Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Tot 1 maart zijn de Eucharistievieringen in Zutphen alleen digitaal te bekijken en te beluisteren. Tevens komen de vieringen op de zaterdagen (Effata) en op de woensdagen (Eucharistieviering) te vervallen.

Voorgangers in de komende periode

  • Zondag 24 januari pastor Baneke
  • Zondag 31 januari pastor Zandbelt
  • Zondag 7 februari pastor Zandbelt
  • Zondag 14 februari pastor Baneke
  • Aswoensdag 17 februari 19.00 uur pastor Baneke
  • Zondag 21 februari pastor Zandbelt
  • Zondag 28 februari pastor Baneke

De Mariakapel

De Mariakapel, ingang via de tuin aan de Lievevrouwestraat, is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Effataviering

Op zaterdag 13 maart om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve vieringen wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom! LET OP: deze viering is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

21/1: ds. S.A. Meijer; 28/1: ds. mevr. D. van Alphen-Ubbens; 4/2: mevr. R. Bekkers; 11/2: dhr. R. de Boer; 18/2: ds. mevr. I.M. Pijpers-Hoogendoorn; 25/2: ds. C. Bochanen; 4/3: ds. R.W. Heins; 11/3: pastor V.T.T. ten Bruin; 18/3: mevr. N. Bilder; 25/3: ds. J. Boer.

Gebedsintenties

Misintenties

29/11: Antoon Zieverink;
6/12: Arnolda Hendrina van Haaren; Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes;
20/12: Antoon Zieverink;
25/12: Oscar te Loo; Yvonne Lankheet-Blok; ouders Lankheet; Rieky van Eldijk; Wim Jongerius;
10/1: Antoon Zieverink;
31/1: Oscar te Loo; Rudolf Wanders
7/2: Arnolda Hendrina van Haaren;
14/2: Antoon Zieverink;
7/3: Arnolda Hendrina van Haaren;
21/3: Antoon Zieverink.

Overleden parochianen

20/9: Josephine Henriëtte Vemer, 89 jaar
21/09: Simon Dominicus de Kleine, 83 jaar
4/10
: Aleida Elisabeth Maria Berntsen-Sipman, 84 jaar
15/10: Jacobus Antonius Kunen, 82 jaar
28/10: Johanna Sophia van Schaick, 91 jaar
02/12: Augustina Imhoff, 56 jaar
26/12: Magdolna Mária Horváth-Tóth, 90 jaar
31/12: Rudolf Wanders, 88 jaar

Huwelijk

Doop

08/11: Hubert Lukaszewski, zoon van Pawel Lukaszewski en Edyta Bobryk en broertje van Xavier
15/11: Lot Lois Miene Nobel dochter van Eric Antonie Nobel en Jorieke Theodora Louisa Nobel-Ganzeboom en zusje van Jip
29/11: Femke Eveline Maria Splithof dochter van Kevin Splithof en Barara Splithof-Verlangen

Nieuws

Adresgegevens secretariaat

Het secretariaat van de RK GG Sint Jan-Emmanuel is verhuisd naar onderstaand adres:

van Heemstrastraat 4
7204 GJ Zutphen.

Ingezonden brief van Jaap van Kranenburg aan de parochianen van de Emmanuel / Heilige Johannes de Doper te Zutphen

Via onderstaande link treft u de ingezonden brief van Jaap van Kranenburg aan de parochianen van de Geloofsgemeenschap Emmanuel/H. Johannes de Doper, Zutphen.

Brief van Jaap van Kranenburg

Kerstviering KBO Zutphen-Warnsveld

In een “bomlege” St. Janskerk was er voor de leden van KBO Zutphen-Warnsveld op dinsdag 22 december 2020 de Kerstviering. Het was mooier geweest in een “bomvolle” kerk, maar de coronapandemie gooide roet in het eten. Om toch zoveel mogelijk leden in staat te stellen de Kerstviering mee te beleven had het bestuur besloten om de viering twee keer te houden: een om 10.00 uur en een om 14.00 uur. Men moest zich van te voren aanmelden en bij het aantal 30 was het: vol is vol. Jammer dat er zo weinig mensen toegelaten konden worden, want het waren bijzonder mooie en intieme vieringen. De vieringen werden geleid door onze geestelijk adviseur, tevens lid van het pastoraal team 12 Apostelen, Laura van de Kam. Het motto van deze viering was: “Licht der wereld”. Een klein mannenkoor, met ondersteuning door Jean van Cleef en Joop Goozen op orgel, zorgde ervoor dat de kerstliederen goed meegezongen konden worden. Vermeldenswaard is nog dat aan het begin van de vieringen er door de kerk luide klanken klonken die voortgebracht werden door een waldhoorrn bespeeld door Leo Albering.
Op de laatste bladzijde van het kerstvieringsboekje stond de volgende kerstwens:

Als je ooit,
op zoek naar leven,
een plek vindt
waar mensen
-godvergeten ongeweten-
elkaar dragen,
weet dan:
dit is Bethlehem vandaag.

Na afloop werden de medewerkers van deze kerstvieringen bedankt door de
voorzitter van KBO Zutphen-Warnsveld dhr. W. Wedemeijer. Als waardering
voor hun inzet overhandigde hij hen een enveloppe (met inhoud!). Hij wenste eenieder, namens het pastoraal team Parochie HH. Twaalf Apostelen en het bestuur van KBO Zutphen-Warnsveld, een Zalig Kerstfeest! De opbrengst van de collecte, € 250.-, gaat naar de Stichting “Vrienden van het hospice Zutphen”.

Secretaris KBO Zutphen-Warnsveld
Cor Weerkamp

Pastoor Deken Johannes Hermannus Scholte op Reimer

Een kleine levensloop.
Pastoor Deken Scholte op Reimer werd geboren op 31 mei 1886.
Hij werd tot priester gewijd op 15 augustus 1910 door Mgr. Van de Wetering de Aartsbisschop.
Zijn eerste aanstelling was als assistent in de Parochie Cothen welke taak hij tot 22 december 1910 heeft uitgevoerd.
Daarna werd hij assistent in Utrecht tot 27 januari 1911.
Toen werd hij benoemd tot kapelaan te Huissen tot 17 oktober 1913.
Daarna werd hij, in 1926, benoemd tot pastoor te Ulft.
In deze periode, van 1913 tot 5 maart 1926, was hij tevens Secretaris van het Bisdom Utrecht, voor Mgr. Van de Wetering.
Na zijn benoeming tot Pastoor te Ulft, is hij gestopt met zijn werk als secretaris voor het bisdom. Het werk was schijnbaar niet te combineren met de taak van een pastoor. De pastoor wist en regelde toen alles.
Na zijn pastoorschap te Ulft werd hij op 24 november 1933 benoemd tot Pastoor Deken te Zutphen.
Daar volgde hij Pastoor Christophorus van Elmpt op, die kort daarvoor was overleden.
De taak van Pastoor Deken betekent dat je naast het Pastoor zijn in je eigen parochie ook de taak vervuld van voorzitter (Deken) van de omliggende parochies die, zoals in dit geval, toen het Dekenaat Zutphen vormden.
Dit ambt heeft hij bekleed tot 12 mei 1966. Op die dag is hij overleden.

Hij is begraven op de Rooms Katholieke Begraafplaats te Zutphen. Locatie E-5-5

Dit is in het kort samen gevat de levensloop van onze Pastoor Deken Johannes Henricus Scholte op Reimer

Er zijn drie lijntjes met Zutphen:
Zeker het vermelden waard is dat Mgr. Henricus van de Wetering, die hem wijdde tot priester en benoemde tot secretaris voor het Aartsbisdom Utrecht, zelf ooit als kapelaan in Zutphen begonnen is. Ook was hij een studiegenoot van Kardinaal de Jonge. Vandaar de foto van Kardinaal de Jonge tijdens zijn bezoek aan Zutphen.

De derde bijzonderheid is dat hij zijn eerste aanstelling had als assistent in de toenmalige parochie Cothen. Dat ligt bij Wijk bij Duurstede. Het bijzondere is nu dat door allerlei samenvoegingen de pastoor van deze parochie nu Fred Hoogenelst is, voormalig pastoor van Zutphen.

Bij zijn afscheid als pastoor van Ulft heeft hij twee leren fauteuils met salontafel, koperen vazen en natuurlijk een rookstandaard gekregen. Deze zijn na zijn overlijden in de pastorie achter gebleven en werden door zijn opvolger pastoor Noordman na vergaderingen, altijd gebruikt voor de nazit.

Er zijn diverse anekdotes over de pastoor bekend.

Hij is o.a. verantwoordelijk voor het Begraafplaats reglement uit 1941. Het vorige reglement stamde nog uit 1897, en is geschreven na het ontstaan van de zelfstandige R.K. begraafplaats.

Dat hij een Bourgondiër was en van lekker eten en drinken hield blijkt wel uit het feit dat er in het boek van Piet Dullaert in 1942 sprake is van verplaatsing van ±700 van de ongeveer 1000 aanwezige flessen wijn van de pastorie kelder naar de kelder onder de Ekshof. De muurtoren van de Geweldigershoek.

Toen in 1944 de Duitsers voornemens waren de kerkklokken uit de St. Jan te roven heeft hij zich daar met hand en tand tegen verzet. Uiteindelijk kon ook hij het toch niet voorkomen. Er werden anders zeer strenge sancties opgelegd. De werkzaamheden om de klokken uit de toren te halen, werden in gang gezet. Omdat het orgel toen recht onder het klokken gat stond moesten de werkmensen de klokken via een van de galmgaten naar buiten zien te krijgen. Aanvankelijk wilden ze vandaaruit de klokken gewoon op de grond laten vallen. Maar dat is niet gebeurd omdat de pastoor al de kinderen uit de scholen, als een stil protest, in een grote cirkel rond het kerkgebouw had neergezet. Door rondvliegende brokstukken, zouden misschien wel kinderen gewond kunnen raken. “Wij moesten allemaal hardop bidden en zingen”, vertelde een ooggetuige mij eens. Maar het heeft niet kunnen voorkomen dat de klokken toch geroofd werden. De klokken zijn later naar Doesburg getransporteerd, waar ze in een boot zijn geladen om omgesmolten te worden. Deze boot is door het verzet tot zinken gebracht en de klokken hebben daar onder water de oorlog overleefd. Na de oorlog zijn de klokken weer teruggekomen in Zutphen en hangen ze weer in “de oudste nog steeds in gebruik zijnde klokkenstoel van Nederland”.

Wanneer er een uitvaart was ging hij naar de jongensschool, haalde daar dan de misdienaars die hij nodig had uit de toenmalige klas vijf of zes, zou nu klas zeven en acht zijn, en deze jongens moesten dan tijdens de dienst assisteren. Na de dienst moesten ze zo snel mogelijk naar de begraafplaats en dat ging dan met de sjees van de dokter en dat vonden de desbetreffende misdienaartjes natuurlijk prachtig. Later mochten ze met de beschikbare auto meerijden.
Ook is er het verhaal bekend van een van die misdienaars die moest helpen op het “Gekken Gesticht”, zoals het Groot Graffel toen genoemd werd. Mijnheer pastoor sprak: heb je wel een dode gezien. Nou Henkie van 12 had dat nog nooit. Hij opende de kist en zei: nou hier zie je er een. Henkie schrok zich natuurlijk een hoedje en hij legde snel de deksel weer op de kist.

Ik sprak eens, tijdens mijn kerkwacht beurt in de St. Jan, een bezoeker die mij een zeer bijzonder verhaal vertelde. Hij had een biechttrauma!
In zijn, en mijn, jeugd was de biecht nog een algemeen bekend sacrament. Mijnheer Pastoor kwam dan in de klas en deelde de rijen kinderen in. De twee linker rijen moesten biechten bij Kapelaan Nibbelke. De twee rechter rijen moesten biechten bij Kapelaan Schadewijk. De twee middelste rijen moesten biechten bij mijnheer pastoor. Wat heb je dan te biechten als jongetje van twaalf? Koekje of snoepje gepikt! We verzonnen en biechten allemaal het zelfde vergrijp. En wat denk je!…. De rijen bij Kapelaan Nibbelke en Kapelaan Schadewijk kregen als penitentie: TWEE Onze Vaders en TWEE Weesgegroetjes.
En wij..…… van mijnheer Pastoor …….., als penitentie altijd: DRIE Onze Vaders en DRIE Weesgegroetjes!!!! En dat voor het zelfde verzonnen vergrijp. En deze “boete” bad je natuurlijk wel netjes.
Hij kon er, zelfs na zoveel jaren nog steeds niet over uit.

Ook is onze pastoor verantwoordelijk voor de term Klein Vaticaan. De term die nu nog steeds voor dit stukje Zutphen gebruikt wordt. De gebouwen staan in een soort cirkel en het Klein Vaticaan bestaat uit:
de St. Jan – de St. Anna meisjesschool – de R.K. Jongensschool met daarboven de MULO school – de Pastorie – het St Elisabeth gesticht zoals het bejaardenhuis toen genoemd werd – de Maria kleuterschool.
Hij nam er soms zelfs de telefoon mee op. Niet met: Met mijnheer Pastoor, of met Pastoor Scholte op Reimer maar met:
Met het Klein Vaticaan.

Een van zijn meest gevleugelde uitspraken was ook: Mensch weesch bereid, ge kent plaats, dag noch uur!

Wanneer hij bij een gezin kwam waar iemand was overleden werd er natuurlijk gecondoleerd en gebeden voor de overledene. Daarna kwam de sigarendoos tevoorschijn en werd er op de achterkant van deze doos een berekening gemaakt van de kosten. Kerkdienst, begrafenis, grafrechten voor zoveel jaar of voor eeuwig, graf delven, personele kosten. Kortom achterop deze doos stond een bedrag dat de familie behoorde te betalen. Toen ging alles nog contant dus mijnheer pastoor inde het geld, stak het in zijn zak en ging daarmee naar de pastorie. Daar deed hij het geld in een potje en hij alleen wist van wie dat potje met geld was. Zodra de sigarendoos leeg was werd deze weggegooid en zo is er heel veel administratie verdwenen. Na zijn dood werd er een kast gevonden met allemaal potjes geld. Na heel veel uitzoekwerk bleken het dus begrafenispotjes te zijn.

Hij ging regelmatig en op hoge leeftijd op de fiets op huis bezoek. Hij zal wel geen rijbewijs hebben gehad.

Zo ging hij op een dag de jaarlijkse pacht ophalen bij een van de boeren die de boerderij pachten van de kerk. Hij belde dat hij op een bepaalde dag zou komen zodat de boer het geld van de pacht in huis kon halen.
De boerin slachtte de vetste kip, braadde deze en bereide een heerlijke maaltijd voor. Na een sigaar, een goed glas wijn en een gesprek met Mijnheer Pastoor vroeg ze aan hem of hij ook mee zou willen eten, terwijl er de heerlijkste geuren vanuit de keuken de mooie voorkamer introkken. Nou dat wilde mijnheer Pastoor wel en zo terloops tijdens deze maaltijd met al dat heerlijke eten en de nodige wijn vroeg de slimme boer, terwijl hij de pacht contant voor hem op tafel uittelde: Mijnheer Pastoor moeten wij het niet nog even over het verhogen van de pacht hebben, waarop Mijnheer Pastoor zei: Nou dat doen we volgend jaar wel. Zo is de pacht jarenlang niet verhoogd.

Bij zijn 40 jarig priesterfeest in 1950 kreeg hij een altaar aangeboden. Dit altaar is tijdens de laatste grote restauratie, in overleg met de gulle gever, weggehaald. Wel zien wij nog enkele elementen terug zoals het
Triomf-kruis hier bovenin de kerk en het lam Gods op het reserve altaar waar nu het tabernakel opstaat. Het is een blijvende herinnering.
Tijdens die huldiging wordt er ook gesproken over een restauratie van de kerk. Hij is er verantwoordelijk voor dat de Neogotische
muurschilderingen toen onder een dikke laag rubber-gloorverf werd weg geschilderd. Omdat hij wilde dat de muren in één keer werden onder geschilderd, heeft men hem toen dit advies gegeven.
Rubber en gloor! Dat is geen goede combinatie voor het vocht in de muren. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat de kerk in 1980 wederom een grote restauratie moest ondergaan.

Ook een blijvende herinnering aan hem is ons ooit aangedragen door Herman Lichtenberg van de bikkersploeg. Tijdens die grote restauratie, die van 1980 tot 2004 geduurd heeft, mochten de vrijwilligers van de toenmalige bikkersploeg, onder leiding van deskundigen, het Maria altaar verplaatsen en schoonmaken. Alles is onder handen genomen, gerestaureerd en schoongemaakt. Maar twee kleine delen zijn bewust onbewerkt gebleven. In de banderol links zien wij het zwarte smeer wat het gevolg is van het gebruik van vele kaarsen en wierook. De tweede plek is de kale plek voor het Tabernakel. Herman Lichtenberg vertelde het volgende! Mijnheer pastoor kwam met een volle kelk met geconsacreerde Hosties aan bij het Maria altaar om deze in het Tabernakel weg te zetten. Klein en oud schuifelde hij voorzichtig naar het altaar en met een bonk plaatste hij de volle kelk op het hout. Gelukkig die is veilig aangekomen en hij plaatste daarna de kelk in het tabernakel. Vandaar deze, niet gerestaureerde en weggelakte kale plek, ter herinnering aan onze oude pastoor. Het tabernakel is een reistabernakel en heeft altijd in het oude hoofdaltaar dienst gedaan.

Hij was faliekant tegen het feit dat zijn stad, zijn parochie in tweeën werd opgedeeld. In Parochie St. Jan en de Emmanuel Parochie. Detail is te vermelden dat hij ook beslist heeft dat ook de bijbehorende
RK Begraafplaats aan de St. Jan werd toebedeeld. “Jullie een eigen kerk, jullie ook naar die nieuwe begraafplaats: de Ooster. De opening van deze nieuwe algemene begraafplaats viel toen ongeveer samen met deze opdeling. Hij was o.a. tegen omdat de ontkerkelijking in Zutphen toen al rond de 44% schommelde. En natuurlijk dat zijn “Rijk” afbrokkelde.
Het heeft hem heel veel verdriet gedaan.

Het concilie van 1963 heeft ook grote gevolgen gehad voor hem. De vele grote veranderingen van de laatste tijd, kon hij niet allemaal begrijpen en hebben van hem een eenzaam mens gemaakt. Toch was het zijn grote verdienste dat hij zich niet verzette tegen de geest van de vernieuwing. Hij liet de laatste jaren daarom veel aan zijn kapelaans over. Tot het laatst toe bleef hij trouw aan de vervulling van zijn plicht wat blijkt uit het feit dat het laatste huwelijk dat hij nog gesloten heeft het huwelijk was van mijn oudste zus en zwager in januari 1966.

Hij stierf op 12 mei 1966

Na zijn overlijden stond hij opgebaard in de kerk. Mijn broers Gerard en Bert waren toen misdienaar en moesten de wake houden naast de open kist. Plots schoof er een arm van het lichaam en daardoor viel mijn broer Bert bijna flauw. Gerard heeft hem toen opgevangen en naar de sacristie gebracht waar hij, na een glaasje water, weer zijn taak kon hervatten.

Hij is daarna begraven op “zijn” RK Begraafplaats te Zutphen

Joop Jansen 24 september 2020

Foto’s bij het artikel van Joop Jansen over Pastoor Deken Scholte op Reimer

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Laura van de Kam (l.vandekam@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936
Marjet Lueks
Marijke Wermers
Marcel Wermers

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Willy van Schooten

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.