pastoor Harry Scheve, diaken Günther Oude Groen

pastoor Harry Scheve, diaken Günther Oude Groen Komende Vieringen