Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Procedure aanmelden Eucharistieviering St. Jan

Per mail

Vóór vrijdagmiddag 16.00 uur stuurt u een mail met daarin uw naam en telefoonnummer. U kunt daarin aangeven hoeveel plaatsen u wilt reserveren voor de eerstvolgende zondag. Let op: u kunt alleen voor meerdere mensen reserveren waarmee u één huishouden vormt. Indien er meer mensen zich hebben opgegeven dan kan worden toegelaten, krijgt u bericht dat het vol is en dat we u voor de volgende viering op de lijst kunnen zetten.

Mailadres: reserveringensintjan@outlook.com

Per telefoon

Vrijdagmiddag tussen 16.00 en 18.00 uur kunt u bellen met het secretariaat. U krijgt dan iemand aan de lijn die uw aanvraag noteert en u meteen vertelt of deze gehonoreerd kan worden.

Telefoonnummer: 0575 52 70 80.

De Mariakapel

De Mariakapel, ingang via de tuin aan de Lievevrouwestraat, is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Effataviering

Op zaterdag 11 september en zaterdag 9 oktober om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!
LET OP: deze viering is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

5/8: voorganger nog niet bekend; 12/8: ds. S.A. Meijer; 19/8: pastor mevr. G. Pols. 26/8: ds. W. Stolte; 2/9: ds. S.A. Meijer; 9/9: ds. W. Stolte; 16/9: ds. J. Boer; 23/9: ds. R.W. Heins; 30/9: mevr. N. Bilder; 7/10: ds. J. van Houwelingen.

Gebedsintenties

Misintenties

1/8: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes.
22/8: Francy Kosterink.
3/10: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes.

Overleden parochianen

Huwelijk

29/7: Fabian Salawan Bessie en Cynthia van Duist.

Gedoopt

13/6: Willem Marino Brandsen, zoon van Erik Willem Reinard Brandsen en Marivic Pielago, en broertje van Luna, Loïs, Lize en Sønn.

Nieuws

Onze begraafplaats

Het is alweer een hele tijd geleden dat ik iets geschreven heb over onze mooie oude begraafplaats. Niet alleen in het buitenland maar ook hier in ons eigen land bezoek ik vaak zowel hele oude, maar ook nieuwere begraafplaatsen. Zo doe je altijd weer nieuwe ideeën op door te zien hoe anderen hun begraafplaats beheren. Door zo een rondje over zo’n begraafplaats te lopen leer je ook iets over de geschiedenis en de personen van het desbetreffende dorp of stad. Op vele katholieke begraafplaatsen zie je gelukkig steeds vaker de monumentjes voor het levenloos en te jong gestorven kind. Ook lees je de namen van belangrijke landelijk historische, dan wel plaatselijk belangrijke personen die veel voor hun gemeenschap hebben betekend. Zo is het ook bij ons. Door mijn tijdelijke verhuizing naar Borculo en de contacten met de plaatselijke historische vereniging aldaar ben ik er achter gekomen dat bij ons op de R.K. de laatste beheerder van de voorheen Keizerklijke Stoeterij van Napoleon, jonkheer Willem Gerrit van Kretschmar van Wijk en Aalburg, begraven is. Zo zie je maar hoe belangrijk geschiedenis en het behoud van monumenten is. Maar goed. Nu even terug naar het heden.

Elke maandagmorgen zijn onze vrijwilligers, wanneer de weersomstandigheden het toelaten, aanwezig om het belangrijke onderhoudswerk te doen. Afhankelijk van het seizoen zijn de werkzaamheden natuurlijk zeer verschillend. Op dit moment moet er veel gras gemaaid worden en natuurlijk veel ongewenst kruid worden gewied. Struiken moeten gesnoeid, kortom er moet van alles gebeuren. Zo hebben we afgelopen voorjaar veel nieuwe struiken en planten gepoot om het aanzicht te verfraaien en daardoor meer kleur op de begraafplaats aan te brengen. Ook de vele narcissenbollen die we afgelopen najaar hebben gepoot hebben de begraafplaats in al hun bloemenpracht mooi op gefleurd. Dit najaar krijgen de paden weer een extra laag granulaat. Zo ziet u maar. De vrijwilligers doen er alles aan om de begraafplaats een zo mooi mogelijk uiterlijk te geven waardoor nabestaanden zich prettiger voelen bij het bezoek aan het graf van hun dierbaren.
Joop Jansen

Aankondiging heiligverklaring van Titus Brandsma verwacht

Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet, priester, hoogleraar middeleeuwse mystiek, rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en journalist uit het Friese Bolsward, is een belangrijke stap dichter bij een heiligverklaring. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen uit middelbare scholen en bezocht uitgevers van rooms-katholieke dagbladen om NSB-advertenties te weigeren. Op 19 januari 1942 werd Brandsma opgepakt, op 26 juli van datzelfde jaar overleed hij in concentratiekamp Dachau. Wegens zijn martelaarschap werd hij in 1985 zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. De belangrijkste horde voor een heiligverklaring is nu genomen. Dit heeft alles te maken met de wonderbaarlijke genezing van Michael Driscoll, een karmeliet uit Florida. De pater had een agressieve kanker met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel maar genas daarvan, door te bidden tot Titus Brandsma. Een team van vijf onafhankelijke katholieke artsen heeft eind november verklaard dat die genezing medisch gezien onverklaarbaar is. Wellicht dat de aankondiging van een komende heiligverklaring nog dit jaar zal plaatsvinden. ‘Titus leefde in Gods tegenwoordigheid.’ Zijn geschriften over mystiek zijn een uitnodiging tot bezinning en een blijvende inspiratie.

Bert Luttmer

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Laura van de Kam (l.vandekam@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936
Marjet Lueks
Marijke Wermers
Marcel Wermers

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Ignas Pijnappel (06-23472344)

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.