StJan-1500

Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Tengnagelshoek 10a
7201 NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Locatieraad

Vacant, voorzitter
Vacant, secretaris
Herman Veldscholten, penningmeester; tel. 06 49683822
Vacant, gebouwen

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Lokale werkgroepen en commissies

Acolieten
Contactpersoon: Ben van der Krabben (0575-529137)

Begraafplaats
Contactpersoon: Willy van Schooten

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Wim Laurensse (0575-517773 / info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (06-81482712 / gdebont@gmail.com)
De repetities vinden plaats op vrijdag van 20:30 tot 22:00 uur op het secretariaat van de locatie St. Jan/Emmanuel, Tengnagelshoek 10a.

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.

Agenda

Diensten St. Jan

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan om 10:00u.

Alle diensten zijn live te beluisteren via deze pagina. Ook kunnen de diensten hier teruggeluisterd worden.

Effataviering

Op zaterdag 8 december en zaterdag 12 januari om 17.00u is er weer een effataviering in de St. Jan. U bent van harte welkom!

Kerkdiensten Vredeskapel-GGNet (10.30u)

9/12: T. van Driel; 16/12: M. van der Meer; 23/12: R. Rijk; 24/12: R. Baauw (Kerstviering); 30/12: J. Ras (bezinningsbijeenkomst).
Rooster 2019 nog niet bekend.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.15u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

6/12: mw. Ds. M. Terwel-Hamster; 13/12: ds. J. Bruin; 20/12: ds. mv. D. van Alphen-Ubbens; 27/12: ds. S.A. Meijer.
Rooster 2019 nog niet bekend.

Gebedsintenties

Misintenties

2/12: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes;
25/12: Adriaan Petrus Johannes Maria van Agtmaal; pastoor Wim Jongerius; Oscar te Loo; Antonius Marinus Oosterhuis.

Overleden parochianen

19/9: Antonius Marinus Oosterhuis, 88 jaar
25/10: Agnes Duchateau-Buitink, 85 jaar
29/10: Hendrikus Gerhard Bekker, 91 jaar

Huwelijk

Doop

Gedoopt op 28 oktober 2018:

 • Jesiah Bosworth, zoon van Geoffrey Lee en Doréna Theodora Johanna Bosworth
 • Dina Marie Oost, dochter van Rinze Johan Oost en Linda Christina Wilhelmina Oost-Helming en zusje van Roan

Nieuws

Een prachtige avond……
Afgelopen Allerzielen hebben wij op de oude RK Begraafplaats weer een prachtige herdenkingsavond gehouden om onze dierbaren nog eens extra te gedenken. Het was een zeer sfeervolle en druk bezochte avond. De hele dag was het een komen en gaan van mensen die een kaarsje en/of bloemen op het graf van hun dierbaren plaatsten. De begraafplaats werd zeer mooi verlicht door de vele tuinfakkels en ook de vuurkorf zorgde voor extra sfeer en warmte. Rond kwart over acht was er een moment van overweging en zijn er enkele mooie gedichten voorgedragen. Met een gebed en een prachtig stuk toepasselijk muziek werd de avond afgesloten. Dankzij de inzet van de vrijwilligers is het ook dit jaar weer een zeer bijzondere en mooie avond geworden.

Kinderkerstviering
Op Kerstavond, maandag 24 december, is er om 17.00 uur in de St. Jan te Zutphen een Kinderkerstviering. Daarin lezen we het kerstverhaal, we bidden samen en natuurlijk zingen we kerstliedjes. Dus neem je broertje, zusje, papa, mama, opa, oma, vriendje en buurmeisje mee en kom gezellig samen naar deze viering.

Voor deze viering zijn we op zoek naar een paar kinderen die teksten willen voorlezen. Wil jij dat doen? Stuur dan vóór 15 december een mail naar l.vandekam@12apostelen.nl.

Restauratie Sint Jan Zutphen
Zie voor meer informatie de speciale website over de Nieuwstadskerk: www.nieuwstadskerk.nl

Herman Heuver is namens onze parochie samen met de wethouder René Sueters van de gemeente Zutphen geïnterviewd door Omroep Gelderland. Voor een verslag van dit interview en een impressie verwijzen wij u graag naar het item van Omroep Gelderland.

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.

Uit de geloofsgemeenschap

Verkort verslag van de vergadering van de Locatieraad

Verkort verslag van 2 oktober 2018

 • De plannen voor herinrichting van de kerk krijgen vaste vormen. De eerste veranderingen zullen in het weekend van 3 november worden gerealiseerd.
 • De verlichting in de kerk zal komende tijd worden gewijzigd, dat wil zeggen dat waar mogelijk LED verlichting zal worden geïnstalleerd.

GEZOCHT:

 • Film regisseurs voor het bedienen van de camera’s die in de kerk komen tijdens de vieringen.
 • Kosters, voor het ordelijk en goed laten verlopen van de vieringen.
 • Toren beklimmers, voor het begeleiden (voorlopig op de zaterdagen in de zomermaanden) van mensen die de toren beklimming willen doen.
 • Voor de nieuwe technische voorzieningen voor het vernieuwen van de geluidsinstallatie en de camera’s moeten vele meters kabel worden getrokken. Graag aanmeldingen van mensen die daar ervaring mee hebben.

Verkort verslag van 11 september 2018

 • We hebben uitvoerig stilgestaan bij de vragen over het laten doorgaan van de plannen voor het mogelijk maken van beelduitzendingen vanuit de kerk en de daarbij horende investeringen in beeld en geluid.
  We hebben besloten om aan deze plannen uitvoering te geven. Dit betekent wel dat verschillende mensen zullen worden geconfronteerd met de kans dat ze in beeld komen. Daarom heeft de pastoraatsgroep een nieuw herinrichtingsplan van de kerk gemaakt. We gaan de ruimte van de zuidbeuk meer benutten.
 • Er komt een extra lamp bij het Maria altaar zodat het zicht vanuit de kapel op het altaar beter wordt.
 • De restauratie loopt op z’n eind en we zullen de afsluiting daarvan organiseren na de viering op 11 november.
 • We voorzien dat we dit jaar onze financiële doelstelling niet geheel halen. We roepen iedereen die nog niet heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans om nog eens na te gaan of het niet mogelijk is om alsnog een bijdrage te doen.
 • We blijven op zoek naar vrijwilligers om de taken over zoveel mogelijk mensen te kunnen verdelen.

 

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Jaap van Kranenburg (j.vankranenburg@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Data in 2018

13 januari, 10 febaruari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni, 8 september, 13 oktober, 10 november, 8 december.