Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Van Heemstrastraat 4
7204 GJ NE Zutphen
0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Procedure aanmelden Eucharistieviering St. Jan

De procedure voor aanmelden wordt, vanwege de nieuwe maatregelen die de parochie heeft aangekondigd, niet meer gehandhaafd.

De Mariakapel

De Mariakapel, ingang via de tuin aan de Lievevrouwestraat, is iedere dag geopend van 10.00 tot 17.00 uur.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Effataviering

Op zaterdag 9 oktober en zaterdag 13 november om 17.00u is er weer een Effataviering in de St. Jan. In deze meditatieve viering wordt afwisselend gebruik gemaakt van symbolen, muziek, overweging, gebed en andere vormen van verdiepen en bezinning. U bent van harte welkom!
LET OP: deze viering is onder voorbehoud van de maatregelen m.b.t. corona.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.00u-12.30u (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen)

16/9: ds. J. Boer; 23/9: ds. R.W. Heins; 30/9: mevr. N. Bilder; 7/10: ds. J. van Houwelingen. 14/10: pastor mevr. G. Pols; 21/10: mevr. ds. D. van Alphen-Ubbens; 28/10: dhr. R. de Boer; 4/11: ds. W. Stolte; 11/11: mevr. ds. I. Pijpers-Hoogendoorn; 18/11: ds. S. van der Woude; 25/11: ds. W. Stolte (middagpauzedienst verjaardag).

Gebedsintenties

Misintenties

3/10: Hendrikus Gerardus Johannes Wientjes.
10/10: voor een overleden zus; Johannes Wilhelmus Hafkamp.
31/10: Antoon Zieverink.
14/11: Antoon Zieverink.

Overleden parochianen

4/9:     Antonius Petrus Johannes van Midden, 85 jaar
9/9:     Johannes Wilhelmus Hafkamp, 87 jaar

Overleden parochianen vanaf 16-09-2020

Josephine Henriëtte Vemer, 21/04/1931 – 20/09/2020, 89 jaar
Simon Dominicus Siem-de Kleine, 14/07/1937 – 21/09/2020, 83 jaar
Aleida Elisabeth Maria Berntsen-Sipman 15/03/1936 – 04/10/2020, 84 jaar
Jacobus Antonius Kunen, 08/04/1938 – 15/10/2020, 82 jaar
Johanna Sophia van Schaick, 26/05/1929 – 28/10/2020, 91 jaar
Augustina Imhoff, 13/08/1964 – 02/12/2020, 56 jaar
Magdolna Mária Horváth-Tóth, 18/09/1930 – 26/12/2020, 90 jaar
Rudolf Wanders, 20/09/1932 – 31/12/2020, 88 jaar
Barbara Catharina Anna Steenbrink-Teeuwen, 12/05/1932 – 29/01/2021, 88 jaar
Jozef Antonius Martinus Lijding, 03/09/1939 – 03/02/2021, 82 jaar
Maria Johanna Berends-Harleman, 03/09/1931 – 13/02/2021, 89 jaar
Willy Elisabeth Alijda Timmer-Looten, 16/11/1932 – 08/05/2021, 88 jaar
Johannes Marinus Blokhuis, 04/05/1946 – 24/02/2021, 74 jaar
Evi Maria Grada Prins, 23/05/2021 – 23/05/2021, 0 jaar
Elisabeth Weijenberg-Norbart, 30/01/1927 – 08/06/2021, 94 jaar
Antonius Petrus Johannes van Midden, 24/02/1936 – 04/09/2021, 85 jaar
Johannes Wilhelmus Hafkamp, 16/02/1934 – 09/09/2021, 87 jaar

Huwelijk

Gedoopt

Nieuws

Onze begraafplaats met Allerzielen

In een oud verslag van Zuster Johanita dat ze geschreven heeft naar aanleiding van het 130-jarig bestaan van het Elisabeth Gesticht, zoals huize Elisabeth toen heette, ben ik in de geschiedenis gedoken van de Zusters en enkele bewoners en weldoeners uit die tijd. Wanneer in 1855 het eerste grote gebouw wordt opengesteld nemen de Zusters der Liefde uit Tilburg de zorg voor de bewoners op zich. Er werd zorg geboden aan de arme oudere. Het was ook mogelijk zorg in te kopen en enkele bewoners, die bepaald niet onbemiddeld waren, kochten hun zorg met een vast bedrag tot het einde van hun leven af. Zo vond ik o.a. de namen van twee oud pastoors. Pastoor Vreeswijk, overleden in 1905 een pastoor Eppink, overleden in 1921.

Beide kwamen uit Deventer en vonden hun oudere dag voorziening hier in Zutphen en werden ook hier bij ons begraven. Maar ik vond ook iets over andere weldoeners. Onder andere de gebroeders Braakman, die hun boerderij schonken aan de kerk en armenzorg (zie art. PCI van Theo Venneman in vorige Onderweg). Bij hun gulle gave bedongen ze het recht van verzorging tot het eind van hun leven en de zorg voor hun graf dat nog altijd op de begraafplaats te vinden is. De gebroeders Braakman hebben o.a. voor het nieuwe huis de ijzeren poort geschonken en flink bijgedragen bij het aanbrengen van een badkamer. Zij stonden bekend als grote weldoeners aan het huis. Dat had natuurlijk ook een reden: “Met dank aan de gulle gever! De goede God geve hem of haar daarvoor ene rijke beloning in den Hemel en dat wij hen veel in onze gebeden zullen gedenken”.

Gedenken en herdenken doen we ook speciaal met Allerzielen. Ook dit jaar weer zal onze begraafplaats van 18.00 uur tot 21.00 uur open en extra veel verlicht zijn. Afhankelijk van de dan geldende coronaregels zal er rond 20.00/20.15 uur een moment van overweging zijn. Wij hopen ook dit jaar weer velen te mogen ontmoeten die voor hun dierbaren hier, maar zeker ook voor hen die elders begraven zijn, een kaarsje willen komen branden. U bent van harte welkom.

Joop Jansen

Waargebeurd

Met een aantal mensen zitten we die vrijdagmiddag in de Sint Jan in Zutphen ter aanbidding van het Allerheiligste dat in de monstrans staat uitgesteld. Af en toe dringt er wat rumoer van de straat door. Mensen kunnen binnenlopen; soms zijn er toeristen bij die de oude binnenstad bezoeken. Ik kijk naar de het Mysterie van ons geloof en schrijf enkele versregels in het schrift dat ik altijd in mijn handtas bij me heb. Na drie kwartier sluit de diaken af met een gebed van lofprijzing. Zingen mogen we nog niet , in verband met corona. Voorheen openden we met het Adoro Te en besloten met het Tantum Ergo.

De zijdeuren gaan open om iemand in een rolstoel uit te laten. Ik loop naar een bekende om even iets te bespreken. Mijn handtas en rugzak laat ik in de kerkbank staan. Er wordt gezegd dat de deuren gesloten gaan worden. Ik wil mijn tassen pakken. Hè, nergens te zien. Hoe kan dat nu? Dan zegt de missiezuster met wie ik stond te praten, dat zij een glimp van een rode trui zag die zich snel uit de voeten maakte.

Daar sta ik. Zonder handtas met alles erop en erin. Mijn pinpas en alle andere pasjes, de OV kaart, mijn fietssleutel, huissleutel, dierbare foto’s. Mijn portemonnee. Toevallig was die leeg want ik kon niet eens een kaars opsteken.

Wat te doen? We kijken om ons heen. Een rode trui? Vlakbij is een coffeeshop. Op mijn gevoel loop ik er heen. Is het de associatie met mensen die blowen en snel geld nodig hebben? Op de stoep van de shop zit een vriendelijke man. Hij glimlacht en zegt dat de shop over een half uur open gaat. O. Ik vertel hem wat er gebeurd is. Hij biedt aan de politie te bellen. Zat er soms een smartphone in mijn tas? Nee gelukkig; alleen een simpel mobieltje.

Korte tijd later arriveert er een indrukwekkende gehelmde agent op een gigantische motor. Een vriendelijke man die kalm mijn gegevens noteert en adviseert om mijn pinpas zo snel mogelijk te laten blokkeren. Ook raadt hij me aan om de afvalbakken en de plantsoenen te inspecteren want daar worden tassen vaak in gekieperd als ze van het bruikbare ontdaan zijn. Inmiddels heeft zich een kring belangstellenden om ons heen gevormd. De bakker aan de overkant komt naderbij. Zijn hond kwispelstaart enthousiast, altijd leuk, reuring in de straat!

Ik loer in een afvalbak en krijg van de zenuwen de slappe lach. De leidster van onze gebedsgroep zoekt mee en raadt aan om voor de dader te bidden. Zelf heeft ze daardoor onlangs haar gestolen fiets teruggekregen. Ook is ze, meteen toen we de diefstal van mijn tassen ontdekten, naar het tabernakel gesneld en heeft Jezus dringend om hulp gevraagd. De klanten van de coffeeshop luisteren belangstellend mee naar haar spontane, onbevangen getuigenis. Terwijl de zuster en ik ons naar de ING bank reppen, loopt een medewerker van de shop met ons groepslid mee naar de sacristie om mijn elektrische fiets binnen te zetten: een hele sjouw die hij opgewekt verricht.

Die avond word ik gebeld door iemand die in de buurt van de kerk woont en twee tassen met inhoud achter haar huis zag staan. Ik ijl er naar toe. Op het aangegeven adres doet een jonge vrouw open en overhandigt mij de tassen. Aan de inhoud ontbreekt niets, behalve een strookje met tien postzegels. Dolblij bedank ik haar hartelijk. En inwendig Jezus. Wat bijzonder! Hij heeft ons gebed verhoord! We worden verwend! Zegen de onbekende dader alstublieft!

Sindsdien bid ik van tijd tot tijd voor hem. Dat ook hij door God verwend mag worden!

Louise Leneman

Aankondiging heiligverklaring van Titus Brandsma verwacht

Titus Brandsma (1881-1942), karmeliet, priester, hoogleraar middeleeuwse mystiek, rector van de Katholieke Universiteit Nijmegen, en journalist uit het Friese Bolsward, is een belangrijke stap dichter bij een heiligverklaring. Tijdens de oorlog verzette hij zich tegen het verwijderen van joodse leerlingen uit middelbare scholen en bezocht uitgevers van rooms-katholieke dagbladen om NSB-advertenties te weigeren. Op 19 januari 1942 werd Brandsma opgepakt, op 26 juli van datzelfde jaar overleed hij in concentratiekamp Dachau. Wegens zijn martelaarschap werd hij in 1985 zaligverklaard door Paus Johannes Paulus II. De belangrijkste horde voor een heiligverklaring is nu genomen. Dit heeft alles te maken met de wonderbaarlijke genezing van Michael Driscoll, een karmeliet uit Florida. De pater had een agressieve kanker met uitzaaiingen in zijn lymfestelsel maar genas daarvan, door te bidden tot Titus Brandsma. Een team van vijf onafhankelijke katholieke artsen heeft eind november verklaard dat die genezing medisch gezien onverklaarbaar is. Wellicht dat de aankondiging van een komende heiligverklaring nog dit jaar zal plaatsvinden. ‘Titus leefde in Gods tegenwoordigheid.’ Zijn geschriften over mystiek zijn een uitnodiging tot bezinning en een blijvende inspiratie.

Bert Luttmer

Uit de Geloofsgemeenschap

Effata-vieringen in de St. Jan

Effata

Heel graag wil Ik ook jou aanraken
– zegt God –
en mijn liefde in je binnenste
laten openbloeien als een prachtige bloem.
Ik wil je oren openen
voor mijn verhaal van tederheid
en voor het levensverhaal
van vrienden rondom je.
Ik wil je ogen openen
voor het verdriet én voor de vreugde
van je medemensen.
Ik wil je mond openen
zodat je woorden kunt spreken
van troost en hoop.
En Ik wil je hart openen
opdat je durft liefhebben
én bemind worden in mijn naam.

“Effata – Ga Open”

Vanuit de hectiek van alle dag in de stilte van je hart komen. Om daar te zoeken naar de ervaring van God in je eigen leven. Dat is het doel van deze meditatieve viering, die elke tweede zaterdag van de maand om 17.00 uur wordt gehouden. De viering wordt opgebouwd rondom een Bijbeltekst die geactualiseerd wordt naar de wereld van vandaag en onze eigen ervaringen. Dit gebeurt via gebed, overweging, stilte, zang en symbolen. Deze vieringen, georganiseerd door de parochie HH. Twaalf Apostelen, zijn laagdrempelig en oecumenisch van karakter. U bent van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: Laura van de Kam (l.vandekam@12apostelen.nl) of Gerry Spekkink (g.spekkink@12apostelen.nl)

Locatieraad

Pastoraatgroep

Laura van de Kam, tel. 06 3963936
Marjet Lueks
Marijke Wermers
Marcel Wermers

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Laura van de Kam (email: l.vandekam@12apostelen.nl, telefoonnummer: 0639639364)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Ignas Pijnappel (06-23472344)

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Effatagroep
Contactpersoon: Gerrie Spekkink (0575-461146)

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koren

Capella St. Jan
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op donderdag van 19.30 uur tot 21.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Dameskoor St. Jan
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)
De repetities vinden plaats op maandag van 13.00 tot 14.00 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.