Emmanuel / H. Johannes de Doper Zutphen
Nieuwstadskerksteeg 2; 7201 NH Zutphen
Secretariaat: dinsdag 9.00-11.00 uur.
Van Heemstrastraat 4; 7204 GJ Zutphen
Tel.: 0575 527080
info@stjan-emmanuel.com
Rekeningnr.: NL76INGB0000887463
t.n.v. RK GG St. Jan Emmanuel
Redactie: scpellemans@hotmail.com

Agenda

Eucharistievieringen St. Jan te Zutphen

Elke zondag vindt er een Eucharistieviering plaats in de St. Jan te Zutphen om 10:00u.

Alle diensten zijn live te bekijken en te beluisteren via deze pagina. Ook kunt u de vieringen hier terugluisteren.

Aanbidding en biechtgelegenheid

Elke vrijdag is er aanbidding in de St. Jan van 15:00 uur tot 15:45 uur. Op elke eerste vrijdag van de maand is aansluitend biechtgelegenheid.

De Mariakapel
Iedere dag kunt u hier vanaf 10:00 uur terecht voor een moment van bezinning en een kaarsje opsteken, alleen in de dagen rond de jaarwisseling blijft de Mariakapel uit veiligheidsoverwegingen gesloten.

Men kan een kaarsje branden en eventueel een bloemetje meenemen, zeker in de Meimaand. Men heeft vanuit deze ruimte een mooi zicht op het interieur met het fraaie Maria altaar. De bloemengroep zorgt altijd voor een verse versiering.

Middagpauzediensten: iedere donderdag, 12.15 – 12.30 (Luthersekerk, Beukerstraat 10 in Zutphen; vanaf 12:00 kunt u luisteren naar orgelspel)

30/11: ds. W. Stolte; 7/12: ds. C. Bochanen; 14/12: ds. mv. Aly Meijer; 21/12 : ds. J. Boer; 28/12: ds. S.A. Meijer.

Diensten voor het nieuwe jaar zijn nog niet bekend.

Gebedsintenties

Misintenties

13/8: pastoor Wim Jongerius;
27/8: Gerard en Marietje Lebbink;
10/9: Gerard en Marietje Lebbink;
24/9: Gerard en Marietje Lebbink;
8/10: Gerard en Marietje Lebbink.
3/12: Gerard en Marietje Lebbink;
17/12: Gerard en Marietje Lebbink; Lasló Horváth en Magda Horváth-Tóth;
24/12: Gerard en Marietje Lebbink;
25/12: Pastoor Wim Jongerius.

Overleden parochianen

3/10: Maria Johanna Theresia van den Akker-Gebbink, 88 jaar

Huwelijk

Gedoopt

Nieuws

Oproep bezorgers Onderweg

Wij hebben dringend behoefte aan nieuwe bezorgers van ons parochieblad Onderweg.

Het betreft wijk 111: de Hoven omgeving Weg naar Voorst, Akkerstraat Dwarsstraat (12 adressen) en wijk 114: Stokebrand 2 tot 394 (8 adressen).

Mocht u dit blad willen bezorgen, dan kunt u contact opnemen met ons secretariaat op dinsdagochtend tussen 9.00 en 11.00 uur. Telefoonnr. 0575 527080 of per email info@stjan-emmanuel.com. Met vriendelijke groet, Secretariaat RK GG Sint Jan-Emmanuel.


Vrijwilligers koffieschenken gezocht

De koffiegroep van de St. Jan is dringend op zoek naar versterking. De vrijwilligers starten op zondag rond 9.15u en zijn rond 12.15u klaar. Werkzaamheden zijn koffie en thee zetten, kopjes en benodigdheden klaarzetten, koffie/thee schenken en na afloop de spullen opruimen.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.


Vrijwilligers koffieschenken gezocht

Voor een parochiaan die woonachtig is aan het Hagepoortplein zijn we op zoek naar enkele personen die haar van en naar de St. Jan kunnen brengen op zondagochtend.
Als vrijwilliger haal je om 9.15u mevrouw op en vervoert haart met de rolstoel naar de kerk. Na een kopje koffie na afloop van de mis, breng je mevrouw weer thuis.

Hebt u interesse of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met Carla Piek, tel: 0575-527128.


O.C.S.O.

Er zijn niet veel mensen die deze afkorting achter hun naam kunnen zetten. De betekenis is: Ordo Cisterciensium Strictioris Observantiae, de Orde van de Cisterciënzers van de Strikte Onderhouding, ook wel Trappisten genoemd, die in 1098 gesticht werd.

Onlangs volgde ik een retraite bij de zusters Trappistinnen van Abdij Koningsoord bij Oosterbeek. Ze leiden een gemeenschappelijk contemplatief leven van gebed en lezing in de vorm van de lectio divina, een biddende lezing van de H. Schrift en van spirituele geschriften. Gasten worden er graag ontvangen. Zevenmaal per etmaal gaan ze naar de kapel. De eerste begint in de nacht; de laatste in de avond. Hoe houden deze kloosterlingen dat vol?

De zuster met wie ik een gesprek in een spreekkamer mocht voeren, verwoordde het als volgt: ‘Mijn hart voelde: dit is wat de Heer van mij wil. Het is tevens een strijd, want een kloosterregel past niet zo maar bij je karakter. Die regel is een uitnodiging tot een voortdurende ommekeer, van ik-gerichtheid naar Christus-gerichtheid. Een levenslang proces.’

Ze is er nu veertig jaar. Oorspronkelijk was ze lid van een apostolische congregatie, maar haar roeping bleek toch meer het leiden van een contemplatief leven te zijn.

Enige tijd geleden werd van haar een moeilijke opdracht gevraagd. Ze bad om bijstand tot de heilige Edith Stein, een Carmelites die in Auschwitz is vermoord. Daarna kon zij het gevraagde in overgave aanvaarden.

De woorden van Paulus uit de brief aan de Efeziërs blijven haar inspireren:

‘Moogt gij in staat zijn, met alle heiligen te vatten, wat de breedte, lengte, hoogte en diepte is en te kennen de liefde van Christus die alle kennis te boven gaat’. Die liefde probeert ze in de kloostergemeenschap uit te dragen. Valt niet altijd mee!

Een van haar medezusters zegt in het boek met interviews door Andy Arnts: ‘Stille Wijzen’ dat welke keuze je ook maakt, het altijd loslaten betekent. Juist de moeilijke momenten waarop ze ging twijfelen aan haar roeping, waren vaak een uitnodiging tot verdieping.

Alle menselijke emoties horen daarbij. Je kunt geen moniale zijn, als je gevoelens van woede en angst niet mag ervaren. Maar ze weet, dat ze gedragen wordt. Zelfs in een benarde situatie kun je gelukkig zijn. Zoals haar vader die ernstig ziek was. Ondanks zijn ellende werd hij heel blij van de vogels, bloemen en grassprietjes in zijn tuin.

Een voormalige studente geneeskunde vertelt: “Ik ben hier vrijer geworden. Elke zuster is een spiegel voor me en zo kom ik kanten in mijzelf tegen die ik niet leuk vind. Maar het is hier nooit saai’.

Nooit saai? Een zwijgend leven, nooit gezellig theedrinken, alleen ’s zondags een gezamenlijk gesprek in de kapittelzaal…

Ooit noemde een andere trappistin, Rebekka Willekes, een contemplatief klooster ’nutteloos’, maar het is werkelijk leven’. (Staat in de bundel vraaggesprekken met Leo Fijen ’Ik wil dat je leeft’ ) Velen met haar geloven dat het aanhoudend en standvastig gebed onmisbaar is voor de wereld. Daar sluit ik me van harte bij aan!

Louise Leneman


Het Gemengd Koor Emmanuel bestaat 60 jaar!
“Ik ben blij dat ik toch nog meegegaan ben”, zei een van de koorleden na het uitje dat het bestuur van het Gemengd Koor georganiseerd had ter gelegenheid van het 60-jarig jubileum. Zij had lang geaarzeld omdat ze het gezien haar lichamelijke conditie wellicht niet aan zou kunnen. Met de steun van de andere koorleden lukte het echter wel en werd het een vermoeiende maar zeer geslaagde dag.
Vooruitlopend op de officiële viering van deze mijlpaal bij het feest van Sint Caecilia in november, was er een bijzondere ‘ervaring’ op poten gezet die hopelijk nog lang in de herinnering zal blijven bestaan. ‘Herinneringen’ zou ook het thema van het uitje kunnen zijn. Herinneringen aan het ‘Rijke Roomse Leven’, aan het verleden van de kerk in Zutphen en (een van) haar pastorale voorgangers en natuurlijk de geschiedenis van het koor zelf.
Op de vroege zondagochtend van 7 mei j.l. vertrokken we met vier auto’s richting Panningen, Limburg, voor een bezoek aan het Missiehuis van de paters Lazaristen in Nederland. We werden ontvangen door Harrie Jaspers, Lazarist en voormalig pastoor van de St. Jan in Zutphen. Voor de oudere koorleden uit Zutphen is hij nog altijd een zeer bekende, sympathieke en joviale persoon. Hij is een van de weinige nog overgebleven Lazaristen die bij het klooster woont en daar onder meer voorganger is bij de eucharistievieringen in de kapel. Het oude klooster maakt nu onderdeel uit van een groot zorgcentrum en appartementencomplex waarvan een aantal bewoners op zondagmorgen de kerkdienst bezoeken.
Zo ook op deze zondag. Er is echter een belangrijk verschil met andere zondagen: er zal een gastoptreden zijn van het Gemengd Koor van de St. Jan uit Zutphen, onder leiding van Cisca van Middelkoop!
Na de kerkdienst worden de leden van het koor onthaald in de ontmoetingsruimte van het klooster en rijkelijk getrakteerd op… Limburgse vlaai! En volgens goed Limburgs gebruik wordt zelfs verwacht dat we nog een tweede punt nemen! Voor velen van ons was het een goed weerzien met Harrie Jaspers, onze gastheer, die ruim twintig jaar geleden na een periode van elf jaar afscheid nam als pastoor van Zutphen. Anekdotes van toen gaan over de tafel totdat het tijd is voor de rondleiding door de tuin, het zorgcentrum en de diverse gangen van het oude klooster. Zo is daar ook de lange gang met aan de wanden talloze schilderijen met de portretten van belangrijke Lazaristen (omdat ze internationale ‘Provincialen’ of ‘Oversten’ waren). Ook hangen er lijsten met de foto’s van alle lazaristen die hier gewoond hebben en gestorven zijn.
Het bezoek aan Panningen was voor alle leden van het koor en zeker ook voor onze gastheer Harrie, een zichtbaar genoegen. Onder haast onophoudelijke dankzeggingen over en weer nemen we afscheid en gaan we op weg naar onze tweede bestemming: bedevaartsplaats Kevelaer.
Het bezoek aan Kevelaer, was voor de meeste koorleden een verrassing. Enkelen van ons kenden de bedevaartsplaats wel van vroeger maar de meesten waren hier nog nooit geweest. Nabij de plek waar ooit Maria verschenen is aan een marskramer is een gedachteniskapelletje verrezen die nu centraal op het plein staat en gewijd is aan Maria, ‘Troosteres van de bedroefden’.
Natuurlijk moet ook de grote Mariabasiliek genoemd worden waar op de eerste zaterdag van september Nederlandse bedevaartgangers een Nederlandse Eucharistieviering kunnen bijwonen. Wij maken op deze zondag een gedeelte van ‘het Lof’ mee. Ook weer een herinnering aan wat ooit was….
Verder staat er aan het plein een kleinere, meer intieme kerk, rijk versierd met o.a. talloze grote (Paas)kaarsen die dan ook de ‘kaarsenkapel wordt genoemd. Naast de kaarsen in deze kerk ook allerlei attributen en gedenkborden, daar achtergelaten en opgehangen door groepen bedevaartgangers uit diverse landen. Aan de buitenkant van deze kerk kan iedereen een kaarsje opsteken, een groot gedeelte van de zijgevel is hiervoor beschikbaar.
Geestelijk gesterkt en met een kaarsje opgestoken komt ons gezelschap toe aan het laatste evenement van deze dag: de gezamenlijke maaltijd in der Goldener Schwan. Heerlijk eten in een mooie ambiance met fijne mensen; een gezellige afsluiting van een jubileum-uitje. Moe, sommigen heel moe, maar uiterst voldaan is iedereen weer thuis gekomen. Een heel mooie ervaring en een blijvende herinnering rijker.
Lambert Kouwenberg
Secretaris Gemengd Koor

Uit de Geloofsgemeenschap

Geen items op dit moment.

Locatieraad

Pastoraatgroep

Zorg

Bezoekersgroep
Contactpersoon: Hanneke Geurtsen (via info@stjan-emmanuel.com)

PCI
Contactpersoon: Gerard Borgonjen

Werkgroepen

Acolieten
Contactpersoon: secretariaat St. Jan – Emmanuel: info@stjan-emmanuel.com

Begraafplaats
Contactpersoon: Ignas Pijnappel (06-23472344)

Bloemengroep
Contactpersoon: Annebelle Laurenssen

Doopselgroep
Contactpersoon: Mieke Degen

Eerste H. Communie
Contactpersoon: Clementine Groen

Familievieringen
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Kosters
Contactpersoon: Eddy Jolij (eddyjolij-st.jan@live.nl)

Schoonmaakgroep
Contactpersoon: Diny Oosterhuis (0575-515082 / ljoosterhuis@hetnet.nl)

Vormselgroep
Contactpersoon: Jacqueline Mulder

Koffieschenkgroep
Contactpersoon: Carla Piek (06-83365857 / c.piek1@chello.nl)

 

Koren

Consortium Apostolorum
Contactpersoon: Joop van Goozen (joopvangoozen41@gmail.com)

Schola
Contactpersoon: Harrie van Vliet (hmaavanvliet@tele2.nl)

Gregoriaans Getijdenkoor
Contactpersoon: Tom Schenk (info@getijdenkoorstjanzutphen.nl)

Gemengdkoor St. Jan
Contactpersoon: Lambert Kouwenberg (0575-540978 / lkouwenberg142@gmail.com)
De repetities vinden plaats op dinsdag vanaf 19.30 uur in het Odensehuis, Tengnagelshoek 6, Zutphen.

Jongvolwassen koor The Vocal Chords
Contactpersoon: Gijs de Bont (gdebont@gmail.com)

Geschiedenis

De heilige Ludgerus was in onze streken omstreeks het jaar 800. Waar dit heeft geleid tot bewuste geloofsgemeenschappen weten we niet precies. Wat we wel weten is dat onze kerk, de H Johannes de Doper aan de Nieuwstadskerksteeg , omstreeks 1250 is gesticht. In 1591 werden de katholieken gedwongen de Nieuwstadskerk af te staan aan de hervormden. In 1809 werd de kerk weer teruggegeven aan de katholieken en in 1816 opnieuw gewijd. Het aantal katholieken steeg met enige regelmaat. Dit leidde er toe dat in 1959 een bouwpastoor werd benoemd voor een tweede kerk in Zutphen. In 1962 werd de Emmanuelkerk ingewijd.

Tot 1978 waren er twee parochies in Zutphen. Door het terug lopen van het aantal beschikbare priesters werd in dat jaar het besluit genomen om wel de beide kerken open te houden maar onder te brengen in één parochie. Het Bisdom besloot omstreeks 2006 om vele kleine parochies om te vormen tot één grote. Voor Zutphen betekende dat dat de geloofsgemeenschap deel ging uitmaken van de parochie HH 12 Apostelen, bestaande uit 12 voormalige parochies. Omstreeks 2010 werd door het parochiebestuur het besluit genomen om de Emmanuelkerk aan de eredienst te onttrekken , waardoor de geloofsgemeenschap in Zutphen voor de eredienst weer afhankelijk werd van de “oude“ St. Jan. Nu zijn we met zo’n 7.500 katholieken (telling maart 2017) onderdeel van de parochie HH 12 Apostelen.

Restauratie Sint Jan Zutphen

Help ons met de instandhouding en de mogelijkheid om ons erfgoed te laten ervaren.
Iedere bijdrage is welkom op rekening nummer van de geloofsgemeenschap NL93ABNA0486342433 onder vermelding van restauratie.