 527080. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

De Mariakapel

De Mariakapel, ingang via de tuin aan de Lievevrouwestraat, is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Effataviering

De afgelopen jaren heeft de Effataviering altijd plaatsgevonden op de tweede zaterdag van de maand. Vanaf 2022 vinden de Effatavieringen plaats iedere derde zaterdag van de maand.

Op zaterdag 23 april om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. U bent van harte welkom!In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

De middagpauzediensten zijn tot nader order geannuleerd in verband met corona. Indien de diensten naar aanleiding van de volgende persconferentie alsnog doorgaan, zullen we dit vermelden op de website.

Gebedsintenties

Misintenties

20/3: Rien Legebeke

Overleden parochianen

4/1: Theodorus Johannes Imhoff, 85 jaar
14/2: Antonius Carolus Heintges, 93 jaar

Huwelijk

Gedoopt

9/1: Mandy Maria Sleebos; dochter van Charles Francis Sleebos en Erica Frederika Piepers, zus van Samiera, Suus en Nina
16/1: Leyla Jannie Verhaegh; dochter van Jannie Verhaegh

Nieuws

Tentoonstelling in de St Jan te Zutphen: 1572, Geboorte van Nederland

Van 7 april tot 7 juli staat een aantal panelen in de kerk tentoongesteld met het thema: 1572, Geboorte van Nederland. In het jaar 2022, 450 jaar later, wordt hier landelijk aandacht aan besteed, waarbij gemeenten zelf mochten bepalen of zij hierop in wilden spelen met plaatselijke activiteiten. Zutphen heeft voor 2022 o.a. een tentoonstelling die op verschillende historische plekken opgesteld wordt, te beginnen in de Sint Jan, daarna de Burgerzaal en in het najaar in de Walburgiskerk. De tentoonstelling is elke zaterdagmiddag en zondagmiddag gratis te bezoeken van 13.00 uur tot 17.00 uur. De toren is dan ook te beklimmen.

Inzameling spullen dak- en thuislozen Arnhem

Hierbij wil ik op u een beroep doen en u vragen of u kleding/dekens/tassen/schoenen over heeft, bestemd voor de dak- en thuislozen van Arnhem. Ik breng de ingezamelde goederen naar het Kruispunt in Arnhem. Dit is een Christelijke organisatie die eten, drinken, kleren en onderdak verschaft (een aantal uur p/d) voor de dak- en thuislozen. Tevens brengen zij Het Woord van Onze Heer.

Wat is bruikbaar: herenbroeken, korte broeken, truien, t-shirts, blouses, trainingsbroeken/pakken, ondergoed, mutsen, sjaals, handschoenen, sportschoenen en normale schoenen, tassen en rugzakken, dekens en slaapzakken, slaapmatjes. Graag nette spullen. U kunt wellicht begrijpen dat kapotte kleren, schoenen etc. niet bruikbaar zijn.

Niet bruikbaar: dameskleding, simpelweg omdat er bijna geen vrouwelijke dak- of thuislozen zijn. Daar zijn bij Het Kruispunt genoeg kleren en andere dingen voor.

Alvast vriendelijk bedankt voor uw gave.

Gods Zegen.

Marco Wullink (0648081753)

Terugblik op Maria Lichtmis

Twee februari tweeduizend-tweeëntwintig. Een gouden dageraad boven de rivier. De zon! Eindelijk! Dagenlang was het grijs, deprimerend. En dan ook nog het afstand houden, de mondkapjes, het testen, vaccineren. We waren al niet in de wolken en zeker niet toen ze zo zwaar boven ons hingen. Maar nu: verrassing! Is het toeval die zon? Op Maria Licht-mis? De Hemel heeft zo zijn geheimen.

De Sint-Jan de Doper kerk in Zutphen wordt aangenaam verlicht door het invallende licht op die woensdagmorgen. Die door-de-week-se-dag trekt overigens steeds meer mensen. Het is een zogeheten ‘stille mis’. Eenvoudig en rustgevend.

De priester leest het evangelie voor. Lucas 2, 22-41. De opdracht in de tempel. Volgens de Joodse wet wordt Jezus acht dagen na zijn geboorte aan God toegewijd. Jozef en Maria ontmoeten daar een oude vrome man die een godsspraak van de H. Geest had ontvangen. Hij zou niet sterven voordat hij de Gezalfde des Heren zou hebben aanschouwd. Geestdriftig verkondigt hij Gods lof. Ook een profetes, Hanna, een weduwe van vierentachtig, sprak over het kind tot allen die de bevrijding van Jerusalem verwachtte.

Na de mis komen we met onze gebedsgroep bijeen om lofprijzingsliederen te zingen. Dat doen we iedere week. Sommigen van ons herinneren zich dat er op twee februari kaarsen werden gewijd en dat er daarna een lichtprocessie werd gehouden. Op de dag erna werd er dan de zogeheten Blasiuszegen gegeven. Deze heilige martelaar genas een kind dat dreigde te stikken in een visgraat door zijn zegen ogenblikkelijk.

We vragen de aanwezige priester of hij de kaarsen wil zegenen en ons aansluitend de Blasiuszegen tegen keel- en longaandoeningen wil geven. Kruiselings worden er daarbij twee kaarsen voor de keel gehouden. Deze zegen zal ons bovendien vast wel een extra boost tegen corona geven. Heerlijke Roomse blijdschap!

Het wordt een lichte, vrolijke ochtend. Iemand is nog jarig ook en trakteert op een zelfgebakken tulband. Ze wordt net als Hanna vierentachtig jaar (toeval bestaat niet?)

Tijdens de lofprijzing zingen we dankbaar een paar Marialiedjes. Zij was toch de moeder van het Licht van de wereld. Over toeval gesproken; hoe zei de Franse schrijver Théophile Gautier het ook weer? ‘Toeval is wellicht het pseudoniem van God incognito’.

Louise Leneman

Diaconie

In dit blad ziet u wel eens de term diaconie. Binnen de Kerk gebruiken we dat woord best vaak. De meeste mensen weten wel wat er mee wordt bedoeld, maar ik was benieuwd wat ik zou vinden als ik de term zou ‘googelen. Ik las het volgende:

“Diakonie is dienst aan mensen, door christenen verricht uit liefde tot God.”

Nou ja, geen wonder dus dat we er vaak over horen. We zijn allemaal christenen, en we houden allemaal van God. Anders zouden we dit blad niet openslaan, toch? Gelukkig doet u dat dus wel, Ik weet dat er heel veel parochianen zijn die zich inzetten voor anderen. Niet alleen bij onze geweldige vrijwilligersgroepen, maar ook op kleine momentjes die niemand (op Onze-Lieve-Heer na dan) ziet. Wat fijn om een onderdeeltje te zijn van zo’n liefdevolle gemeenschap. Laten we er samen wat van maken, met God in ons midden.

Een parochiaan

Boek ‘De Nieuwstadskerk’ in Zutphen te koop – Nog enkele exemplaren beschikbaar

Hoog steekt de toren van de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen de lucht in. Als teken aan bezoekers van heinde en verre om het eeuwenoude gebouw te komen bezichtigen en de rijke geschiedenis ervan te proeven. Over dat verleden is dankzij intensief onderzoek sinds kort veel meer bekend. De nieuwste ontdekkingen en inzichten worden in deze uitgave gedetailleerd uit de doeken gedaan, niet alleen in bouwhistorische zin, maar ook in relatie tot de ontwikkeling van de Nieuwstad, de Zutphense wijk waar de kerk staat; een wijk die ook wel het klein Vaticaan werd genoemd. Daarnaast is er bijzondere aandacht voor de middeleeuwse toepassing van gebrandschilderd glas en voor de inrichting en de restauratie van het gebouw. Het boek ‘De Nieuwstadkerk in Zutphen’ laat zich lezen als een spannend verslag van 750 jaar kerk- en stadsgeschiedenis aan de IJssel.

 

Wilt u alles te weten komen over de Nieuwstads- of Sint Janskerk in Zutphen, koop dan dit boek dat in 2019 is verschenen bij Diepenmaat Uitgeverij & Ontwerpbureau. De verkoopprijs van dit boek is € 25. Wilt u dit boek kopen stuur dan een email naar secretariaat@12apostelen.nl met uw naam en adres, maak € 25 over naar rekening NL25 RABO 0156 0435 05 van RK GG St. Jan Emmanuel Zutphen en na ontvangst van de verkoopprijs wordt het boek naar u opgestuurd. Om te betalen kunt u onderstaande QR-code gebruiken.

Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. In de coronaperiode zijn enkele vrijwilligers gestopt, waardoor er nu een krappe bezetting is. Graag wil de koffiegroep met enkele personen uitbreiden zodat iedereen 1x per maand aan de beurt is om te helpen.

De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15u en zijn rond 12.15u klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128. 

 

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Laura van de Kam (l.vandekam@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Pastoraatgroep

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Ignas Pijnappel (06-23472344)

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.